ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
1700 Seforim found for yud
 י"ב דרשות לריב"א מסינג, יוסף בן אהרןקרוטושיןתרכא
 י"ב דרשות לריב"א מסינג, יוסף בן אהרןקראטאשיןתרכא
 י"ד למקוה   תשנד
 י"ט כסלו שניאורסאהן, יוסף יצחקברוקלין, ניו יורקתשטו
 י"ט כסלו זיסלין, ש.ברוקלין, ניו יורקתשכג
 י"ם התלמוד טוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהמודיעין עיליתתשסח
 יא"ר נתיב רולר, יצחק איזק בן משלם אליעזרקראקאתרנה
 יאודה יעלה קובו, יהודה בן אברהםשלוניקיתרנג
 יאיר אור מלבים, מאיר ליבושווארשאתרנב
 יאיר חיים על הלכות שבת רוקח יאיר חיים ישראלאשדודתשע
 יאיר מבין בן נון, יוסף רפאל,ירושליםתשמז
 יאיר נתיב אברהם בן מרדכי, הלויורשהתרלז
 יאיר נתיב אברהם בן מרדכי, הלויקושטאתעח
 יאיר נתיב אלפיה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלירושליםתרצט
 יאיר נתיבות - טהרות גולדשטוף, יאירבני ברקתשסג
 יבא הלוי יוסף בן אליהו הלויקושטאתרכב
 יבא חיים [ב"ח] גרינולד, יהודה בן חייםוואיטצעןתרעז
 יבא חיים [ב"ח] גרינולד, יהודה בן חייםוואיטצעןתרעז - תרעח
 יבא חיים על התורה - חלק א גרינוואלד, יהודה בן חייםואיטצעןתרעז
 יבא חיים על התורה - חלק ב גרינוואלד, יהודה בן חייםואיטצעןתרעח
 יבא שילה הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלסט. לואיסתרפו
 יבא שילה הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלוויניפעגתרפו
 יבום או חליצה ברנד, יצחקעמנואלתשסא
 יבורך גבר ברנץ, מברך בן מוסאתוניסתרנה
 יבין דעת טרונק, ישראל יהושע, 1820-1893פיעטרקובתרצב
 יבין שמועה אלגזי, שלמה בן אברהםויניציאהשצט
 יבין שמועה שפיטץ, ירמיהברוקליןתשו
 יבין שמועה דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ליוורנותקד
 יבין שמועה לעוו, אלעזרפראגתקעד
 יבין שמועה אלגזי, שלמה בן אברהםויניציאהשצט
 יבין שמועה - חולין דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ליוורנותקד
 יבין שמועות אלגאזי, שלמהויניציאהשצט
 יביע אומר גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937טורונטותרצו
 יביע אומר ושגיאות מי יבין גולדשטין, משה דוד בן יהודה ליבירושליםתרפד
 יביע אומר ושגיאות מי יבין גולדשטין, משה דוד בן יהודה ליבירושליםתרפד
 יביע אומר ושגיאות מי יבין גולדשטין, משה דוד בן יהודה ליבירושליםתרפד
 יביע אומר ושגיאות מי יבין-חלק שני משה (הנקרא דוד) ברי"ל הכהןירושליםתרפד
 יבנה Vol. 1 No. 2-3 Shevat 5689  לא נודעתרפט
 יבנה Vol. 2 No. 8-9 Heshvan 5690  לא נודעתרצ
 יבנה Vol. 1 No. 1 Teves 5689  לבובתרפט
 יבנה Vol. 1 No. 4-5 Nissan 5689  לבובתרפט
 יבנה Vol. 1 No. 6-7 Av 5689  לא נודעתרפט
 יבנה Vol. 2 No. 10 Nissan 5690  לא נודעתרצ
 יבנה Vol. 2 No. 11-12 Tammuz 5690  לא נודעתרצ
 יבנה Vol. 3 No. 13-14 Kislev 5691  לא נודעתרצא
 יבנה Vol. 3 No. 15 Nissan 5691  לא נודעתרצא
 יבנה Vol. 3 No. 16 Tammuz 5691  לא נודעתרצא
 יבנה המקדש פלדמן, נתן בן שלמהירושליםתשעה
 יבקש נרדף שכטר, אלעזר בן יעקב יוסף, הכהן, תרכ"ה-באטאשאןתרפט
 יבקש תורה - יורה דעה קויפמן, יצחקירושליםתשסח
 יברכך ה' - חלק א אליעזר שלום הכהן רוטלויירושׁליםתשעא
 יברכך ה' - חלק ב אליעזר שלום הכהן רוטלויירושׁליםתשעא
 יברכך ה' - חלק ג אליעזר שלום הכהן רוטלויירושׁליםתשעד
 יברכך ה' - חלק ד אליעזר שלום הכהן רוטלויירושׁליםתשעד
 יבשר טוב רטנר, יחזקאל בן שלוםוילנהתרכח
 יגדיל תורה מונק, יהודה ליבושורשהתרפט
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 1-2 Tishrei 5687  ווארשאתרפז
 יגדיל תורה - 1909 תרס"ט  סלוצקתרסט
 יגדיל תורה - 1910-1911 תר"ע-תרע"א  סלוצקתרע - תרעא
 יגדיל תורה - 1971 תשל"א אדר  ניו יורקתשלא
 יגדיל תורה - 1976 תשל"ו ניסן  ברוקליןתשלו
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז אדר  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז אייר  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז חשון  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז טבת  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז כסלו  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז מנחם אב  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז ניסן  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז ניסן  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז סיון  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1977 תשל"ז תמוז  ברוקליןתשלז
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח אדר  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח אדר ב  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח חשון  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח טבת  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח כסלו  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח ניסן  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח שבט  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1978 תשל"ח תשרי  ברוקליןתשלח
 יגדיל תורה - 1979 תשל"ט תשרי-חשון  ברוקליןתשלט
 יגדיל תורה - 1980 תש"ם טבת  ברוקליןתשם
 יגדיל תורה - 1980 תש"ם מנחם אב-אלול  ברוקליןתשם
 יגדיל תורה - 1980 תש"ם ניסן-אייר  ברוקליןתשם
 יגדיל תורה - 1980 תש"ם סיון-תמוז  ברוקליןתשם
 יגדיל תורה - 1980 תש"ם תשרי-חשון  ברוקליןתשם
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א כסלו-טבת  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א מנחם אב-אלול  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א ניסן-אייר  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א סיון-תמוז  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א שבט-אדר  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1981 תשמ"א תשרי-חשון  ברוקליןתשמא
 יגדיל תורה - 1982 תשמ"ב תשרי-חשון  ברוקליןתשמב
 יגדיל תורה - 1983 תשמ"ג תשרי-חשון  ברוקליןתשמג
 יגדיל תורה - 1984 תשמ"ד חשון-כסלו  ברוקליןתשדמ
 יגדיל תורה - 1984 תשמ"ד ניסן-אייר  ברוקליןתשדמ
 יגדיל תורה - 1984 תשמ"ד ניסן-אייר  ברוקליןתשדמ
 יגדיל תורה - 1984 תשמ"ד שבט-אדר  ברוקליןתשדמ
 יגדיל תורה - 1984 תשמ"ד תשרי-חשון  ברוקליןתשדמ
 יגדיל תורה - 1986 תשמ"ו תשרי-כסלו  ברוקליןתשמו
 יגדיל תורה - 1988 תשמ"ח תשרי-חשון  ברוקליןתשמח
 יגדיל תורה No. 1 5662 אקירמאן, ישראל חייםפרעמישלאתרסב
 יגדיל תורה No. 3 5653  קראקאתרנג
 יגדיל תורה Tishrei 5688  בברויסקתרפח
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 1 Teves 5676  נ.י.תרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 3-4-5 Kislev 5687  פיעטרקובתרפז
 יגדיל תורה - זכרון יהודה מונק, יהודה ליבושווארשאתרפט
 יגדיל תורה <סלוצק> - שנה ח  סלוצקתרסט
 יגדיל תורה No. 1 5639  אודיסהתרלט
 יגדיל תורה No. 2 5662  קראקאתרסב
 יגדיל תורה No. 5 5640  לא נודעתרמ
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 1 Tishrei 5688  בברויסקתרפח
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 10 Elul 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 11-12 Tishrei 5677  נ.יתרעז
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 2 Shevat 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 3 Adar 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 4 Adar II 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 5 Nissan 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 6 Iyar 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 7 Sivan 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 1 No. 8-9 Tammuz 5676  נ.יתרעו
 יגדיל תורה Vol. 2 No. 2 5677  נ.י.תרעז
 יגדיל תורה Vol. 2 No. 8 Elul 5688  לא נודעתרפח
 יגדיל תורה Vol. 3 No. 1 Heshvan 5679  נ.י.תרעט
 יגדיל תורה Vol. 3 No. 1-2 Kislev 5689  לא נודעתרפט
 יגדיל תורה Vol. 4 No. 1 Sivan 5677  נ.י.תרעז
 יגדיל תורה Vol. 4 No. 3 Teves 5685  נ.י.תרפה
 יגדיל תורה Vol. 8 No. 13 Kislev 5677  נ.י.תרעז
 יגון לב רינס, שמואל שלמה זלמן בן צביווארשאתרכ
 יגיעות מרדכי - חלק א גרפיל, מרדכי בן צבי הירש, 1836-1919ניו יורקתרסז
 יגיעות מרדכי - חלק ב גרפיל, מרדכי בן צבי הירש, 1836-1919ניו יורקתרסז
 יגיעות מרדכי - חלק ג גרפיל, מרדכי בן צבי הירש, 1836-1919ניו יורקתרסז
 יגיעות מרדכי - חלק ד גרפיל, מרדכי בן צבי הירש, 1836-1919תל אביבתרצד
 יגיעת מרדכי קוסובסקי, מרדכיירושליםתשי
 יגל יעקב פיתוסי, יעקב בן אברהם, נפ’ 1812ליוורנותעט
 יגל יעקב וארשאנו, חיים יעקב ב"ר יוסףשאלוניקיתקכה
 יגל יעקב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרסו
 יגל יעקב אופמן, יעקב צבי, 1929-1998בית שמשתשע
 יגל יעקב דרדק, ישראל תנחוםמודיעין עיליתתשסו
 יגל יעקב - חלק א גוטליב, חיים מרדכי יעקבירושליםתשכד
 יגל יעקב - חלק ב גוטליב, חיים מרדכי יעקבירושליםתשלג
 יגעת ומצאת שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמג
 יד אבי שלום יוסף שלום בן דודאופיבאךתפ
 יד אבי שלום מאיר צבי בן יעקב יצחקווארשאתרמב
 יד אבי שלום יוסף שלום בן דודאופיבאךתפ
 יד אביגדור מיללער, אביגדור - דרדק, ישראל תנחוםמודיעין עיליתתשע
 יד אבישלום בלעיש, אברהם בן שלום, 1773-1853ליוורנותקפט
 יד אברהם גולדשטיין, אברהםירושליםתשסה
 יד אברהם אברהם זיתוןבּית שׁמשׁתשסח
 יד אברהם - כלים טנזר, יחיאל דוב בן אברהם חייםירושליםתשעא
 יד אהרן אהרן צבי אשכנזישאלוניקיתקצט
 יד אהרן טויבר, אהרן בן יחיאל, הלויירושליםתשכה
 יד אהרן תמרת, אהרן שמואלפיעטרקובתרפג
 יד אהרן אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמיר 
 יד אהרן סטשבסקי, אהרן בן מאירפיעטרקובתרסט
 יד אהרן טויבר, אהרן בן יחיאל, הלויפרשבורגתרכט
 יד אהרן - חלק א אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמירתצה
 יד אהרן - חלק א אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמירתצה - תקכו
 יד אהרן - חלק ב אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמירתצה - תקכו
 יד אהרן - חלק ב אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמירתקטז
 יד אהרן - חלק ג אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774אזמירתקכו
 יד אהרן מהדורא בתרא לחלק א”ח אלפנדרי, אהרן בן משה, -1774שאלוניקיתקנא
 יד אליהו אליהו בן שמואל, מלובלין, 1655-1735אמשטרדםתעב
 יד אליהו הנליש, אליהו בן ישראל יחיאלוילנהתרסה
 יד אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויברונקסתשז
 יד אליהו אליהו בן שמואל, מלובלין, 1655-1735בני ברקתשמג
 יד אליהו אליהו העדניאמשטרדםתמח
 יד אליהו לוין, אליהו משהווילנאתרס
 יד אליהו אליהו בן שמואל, מלובלין, 1655-1735בני ברקתשמג
 יד אליהו פרסקי, אליהו יונה בן יהושע, סגלווילנאתרמט
 יד אליהו אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווארשאתרמב
 יד אליהו אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושלים 
 יד אליהו פלקסמן, אליהו בן שמואל יצחקמאנטריאלתשי
 יד אליהו א יהודה ליב ראבינאוויץפרווידנסתרנז
 יד אליהו חלק א-ב רגולר, אליהוורשהתרס
 יד אלימלך רובינשטין, אלימלך בן נחמן, 1854-1942ורשהתרנד
 יד אליעזר - אוסף קונטרסים רויטבלאט, אליעזר פלטיאל בן יהושע אשרברוקליןתשסה
 יד אליעזר - ג - 1975 תשל"ה תמוז  ירושליםתשלה
 יד אליעזר - ז - 1994 תשנ"ד  ירושליםתשנד
 יד אליעזר - חלק א ניצברג, אליעזר בן דוד יהו דהורשהתרצא
 יד אליעזר - חלק ב ניצברג, אליעזר בן דוד יהו דהורשהתרצא
 יד אלעזר הורביץ, אלעזר, 1804-1868וינהתרל
 יד אפרים ביליצר, אפרים בן פינחסתל אביבתשל
 יד בנימין רוזנר, איצק ליבוינהתרמב
 יד בתשובה הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950ג'רבהתשי
 יד דוד בוטון, דוד בן יהודה דישאלוניקיתריט
 יד דוד זילברשטין, דוד יהודה בן ישעיה, 1886-1944ווייטצעןתרסה
 יד דוד אשכנזי, יצחק רפאלטורנובתרצב
 יד דוד רבי דוד זינצהייםאופיבאךתקנט
 יד דוד אפרתי, דוד טבלי, 1849-1884לבובתרמ
 יד דוד - חלק א זינצהיים, יוסף דוד, 1745-1812אופיבאךתקנט
 יד דוד - חלק ב זינצהיים, יוסף דוד, 1745-1812אופיבאךתקנט
 יד דוד ח"א יוסף דוד זינצהייםירושלים 
 יד ה’ יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930נוי יורקתרפג
 יד החזקה דיקמן, יעקב קופל צבי בן גבריאללעמבערגתרמט
 יד החזקה טיכר, צבי אלימלך בן יוסף משהפרעמישלאתרלו
 יד החזקה יעקב דוד פיעסטיןווילנאתקצה
 יד הים - ב'ח שטיצברג, ירחמיאל מנחםבילגורייאתרפו
 יד הים - חלק ב שטיצברג, ירחמיאל מנחםבילגורייאתרפו
 יד הלוי רבי יצחק דוב הלוי במברגרירושליםתשכה - נה
 יד הלוי לוין, יוסף דב בן אבא נתן, 1866-1946ניו יורקתשט
 יד הלוי לוין, יוסף דוב ב"ר אבא נתן הלוינ.י.תרנח
 יד הלוי פטישמן, יששכר דבפיעטרקובתרסז
 יד הלוי לעוויןבריג'פורטתרנח
 יד הלוי רבי יצחק דוב הלוי במברגרירושליםתשכה - נה
 יד הלוי - חלק ב במברגר, יצחק דב בן שמחה, 1807-1878ירושליםתשכה - נה
 יד המאיר קורץ, אהרן יוסף בן מרדכי דודמונקאטשתרסו
 יד המאיר כריסטינפולר, מאיר, 1740-1805ווארשאתרלד
 יד המאיר קליין, מאיר מבוסערמיןמישקאלץתרצט
 יד המלך ולריו, שמואל בן יהודהויניציאהשמו
 יד המלך פלומבו, אליהשלונקיתקסד
 יד המלך ולריו, שמואל בן יהודהויניציאשמו
 יד המלך פלומבו, אליהשאלוניקיתקסד
 יד המלך - חלק א לנדא, אלעזר בן ישראל, -1831לבובתקפו
 יד המלך - חלק א לנדא, אלעזר בן ישראל, -1831לבובתקפו
 יד המלך - חלק ב לנדא, אלעזר בן ישראל, -1831לבובתקפו
 יד המלך - חלק ד לנדא, אלעזר בן ישראל, -1831לבובתקפו
 יד הנהר נהר, דניאל בן יהושע אברהםאזמירתרכג
 יד הקטנה - חלק א גוטליב, דב בריש בן יעקבקניגסברגתרטז
 יד הקטנה - חלק א גוטליב, דב בריש בן יעקבלבובתרכח
 יד הקטנה - חלק א גוטליב, דב בריש בן יעקבלעמבורגתקס
 יד הקטנה - חלק א גוטליב, דב בריש בן יעקבלעמבערגתקס
 יד הקטנה - חלק ב גוטליב, דב בריש בן יעקבקניגסברגתריט
 יד הקטנה - חלק ב גוטליב, דב בריש בן יעקבלבובתרכח
 יד הקטנה - חלק ג גוטליב, דב בריש בן יעקבקניגסברגתריט
 יד הקטנה - חלק ג גוטליב, דב בריש בן יעקבלבובתרכח
 יד ושם יזרעאל, ראובןווילנאתרסח
 יד ושם פיגנבוים, ישראל בן גמליאלניו יורקתשט
 יד ושם טוב שיפמאן, דודירושלים 
 יד ושם על הרמב”ם פיגנבוים, ישראל בן גמליאלבני ברקתשיג
 יד חזקה ס.ה. תשסח
 יד חיים שק, חיים בן משהפראגתקיט
 יד חיים ענגלענדער, חיים ב"ר יהודהעדעליןתש
 יד חרוזים חפץ, גרשם בן משהויניציאהתס
 יד חרוזים חפץ, גרשם בן משהויניציאהתק
 יד חרוזים חפץ, גרשם בן משהויניציאהתס
 יד חרוזים חפץ, גרשם בן משהויניציאהתק
 יד חרוצים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 יד חרוצים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 יד יהודה  לבוב 
 יד יהודה אשכנזי, יהודה בן יוסףשאלוניקיתקעו
 יד יהודה דוד יהודה ליב לעוויןלעמבערגתרלב
 יד יהודה אשכנזי, יהודה בן יוסףשאלוניקיתקעו
 יד יהודה - בב"ח לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900 תרסו
 יד יהודה - דם ומליחה לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900 תרסו
 יד יהודה - טריפות לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900טשרנאוויץתרנב
 יד יהודה - סו-עז לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900לבובתרמא
 יד יהודה - פז-קיא לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900לבובתרמה
 יד יהודה - תערובות לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900טשרנאוויץתרנב
 יד יהודה א-לד לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900לבובתרנב
 יד יהודה מ-ס לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900לבובתרלה
 יד יהודה-חלק ראשון רבינוביץ, נתן יהודה ליבנ.י.תרנז
 יד יוסף מרילוס, יוסף אהרן בן אליעזר זאבקלויזענבורגתרפו
 יד יוסף שטרן, יוסף יוזפאלבובתרמד
 יד יוסף סובה, דוד יוסףווארשאתרצד
 יד יוסף אברמוביץ, יוסף טוביה בן שמשוןירושליםתרפח
 יד יוסף צרפתי, יוסף בן חייםאמסטרדםתמ
 יד יוסף יוסף יואל דייטשסיגטתרלה
 יד יוסף שטרן, יוסף יוזפאזולקוהתרלו
 יד יוסף מרילוס, יוסף אהרן בן אליעזר זאבקלויזענבורגתרפו
 יד יוסף דז’ילובסקי, יוסף בן משה פינחסלובליןתרעא
 יד יוסף צרפתי, יוסף בן חייםאמסטרדםתמ
 יד יוסף צרפתי, יוסף בן חייםאמשטרדםתס
 יד יוסף - ב"מ שטרן, יוסף יוזפאזולקוהתקפט
 יד יוסף - חלק א אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860קראקאתרמט
 יד יוסף - חלק ב אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860קראקאתרמט
 יד יוסף ורביד הזהב - חלק א רוזנבורג, יוסף יוזפא בן מנחם צביברטיסלבהתרכג
 יד יוסף ורביד הזהב - חלק ב רוזנבורג, יוסף יוזפא בן מנחם צביברטיסלבהתרל
 יד יוסף ורביד הזהב - חלק ג רוזנבורג, יוסף יוזפא בן מנחם צביברטיסלבהתרל
 יד יוסף חלק א-ב שטרסברג, יוסף יהודה בן דבירושליםתרנח
 יד יחזקאל מוסקוביץ’, יחזקאל בן משה אהרןנ.י.תרפז
 יד יחזקאל-חלק א ברינשטיין, יחזקאללונדוןתשז
 יד יחזקאל-חלק ב ברינשטיין, יחזקאללונדוןתשז
 יד ימין ישראל, מיכאל יעקב בן חיים יהודה, -1856אזמירתריט
 יד ימין ישראל, מיכאל יעקב בן חיים יהודה, -1856אזמירתריט
 יד יצחק ארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל, -תרפ"אVilnaתרל
 יד יצחק - חלק ראשון ארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל, -תרפ"אווילנאתרכז
 יד יצחק - חלק שני ארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל, -תרפ"אווילנאתרכז
 יד יצחק חלק א-ג גליק, אברהם יצחקוליה-לוי-מיהאיתרסב
 יד יקותיאל דמביצר, יקותיאל זלמןקראקאתרעב
 יד ישראל הימליך, ישראלאוהעלתרפו
 יד ישראל זליגמן, ישראל בן חיים דודווילנאתרמח
 יד כהן באמצע זופניק, יהודה דוב בן דודירושליםתשעב
 יד כל בו לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696פפד"מתפז
 יד למיגו מאזעס, צבי יהודה בן חייםלייקוודתשעד
 יד לשון - דל שפתים אוליורה, שלמה בן דוד דיאמשטרדםתמט
 יד לשון - דל שפתים אוליורה, שלמה בן דוד דיאמשטרדםתמט
 יד מאור ושמש קרליבך, אליהו חיים, 1925-1990ניו יורקתשלז
 יד מאיר פריש, דוד מאירלבובתרמא
 יד מאיר פריש, דוד מאירניו יורקתרעג
 יד מאיר פרימן, מאיר בן זאבצפתתרעג
 יד מלאכי אייזנשטאט, מיכאל ירמיהופיעטרקובתרסט
 יד מלאכי רבי יוסף סוסו הכהןתשמ"ה 
 יד מלאכי - חלק א מלאכי בן יעקב, הכהןפרמישלהתרלז
 יד מלאכי - חלק א מלאכי בן יעקב, הכהןליוורנותקכו
 יד מלאכי - חלק ב מלאכי בן יעקב, הכהןליוורנותקכז
 יד מלאכי - חלק ג מלאכי בן יעקב, הכהןליוורנותקכו
 יד מרדכי אלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתיווילנאתרמג
 יד מרדכי הריס, מרדכיירושליםתשטו
 יד מרדכי - ב'ח רוטנברג, מרדכי, 1872-1944ליקוואודתשמג
 יד משה קלוס, משה מאירווילנאתרפח
 יד משה אמריליו, חיים משה בן שלמה, -1748שאלוניקיתקיא
 יד משה שעחטמאן, משה דודברדיטשובתרעג
 יד משה כץ, משה בן ישעיהזולקוואתקג
 יד משה הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950ג'רבהתשי
 יד משה אמריליו, חיים משה בן שלמה, -1748שאלוניקיתקיג
 יד משה אדרעי, משה בן יצחק, 1774-אמשטרדאםתקסט
 יד משה פרלמוטר, משה בן אליעזרווארשאתרמב
 יד משה רבי משה דוד מזדינסקה וואלהפיעטרקובתרעג
 יד נאמן מירנדה, חיים אברהםשאלוניקיתקסד
 יד נאמן מירנדה, חיים אברהםשאלוניקיתקסד
 יד נתן נתן דוד בן ישראלירושליםתרפז
 יד סופר סופר, משה בן שמעון, מארלויבודפסטתשט
 יד פינחס גרבר, פינחסלונדוןתרצט
 יד פשוטה-באור על הרמב"ם הל' תשובה רבינוביץ, נחום אליעזר  
 יד רא"ם כהן, אהרן מנדל, 1866-1927תל אביבתשכ
 יד רא"ם [ג"ח] כהן, אהרן מנדל, 1866-1927תל אביבתשכ
 יד רמ"א אפרים זלמן מרגליותלבובתרכו
 יד רמ"ה סולובי, רפאל מרדכי בן דודבילגוריתרפג
 יד רמ"ה סולובי, רפאל מרדכי בן דודבילגוריתרפג
 יד רמה פוקס, משה צביאורדיאה מרהתש
 יד רמה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244ורשהתרמז
 יד רמה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244שאלוניקיתקכח
 יד רמה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244שאלוניקיתקכח
 יד רמה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244שאלוניקיתקנח
 יד שאול ביק, שאול יששכרירושליםתרצה
 יד שאול הכהן, שאול בן משה, 1772-1848ג'רבהתרעו
 יד שאול וינברג, יחיאל יעקב בן משה, 1884-1966תל אביבתשיג
 יד שאול נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריא
 יד שאול - חלק ב נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריד
 יד של שלמה שלמה בן יצחק, הכהןווארשאתרכט
 יד של שלמה שלמה הלל פריידערווארשאתרלז
 יד שלוחה לוין, בנימין בן יעקבוילנהתרעג
 יד שלום אונגר, שלום דודטולצ'והתרעא
 יד שלום לוקיניבסקי, שלוםפיוטרקובתרע
 יד שלמה אבן עזרא, חיים שלמה בן אברהם, -1781שאלוניקיתקפו
 יד שלמה פרידר, שלמה הלל בן ישראל מאירווארשאתרלז
 יד שלמה אבן עזרא, חיים שלמה בן אברהם, -1781שאלוניקיתקפו
 יד שלמה - חלק א הכהן, אבא מרקיל שלמהורשהתרסג
 יד שמואל קרויס, שמואל דוד בן שלום, 1892-1936ניו יורקתשלז
 יד שמואל-זכרון דוד קרויס, שמואל דוד בן שלום, 1892-1936ניו יורקתשמא
 יד"ך המלאה לפקוביץ, יואלירושליםתשסח
 ידו בכל אליהו הכהן האתמריאזמירתרכז
 ידו בכל אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729אזמירתרכז
 ידות אפרים אפרים פישל בן משה ישראלירושליםתשסט
 ידות אפרים רוזנפלד, יצחק אייזיקקליינווארדייןתרעז
 ידות אפרים פלדמן, אפרים פישלסיגעטתרסח
 ידות אפרים פלדמן, אפרים פישלסיגעטתרסח
 ידות נדרים רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936מונטריאלתשטז
 ידות נדרים רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ורשהתרסג
 ידות נדרים נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריא
 ידות נדרים נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריא
 ידי אליהו גליפפה, אליהוקושטאנדינאתפח
 ידי אליהו גליפפה, אליהוקושטנדינאתפח
 ידי אליהו גליפפה, אליהוקושטנדינאתפח
 ידי אליהו - חלק א חזן, אליהו יצחקירושליםתרץ
 ידי אליהו - חלק ב חזן, אליהו יצחקירושליםתרצו
 ידי אליהו - חלק ג חזן, אליהו יצחקירושליםתרצז
 ידי אלימלך - מגילה   תשע
 ידי דוד קאראסו, דוד בן יאודהשלוניקיתרכז
 ידי דוד מועטי, דוד בן שמואלארג'ילתריג
 ידי כהן - בכל דרכך כהן, יוסף דודביתרתשעב
 ידי כהן - חומר בקודש כהן, יוסף דודביתרתשעא
 ידי כהן - מעשה חושב כהן, יוסף דודביתרתשעב
 ידי כהן - מעשה רוקם כהן, יוסף דודביתרתשעב
 ידי כהן - פסקא טבא כהן, יוסף דודביתרתשעב
 ידי כהן - שיח אברכים כהן, יוסף דודביתרתשעא
 ידי משה טולידאנו, יעקב משהצפתתרעה
 ידי משה קום, משהס. לואיסתרפח
 ידי משה לוה, משה בן יצחקפראגתקעז
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579שאלוניקישלב
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניצייאשנז
 ידי משה גויטין, צבי בן ברוךפאקשתרסה
 ידי משה קום, משהירושליםתרצד
 ידי משה דריהם, משה בן שמעון, הכהן, 1904-1966ג'רבהתשג
 ידי משה יקימובסקי, יעקב בנימין זאבגראיעוואתרסט
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניציאהשנז
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניציאהשנז
 ידי משה הורביץ, משה שמואל בן צבי הירשפיוטרקובתרנט
 ידי משה - משנת דרבי אליעזר שלם, שלמהאמשטרדםתקלז
 ידי משה :ותורה אור לוינסון, משה בן שלמה אלעזרווארשאתרנז
 ידי משה :ותורה אור לוינסון, משה בן שלמה אלעזרווארשאתרנד
 ידי משה-חלק ראשון ליפשיץ, משה אהרןס. לואיסתרפא
 ידי משה-חלק שני ליפשיץ, משה אהרן תרעו
 ידי סופר לוסטיג, יהודה צבידעברעציןתרצח
 ידיד ה' אשכנזי, ידידיה בן אהרןשאלוניקיתקכ
 ידיד נפש  נ.י.תרפב
 ידיו אמונה שלז, בנציון בן שלמהווארשאתרלו
 ידיו רב לו שפוצ’ניק, יוסף בן יהודה אריה ליב, 1882-1937לונדוןתרצא
 ידיו של משה פרסקו, משהשלוניקיתקעב
 ידיו של משה פרסקו, משהשלוניקיתקעב
 ידיו של משה - ידים מוכיחות פרסקו, משהשאלוניקיתקעב
 ידיעון בענין המצאות חרקים במזון שורץ, יואל בן אהרן - גולדשטיין, יצחקירושליםתשנח
 ידיעות הטבע שבתלמוד טקסין, מנחם צבי בן אריה, 1850-1918ווארשאתרסג
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך חמישי  ברליןתרצט
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ראשון  ברליןתרצג
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך רביעי  ברליןתרצח
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שביעי  ירושליםתשיח
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שלישי  ברליןתרצז
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שני  ברליןתרצו
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ששי  ירושליםתשו
 יהא זכרו ברוך   תשע
 יהגה חכמה שטינהיזן, דב בר בן קים קדישווילנא והוראדנאתקצו
 יהדות זלר, יצחק בן משה מנחםנ.י.תשח
 יהדות - שערי יצחק זלר, יצחק בן משה מנחםבני ברקתשכא
 יהדות הלאומית ניסנבוים, יצחק, 1868-1942ווארשאתרפ
 יהודה וישראל שלמה זלמן ב"ר יהודה ליבווילנאתריח
 יהודה וישראל גרשטנקורן, יצחק, 1891-1961בני ברקתשז
 יהודה ועוד לקרא סנדרס, משהלונדוןתשטו
 יהודה יעלה סיני, יהודה, מקוליניאהירושליםתרנ
 יהודה יעלה - חלק א כהן, יהודה חייםירושליםתרפה - תרפו
 יהודה יעלה - חלק ב כהן, יהודה חייםירושליםתרפה
 יהודה יעלה - לזכרו של יהודה הכהן סקלי אלחרר, אליהו בן אברהםירושליםתשנ
 יהודה מחוקקי הורביץ, יהודה בן אלטר, מדזיקוב תשנו
 יהודי No. 1 Tishrei 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 10-11 Sivan 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 12-13 Av 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 2 Heshvan 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 3 Kislev 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 4 Teves 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 5 Shevat 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 6 Adar 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 7 Adar II 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 8 Nissan 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי No. 9 Iyar 5698 קרלינסקי, חייםנ.י.תרחצ
 יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק א גאון, משה דוד, 1889-1958ירושליםתרפח
 יהודי המזרח בארץ ישראל - חלק ב גאון, משה דוד, 1889-1958ירושליםתרצח
 יהודי הנצחי סליבקין, חיים שלוםאודיסהתרנא
 יהודי סוריה הסלווקית וילק, רומןתל אביבתשמז
 יהודי תימן בתל אביב רמון, יעקב, 1902-1973ירושליםתרצה
 יהודים באונגאריא גרינולד, יקותיאל יהודהוואץתרעג
 יהודית  אמשטרדםתקכא
 יהודית - 1964 תשכ"ד  צאנזתשכד
 יהודית - שושנה לוינגר, דוד שמואל, 1904-1980בודפשטתש
 יהושע  וילנהתרע
 יהושע  וילנהתרע
 יהושע בן סרך  אמשטרדםתעב
 יהושע-עם מקרא מפרש  ווילנאתרעא
 יהי אור וינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגא, 1930-1987מונסיתשכג
 יהי אור - קידושין כהן, יצחקירושליםתשעד
 יהי שמו לעולם פרידבורג, שמשון אריה בן משה אברהםאלטונהתקסו
 יהל אור אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרמב
 יהל אור אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרמב
 יהל אור אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרעג
 יהל לנר ברוך לנדא, יוסף בן דוד ברישפפד"מתרעט
 יואל משה מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620אמשטרדאםתט
 יובל  לודזתרצ
 יובל כשר, מנחם מענדלנ.י.תשכב
 יובל רוזנהיים, יעקבפפד"אתרצב
 יובל  ירושליםתרצה
 יובל גינצבורג, לוי ב"ר יצחקפילדלפיהתשו
 יובל קרויס, שמואלירושליםתרצז
 יובל נדלר, שמואלווארשאתרצ
 יובל עמיאל, משה אביגדורירושליםתשג
 יובל מארכס, אלכסנדרנ.י.תשג
 יובל לוין, בנימין מנשהירושליםתש
 יובל בלוך, משה אריהבודפשטתרסה
 יובל בוך - תלמוד תורה עץ חיים יהודה יודל ראזענבערגטורונטותשג
 יובל למערכת החינוך בישראל פלד, אלעדירושליםתשנט
 יובל שי איגל, אליעזר אליהולבובתרט
 יוד טית כסלו  נ.י.תשב
 יודישע געשיכטע לויט דער תורה - די ערשטע מלכים ביי יודען קמינר, משלם בן שלמהניו יורק - ירושלים - קליבלנדתשיז
 יודישע פלאנצונג  ווארשאתרצד
 יודישר טירייאק שלמה זלמן צבי, מאופהויזןהאנוואהשעה
 יודעי בינה שפירא, אלעזר בן צבי אלימלךפרעמישלאתרעא
 יודעי בינה שפירא, אלעזר בן צבי אלימלךפרמישלהתרעא
 יודעי בינה שפירא, אלעזר בן צבי אלימלך תרעא
 יוחסין זכות, אברהם בן שמואלקראקאשמ
 יוחסין זכות, אברהם בן שמואלזיטאמיר1861
 יוחסין השלם זכות, אברהם בן שמואללונדון ועדינבורגתריז
 יוחסין השלם זכות, אברהם בן שמואללונדוןתריז
 יוחסין השלם זכות, אברהם בן שמואלווארשא1876
 יום הנשואין מן, שלמה בן אברהםירושליםתשע
 יום הקדוש א-ב קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסט
 יום הקדוש ג קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסט
 יום הקדוש ד-ה-ו קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסט
 יום ולילה של תורה וייס, יעקב גרשון בן חייםירושליםתשעה
 יום טוב כהלכתו ליברמן, משה אפרים בן אשר חייםביתר עיליתתשעה
 יום טוב מקרא קודש הזה חיות, אפרים בן אברהםליוורנותקעט
 יום לשנה שכטר, אלעזר בן יעקב יוסף, הכהן, תרכ"ה-בוטושניתרסב
 יום תוכחה כץ, יהודה בן יחזקאל, מליסהאלטונהתקה
 יום תוכחה כץ, יהודה בן יחזקאל, מליסהאלטונאתקה
 יום תוכחה כץ, יהודה בן יחזקאל, מליסהאלטונאתקה
 יום תרועה - יום יבבה כשר, מנחם מנדל, 1895-1983נ.י.תשכ
 יומא דעצרתא אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיירושליםתשע
 יומא דעצרתא אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיירושליםתשעה
 יומא טבא לרבנן לקס, נפתלי בן יצחקבודפשטתרצה
 יום-טובדיגע סימבאלן אבר, יצחק צביניו יורקתשז
 יומי דחנוכה תמניא אינון שמואל רוטנמרירושליםתשע
 יומן השליחות המיוחדת לוין, שלום דובערנ.י.תשסא
 יומן כתה - ח"ב וולנר, רחלתל אביבתשנט
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהברליןתרפג
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהפיעטרקובתרסב
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683קראקאתרנו
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהונציהתיג
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהלבובתריא
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהתל אביבתשה
 יון מצולה - שני ספרים נפתחים הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהקראקאתרנו
 יונה בן אמתי ואליהו בכרך, יהושעירושליםתשיט
 יונה הומיה פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יורקתרצו
 יונה הומיה פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יארקתרצו
 יונה תמה הרטמן, מנחם מנדלדרוהוביטשתרמז
 יונת אלם מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620לבובתריט
 יונת אלם מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620אמשטרדםתח
 יוסיף דוד רבי דוד מועטיליוורנותרטז
 יוסיף דעת ווגל, יונהירושליםתשנו
 יוסיף חיים הורן, חיים ליפה בן אליהוווארשאתרנח
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןויניציאהשד
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןקושטארע
 יוסיפון יוסף פלאוויוסמנטובהרלד
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןווארשאתרמט
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןווארשאתריד
 יוסיפון  בויניציאהשד
 יוסיפון  ווארשא1853
 יוסיפון  ברדיטשוב1896
 יוסיפון  אמשטרדםתפג
 יוסף אברהם שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריב
 יוסף אברהם-בראשית שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריב
 יוסף אברהם-ויקרא-במדבר שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריז
 יוסף אברהם-שמות שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריב
 יוסף אומץ אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנח
 יוסף אומץ פדר, יוסף יהודה ליב בן אברהםורשהתרמה
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןפרנקפורט דמיןתרפח
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןפרנקפורט דמיןתרפח
 יוסף אומץ יוסף בן שלמה, מליסהאמשטרדםתקכו
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןפפד"מתפג
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןזיטומירתרל
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןפרנקפורט דמייןתפג
 יוסף אומץ יוסף בן שלמה, מליסהאמשטרדםתקכו
 יוסף איננו מיכלין, חיים מיכל, 1867-1937ירושלים תרעא
 יוסף את אחיו פלג’י, יוסף בן חיים, 1815-1896אזמירתרנו
 יוסף באור יפה, יוסף בן משה, מסלנטווילנאתרמא
 יוסף בסדר אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותרב
 יוסף בסדר יוסף בן יצחק, הכהןתוניסתרנא
 יוסף דעת יוסף ב"ר יששכרפראגשסט
 יוסף דעת ח"א מיקליש, יוסף בן יששכר, 1580-1654פראגשסט
 יוסף חן קורקוס, יוסף בן יהושעליוורנותקפה
 יוסף חן נחמיאש, יוסף בן דוד, נפ’ 1932תוניסתרעה
 יוסף חן קורקוס, יוסף בן יהושעליוורנותקפה
 יוסף חן ח"א פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883ווארשאתרלח
 יוסף חן ח"ב ומדבר ים פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883ווארשאתרלט
 יוסף לקח אבולעפיה, חיים בן יעקבאיזמירתצ
 יוסף לקח אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586ווארשאתקצח
 יוסף לקח אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586המבורגתעא
 יוסף לקח רא"פ, יוסף, 1874-1918ירושליםתשז
 יוסף לקח אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586קרימונהשלו
 יוסף לקח - בבא מציעא רינהולד, יוסף צביירושליםתשסג
 יוסף לקח - חלק א בוכריץ, יוסף בן אברהם, 1885-1949ג'רבהתשיא
 יוסף לקח - חלק א אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצ
 יוסף לקח - חלק א אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצ
 יוסף לקח - חלק א אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצה
 יוסף לקח - חלק ב בוכריץ, יוסף בן אברהם, 1885-1949ג'רבהתשיא
 יוסף לקח - חלק ב אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצ
 יוסף לקח - חלק ב אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצ
 יוסף לקח - חלק ג אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצב
 יוסף לקח - חלק ג אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצ - תצב
 יוסף לקח - חלק ג אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתצב
 יוסף לקח - כתובות רינהולד, יוסף צביירושליםתשס
 יוסף לקח - נדרים רינהולד, יוסף צביירושליםתשסה
 יוסף לקח - קידושין רינהולד, יוסף צביירושליםתשסט
 יוסף לקח במ רינהולד, יוסף צבי בן מרדכי תשסג
 יוסף עליו מונטקיו, יוסף בן יצחקשאלוניקיתקח
 יוסף עליו מונטקיו, יוסף בן יצחקשאלוניקיתקח
 יוסף תהלות אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקיד
 יוסף תהלות אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806נ.י.תשיג
 יופי אמונה הלפרין, יצחק ב"ר אליעזר ליפמאןווארשאתרמד
 יופי מכלל יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ברליןתפה
 יוצר אור רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892מישקאלץתשד
 יוצרות  ויניציאהשצו
 יוצרות - קובץ תורני כולל אור יוסףבית חגיתשסט
 יוצרות כמנהג פולין רבי אשר ברבי יוסףקראקאשמט
 יוצרות כרך ג כולל אור יוסףבית חגיתשעה
 יוצרות לארבע פרשיות דר יוסף מארקוסנוי יורקתשכה
 יוצרות עם פירוש אשר בן יוסף אשר בן יוסףקראקאשמט
 יוקח נא אברהם בן נחמן, הכהן, -1885שלוניקיתרמא
 יוקח נא אברהם בן נחמן, הכהן, -1885סאלוניקיתרמא
 יורה דעה יעקב בן אשרויניציאהשכד
 יורה דעה-הלכות בשר וחלב קארו, יוסףזיטומירתרכו
 יורה דעה-הלכות טריפות קארו, יוסףזיטומירתרכו
 יורה דעה-הלכות מליחה קארו, יוסףזיטומירתרכו
 יורה דעה-הלכות תערובות קארו, יוסףזיטומירתרכו
 יורה דרך דאנאווסקי, יוסף ב"ר אברהם אהרןנ.י. 
 יורה דרך רוזנטל, אליהו בן רפאלסאיניתרפה
 יורה ומלקוש קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרמד
 יורה חטאים אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרלד
 יורה חטאים אלעזר בן יהודה, מגרמיזהפיורדאתקנא
 יורה חטאים אלעזר בן יהודה, מגרמיזהאופנבךתעז
 יורה חטאים אלעזר בן יהודה, מגרמיזהלבובתקצז
 יורה חכימא מיזס, אברהם אליהוניו יורקתרפה
 יורה חכימא מיזס, אברהם אליהוניו יארקתש
 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880ירושליםתרמה
 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880כלכתהתרמב
 יורש דברי אלקים פילון, האלכסנדרוניפראגתקצ
 יורש דברי אלקים פילון, האלכסנדרוניפראגתקצ
 יושב אהלים ענתבי, אברהם בן יצחק, 1765-1858ליוורנותקפה
 יושב אהלים ענתבי, אברהם בן יצחק, 1765-1858ירושליםתשמז
 יושב אהלים [פני הבית] ענתבי, אברהם בן יצחק, 1765-1858ליוורנותקפה
 יושבי אוהל שטיינמץ, יוסף יוזפא בן מרדכי אריהברוקליןתשסט
 יושבי תבל דרנבורג, הירשאופנבךתקמט
 יושבי תבל דרנבורג, הירשאופנבךתקמט
 יושיע ציון כהן, ציון בן אבאתוג'רבהתשח
 יושר דברי אמת הלר, משלם פיבוש, מזבריזמונקאטש1905
 יושר הורי רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןתשעא 
 יושר לבב ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743קראקאתרנ
 יושר לבב הכהן, דוד בן אבאתותוניסתרעד
 יושר לבב ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743אמשטרדםתצז
 יושר לבב ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743אמשטרדםתקב
 יזרח אור שווארטץ, פינחס זליג בן נפתלי, הכהן, 1877-1944נ.י.תשיב
 יחוד כלים - מוקצה קצב, שיבני ברק 
 יחוה דעת מקובסקי, צביירושליםתרצה
 יחוה דעת רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936פיוטרקובתרצד
 יחוה דעת - חלק ב חזן, יצחק בן מאירירושליםתשי
 יחוה דעת - חלק ג חזן, יצחק בן מאירירושליםתשנא
 יחוס היהדות והיהודים לחיים אנושיים פלדמן, אליהו בן יהודה ליבברדיטשובתרסז
 יחוס העברי גולדמן, יצחקפיעטרקוב 
 יחוס הצדיקים גרשם איש שקרמילה. ונדפס במנטובה בשנתירושליםתרנו
 יחוס הצדיקים  מנטובהשכא
 יחוסי תנאים ואמוראים יהודה בן קלונימוס, משפירהליק 1875-ירושליםתשכג
 יחוסי תנאים ואמוראים יהודה בן קלונימוס, משפירהליקתרלד
 יחוסי תנאים ואמוראים יהודה בן קלונימוס, משפירהליקתרלד
 יחזקאל-עם מקרא מפרש  ווילנאתרפא
 יחי ראובן זמן, ראובןווארשאתרצז
 יחי ראובן  ירושלםתשנג
 יחי ראובן וינברגר, ראובן חייםמונקאטשתרצו
 יחיד היה שלזינגר, משה מאיר (לזכרו)ירושליםתשסו
 יחיו דגן ויטרבו, יחיאל חייםליוורנותקצ
 יחס האגדה להלכה הירשברג, חיים זאב, 1903-1976וינהתרפט
 יידיש השפה הקדושה קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסד
 יידיש השפה הקדושה - הוספות א קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסה
 יידיש השפה הקדושה - הוספות ב קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשסח
 יידיש השפה הקדושה - הוספות ג קאהן, דוד בן צבי משהברוקליןתשע
 יידיש־ענגליש־העברעאישער ווערטערבוך הארקאווי, אלכסנדר,נו יורקתרפח
 יידישע מאכלים קוסובר, מרדכיניו יארקתשיח
 יידישע רעליגיע און די יידישע נאציע פסלר, בנציוןווארשאתרפט
 יידישע שטעט, שטעטלעך און דארפישע ישובים אין ליטע ביז 1918 כהן, ברל, 1911-1993ניו־יארקתשנא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 1  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 2  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 3  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 4  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 5  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 6  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 02, נומ' 1  ניו-יארקתשב
 יידישע שפראך - באנד 03, נומ' 2-1  ניו-יארקתשג
 יידישע שפראך - באנד 04, נומ' 1  ניו-יארקתשד
 יידישע שפראך - באנד 05, נומ' 1  ניו-יארקתשה
 יידישע שפראך - באנד 06, נומ' 2-1  ניו-יארקתשו
 יידישע שפראך - באנד 07  ניו-יארקתשז
 יידישע שפראך - באנד 08, נומ' 2-1  ניו-יארקתשח
 יידישע שפראך - באנד 09  ניו-יארקתשט
 יידישע שפראך - באנד 10 ,נומ' 1  ניו-יארקתשי
 יידישע שפראך - באנד 11  ניו-יארקתשיא
 יידישע שפראך - באנד 12, נומ' 1  ניו-יארקתשיב
 יידישע שפראך - באנד 13, נומ' 1  ניו-יארקתשיג
 יידישע שפראך - באנד 14, נומ' 1  ניו-יארקתשיד
 יידישע שפראך - באנד 15, נומ' 1  ניו-יארקתשטו
 יידישע שפראך - באנד 16, נומ' 1  ניו-יארקתשטז
 יידישע שפראך - באנד 17, נומ' 1  ניו-יארקתשיז
 יידישע שפראך - באנד 18, נומ' 1  ניו-יארקתשיח
 יידישע שפראך - באנד 19, נומ' 1  ניו-יארקתשיט
 יידישע שפראך - באנד 20, נומ' 1  ניו-יארקתשכ
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 1  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 2  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 3  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 22, נומ' 1  ניו-יארקתשכב
 יידישע שפראך - באנד 23, נומ' 3  ניו-יארקתשכג
 יידישע שפראך - באנד 24, נומ' 1  ניו-יארקתשכד
 יידישע שפראך - באנד 25, נומ' 1  ניו-יארקתשכה
 יידישע שפראך - באנד 26, נומ' 1  ניו-יארקתשכו
 יידישע שפראך - באנד 27, נומ' 1  ניו-יארקתשכז
 יידישע שפראך - באנד 28, נומ' 1  ניו-יארקתשכח
 יידישע שפראך - באנד 29, נומ' 3-1  ניו-יארקתשכט
 יידישע שפראך - באנד 30, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלא
 יידישע שפראך - באנד 31, נומ' 1  ניו-יארקתשלב
 יידישע שפראך - באנד 32, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלג
 יידישע שפראך - באנד 33, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלד
 יידישע שפראך - באנד 34, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלה
 יידישע שפראך - באנד 35, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלו
 יידישע שפראך - באנד 36  ניו-יארקתשלז
 יידישע שפראך - באנד 37, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלח
 יידישע שפראך - באנד 38, נומ' 3-1  ניו-יארקתשמד
 ייווא ביולעטין Vol.1 April 1946  בריסל 
 ייווא בלעטער Vol. 01 5691  װילנעתרצא
 ייווא בלעטער Vol. 02 5691  װילנעתרצא
 ייווא בלעטער Vol. 03 5692  ווילנעתרצב
 ייווא בלעטער Vol. 04 5692  ווילנעתרצב
 ייווא בלעטער Vol. 05 5693  ווילנעתרצג
 ייווא בלעטער Vol. 06 5694  ווילנעתרצד
 ייווא בלעטער Vol. 07 5694  ווילנעתרצד
 ייווא בלעטער Vol. 08 5695  ווילנעתרצה
 ייווא בלעטער Vol. 09 5696  ווילנעתרצו
 ייווא בלעטער Vol. 10 5696  ווילנעתרצו
 ייווא בלעטער Vol. 11 5697  ווילנעתרצז
 ייווא בלעטער Vol. 12 5697  ווילנעתרצז
 ייווא בלעטער Vol. 13 5698  נו יורקתרצח
 ייווא בלעטער Vol. 14 5699  ווילנעתרצט
 ייווא בלעטער Vol. 15 5700  נו יורקתש
 ייווא בלעטער Vol. 16 5700  נו יורקתש
 ייווא בלעטער Vol. 17 5701  נו יורקתשא
 ייווא בלעטער Vol. 18 5701  נו יורקתשא
 ייווא בלעטער Vol. 19 5702  נו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 19 5702  נו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 20 5702  ניו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 21 5703  ניו יורקתשג
 ייווא בלעטער Vol. 22 5703  ניו יורקתשג
 ייווא בלעטער Vol. 23 5704  נו יורקתשד
 ייווא בלעטער Vol. 24 5704  נו יורקתשד
 ייווא בלעטער Vol. 25 5705  נו יורקתשה
 ייווא בלעטער Vol. 26 5705  נו יורקתשה
 ייווא בלעטער Vol. 27 5706  נו יורקתשו
 ייווא בלעטער Vol. 28 5706  נו יורקתשו
 ייווא בלעטער Vol. 29 5707  נו יורקתשז
 ייווא בלעטער Vol. 30 5707  נו יורקתשז
 ייווא בלעטער Vol. 31-32 5708  נו יורקתשח
 ייווא בלעטער Vol. 33 5709  נו יורקתשט
 ייווא בלעטער Vol. 34 5710  נו יורקתשי
 ייווא בלעטער Vol. 35 5711  נו יורקתשיא
 ייווא בלעטער Vol. 36 5712  נו יורקתשיב
 ייווא בלעטער Vol. 37 5713  נו יורקתשיג
 ייווא בלעטער Vol. 38 5714  נו יורקתשיד
 ייווא בלעטער Vol. 39 5715  נו יורקתשטו
 ייווא בלעטער Vol. 40 5716  נו יורקתשטז
 ייווא בלעטער Vol. 41 5717  נו יורקתשיז
 ייווא בלעטער Vol. 42 5722  נו יורקתשכב
 ייווא בלעטער Vol. 43 5726  נו יורקתשכו
 ייווא בלעטער Vol. 44 5733  נו יורקתשלג
 ייווא בלעטער Vol. 45 5735  נו יורקתשלה
 ייווא בלעטער Vol. 46 5740  נו יורקתשמ
 ייווא בלעטער נייע סעריע Vol. 1 5751  נו יורקתשנא
 ייווא בלעטער נייע סעריע Vol. 2 5754  נו יורקתשנד
 ייווא בלעטער נייע סעריע Vol. 3 5757  נו יורקתשנז
 ייווא בלעטער נייע סעריע Vol. 4 5763  נו יורקתשסג
 ייטב לב חזן, חיים דוד, 1790-1869אזמירתרכח
 יין הטוב נסים, יצחק בן רחמים, 1895-1981ירושליםתשלט
 יין המזוקק - חלק א נימן, יונה איזיקפיעטרקובתרעא
 יין המזוקק - חלק ב נימן, יונה איזיקפיעטרקובתרעא
 יין המשומר שפירא, נתן בן ראובן דודויניציאהתכ
 יין המשומר שפירא, נתן בן ראובן דודלעמבערגתרכז
 יין המשמח צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרמח
 יין המשמח צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרמט
 יין הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזהלובליןשסח
 יין הרקח משה בן מינסטרדיהרנפורטתקעא
 יין לבנון בריל, יחיאל, 1836-1886פאריסתרכו
 יין לבנון ישיבת הסדרראשון לציוןתשסג
 יין נסכים קורח, חננאל בן פנחסירושלםתשעב
 יכבד אב ולדן, אהרן בן ישעיה נתן, 1838-1912פיעטרקובתרפג
 יכהן פאר לוין, חנוך צביירושליםתשכד
 יכהן פאר לוין, חנוך צביירושליםתשכה
 יכין ובעז דורן, צמח בן שלמהליוורנו תקמב
 יכין ובעז - וב'ח דורן, צמח בן שלמהליוורנותקמב
 יכין ובעז - חלק א דורן, צמח בן שלמהירושליםתשנב
 יכין ובעז - חלק ב דורן, צמח בן שלמהירושליםתשנב
 ילד שעשועים אפרים בן ראובןווילנאתרסה
 ילדי הזמן הכים, אליהו בן חייםפראגתקמו
 ילדי הזמן הכים, אליהו בן חייםפראגתקמו
 ילדי טהרן מאשימים שנפלד, משה בן נחום, 1910-1975בני ברקתשלא
 ילדי יוסף - חלק א ברבי, יוסף, 1851-1918ג'רבהתרעד
 ילדי יוסף - חלק ב ברבי, יוסף, 1851-1918ג'רבהתרעד
 ילדי יוסף - חלק ג ברבי, יוסף, 1851-1918ג'רבהתרעד
 ילדי קודש יוסף יהושע טויבנוי יורקתשטז
 ילדי רוחי פינס, יחיאל מיכל, 1843-1913מגנצא1872
 ילקוט  קרקובשכט
 ילקוט אבני אמונת ישראל לינטופ, פינחס בן יהודה ליבווארשאתרנה
 ילקוט אבנים אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווארשאתרנה
 ילקוט אבנים-חלק ראשון אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרלה
 ילקוט אברהם ליפשיץ, אברהם בן שבתימונקץ'תרצא
 ילקוט אליהו ריבק, אפרים אליהושיקאגא ?תשב
 ילקוט אליעזר סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפרשבורגתרכד
 ילקוט אליעזר - חלק א רונין, אליעזר בן שמואלקובנהתרעא
 ילקוט אליעזר - חלק ב רונין, אליעזר בן שמואלנ.י.תשיג
 ילקוט אליעזר - חלק ב רונין, אליעזר בן שמואלקובנהתרעא
 ילקוט אליעזר - חלק ג רונין, אליעזר בן שמואלנ.י.תשיג
 ילקוט אליעזר על תהילם סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפאקשתרנ
 ילקוט אמת ליעקב גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמב
 ילקוט אפרים זילברשטיין, דוד יהודה (ליב) ב"ר ישעיהווייטצעןתרסה
 ילקוט ארץ ישראל ציזלינג, יהודה אידלווילנאתרנ
 ילקוט ארץ ישראל ציזלינג, יהודה אידלווילנאתרנ
 ילקוט ארץ ישראל השלם גולדמן, יעקב בן מרדכיווארשאתרנד
 ילקוט בצלאל אלכסנדרוב, בצלאל בן אברהםפיעטרקובתרפז
 ילקוט ברוך דוב ליכטנשטין, ברוך דבלונדוןתשא
 ילקוט גבריאל יזדי, גבריאל תשעה
 ילקוט דברי חכמים  ירושליםתשח
 ילקוט דוד פוזנר, דוד בן נפתלי הירץדיהרהפורטתנא
 ילקוט דוד פוזנר, דוד בן נפתלי הירץברוקלין ניו יארקתשעב
 ילקוט דוד פוזנר, דוד בן נפתלי הירץדיהרנפארטתנא
 ילקוט דוד פוזנר, דוד בן נפתלי הירץדירנפורטתנא
 ילקוט דוד חלפן, דוד, 1848-1930פרעמישלאתרפז
 ילקוט דוד רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד בן בנימין, 1845-1905קראקאתרנו
 ילקוט דניאל שטינשנידר, דניאל בן ישראל איסרלפרעסבורגתרעג
 ילקוט דת ודין - חלק א אסף, דוד בן אפרים אליעזרחיפהתשד
 ילקוט דת ודין - חלק א אסף, דוד בן אפרים אליעזרחיפהתשה
 ילקוט האורים קלר, משה אוריברדיובתרסד
 ילקוט האזובי יצחק בן שלמה, האזוביירושליםתשנח
 ילקוט הגורלות ללא שם מחברירושלים 
 ילקוט הגרשוני או'ח - חלק א שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936מונקץ'תרסא
 ילקוט הגרשוני או'ח - חלק ב שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936מונקץ'תרסד
 ילקוט הגרשוני יו'ד שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936מונקץ'תרסז
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק א שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנד
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק ב שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנה
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק ג שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנו
 ילקוט הגרשוני על תהילים - חלק א שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנט
 ילקוט הגרשוני על תהילים - חלק ב שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרס
 ילקוט הדעות והמדות רות, חיים יהודה, 1896-1963ירושליםתרצח
 ילקוט הדרוש א ויסבלום, אליעזר ליפהניו יורקתרפ
 ילקוט הדרוש ב ויסבלום, אליעזר ליפהניו יורקתרפה
 ילקוט הזהר איזנשמיד, ישעיה מנחם מנדלפיעטרקובתרעב
 ילקוט החיים - חלק א שיפמן, אלטר חיים, הלויירושליםתשז
 ילקוט החיים - חלק ב שיפמן, אלטר חיים, הלויירושליםתשז
 ילקוט הלוי רפאל בן אהרן ידידיה, הלויליוורנותקלו
 ילקוט הלכות ארבעה מינים וסדר נטילתן דייטש, יהושע העשיל  
 ילקוט המועדים רבינוביץ, צבי יהודהבואנוס איירסתשג
 ילקוט המכירי על ישעיהו מכיר בן אבא מאריברליןתרנג
 ילקוט המכירי על משלי מכיר בן אבא מאריירושליםתרסב
 ילקוט המכירי על תהילם - חלק א מכיר בן אבא מאריברדיטשובתרס
 ילקוט המכירי על תהילם - חלק ב מכיר בן אבא מאריברדיטשובתרס
 ילקוט המכירי על תרי עשר על ספרי עמוס עבודיה יונה מיכה נחום וחבקוק מכיר בן אבא מארילונדוןתרע
 ילקוט הפלאות פוטרניק, חייםבילגורייא 
 ילקוט הרועה ויסבין, דובראודיסהתרסג
 ילקוט הרועים נימן, שמעון בצלאל, 1860-1942פשעמישל לעמבערגתרנז - תרסח
 ילקוט הרועים הרצוג, נפתלי הרץ בן סנדרניו יורקתשכא
 ילקוט הרועים הרצוג, נפתלי הרץ בן סנדרווארשאתרמה
 ילקוט הרועים הרצוג, נפתלי הרץ בן סנדרווארשאתרמה
 ילקוט התשובה ליפשיץ, חיים, 1899-1978ירושליםתשיח
 ילקוט חדש ישראל בן בנימין, מבלזיץלובליןתח
 ילקוט חדש ישראל בן בנימין, מבלזיץאמשטילרדםתיט
 ילקוט חדש ישראל בן בנימין, מבלזיץלובליןתח
 ילקוט חדש שמעון לייטערברוקליןתשטז
 ילקוט חדש ישראל בן בנימין, מבלזיץפרשבורגתריח
 ילקוט חצ"ל-חלק א לרנר, חיים צבי בן טודרוס, 1815-1889ווילנאתרנט
 ילקוט חצלנ"י-חלק ב לרנר, חיים צבי בן טודרוס, 1815-1889ווילנאתרנט
 ילקוט טוב לינר, חיים אשר בן משה צביווארשאתרסב
 ילקוט יהודה גינצבורג, יהודה ליב בן דבדוינסקתרצא
 ילקוט יהודה - חלק א לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939ניו יורקתרצד
 ילקוט יהודה - חלק ב לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נוי יורקתרצג
 ילקוט יהודה - חלק ג לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939ניו יורקתרצד
 ילקוט יהודה - חלק ה לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נוי יורקתרצג
 ילקוט יהודה - חלק ו לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939ניו יורקתרצד
 ילקוט יהודה - חלק ז לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939ניו יורקתרצד
 ילקוט יהודה - ספר במדבר גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתרצד
 ילקוט יהודה - ספר בראשית גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתרצד
 ילקוט יהודה - ספר דברים גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתרצג
 ילקוט יהודה - ספר ויקרא גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתרצד
 ילקוט יהודה - ספר שמות גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתרצג
 ילקוט יהושע רבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלניו יורקתרצג
 ילקוט יהושע ראזענפעלד, יהושע הלוילבובתרצ
 ילקוט יוסף לרמן, יוסף משה בן מרדכיניו יורקתרצה
 ילקוט יוסף ילוז, יוסף חייםירושליםתרצד
 ילקוט יוסף - הלכות מצוות התלויות בארץ - השביעית והלכותיה יוסף, יצחק בן עובדיהירושליםתשעה
 ילקוט יוסף מועדים - סוכה יוסף, יצחק בן עובדיהירושליםתשעו
 ילקוט יוסף מועדים - פסח ח''א יוסף, יצחק בן עובדיהירושליםתשעה
 ילקוט יוסף מועדים - ראש השנה ויום הכיפורים יוסף, יצחק בן עובדיהירושליםתשעה
 ילקוט יעקב יעקב טאוברנוי יורקתשס
 ילקוט יצחק שמחוביץ, יצחק בן ישראלנוי יורקתרצג
 ילקוט יצחק ברמן, יחיאל יצחקורשהתרצז
 ילקוט יצחק - חלק א זלר, יצחק בן משה מנחםווארשאתרנה
 ילקוט יצחק - חלק ב זלר, יצחק בן משה מנחםווארשאתרנה
 ילקוט יצחק - חלק ג זלר, יצחק בן משה מנחםווארשאתרנה
 ילקוט יצחק - חלק ג זלר, יצחק בן משה מנחםווארשאתרנה
 ילקוט יצחק - חלק ג זלר, יצחק בן משה מנחם  
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ישעיה  ברוקליןתרצט
 ילקוט ישראל ברגר, ישראל בן יצחק שמחה, 1855-1919פיעטרקובתרע
 ילקוט להפטרות טיכר, אליעזרברליןתרצח
 ילקוט לוים סגל, יוסף בן חיים נתןנ.י.תשיט
 ילקוט למועדים חג הסוכות בקר, חיים שלמהירושליםתשכט
 ילקוט למועדים ימים נוראים - ראש השנה, יום הכיפורים בקר, חיים שלמהירושליםתשכז
 ילקוט לפורים משולש פינק, דבברוקליןתשסח
 ילקוט מאיר - חלק א ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ב ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ג ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ד ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ה ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ו ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מאיר - חלק ח ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 ילקוט מדה כנגד מדה בלוך, אליהו משהלייקוודתשכא
 ילקוט מלא היד קינדסקא, יהודה דבלבובתרמב
 ילקוט מלואים ליפסקי, ישראל, 1840-1930ביאליסטוקתרצ
 ילקוט מנחם מנחם מנדל בן יאראפיעטרקובתרעד
 ילקוט מנחם ביבר, מנחם מנדל בן אריה ליבושווילנאתרסג
 ילקוט מרגליות מרגליות, ראובן, 1889-1971לעמבערגתרפז
 ילקוט משה משה בן ישראל בנימיןמונקאטשתרנד
 ילקוט משה משה בן ישראל בנימיןמונקאטשתרנד
 ילקוט משה לבקוביץ, משה בן מאירפיעטרקובתרעד
 ילקוט משיח וגאולה - כב ילקוטניו יורקתשסו
 ילקוט משיח וגאולה - כג ילקוטניו יורקתשסו
 ילקוט משלים, סיפורים, אמרי חכמה שטינמן, אליעזר, 1892-1970תל אביבתשיח
 ילקוט משפחות בלינסון, משה אליעזר ב"ר נחמןאודיסהתרנג
 ילקוט נח - שמות קפלן, נח בן שלמה צביברונקסתשיא
 ילקוט נח בראשית קפלן, נח בן שלמה צביברונקסתשי
 ילקוט נחמני ברינר, נחוםווארשאתרצז
 ילקוט נחמני ברינר, נחוםווארשאתרצז
 ילקוט סופר - בראשית סופר, יוסף ליבפאקשתרנד
 ילקוט סופר - שמות  פאקשתרנה
 ילקוט סופר-במדבר סופר, יוסף ליבפאקשתרסג
 ילקוט סופר-דברים סופר, יוסף ליבפאקשתרסג
 ילקוט סופר-ויקרא סופר, יוסף ליבפאקשתרנח
 ילקוט ספורים - עה'ת גרינולד, זאב וולף, 1851-1915ווארשאתרסב
 ילקוט ספורים - עה'ת גרינולד, זאב וולף, 1851-1915ווארשאתרסב
 ילקוט ספורים - עה'ת גרינולד, זאב וולף, 1851-1915ווארשאתרסב
 ילקוט ספורים - עה'ת גרינולד, זאב וולף, 1851-1915ווארשאתרסב
 ילקוט ספורים - עה'ת גרינולד, זאב וולף, 1851-1915 תרסז
 ילקוט ספורים - על מגלת אסתר גרינולד, זאב וולף, 1851-1915 תרסז
 ילקוט עברי עברי, ישראל יצחקברוקליןתרצט
 ילקוט על פטירת אהרן ומשה חנוך זונדל בן יוסףווארשאתרלד
 ילקוט פורים תורה    
 ילקוט פירושים לתורה עציון, יצחק רפאל, הלויירושליםתשיז
 ילקוט פנינים מרגליות, ראובן, 1889-1971לבובתרץ
 ילקוט פרושים לתורה - במדבר מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשד
 ילקוט פרושים לתורה - בראשית מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשא
 ילקוט פרושים לתורה - דברים מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשד
 ילקוט פרושים לתורה - ויקרא מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשג
 ילקוט פרושים לתורה - שמות מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשא
 ילקוט פרי עץ הדר ברור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדר, 1860-1939פיעטרקובתרנט
 ילקוט צבי - חלק א הלר, צבי הירש בן מרדכיראוונאתרפט
 ילקוט צבי - חלק ב הלר, צבי הירש בן מרדכי תרצא
 ילקוט קרית ארבע גליקסון, מרדכי חייםירושליםתרעב
 ילקוט ראובני כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673הומבורג לגבי ה״אתעב
 ילקוט ראובני - בראשית כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673ורשהתרמד
 ילקוט ראובני - דברים כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673ווארשאתרמד
 ילקוט ראובני - ויקרא כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673ורשהתרמד
 ילקוט ראובני - עה'ת כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673אמשטרדםתס
 ילקוט ראובני - עה'ת כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673אוסטרהאתקסה
 ילקוט רש"י קלימן, שאולקנזס סיטיתשב
 ילקוט שלמה דריליך, שלמה בן בצלאל, 1888-1971ניו יורקתרצז
 ילקוט שלמה דריליך, שלמה בן בצלאל, 1888-1971ניו יורקתרחצ
 ילקוט שמואל פין, שמואל מנחם, הלוידיטרויטתרצה
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטירושלםתשלה
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטקראקאשנה - ו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטקראקאשנה - ו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטויניציאהשכו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטויניציאהשכו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטירושליםתשלה
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטורנקבורט דמייןתמז
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטווילנאתרכד
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטווילנאתרכד
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטפולנאהתקסה
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטורנקבורט דמייןתמז
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטליוורנותי
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטליוורנותכ
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטירושליםתשלה
 ילקוט שמעוני - חלק ב שמעון, מפרנקפורטירושלםתשלה
 ילקוט שערים אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתשיח
 ילקוט שערים לרבנו יונה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ירושליםתש
 ילקוט תשבי אברמוביץ, שבתיפיעטרקובתרסד
 ילקוטי לבסקי, אברהםבונוס אייריסתשו
 ים הגדול טולדנו, יעקב משה בן יהודה, 1879-1960קהירתרצא
 ים החכמה ישיבת תורת חכםירושליםתשעב
 ים החכמה - י מורגנשטרן, יצחק מאירירושלםתשסג
 ים החכמה - יא מארגנשטערן, יצחק מאירירושליםתשסד
 ים החכמה - יב מארגנשטערן, יצחק מאירירושליםתשסה
 ים החכמה - שו"ת מורגנשטרן, יצחק מאירירושלםתשע
 ים החכמה - שו"ת מורגנשטרן, יצחק מאירירושלםתשע
 ים החכמה תשס''ו מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשסו
 ים החכמה תשס''ז מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשסז
 ים החכמה תשס''ח מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשסח
 ים החכמה תשס''ט מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשסט
 ים החכמה תש''ע מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשע
 ים החכמה תשע''א מורגנשטרן, יצחק מאירירושליםתשעא
 ים המוסר א סיבוני, יוסף מרדכיירושליםתשסט
 ים המוסר ב סיבוני, יוסף מרדכיירושליםתשסט
 ים הפלפול קסטינברג, יצחק מאירווארשאתרעו
 ים התלמוד יצחק זלקא בן זאב וולףזולקוואתקיה
 ים התלמוד אורנשטין, משה יהושע השל בן מרדכי זאבלבובתקפח
 ים התלמוד אורנשטין, משה יהושע השל בן מרדכי זאבווארשאתרנב
 ים התלמוד - בבא קמא אורנשטין, משה יהושע השל בן מרדכי זאבהלברשטטתרכב
 ים התפלה זקוטינסקי, מרדכי יוסף  
 ים יששכר יששכר בר בן יהודה לימאמיץתקכח
 ים של יהודה אלטמן, יהודה בן יצחקוואיטצעןתרפו
 ים של שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלפראגתקעב
 ים של שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשצג
 ים של שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשצג
 ים של שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאלפראגשעו - ח
 ים של שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאליסניץתפג
 ים של שלמה - ביצה לוריא, שלמה בן יחיאלשצ'צ'יןתרכא
 ים של שלמה - ביצה לוריא, שלמה בן יחיאלאופנבךתעח
 ים של שלמה - ביצה לוריא, שלמה בן יחיאלפיורדאתקכו
 ים של שלמה - חולין לוריא, שלמה בן יחיאלאופנבךתעח
 ים של שלמה - יבמות לוריא, שלמה בן יחיאלאלטונהתק
 ים של שלמה - יבמות לוריא, שלמה בן יחיאלשצ'צ'יןתרכא
 ים של שלמה - כתובות לוריא, שלמה בן יחיאלשצ'צ'יןתרכא
 ים של שלמה - כתובות לוריא, שלמה בן יחיאלשצ'צ'יןתרכא
 ים של שלמה - קדושין לוריא, שלמה בן יחיאלשצ'צ'יןתרכא
 ים של שלמה על מסכת קידושין לוריא, שלמה בן יחיאלברליןתקכו
 ים של שלמה על מסכת קידושין לוריא, שלמה בן יחיאלברליןתקכו
 ים שמחה פריעד, ישראל משה בן יוסף חייםלייקוודתשסז
 ים שמחה - נישואין פריעד, ישראל משה בן יוסף חייםלייקוודתשעג
 ימות המשיח גרוס, יעקב בן חיים דבמונקאטשתרצז
 ימות עולם שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמ
 ימי אברהם-חלק א חלימי, אברהם בן בנימיןג'רבהתרצט
 ימי אברהם-חלק ב חלימי, אברהם בן בנימיןג'רבהתרצט
 ימי בראשית שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994נ.י.תשנג
 ימי דוד יוסף דוד, אבד"ק שלוניקישאלוניקיתרו
 ימי דוד יוסף דוד, אבד"ק שלוניקידשאלוניקיתרו
 ימי החנוכה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמט
 ימי החנוכה שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם תשסט
 ימי החנוכה בהלכה ובאגדה   תשעא
 ימי החנוכה בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעד
 ימי הפורים פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, 1873-1960ירושליםתשו
 ימי הפורים שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם תשסט
 ימי הפורים כהן, דוד בן יוסףירושליםתשעב
 ימי הפורים - מלכות פרס - זכירת מעשה עמלק וחיוב מחייתו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנח
 ימי הפורים בהלכה ובאגדה   תשע
 ימי הפורים בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעב
 ימי הפסח שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם תשע
 ימי הרחמים והסליחות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמט
 ימי הרחמים והסליחות כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"אויזניץתשנו
 ימי הרצון - ראש השנה יום כיפור שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם תשסט
 ימי השובבי''ם גרוס, מרדכי בן צדוקבני ברקתשסז
 ימי חב''ד קמינצקיניו יורקתשנד
 ימי חייך הימים יהודא ליבוש ראזענבויםמונקאטשתרעא
 ימי יוסף ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ירושליםתרעג
 ימי יוסף בתרא ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ניו יארקתשלא
 ימי יוסף בתרא ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ירושליםתשלב
 ימי יוסף בתרא ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ירושליםתשלב
 ימי מהרנ״ת שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844פראמפאלתרעט
 ימי מוהרנ''ת שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844ביתר עיליתתשסט
 ימי נחמה - שערי נחמה אברהאם, נחוםמאנסיתשעה
 ימי רצון רז, אליעזרירושליםתשעא
 ימי רצון אברהאם, נחוםמאנסיתשעג
 ימי רצון  בני ברקתשנט
 ימי רצון ישיבת בנין אבירושליםתשסט
 ימי שלמה קמחי, שלמה בן נסים יוסף דודאזמירתרלד
 ימי שמונה - חנוכה מכון אור חדשאשדודתשסז
 ימי שמחה רייכמן, דוד מנחם בן אברהם אהרוןבני ברקתשעד
 ימי שמנה קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011 תשנו
 ימי שמנה קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ניו יורקתשסא
 ימי תמימים נווירה, מנחם בן יצחק, 1717-1777ויניציאהתקיג
 ימים אחדים אזוביב, יוסף בן נהוראיליוורנותקנ
 ימים אחדים אזוביב, יוסף בן נהוראיליוורנותקן
 ימים טובים אלמאנאך-פורים  ווארשאתרפז
 ימים טובים אלמאנאך-פסח  ווארשאתרפז
 ימים טובים אלמאנאך-שבועות  ווארשאתרפז
 ימים נוראים עגנון, שמואל יוסףנ.י.תשז
 ימים נוראים פעילים יד לאחיםירושליםתשלו
 ימים נוראים פעילים יד לאחים - פרנק, משה (עורך)ירושליםתשמ
 ימים נוראים אלמאנאך פרידענזאהן, יוסףנ.י.תשכא
 ימין השם רוממה מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620  
 ימין ושמאל גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937טורונטותרצו
 ימין יוסף שמעונוביץ, יוסף בנימין בן יהודה צביירושליםתשיז
 ימין משה ונטורה, משה בן יוסףלבובתרכ
 ימין משה קרוניק, משהאמשטרדםתעח
 ימין משה קרוניק, משהברסלויאתקפד
 ימין משה ונטורה, משה בן יוסףהאגתקלז
 ימין משה ונטורה, משה בן יוסףמנטובהשפד
 ימינך ה' על פסח - פני מאיר הכהן, יחזקאל חיים מאירירושליםתשא
 ימלא פי תהלתך - חלק א שטיינמן, אהרן יהודה לייבבני ברקתשסג
 ימלא פי תהלתך - חלק ב שטיינמן, אהרן יהודה לייבבני ברקתשסה
 ימלט נפשו חמוי, אברהם שלום חי, 1838-1885ירושליםתשנ
 ימצא חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמיר 
 ינחנו איזנברג, יוחנן בן יוחנןווארשאתרסב
 יסד המלך סיד, לאוןאזמירתרכז
 יסד המעלה בריל, יחיאל, 1836-1886מגנצאתרמג
 יסד המעלה בריל, יחיאל, 1836-1886מגנצאתרמג
 יסוד אהל מועד ביק, אברהם בן יעקב, 1835-1902לבובתרלו
 יסוד אמונה חנוך בן טוביה, הכהןווארשאתקפא
 יסוד אמונה שיק, אליעזר שלמהירושליםתשמה
 יסוד האמונה יעבץ, יוסף הלויווארשאתרלז
 יסוד האמונה יעבץ, יוסף הלויווארשאתרלז
 יסוד האמונה ברוך בן אברהם, מקוסוב, -1781יוזעפאףתרמד
 יסוד האמונה - חלק א יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 יסוד האמונה - חלק ב יעבץ, יוסף בן חייםווארשאתרכב
 יסוד האמונה ושרש הבטחון - חלק א קן, שמואל בן דודפאקשתרמט
 יסוד האמונה ושרש הבטחון-חלק ב קן, שמואל בן דודפאקשתרסג
 יסוד הדעת אורנשטין, אלעזר דודווארשאתרעב
 יסוד הישוב יונוביץ, שלמה דבווארשאתרפד
 יסוד המקדש נוביק, יעקבווארשאתרסה
 יסוד המשנה ועריכתה מרגליות, ראובן, 1889-1971לעמבערגתרפג
 יסוד המשנה ועריכתה מרגליות, ראובן, 1889-1971חמ"דתרצ
 יסוד הניקוד כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746אמשטרדאםתצ
 יסוד העבודה בורוכוביץ, ישעיה, שו"באודעסאתרן
 יסוד העבודה - חלק א וינברג, אברהם ה1, מסלוניםווארשאתרנב
 יסוד העבודה - חלק ב וינברג, אברהם ה1, מסלוניםווארשאתרנב
 יסוד השבת יעקבסון, יוסף מאירנ.י.תשד
 יסוד השבת יעקבסון, יוסף מאירבוסטוןתשד
 יסוד התורה סוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתליירושליםתרצ
 יסוד התשובה בודק, אהרן יוסף בן נפתלי הירץמונקאטשתרנז
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהירושליםתש
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהירושליםתש
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהווארשאתרכט
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהווארשאתרלה
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנההוראדנא - ווילנאתקעז
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696פרנקפורט דאדרהתלט
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696מונקאטשתרנה
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696פפד"אתלט
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696מונקאטשתרנג
 יסוד יוסף יוסף יוסקא בן יצחקזיטומירתרכז
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696וילנהתרמא
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696פיעטרקובתרעד
 יסוד יוסף יוסף יוסקא בן יצחקמינקאוויץתקסג
 יסוד יוסף יוסף ב"ר אליהו הכהן כ"ץקראקאשצח
 יסוד יצחק יצחק איזיק בן יעקב, שו"בפרעמישלאתרע
 יסוד יצחק יצחק איזיק בן יעקב, שו"בזולקוואתקע
 יסוד יצחק יצחק איזיק בן יעקב, שו"בזאלקווא - לבובתקע
 יסוד יצחק על הלכת מילה יצחק איזיק בן יעקב, שו"בפרעמישלאתרע
 יסוד מורא אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164המבורגתקל
 יסוד מורא אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פפד"מתר
 יסוד מורא וסוד תורה אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164קושטא ר"צ-ירושליםתשל
 יסוד מורא וסוד תורה אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פראגתקצג
 יסוד מערבי אוחנה, רפאל בן חיים, 1850-1902ירושליםתרנו
 יסוד עולם הישראלי, יצחק בן יוסףברליןתקלז
 יסוד עולם זכות, משה בן מרדכיליוורנותרלד
 יסוד עולם זכות, משה בן מרדכיליוורנותרלד
 יסוד עולם זכות, משהאלטונאתרלד
 יסוד עולם אלגבה, משהשאלוניקיתקטז
 יסוד עולם - חלק א הישראלי, יצחק בן יוסףברליןתרח
 יסוד עולם - חלק ב הישראלי, יצחק בן יוסף תרו
 יסוד שבמלכות - ויזניץ  נ.יתשסח
 יסוד שירים  קראקאשנג
 יסוד תשובה אליס, יצחק בן משהשאלוניקישמז
 יסודות הבית וקדושתו סילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנליירושליםתשסח
 יסודות ההלכה לוי, אליעזר בן אליקים, 1883-1964תל אביבתשכז
 יסודות החינוך   תשעא
 יסודות הרפואה מל, משהפרעמישלאתרעב
 יסודות השמועה אדלשטיין, גרשוןבני ברקתשעג
 יסודות התפלה לוי, אליעזר בן אליקים, 1883-1964תל אביבתשז
 יסודות חינוך הדת לדור וולגמוט, יהודה אריהריגהתרצז
 יסודות חינוך הדת לדור וולגמוט, יהודה אריהריגהתרצז
 יסודות של בית יהודי בעק, משה דוב הלויברוקליןתשלז
 יסודי אמונה היהודית מרדכי צבי שווארץקליוולנדתשז
 יסודי הדעת - חלק א רוזנשטין, משה בן חייםווארשאתרחצ
 יסודי הדעת - חלק א רוזנשטין, משה בן חייםווארשאתרצה
 יסודי הדעת - חלק ב רוזנשטין, משה בן חייםווארשאתרצה
 יסודי הדעת - חלק ב רוזנשטין, משה בן חייםבילגורייאתרצח
 יסודי הדת בן זאב, יהודה ליב, 1764-1811וינהתקעא
 יסודי הדת דנציג, יצחק בן מנחם מנישירושליםתרעו
 יסודי היהדות הורביץ, שמריהו ליבניו יורקתרפז
 יסודי המדות פלדהורן, ישראל שמעוןווילמיגטוןתשיז
 יסודי המוסר והמדות  ברליןתרנא
 יסודי המקרא והתלמוד - וב'ח הלפרין, אהרןזיטומירתרע
 יסודי המקרא והתלמוד - וב'ח הלפרין, אהרןזיטומירתרע
 יסודי המשכלות וולמן, ישראל מאיר בן מרדכיווארשאתרכח
 יסודי העקרים דנציג, יצחק בן מנחם מנישווארשאתרסד
 יסודי העקרים על ספר בראשית דנציג, יצחק בן מנחם מנישווארשאתרמח
 יסודי העקרים על ספר שמות דנציג, יצחק בן מנחם מנישפטרבורגתרנב
 יסודי חכמת ההגיון מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווארשאתרס
 יסודי חכמת השעור סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904זיטאמירתרכו
 יסודי ישרון - חלק א פלדר, גדליה, 1921-1991טאראנטאתשיד
 יסודי ישרון - חלק ב פלדר, גדליה, 1921-1991טורונטותשטז
 יסודי ישרון - חלק ג פלדר, גדליה, 1921-1991טאראנטאתשיח
 יסודי ישרון - חלק ד פלדר, גדליה, 1921-1991טאראנטאתשכד
 יסודי ישרון - חלק ה פלדר, גדליה, 1921-1991טאראנטאתשכו
 יסודי ישרון - חלק ו פלדר, גדליה, 1921-1991טאראנטאתשל
 יסודי שבת שפירא, יעקב שמשון בן משהביתר עילית 
 יעיר אוזן אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806בילגורייאתרצה
 יעיר אוזן אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנג
 יעיר לבוקר כולל בוקר בביהמ''ד אהל משה  
 יעיר קנו גינשטלינג, מנחם אליעזר בן לויווילנאתרכב
 יעלזו חסידים פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827ירושליםתרמג
 יעלזו חסידים נדבורנהבני ברקתשעד
 יעלת חן תאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףזאלקוואתקסב
 יעלת חן צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פראגתקנג
 יעלת חן צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרנב
 יעלת חן תאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףזאלקוואתקסב
 יעלת חן תאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףזאלקוואתקסב
 יעלת חן צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרנב
 יעלת חן - כתובות צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרנב
 יענה באש בן אמוזג, אליהו, 1822-1900ליוורנותרסו
 יענה ברוך קונשטט, ברוך תשסז
 יעקב בעזרו יפה, יעקב, נפטר 1881אזמירתרלו
 יעקב חבל ורשנו, חיים יעקב בן יוסףשאלוניקיתקלב
 יעקב חבל ורשנו, חיים יעקב בן יוסףשאלוניקיתקלב
 יעקב חבל ורשנו, חיים יעקב בן יוסףשאלוניקיתקלב
 יעקב לחק סיניגליא, יעקב שמשון שבתיירושליםתשכא
 יעקב לחק הלפרין, יעקב יעקבקא, 1840-1915לבובתרסג
 יעקב לחק סיניגליא, יעקב שמשון שבתיליוורנותקסז
 יעקב סלה יפה, יעקב, נפטר 1881אזמירתרמ
 יער אב שלום שלום, אברהם בן אברהםפאדובהתרטו
 יערב שיחי - חולין יפה, שמואל יצחקירושליםתשעב
 יערב שיחי - נדה יפה, שמואל יצחקירושליםתשעג
 יערב שיחי - עירובין יפה, שמואל יצחקירושליםתשסח
 יערב שיחי - שבת יפה, שמואל יצחקירושליםתשעא
 יערות דבש איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764לובליןתרנז
 יערות דבש - חלק א איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764יוזעפאףתרכו
 יערות דבש - חלק א איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764לבובתקנח
 יערות דבש - חלק ב איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764יוזעפאףתרכח
 יערות דבש - חלק ב איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764לבובתקנט
 יערת הדבש רחמים, יחזקאל יעקבבומביתרנ
 יפאר ענוים רוזנפלד, פינחספאלטאוואתרעג
 יפאר ענוים יחינסון, שמעון צבי בן יחיאלווארשאתרמא
 יפה וברה - חלק א ויס, יקותיאלבואנוס איירסתרצו
 יפה וברה - חלק ב ויס, יקותיאלבואנוס איירסתרצו
 יפה וברה - חלק ג ויס, יקותיאלבואנוס איירסתרצו
 יפה וברה - חלק ד ויס, יקותיאלבואנוס איירסתרצו
 יפה וברה-חלק חמישי  בואנוס איירסתרצו
 יפה לבדיקה לוין, יעקב, שו"בקראקאתרנו
 יפה לבדיקה - חלק ב קליאז, מרדכי זאב בן בנימיןווילנאתרנו
 יפה לבשמים יפה, חיים אבא בן אשר צביירושליםתש
 יפה ללב - חלק א פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרלב
 יפה ללב - חלק ב פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרלו
 יפה ללב - חלק ג פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרם
 יפה ללב - חלק ד פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרמב
 יפה ללב - חלק ה פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרמד
 יפה ללב - חלק ו פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרמט
 יפה ללב - חלק ז פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרנו
 יפה ללב - חלק ח פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרנו
 יפה ללב - חלק ח פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרנו
 יפה ללב - חלק ט פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרסו
 יפה מראה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595אמשטרדםתפז
 יפה מראה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ברליןתפה
 יפה מראה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשנ
 יפה מראה פיגו, משה בן יוסףויניצאהשנ
 יפה מראה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשכז
 יפה נוף פרנס, ישראל בן מרדכי שלמהלבובתרנא
 יפה נוף זרקו, יהודהויניציאהשמ
 יפה נוף בלוך, חיים גבריאל בן יוסףברוקליןתשנד
 יפה נוף זרקו, יהודהויניציאהשלה
 יפה נוף חלק א-ב הלר, אברהם בן יחיאלפיוטרקובתרסח
 יפה עינים וד בן מרדכי, מברודלבובתקנט
 יפה עינים יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשצא
 יפה עינים דוד בן מרדכילונדןתשעב
 יפה עינים - בדרכי שמים כנפו, יוסף בן משה, 1823-1900ליוורנותרס
 יפה ענף פלומבו, נסיםאזמירתרלז
 יפה ענף פלומבו, נסיםאזמירתרלז
 יפה ענף יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פפד"אתנו
 יפה ענף יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פרנקפורט דאדרהתנו
 יפה קול יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595אזמירתצט
 יפה קול יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595אזמירתצט
 יפה שעה כהן, שלמה בן יהודהשאלוניקיתקעג
 יפה שעה כהן, שלמה בן יהודהירושליםתרסב
 יפה שעה כהן, שלמה בן יהודהשאלוניקיתקעג
 יפה שעה כהן, שלמה בן יהודהשאלוניקיתקעג
 יפה שעה אביחצירא, מכלוףירושליםתשלא
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשפח
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשנז - סו
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פראגתמט
 יפה תאר - בראשית רבה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פראגתמט
 יפה תאר - ויקרא רבה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ווילהרמרשאדףתעד
 יפה תאר - שמות רבה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פראגתמט
 יפה תלמוד ג"ח פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרלא - תרמב
 יפח לקץ - חלק א שלזינגר, ישראל דודפרשבורגתרכב
 יפח לקץ - חלק ב שלזינגר, ישראל דודפאקשתרמה
 יפיח אמונה - חלק א ולקוביץ, יהודה צבי בן יוסףווילנאתרנח
 יפיח אמונה - חלק ב ולקוביץ, יהודה צבי בן יוסףווילנאתרס
 יפיק תבונה -- פרוזבול לוקסנבורג, יצחקקרית ספרתשעה
 יפיק תבונה ב ישיבת נחלת דודפתח תקוהתשנ
 יפיק תבונה ה ישיבת נחלת דודפתח תקוהתשנה
 יפתח ה' א    
 יצב גבולות טבריה. חכמים ורבנים תרסד
 יצחק זאב'ס מעטאדע אורגל, יצחק זאבניו יורקתרעו
 יצחק ירנן רביץ, יצחק בן אברהם, הכהןלבובתרנה
 יצחק ירנן גטניו, אליקים בן יצחקשאלוניקיתקמו
 יצחק ירנן כהן, יצחק בן ישועהתוניסתרסה
 יצחק ירנן גטניו, אליקים בן יצחקשאלוניקיתקמו
 יצחק ירנן - חלק א ברדה, יצחקבני ברקתשמא
 יצחק ירנן - חלק ב ברדה, יצחקבני ברקתשמא
 יצחק ירנן - חלק ג ברדה, יצחקבני ברקתשמא
 יצחק ירנן - חלק ד ברדה, יצחקבני ברקתשמא
 יצחק ירנן - חלק ה ברדה, יצחקבני ברקתשמא
 יצחקירנן גטניו, אליקים בן יצחקשאלוניקיתקמו
 יציאות השבת ויסמן, משה יצחק בן שמחה יהושעברוקליןתשסג
 יציאת מצרים קראנץ, פיליפנ.י. 
 יציאת מצרים אפשטין, יצחק איזיק, הלויווילנאתרלז
 יציאת מצרים אפשטין, יצחק איזיק, הלויווילנאתרלז
 יציאת מצרים וחודש ניסן שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנה
 יציב פתגם עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אלטונאתק
 יצירה Kalisch, Isidor, 1816-1886נ.י.תרלז
 יצירה Lazarus Goldschmidtפפד"מתרנד
 יצירה  ווארשא 
 יצירה אקשטין, מנחם מנדל, 1883-1946סיגט 
 יצירה לא נודעויניציאהתקה
 יקב זאב פרידמן, שבתי זאב בן אברהם אליהוניו יורקתשיא
 יקהיל שלמה קמחי, שלמה בן נסים יוסף דודאזמירתרכה
 יקהיל שלמה קמחי, שלמה בן נסים יוסף דודאזמירתרכה
 יקהל שלמה קמחי, שלמה בן נסים יוסף דודליוורנותקמו
 יקהת עמים יונה טאובהקרית ספרתשעא
 יקהת עמים - הל' מלכים פ''ט    
 יקהת עמים - הל' מלכים פ''י    
 יקובל האמת אביטבול, יחיאליוורנותרלט
 יקוו המים אבן תבון, שמואל בן יהודה, 1150-1230פרשבורגתקצז
 יקוו המים - על התורה מרמ"שירושלים 
 יקוו המים - שבת מרמ"שירושלים 
 יקח מצוות - מצוה בו יותר מבשלוחו ארצי, יהודה בן עזראבני ברקתשסט
 יקח מצוות - מצוות עשה שמתן שכרה בצדה ארצי, יהודה בן עזראבני ברקתשע
 יקר הערך ארדיט, יצחקשאלוניקיתקפג
 יקר הערך כהן, מעתוק עתוגיג'רבהתש
 יקר הערך ארדיט, יצחק בן שלמהירושליםתשסח
 יקר מפז ישראל מקאזעניץניו יורקתשסד
 יקר מפז כהנא, אלכסנדר זיסקינד בן אברהם, 1795-1837ווארשאתרצב
 יקר מפז ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ (- פינק, דב - עורך)ברוקליןתשסד
 יקר משה דיטשמן, חיים אברהםטשערנאוויטץתרמה
 יקר תפארת זמרא, דוד בן שלמה אבןאזמירתקיז
 יקר תפארת זמרא, דוד בן שלמה אבןירושליםתשה
 יקר תפארת - על פרשיות התורה עקיבא קיסטרירושליםתשסט
 יקרא דאורייתא שטארק, שמואל ישכרלבובתרנז
 יקרא דאורייתא א ציק, יחיאל בן אברהם אליעזרבני ברקתשסז
 יקרא דאורייתא ב ציק, יחיאל בן אברהם אליעזרבני ברקתשע
 יקרא דאורייתא ד ציק, יחיאל בן אברהם אליעזרבני ברק 
 יקרא דאורייתא ה ציק, יחיאל בן אברהם אליעזרבני ברק 
 יקרא דאוריתא ציק, יחיאל בן אברהם אליעזרבני ברקתשעב
 יקרא דחיי אברהם אליעזר ליזר בן יוסףאופיבאךתקפג
 יקרא דחיי לנדא, אפריםסעאיניתרפח
 יקרא דחיי טביומי, טוביה יהודה, 1882-1953ירושליםתשט
 יקרא דחיי עטייה, יצחק ליוורנו תקנח
 יקרא דחיים ארנריך, שלמה זלמן בן יעקב, 1863-1944שאמלויאתרצז
 יקרא דחיים הויזדורף, חיים אליעזר בן עזריאל זליג, 1864-1940ירושלים 
 יקרא דחיים דרוהוביצ'ר, ישראל נחמן בן יוסףשלוניקיתקעג
 יקרא דשכבי שמילאוויטש, אפרים צביברוקליןתשעד
 יקרא דשכבי יוסף דוד, אבד"ק שלוניקישאלוניקיתקלד
 יקרא דשכבי יוסף דוד, אבד"ק שלוניקישאלוניקיתקלד
 יקרא דשכבי חסין, דוד בן אהרן אבן, 1727-1792אמשטרדםתקמז
 יקרה דחיה רבי יעקב ברבי שלמה גלייוויץברונא 
 יקרה מפנינים גילערנטער, יצחקקראקאתרפז
 יראה פרילוק, אריה ליב. פרושי מאמרי זהרברליןתפד
 יראה פרילוק, אריה ליב. פרושי מאמרי זהראוסטרהאתקנד
 יראה  מונקאטשתרסה
 יראה  זיטומירתרח
 יראה  לבובתקסה
 יראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1260ווארשאתרלא
 יראה  לבובתריא
 יראה לעינים יראה ללבב עזריאל בן אליהוווארשאתקצב
 יראים אליעזר בן שמואל, ממץ. יראיםזולקוואתקסד
 יראים - ע"פ סביב ליראיו ולקין, אהרן, 1864-1940פינסקתרצה
 יראת ה’ לחיים - נפש החיים חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821וילנהתרלד
 יראת ה’ לחיים - נפש החיים חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821ווילנאתקצז
 יראת שמים פירדא, מאיר בן אברהם אלחנןדעסויתקפ
 ירום משה רוזנברג, יצחק בן יום טוב ליפמןווילנאתרמו
 ירוץ דברו אברהם אברהםירושליםתשנב
 ירושה עולמית ויטקין, נתן נטע אריהירושליםתרצח
 ירושות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ברליןתרנז
 ירושלים דע־האאן, יעקב ישראללאדזתרפה
 ירושלים Vol. 1 No. 1 Elul 5697  ווארשאתרצז
 ירושלים - כרך ח, חוברת א, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסט
 ירושלים - כרך ח, חוברת ג, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרע
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרנח
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרנט
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסא
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסא
 ירושלים - כרך י"ג לונץ, אברהם משהירושליםתרעט
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת א, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסו
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסו
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסז
 ירושלים - כרך ששי - חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרסב
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסד
 ירושלים - כרך ששי, חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרסב
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסד
 ירושלים - שנה שלישית לונץ, אברהם משהירושליםתרמא
 ירושלים - שנה שניה לונץ, אברהם משהירושליםתרמז
 ירושלים Vol. 2 No. 2-3 Shevat 5698  ווארשאתרחצ
 ירושלים במקרא - חידון חכם, עמוס - משרד החנוך והתרבותירושליםתשלז
 ירושלים דדהבא כץ, בנציון בן יעקב קופלדרוהוביטשתרע
 ירושלים דליטא - חלק ראשון Kislev 5690 לבני, דודתל-אביב1930
 ירושלים דליטא - חלק שני Kislev 5690 לבני, דודתל-אביב1930
 ירושלים הבנויה אשרי, חיים יחיאלניו יורקתרפד
 ירושלים הבנויה דושק, מרדכיקראקאתרמ
 ירושלים הבנויה דושק, מרדכיקראקאתרמ
 ירושלים הבנויה בובר, שלמה, 1827-1906ירושליםתרסו
 ירושלים הבנויה בובר, שלמה, 1827-1906ירושליםתרסו
 ירושלים עיר הקודש והנצח שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 ירושלמי [ע"פ ירושלים הצרופה] רבי גרשון מאיר באיארסקיווארשאתרסד
 ירושלמי [ע"פ מהר"א מפולדא] רבי אליהו ב"ר יהודה ליבאמשטרדםתע
 ירושלמי [ע"פ מהר"א מפולדא] רבי אליהו ב"ר יהודה ליבאמשטרדםתע
 ירושלמי [ע"פ מזכרת ירושלים] רבי אברהם שאררניויורק
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי [ע"פ שושן בצלאל] רבי בצלאל הר שושןירושליםתש
 ירושלמי זרעים רבי אברהם משה לונץירושליםחשד
 ירושלמי שקלים רבינו משולם-תלמיד ר"ש ב"ר שניאורניו יורקתשיד
 ירושלמי-קובץ ראשון בדאהב, יצחק ב"ר מיכאלירושליםתרצ
 ירושלמי-קובץ שלישי בדאהב, יצחק ב"ר מיכאלירושליםתרצא
 ירושלמי-קובץ שני בדאהב, יצחק ב"ר מיכאל תרצא
 ירושת משפט שטרן, רפאלגבעת שמואלתשע
 ירושת פליטה ירושת פליטה. קובץבודפסטתשו
 ירח No. 1 Teves 5631  לא נודעתרלא
 ירח No. 2 Shevat 5631  לא נודעתרלא
 ירח No. 4 Adar 5631  ג'רבהתרלא
 ירח האיתנים ורפל, יצחקירושליםתשב
 ירח למועדים בורנשטיין, שמואלירושליםתשסט
 ירחון אפיקי תורה No. 1 5765 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסה
 ירחון אפיקי תורה No. 2 5766 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסו
 ירחון אפיקי תורה No. 3 5768 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסח
 ירחון יוצרות כולל אור יוסףבית חג"יתשע
 ירחון להדרכה ב התנועה להפצת תורהירושליםתשלה
 ירחי כלה פוניבז' - סוכה -חלק א' משיעורי סוגיות והלכה מראשי הישיבה ובוגריה מרביצי התורה Av 5762  בני ברקתשסב
 ירחי כלה פוניבז' - סוכה -חלק ב' משיעורי סוגיות והלכה מראשי הישיבה ובוגריה מרביצי התורה Av 5762  בני ברקתשסב
 ירים משה קשטרו, משה בן אברהםשלוניקיתרן
 ירים משה אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווארשאתרלב
 יריעות המשכן - שבט תשע"ב רודינסקי, בצלאל יהודהמאנסיתשעב
 יריעות עזים שמשון בן שמואלויניציאהשנז
 יריעות שלמה רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, 1790-1867ווארשאתרסד
 יריעות שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלפראגשסט
 יריעות שלמה שלמה בן משלםפרנקפורט דאדרתצ
 יריעות שלמה שלמה בן שמואל, מיאנינהירושליםתרסט
 יריעות שלמה טין, שלמהמיינץתרמט
 יריעות שלמה פינזילבר, שלמהקיידאןתרצד
 יריעות שלמה בובר, שלמה, 1827-1906ווארשאתרנו
 יריעות שלמה בובר, שלמה, 1827-1906ורשהתרנו
 יריעות שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלפראגשסט
 יריעות שלמה וזאן, שלמה בן יהודה, -תקע"בתונסתרנא
 יריעות שלמה פפנהים, שלמה, 1740-1814רדלהייםתקצא
 יריעות שלמה - דרוש אולמן, שלמה זלמן בן שלוםניו יורקתשמ
 יריעות שלמה - דרוש החינוך אולמן, שלמה זלמן בן שלוםמונקץ'תרע
 יריעות שלמה - כתובות לינצ'נר, ח. שלמה בן ש"פירושליםתשסט
 יריעות שלמה - על סוגיות השס אולמן, שלמה זלמן בן שלוםמונקאטשתרעג
 יריעות שלמה - שו"ת - חלק א אולמן, שלמה זלמן בן שלוםוילנהתרסה
 יריעות שלמה - שו"ת - חלק א אולמן, שלמה זלמן בן שלוםוינהתריד
 יריעות שלמה [ג"ח] פפנהים, שלמה, 1740-1814דיהרנפורטתקמד תקצא תקעא
 יריעת האהל אריה ליב בן שמואל, מסטנובמזירובתקנד
 ירך אברהם - ח"א אישטרושה, חיים אברהם בן דודשלוניקיתקעה
 ירך אברהם - ח"א אישטרושה, חיים אברהם בן דודשלוניקיתקעה
 ירך אברהם - חושן משפט - ח"ב אישטרושה, חיים אברהם בן דודשלוניקיתקעה
 ירך יעקב פיתוסי, יעקב בן אברהם, נפ’ 1812ליוורנו 
 ירך יעקב - חלק א ארגואטי, יעקב בן אברהםקושטאתש
 ירמיה-עם מקרא מפרש  ווילנאתרעב
 ירמיה-עם מקרא מפרש  ווילנאתרעד
 ירעות האהל סגל, בנימין זבולוןקראטאשיןתרלח
 יש מאין חלק א-ב ילוז, אליהו בן אברהם, 1860-1929ירושליםתרסט
 יש מנחילין קצנלנבוגן, פינחסירושליםתשמו
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615סדילקובתקצה
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615ווארשאתרלג
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615אמשטרדםתסא
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615זיטומירתרח
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615פראגשעה
 יש שכר יששכר בר בן פתחיה משהפרגשסט
 יש שכר יששכר בר בן פתחיה משהווארשאתרמב
 יש שכר יששכר בר בן פתחיה משהפראגשסט
 יש תקוה וויינמאן, בנימן זאב (ארגון מפתח של בנים)בית שמשתשעה
 יש"א אי"ש אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושליםתרנו
 ישא ברכה שמר, משה בן אליעזרווילנאתרעג
 ישא ברכה שמר, משה בן אליעזרווילנאתרעג
 ישא ברכה אשכנזי, בצלאל בן אברהםליוורנותקפב
 ישא ה' ישועה בן יצחק, הלויירושליםתרעט
 ישא מדברותיך - מגילה אפלבוים, דוב בער בן משה רפאלירושליםתשע
 ישא מדברותיך - סוטה אפלבוים, דוב בער בן משה רפאלירושליםתשעד
 ישא מדברותיך - פסחים אפלבוים, דוב בער בן משה רפאלירושליםתשע
 ישא מדברותיך- חגיגה אפלבוים, דוב בער בן משה רפאלירושליםתשעג
 ישאו הרים שלום בר טורא, אברהםירושליםתשלח
 ישב אהלים בלייער, יהושע שמואלירושליםתשעא
 ישב מצרף וינקלר, מרדכי ליב, 1844-1932ווייטצעןתרס
 ישב רוחו שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושליםתרצא
 ישב רוחו שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלםתשלא
 ישבת ציון בלוי, יצחק שלמה, 1857-1943ירושליםתרמג
 ישוב ארץ ישראל מינצברג, ישראל זאב בן משה צבי, 1872-1962ירושליםתרץ
 ישועה בישראל יהונתן בן יוסףפראנקפורט דמייןתפ
 ישועה בראש יהושע השל בן מאירשקלובתקמח
 ישועה בראש יהושע השל בן מאירשקלאוותקמח
 ישועה גדולה סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירבעלפסטתרסג
 ישועה גדולה על מגלת אסתר איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ברוקליןתשסח
 ישועה ונחמה שלזינגר, חיים יהודהבודפשטתרצח
 ישועה ורחמים סופר, ישועה חויתהגרבהתשכב
 ישועות רבינוביץ, דובער ב"ר משה יעקבווילנאתרנו
 ישועות אריה הרשלר, יהודה אריה בן שלמהבני ברקתשסט
 ישועות דוד - אבן העזר פוברסקי, יהושע דודבני ברקתשכב
 ישועות דוד - או''ח פוברסקי, יהושע דודבני ברקתשלו
 ישועות דוד - ענינים שונים פוברסקי, יהושע דודבני ברקתשלד
 ישועות חיים הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910ווארשאתרמה
 ישועות חיים הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910ורשהתרמה
 ישועות יעקב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבפיוטרקובתרסז
 ישועות יעקב נאים, יעקב חיים אבןליוורנותקמד
 ישועות יעקב סבעוני, מרדכיירושליםתרעו
 ישועות יעקב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבווארשאתרעב
 ישועות יעקב אנהורי, יעקב בן יוסףליוורנותרז
 ישועות יעקב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבזולקוואתקפח
 ישועות יעקב - או"ח א ב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבזולקוהתקסט
 ישועות יעקב - יו"ד וחו"מ אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבלבובתרכג
 ישועות יעקב -אה"ע אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבלבובתרכג
 ישועות יעקב אחרון בורשטין, יעקב בן ישראל צביורשהתרסא
 ישועות ישראל בנימין בינוש ב"ר ישראלוינהתרמז
 ישועות ישראל טרונק, ישראל יהושע, 1820-1893ורשהתרל
 ישועות ישראל גולדריך, יהושע אלכסנדרפרעמישלאתרמז
 ישועות ישראל פרידמן, ישראל בן שלום שכנא, מרוזין, 1796-1850הוסיטיןתרסד
 ישועות ישראל רט, יוסף, 1820-1890 תשיה
 ישועות כהן - ברכות אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעב
 ישועות כהן - הגעלת וטבילת כלים אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעב
 ישועות כהן - חלה עניני תרומות ומעשרות אדלר, יהושע השלבני ברקתשסא
 ישועות כהן - יורה דעה תערובות אדלר, יהושע השלבני ברקתשס
 ישועות כהן - כבוש במע''ש ושביעית אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - מעמיד דמעמיד בסוכה אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - מקואות אדלר, יהושע השלבני ברקתשנז
 ישועות כהן - מקואות חציצה טבילת כלים הגעלה נדה אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - נר חנוכה אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - עירובין אדלר, יהושע השלבני ברקתשס
 ישועות כהן - פסחים אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - קדוש ידים ורגלים אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעה
 ישועות כהן - קו התאריך אדלר, יהושע השלבני ברקתשע
 ישועות כהן - קובץ הלכות פורים אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןבני ברקתשעב
 ישועות כהן - שביעית אדלר, יהושע השלבני ברקתשסא
 ישועות מלכו טרונק, ישראל יהושע, 1820-1893פיוטרקובתרפז
 ישועות מלכו - קרית ארבע טרונק, ישראל יהושע, 1820-1893פיעטרקובתרפז
 ישועות משיחו אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508קארלסרואתקפח
 ישועות שמשון - חלק א ש"ס, ישעיהו שמשוןווילנאתרצג
 ישועות שמשון - חלק ב ש"ס, ישעיהו שמשוןווילנאתרצג
 ישועת אליהו טיטלבלט, יהושע אליהו בן אהרןווארשאתרס
 ישועת דוד פוברסקי, יהושע דוד, תרס"ב-תשנ"טבני ברקתשמד
 ישועת דוד - חלק חושן משפט - חלק א פוברסקי, יהושע דוד, תרס"ב-תשנ"טבילגוריתרצג
 ישועת דניאל - צדקה גולדשמידט, דניאל יהשועמודיעין עיליתתשסט
 ישועת דניאל - שו''ע או''ח סי' קסז-קצא גולדשמיט, דניאל יהושעמודיעין עיליתתשעג
 ישועת דניאל - שו''ע או''ח סי' קצב-ריב גולדשמיט, דניאל יהושעמודיעין עיליתתשעג
 ישועת דניאל א דניאל יהושע גולדשמידטמודיעין עיליתתשסח
 ישועת דניאל ב דניאל יהושע גולדשמידטמודיעין עיליתתשסט
 ישועת יעקב ליסנר, יעקב זאבברסלויאתריד
 ישועת יעקב - חלק א סולוביצ’יק, יעקב בן בצלאלזיטומירתרסז
 ישועת יעקב - חלק ב סולוביצ’יק, יעקב בן בצלאלזיטומירתרסח
 ישועת ישראל ששון, ישועה בן ישראלליוורנותרטז
 ישועת ישראל רבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבווארשאתרסג
 ישועת ישראל לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשנט
 ישועת ישראל מעשה אלפס  ווילנאתרעג
 ישועת משה - חלק א אהרנסון, יהושע משה, 1910-1993  
 ישועת משה - חלק ב אהרנסון, יהושע משה, 1910-1993  
 ישועת משה - חלק ג אהרנסון, יהושע משה, 1910-1993  
 ישועת משה - חלק ד אהרנסון, יהושע משה, 1910-1993  
 ישועת צדיקים אופנהיים, דודווארשאתרסה
 ישורון - חלק א - אלול תשנ"ו עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנו
 ישורון - חלק ב - אדר תשנז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנז
 ישורון - חלק ג - אלול תשנז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנז
 ישורון - חלק ד - אלול תשנח עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנח
 ישורון - חלק ה - אדר תשנט עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנט
 ישורון - חלק ו - אב תשנט עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשנט
 ישורון - חלק ז - אלול תשס עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשס
 ישורון - חלק ח - אדר תשסא עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסא
 ישורון - חלק ט - אלול תשסא עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסא
 ישורון - חלק טו - ניסן תשסה עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק ; ירושליםתשסה
 ישורון - חלק טז - אלול תשסה עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסה
 ישורון - חלק י - אדר תשסב עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסב
 ישורון - חלק יא - אלול תשסב עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסב
 ישורון - חלק יב - ניסן תשסג עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסג
 ישורון - חלק יג - אלול תשסג עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסג
 ישורון - חלק יד - ניסן תשסד עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסד
 ישורון - חלק יז - ניסן תשסו עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסו
 ישורון - חלק יח - כסלו תשסז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 ישורון - חלק יט - אלול תשסז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 ישורון - חלק כ - ניסן תשסח עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסח
 ישורון - חלק כא - ניסן תשסט עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסט
 ישורון - חלק כב - אלול תש"ע עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשע
 ישורון - חלק כג - אלול תשעא עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשעא
 ישורון - חלק כד - ניסן תשעא עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשעא
 ישורון - חלק כד - תשע"א שלמה גאטעסמאןירושליםתשעא
 ישורון - חלק כה - תשע"א שלמה גאטעסמאןירושליםתשעא
 ישורון - חלק כה - תשרי תשעב עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשעב
 ישורון - קונטרס המועדים - מפתח לכרכים א-י עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 ישורון כב עורך - שלמה גאטעסמאןניו יורק-ירושלים 
 ישורון כו עורך - שלמה גאטעסמאןניו יורק-ירושלים 
 ישורון כז עורך - שלמה גאטעסמאןניו יורק-ירושלים 
 ישורון כח עורך - שלמה גאטעסמאןניו יורק-ירושלים 
 ישיב משה - חלק א משה שתרוגג'רבהתרפד
 ישיב משה - חלק ב משה שתרוגג'רבהתרצב
 ישיב משה - חלק ב שתרוג, משהתוניסתרסה
 ישיבה Heshvan 5689 פאלאק, משה יהודהסאטמארתרפט
 ישיבה גבוהה מתיבתא (ורשה). מוסד הישיבה הגדולה - מתיבתאװארשאתרפב
 ישיבת פומבדיתא בימי האמוראים יודלביץ, מרדכי דב, 1879-1951תל אביבתרצה
 ישיר משה דין, משה בן אברהם, -1901ליוורנותרלט
 ישיר משה משה, הכהן, מקורפושאלוניקישעד
 ישיר משה פלקון, רפאל משהשאלוניקיתקסז
 ישיר משה משה, הכהן, מקורפושאלוניקישעד
 ישיר משה משה, הכהן, מקורפולבובתרנג
 ישיר משה זטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דודווילנאתרנ
 ישיר משה משה, הכהן, מקורפומנטובהשעב
 ישיר משה משה, הכהן, מקורפושאלוניקישעד
 ישיר משה - שיר השירים דין, משה בן אברהם, -1901ירושליםתשסד
 ישכיל עבדי - חלק א הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ב הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ג הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ד הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ה הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתשם
 ישכיל עבדי - חלק ו הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ז הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ח הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישמ"ח לבב עובדיה, ישועה שמעון חיים, 1872-1952ג'רבהתשיב
 ישמח אב ברון, אלחנן בן אריה ליבירושליםתשנח
 ישמח אב ח"ב שולמן, אליהו ברוךניו יורקתשנט
 ישמח אב על ר"ה וסנהדרין שולמן, אליהו ברוךניו יורקתשנא
 ישמח אב עמ"ס קידושין שולמן, אליהו ברוךניו יורקתשע
 ישמח חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלד
 ישמח חיים בארון, אריה ליב, 1912-2011ירושליםתשמז
 ישמח יהודה יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסד
 ישמח יהודה - במצות לימוד התורה יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשנו
 ישמח יהודה - במצות לימוד התורה יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשס
 ישמח יהודה - ברכות שבת יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשנ
 ישמח יהודה - מגילת אסתר יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשנח
 ישמח יהודה - עירובין חולין נדה יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשנג
 ישמח יהודה עה''ת - במדבר יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסח
 ישמח יהודה עה''ת - בראשית יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסה
 ישמח יהודה עה''ת - דברים יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסט
 ישמח יהודה עה''ת - ויקרא יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסז
 ישמח יהודה עה''ת - שמות יעקבוביץ, יצחק יהודהליקוודתשסו
 ישמח יצחק אבר, יצחק צבימיאמי ביטשתשכט
 ישמח ישראל לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעג
 ישמח ישראל ליטוין, יוסף בן ישראללונדוןתשיח
 ישמח ישראל כולל זרעים נר ישראל קרלין סטאליןלונדוןתשעו
 ישמח ישראל רבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבמיאמי ביטשתשכו
 ישמח ישראל רבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבווארשאתרסט
 ישמח ישראל - או'ח קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, 1560-1640קאליסתס
 ישמח ישראל - ביצה יפרח, שילה בן ישראלירושליםתשעד
 ישמח ישראל - יו'ד קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, 1560-1640וינאתרכה
 ישמח ישראל - מועדים פרידמן, ישראל בן דוד משה,ירושליםתשנד
 ישמח ישראל - על ספר בראשית דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, 1853-1910לאדזתרעה
 ישמח ישראל - על ספר ויקרא דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, 1853-1910לאדזתרעה
 ישמח ישראל - פורים דרדק, ישראל תנחוםמודיעין עיליתתשסד
 ישמח ישראל ב - תשרי תשע''א מוסדות אלכסנדרברוקליןתשעא
 ישמח ישראל ג - שבט תשע''א מוסדות אלכסנדרברוקליןתשעא
 ישמח ישראל ד - תשרי תשע''ב מוסדות אלכסנדרברוקליןתשעב
 ישמח ישראל ה - ניסן תשע''ב מוסדות אלכסנדרברוקליןתשעב
 ישמח לב גגין, שלום משה חי בן חיים אברהם, 1833-1883ירושליםתרלח
 ישמח לב מנחם סאוויץלייקוודתשסד
 ישמח לב מנחם סאוויץלייקוודתשסד
 ישמח לב מנחם נחום בן צבי הירש, מצ’רנובל, 1730-1797סלאוויטאתקנח
 ישמח לב כולל לב אברהםירושליםתשסט
 ישמח לב - חלק א הלוי, משה שמעוןווייטצעןתרסז
 ישמח לב - חלק ב הלוי, משה שמעוןוואראהלתרפו
 ישמח לב - חלק ב הלוי, משה שמעוןסאיניתרעג
 ישמח לב - מגלת אסתר גינצברגר, יצחק זלמןבודאפעסטחשד
 ישמח לב - פרקי אבות גינצברגר, יצחק זלמןבודאפעסטתרפד
 ישמח לב - פרקי אבות גינצברגר, יצחק זלמןבודאפעסטתרפד
 ישמח לב ב כולל לב אברהםירושליםתשע
 ישמח לב ח''ג - שבע ברכות סביץ, מנחם בן ראובן - הכט, אפרים בן יעקב ישראלליקוודתשסט
 ישמח לב ח''ד סביץ, מנחם בן ראובן - הכט, אפרים בן יעקב ישראלליקוודתשסט
 ישמח לב חלק א-ב פרנג’י, רפאל חיים מנחם בן נסים שלמהאזמירתרכח
 ישמח לבב עובדיה, ישועה שמעון חיים, 1872-1952ירושליםתשנד
 ישמח משה גג’, משה בן יעקבליוורנותרכג
 ישמח משה בושל, משה דיאזמירתמ
 ישמח משה משה נ"ש [מניקלשבורג]אמשטרדאםתקלא
 ישמח משה גליפוליטי, שבתי בן חיים משהאזמירתרכח
 ישמח משה מעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דודליוורנותקצח
 ישמח משה בושל, משה דיאזמירתלה
 ישמח צדיק ליפשיץ, אריה ליב בן יוסף זכריה מנחםפיעטרקובתרעא
 ישמחו הדיינים ... ספר טורי זהב דוד בן שמואל, הלוי, 1586-1667המבורגתנב
 ישע אלהים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 ישע אלהים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 ישע אלהים פיזנטי, משה בן חיים, 1540-1577שאלוניקישכט
 ישע אלקים פיזנטי, משה בן חיים, 1540-1577שאלוניקישכט
 ישע אלקים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 ישע אלקים פיזנטי, משה בן חיים, 1540-1577שאלוניקישכט
 ישע יה ישעיה בן אליעזר חיים, מניסויניציאהשצז
 ישעיה עם אידיש טייטש  קראקאשמו
 ישעיהו עם פירוש רד"ק ותרגומים לטינית ויונית  בזילשו
 ישעיה-ע"פ תפסיר  ירושליםתרע
 ישעיה-עם מקרא מפרש  ווילנאתרעד
 ישר  פראגתכ
 ישר יוסף בן שמואל הקטןברליןתרפג
 ישר וטוב כהן, ישראל טוביהפיעטרקובתרסו
 ישראל בין העמים ארנריך, חיים יהודהסיגטתרכ
 ישראל בעל שם טוב אונגער, מנשהNyu-Yorḳתשכג
 ישראל בעמים גורדון, אליהו בן דוד זאב, 1865-1932ווילנאתרעד
 ישראל בתפיסתו של הרב קוק שחראי, אלטר יעקב, 1874-1937תל אביבתרצז
 ישראל ואורייתא גליקסברג, שמעון יעקב, 1872-1950תל אביבתשח
 ישראל והזמנים - חלק א הארפענעס, ישראל דוד בן מנחם נחוםברוקליןתשסב
 ישראל והזמנים - חלק א פירר, בנציון, 1914-1988תל אביבתשטז
 ישראל והזמנים - חלק ב פירר, בנציון, 1914-1988תל אביבתשיז
 ישראל וזמנים - חלק ב-ג הארפענעס, ישראל דוד בן מנחם נחוםברוקליןתשדמ
 ישראל ותורתו פרידמן, יצחק איזיק בן יוסףווארשאתרע
 ישראל יבין דונט, ליפמןגאלאנטאתרפט
 ישראל ליחודו דמיאל, יצחק, 1892-1972תל אביבתשיח
 ישראל סבא - 1943 תשי"ג  ברוקליןתשיג
 ישראל סבא - 1962-1963 תשכ"ב-תשכ"ג  צאנזתשכב - תשכג
 ישראל סבא - 1963-1964 תשכ"ג-תשכ"ד  צאנזתשכג - תשכד
 ישראל סבא - 1964-1968 תשכ"ד-תשכ"ח  צאנזתשכד - תשכח
 ישראל סבא - 1969 תשכ"ט  צאנזתשכט
 ישראל סבא - 1970 תש"ל  צאנזתשל
 ישראל סבא - 1971 תשל"א  צאנזתשלא
 ישראל סבא - 1972 תשל"ב  צאנזתשלב
 ישראל סבא - 1972 תשל"ב תמוז  צאנזתשלב
 ישראל סבא - 1973 תשל"ג  צאנזתשלג
 ישראל סבא - 1974 תשל"ד  צאנזתשלד
 ישראל קדושים כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900בני ברקתשלג
 ישראל קדושים כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900לובליןתרפח
 ישרי לב חזן, חיים דוד, 1790-1869אזמירתרל
 ישרי לב בארון, אריה ליב, 1912-2011ניו יורקתשלב
 ישרש יעקב בבני, יעקבנירן בורג אלטונאתקכח
 ישרש יעקב אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתפט
 ישרש יעקב יעקב יהודה מעיר נאדרזיןבני ברקתשע
 ישרש יעקב אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתפח
 ישרש יעקב טננבוים, יעקב יהודהווארשאתרץ
 ישרש יעקב בבני, יעקבנירנברגתקכח
 ישרש יעקב רבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירברליןתרפה
 ישרש יעקב דרימר, שלמה בן יעקב, 1800-1872לבובתרכג
 ישרש יעקב אבולעפיה, חיים בן יעקבאזמירתפט
 ישרש יעקב - יבמות דרימר, שלמה בן יעקב, 1800-1872לבובתרכג
 ישרש יעקב [מרגניתא טבא] שיק, יעקב בן דוד, 1847-1915בודאפעשטתרפד
 ישרת התורה ביטנר, אברהם אבנר בן טוביה צביירושליםתרעז
 יששכר באהליך מכון להוראה-מונסיירושלים-מאנסיתשלט
 יששכר וזבולון טויל, אהרן עלי, הכהןירושליםתרעג
 יתד המאיר - גליון 146 - אדר ב' 5774 מוסדות יתד התשובהצפתתשעד
 יתד המאיר - גליון 147 - ניסן 5774 מוסדות יתד התשובהצפתתשעד
 יתד המאיר - גליון 151 - אב תשעד מוסדות יתד התשובהצפתתשעד
 יתד המאיר - גליון 152 - אלול 5774 מוסדות יתד התשובהצפתתשעד
 יתד המאיר - גליון 153 - תשרי 5775 מוסדות יתד התשובהצפתתשעה
 יתד המאיר - גליון 154 - אדר 5775 מוסדות יתד התשובהצפתתשעה
 יתד המאיר - גליון 155 - ניסן 5775 מוסדות יתד התשובהצפתתשעה
 יתדות אהלים יואל בן מאירברליןתקמח
 יתדות אוהלים יואל בן מאירברליןתקמח
 יתדות אוהלים יואל בן מאירברליןתקמח
 יתדות החצר כהן, אברהם משה בן אליהולייקוודתשע
 יתדת אהל העס, משה טוביה תשעג
 יתר הבז ג’רמון, נהוראי בן יצחקליוורנותקמז
 יתר הבז ג’רמון, נהוראי בן יצחקליוורנותקמז
 יתרון האור לסר, ישי בן דוד יעקבירושלים 
 יתרון לחכמה שור, ברוך בן חיים משהלבובתרלד