ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
2097 Seforim found for Shut שו"ת
 אב בחכמה יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930 תרפז
 אביר יעקב - חלק א-ב אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967 תרצד
 אבן הטועים נתנזון, חיים בן נתן נטעאלטונהתרן
 אבן הראשה קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932ורשהתרמז
 אבן השהם ומאירת עינים אליקים גץ בן יעקב יוסףדירנפורטתצג
 אבן יעקב - שו"ת מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ניו יורקתשיט
 אבן יקרה ויס, בנימין אריה בן חיים צבילבובתרנד
 אבן ישראל - חלק ז פישר, ישראל יעקב בן אהרן, 1925-2003ירושליםתשנט
 אבן ישראל - חלק ח פישר, ישראל יעקב בן אהרן, 1925-2003ירושליםתשנט
 אבן ישראל - חלק ט פישר, ישראל יעקב בן אהרן, 1925-2003ירושליםתשסג
 אבן מקיר תזעק בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, 1881-1973ניו יורקתרצד
 אבן מקיר תזעק בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, 1881-1973ניו יורקתשיד
 אבן שהם פרלמוטר, משה בן אליעזרפיוטרקובתרע
 אבן שמעון יעקבוביץ, אלחנן בן שמעוןביאליסטוקתרפט
 אבן שתיה דון יחיא, אליעזר בן שבתיוילנהתרנג
 אבן שתיה דון יחיא, אליעזר בן שבתי תרנג
 אבני זכרון - חלק ב פפר, אלטר שאול בן ישראל אלימלךניו יורקתרצא
 אבני זכרון - חלק ג פפר, אלטר שאול בן ישראל אלימלךניו יארקתרצט
 אבני חפץ לוין, אהרן בן נתן, 1879-1941מינכןתשז
 אבני חפץ - חלק ב גולדברגר, יונתן בנימיןניו יורקתשנג
 אבני חפץ - חלק ג גולדברגר, יונתן בנימיןניו יארקתשנז
 אבני חשן מילר, נתן בן חייםפקשתרעא
 אבני ישפה - חלק א פיינהנדלר, ישראל פסח בן יוסףירושליםתשמט
 אבני ישפה - חלק ב פיינהנדלר, ישראל פסח בן יוסףירושליםתשנד
 אבני ישפה - חלק ג פיינהנדלר, ישראל פסח בן יוסףירושליםתשנט
 אבני מלואים - חלק א-ב אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812ניו יורקתשכו
 אבני נזר - חלק א-ב בורנשטין, אברהם בן זאב נחום, 1839-1910פיעטרקובתרעב
 אבני נזר - חלק ג-ד בורנשטין, אברהם בן זאב נחום, 1839-1910פיוטרקובתרעג
 אבני נזר - חלק ה-ו בורנשטין, אברהם בן זאב נחום, 1839-1910לאדזתרפו
 אבני נזר - חלק ז בורנשטין, אברהם בן זאב נחום, 1839-1910פיעטרקובתרצד
 אבני צדק פנט, מנחם מנדלמונקץתרמו
 אבני צדק טיטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן, 1808-1883לבובתרמה
 אבני קדש אברהם אליעזר ליזר בן יוסףורשהתקעט
 אבני שהם גרינולד, אברהם יוסף, 1878-1928אונגורתרצט
 אבני שהם רובינשטין, שמואל משהורשהתרסב
 אבני שהם - חלק א טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעברוקליןתרחצ
 אבני שהם - חלק א טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתרחצ
 אבני שהם - חלק ב טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתשז
 אבני שהם - חלק ג טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושע תשיט
 אבני שהם - חלק ד טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתשיט
 אבני שהם - חלק ד טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעברוקליןתשיט
 אבני שי"ש - חלק א אביטבול, שאול ישועהירושליםתרץ
 אבני שי"ש - חלק ב אביטבול, שאול ישועהירושליםתרץ
 אבני שיש שיין, שלמה יעקב בן הלל גבריאלקובנהתרפו
 אבקת רוכל קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575ליפציגתריט
 אגודות אזוב מדברי מיכאל דב בן יששכרפיוטרקובתרלט
 אגודת אזוב - שו"ת מרגליות, משה זאב וולף בן אליעזר, 1767-1829וילנהתרמה
 אגורה באהלך גטניו, אליקים בן יצחקשלוניקיתקמא
 אגרות משה - חלק א פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986ניו יורקתשיט
 אגרות משה - חלק ב פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986ניו יורקתשיט
 אגרות משה - חלק ד פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986ניו יורקתשכד
 אגרות משה - חלק ה פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986ניו יורקתשלג
 אגרות משה - חלק ו פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986בני ברקתשמב
 אגרות משה - חלק ז פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986בני ברקתשמה
 אגרות משה - חלק ח פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986ירושלםתשנו
 אגרת בקורת עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776זיטומירתרכח
 אגרת רב שרירא גאון שרירא, גאון, 906-1006חיפהתרפא
 אגרת תשובה על השאלה לענין גילוח בח"ה לב, יעקב בן חיים דירוטרדםתריז
 אדמת קדש מזרחי, נסים חיים משה בן יוסףקושטאתקב
 אדני פז הקשר, אפרים בן שמואל זנוילאלטונהתקג
 אדרת אליהו חלק א-ב ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743ליוורנותקב
 אהב משפט - חלק א עלוש, פרג’י בן אליהוג'רבהתרצו
 אהב משפט - חלק ב עלוש, פרג’י בן אליהוג'רבהתרפח
 אהבת חסד כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ברוקלין 
 אהבת ציון וירושלים - עני בן פחמא קופרשטוך, ישראל ניסן בן משה אריהירושליםתרפח
 אהל אברהם שאג, אברהם בן יהודה ליב, 1801-1876ירושליםתרמא
 אהל אברהם קרפלס, אברהם, הכהןמונקץתרנט
 אהל אברהם קרפלס, אברהם, הכהןפיעטרקובתרעא
 אהל יהושע - חלק א בומבך, יהושע פינחסדרוהוביץתרסא
 אהל יהושע - חלק ב בומבך, יהושע פינחסדרוהוביץתרצב
 אהל יוסף פריד, יוסף אליהו בן יהודה ליבניו יורקתרסג
 אהל יוסף מולכו, יוסף בן אברהםשלוניקיתקטז
 אהל יוסף פריד, יוסף אליהו בן יהודה ליבניו יורקתרסג
 אהל יעקב יעקב בן יוסף, הרופאירושליםתשמא
 אהל יעקב ששפורטש, יעקב, 1610-1698אמשטרדםתצז
 אהל יצחק חסיד, חיים יצחק בן יוסף, -1827שלוניקיתקסא
 אהל משה שוחט, משה בן חיים נתןירושליםתרצג
 אהל משה קרינס, משה בן נחמןוילנהתרם
 אהל משה לובצקי, משה אהרן יצחקירושליםתרעב
 אהל משה רויזמאן, חיים בן משה יעקבפיוטרקובתרסח
 אהל משה קצנלנבוגן, משה בן אלעזר חייםורשהתרמט
 אהל משה - חלק א - הר אבל צויג, משה יונה בן מאיר, 1909-1963ירושליםתשט
 אהל משה - חלק ב - סדר הקרבנות צויג, משה יונה בן מאיר, 1909-1963ירושליםתשך
 אהל שם ברודנא, שלמה מרדכיוילנהתרע
 אהלי אהרן מיליקובסקי, אליהו אהרן בן מרדכי אוריהגריבותרסט
 אהלי יעקב יוטס, יעקב יצחק בן מאיר ליבושלבובתרח
 אהלי יעקב קשטרו, יעקב בן אברהם, -1612ליוורנותקמג
 אהלי תם יחיא, תם אבןירושליםתשנט
 אוהל משה תאומים, משה בן אפריםלבובתרנט
 אום אני חומה קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ניו יורקתשס
 אום אני חומה קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011 תשס
 אומר לציון פריד, אהרן, מבסרמןאויהלתרלב
 אוצר חיים קיצה, חיים בן יצחק, 1772-1850סיגטתרעג
 אוצר חלוף מנהגים לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתשב
 אוצרות יוסף - שביעית בזמן הזה ענגיל, יוסף בן יהודה, 1859-1919וינהתרפח
 אור בהיר גלזנר, משה שמואל, 1856-1924סיגטתרסח
 אור גדול פרלמן, ירחם יהודה ליבוילנהתרפד
 אור האורים גורדון, אורי משהלודזתרפח
 אור האמת דיטש, שמעון צביפראנקפורט א. מתרסח
 אור הישר אהרן שמעון בן יעקב אברהםלבובתרסב
 אור הישרים וינגרט, מנחם מנדל בן אלכסנדר סנדרפיוטרקובתרעא
 אור המאיר שפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשון, 1887-1933פיוטרקובתרפו
 אור הפלאות קאופמן, נתנאלניו יורקתשיא
 אור הפלאות קאופמן, נתנאלניו יורקתשי
 אור חדש סלוצקי, אפרים זלמןוילנהתרסה
 אור חדש סלוצקי, אפרים זלמןנוארקתרצ
 אור יצחק עבאדי, יצחקירושליםתשסג
 אור ישראל ליפשיץ, ישראל בן אליעזרקליוהתקל
 אור לי מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905אזמירתרלד
 אור נעלם אטהויזן, יצחק זקיל בן מנחםקרלסרוהתקכה
 אור עולם - מאיר נתיבים מרגליות, מאיר בן צבי הירשפולנאהתקנא
 אור עולם - מאיר נתיבים מרגליות, מאיר בן צבי הירשפולנאהתקנא
 אור פני משה זונטהימר, משה טוביהפרנקפורט ע"נ מייןתרפח
 אור צבי צבי הירש בן מ זאבלבובתרלה
 אור שמחה מלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פיבל, -1943ביאליסטוקתרפו
 אורח ישר רבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירוילנהאורח ישר
 אורח לחיים סגל, חיים בן אברהםוילנהתרלט
 אורי וישעי טויבש, אורי שרגא פיבל בן שמואל שמלקאלבובתרמו
 אוריין תליתאי תאומים, משה בן אפריםלבובתרם
 אורים גדולים זאבי, אברהם ישראל, 1651-1731אזמירתקיח
 אורים גדולים זאבי, אברהם ישראל, 1651-1731ליקוואודתשסג
 אורים ותומים - חלק א איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ירושליםתשלג
 אורים ותומים - חלק ב איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ירושליםתשלג
 אז נדברו - חלק א זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלג
 אז נדברו - חלק ב זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלה
 אז נדברו - חלק ג-ד זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלא
 אז נדברו - חלק ה זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלד
 אז נדברו - חלק ו-ז זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלה
 אז נדברו - חלק ח זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשמח
 אז נדברו - חלק ט זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשלט
 אז נדברו - חלק י זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברק 
 אז נדברו - חלק יא זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשמא
 אז נדברו - חלק יב-יג זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשדמ
 אז נדברו - חלק יד זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשמז
 אזני יהושע סיגל, יהושע בן משה יוסףירושליםתרעד
 אזני יהושע סיגל, יהושע בן משה יוסףניו יורקתרעד
 אחי וראש חיים יהודה אברהםאזמירתריא
 אחיעזר גרודזנסקי, חיים עוזר, 1863-1940וילנהתרפב
 אילה שלוחה קלאצקין, נפתלי הירץ בן נתןורשהתרעב
 אילנא דחייא - חלק ב גרשון תנחום בן אליהו בנימיןוילנהתרכה
 אין עת לחשות מלדולה, רפאל בן חזקיהולונדוןתקפז
 אין תנאי בנשואין לובצקי, יהודה, 1850-1910וילנהתרץ
 איתן האזרחי - חלק א רפפורט, אברהם בן ישראל יחיאל, 1584-1651אוסטרהתקנו
 אלה דברי הברית המבורג. בית דין צדקאלטונהתקעט
 אלה דברי שמואל ליטש-רוזנבוים, שמואל שמלקאירושליםתשכא
 אלה הדברים ונטורוצו, שמואל בן משהמנטובהשכו
 אלף המגן רובינשטין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלורשהתרמז
 אלפי ישראל - חלק א חנוכוביץ, ישראל יעקבורשהתעדר
 אם הדרך אשכנזי, מיכאלשלוניקיתרסא
 אמונת שמואל קידנובר, אהרן שמואל בן ישראל, 1614-1676בני ברקתשנט
 אמונת שמואל קידנובר, אהרן שמואל בן ישראל, 1614-1676לעמבעג 
 אמר מ"ר רבינזון, מאיר בן יהושע צבי, 1852-1936ירושליםתרץ
 אמר שלמה חליליו, שלמה בן חייםשלוניקיתרכד
 אמר שמואל חביב, שמואל אבןשלוניקיתרמו
 אמרי אש חלק א-ב איזנשטט, מאיר בן יהודה ליב, 1786-1852לבובתריב
 אמרי בינה יחיאל בן נתן הלוי רוזנפלדלבובתרמד
 אמרי בינה נפתלי הירץ בוימעלניו יורקתשכג
 אמרי ברוך ברוך בנציון בן נח חייםירושליםתרסא
 אמרי דוד פדר, דוד מאירלבובתרנו
 אמרי דוד הורביץ, דוד בן אלעזר, 1860-1934בילגוריתרצד
 אמרי טעם זינגיל, מאירורשהורשה
 אמרי יושר - חלק א-ב אריק, מאיר בן אהרן יהודה, 1855-1925מונקץתרעג
 אמרי יחזקאל פרנקל, יחזקאל בן אברהם אבוש, נפ’ 1912הוסיטיןתרעד
 אמרי כהן - חלק א הולנדר, יחיאל מיכל, 1910-1942פיוטרקובתרצז
 אמרי מהרי"ן איזנברג, יעקב נפתליירוסלבתרסח
 אמרי נועם יואב בן ירמיה, ממטרסדורף, -1810מונקץתרמה
 אמרי נועם דין, ישעיה בן מרדכי, 1833-1903ארם צובהתרנח
 אמרי נועם - חלק א-ב הורביץ, מאיר בן אליעזר, 1819-1877פרמישלהתרלח
 אמרי רג"ש שמלקס, גדליהו בן מרדכיפיוטרקובתרצא
 אמרי שלום מרדכי ליב צארנישאראאטתשג
 אמרי שמעון פרידמן, שמעון בן מאיר חייםמונקץתרסו
 אמרי שפר קיטיסקי, ברוך בן שלמה, כהנאורשהתרמד
 אמרי שפר אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקיןורשהתרנו
 אמרי שפר בוימל, נפתלי הירץברוקליןתשכג
 אמרי שפר נפתלי הירץ בוימעלירושליםתשכג
 אמרי שפר לנדא, נפתלי הירץ בן אביגדורלבובתרמג
 אמת מאר"ץ דויך, שאול עזרא, הכהןירושליםתרע
 אסיפות דברי יואל יואל טייטלבויםברוקליןתשסב
 אסיפת גאונים אריה ליב בן מרדכיירושליםתשמא
 אסיפת גאונים אריה ליב בן מרדכי, -תקצ"חביאליסטוקתקסו
 אפוד בד הרמלין, ברוך דודמונקץתרעב
 אפיקי ים חלק א-ב רבינוביץ, יחיאל מיכל בן מרדכי יונהוילנהתרסה
 אפריון דוד אפריון, אורי דוד בן יוסףאיטקונןתרלג
 אפרקסתא דעניא חלק א דוד שפערבערניו יארקתשסב
 אפרקסתא דעניא חלק ב דוד שפערבערניו יורקתשסב
 אפרקסתא דעניא חלק ג דוד שפערבערניו יארקתשסב
 אפרקסתא דעניא חלק ד דוד שפערבערניו יארקתשסב
 אצר בינה חלק א ואבני צהר חלק ב אהרן צבי בן משה יהודהאזמירתרא
 ארבעה טורי אבן רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקאלבובתקמט
 ארח לצדיק רודריגס, אברהם חיים בן משהליוורנותקם
 אריה דבי עילאי ליפשיץ, אריה ליבוש בן חיים, -1846פרמישלהתרלד
 ארץ טובה טביומי, טוביה יהודה, 1882-1953ירושליםתשז
 ארץ צבי פרומר, אריה צבילובליןתרצט
 ארץ צבי תאומים, צבי הירש בן אפריםלבובתרם
 ארץ צבי חלק א-ב רום, צבי הירשוילנהתרלה
 ארצות יהודה דבורץ, יהודה ליב בן שלוםוילנהתרמז
 אשד הנחלים נחמולי, יוסףשלוניקיתקן
 אשר לדוד מועטי, דוד בן שמואלליוורנותרלו
 אשר לשלמה אבן דנאן, שלמה בן משה, תר"ח-תרפ"טירושליםתרסו
 אשר לשלמה ז’ימני, חיים שלמהביאליסטוקתרצו
 אתם קשות אלבעלי, יהודה בן חייםאזמירתרנג
 באר דוד דוד שלמה פרענקלניו יורקתשס
 באר דוד פרנקל, דוד שלמה תשס
 באר המים מנשה, רפאל יעקבשלוניקיתקצו
 באר חיים מליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרוילנהתרמז
 באר חיים מרדכי - ג"ח רולר, חיים מרדכיקלוזתרפד
 באר יצחק יצחק בן אברהם, מפוזנה, -1685וינהתרנד
 באר יצחק ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896קניגסברגתריט
 באר מים חיים מוצירי, חיים נסים רפאלשלוניקיתקנד
 באר מים חיים אבילה, אליעזר בן שמואל די, 1714-1761ליוורנותקסו
 באר משה דנושבסקי, משה בן אברהם, -1910וילנהתרסה
 באר משה ירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןתרס"אורשה
 באר משה ירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןווארשאתרסא
 באר משה פרנקל, משה בן אברהםברליןתקסג
 באר משה - חלק א-ב שטרן, משה בן אברהם, 1914-1997ירושליםתשדם
 באר משה - חלק ג-ד שטרן, משה בן אברהם, 1914-1997ירושלםתשדם
 באר משה - חלק ה-ו שטרן, משה בן אברהם, 1914-1997ירושליםתשדם
 באר משה - חלק ז-ח שטרן, משה בן אברהם, 1914-1997ניו יורקתשמג
 באר עשק באר, שבתיונציהתלד
 באר שבע אילנבורג, יששכר בר בן ישראל, 1550-1623ניו יורקתשל
 באר שמואל - תשובות וחידושים רוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צבי, 1842-1919קרקובתרפג
 באר שרים חלק א אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 באר שרים חלק ב אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 באר שרים חלק ג אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 באר שרים חלק ד אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 באר שרים חלק ה אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 באר שרים חלק ו אברהם יפה-שלעזינגערשווייץתשסג
 בארות אברהם חוברת א-ב קלין, אברהם צביטירנויתרפח
 בארות המים שנג'י, יצחק בן אליהשלוניקיתקטו
 בגדי יום טוב - חלק א-ב קריספין, יום טובאזמירתרלד
 בגדי ישע שמואל בן יוסף, הלויוילנהתרד
 בגדי ישע עטיה, ישעיה בן חיים, 1732-1792ליוורנותריג
 בגדי כהונה - שאלות ותשובות מהרז"ך כהן, משלם זלמן בן שלמה, -1819פירטתקסז
 בד דוד אדרעי, דוד חיצפתתרפב
 בד דוד אדרעי, דוד חיברדיטשובתרעא
 ביאור מהרי"פ יוחנן בן משה פרשילמונקץתרנח
 ביטול הראשון למאמר בוכהלטר, יוסף אליעזר בן יהושע דודורשהתרמח
 ביטול מודעה נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריט
 בינת הלב תאומים, נפתלי הרץבילגוריתרחצ
 בית אב חמישאי יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930 תרעט
 בית אב קמא יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930סטו מרהתרפט
 בית אב קמא יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930סאטמארתרפט
 בית אב שביעאי יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930 תרפ
 בית אב תליתאי יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930ניו יארקתרעח
 בית אב תליתאי יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930ניו יורקתרעח
 בית אב תנינא יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930ניו יורקתרעט
 בית אב"י - חלק א ליבס, יצחק איזיקניו יורקתשלא
 בית אב"י - חלק ב-ג ליבס, יצחק איזיקניו יארקתשמ
 בית אב"י - חלק ד-ה ליבס, יצחק איזיקניו יורקתשמה
 בית אבא וקס, אבא בן שאול, 1893-1943תרפ"בקרקוב
 בית אבא גוטוירט, אליהו יהודהלבובתרצו
 בית אבל ובית משתה פלגי, שמואלאלטונהתקל
 בית אברהם אולמן, אברהם בן שלוםמונקץתרסט
 בית אברהם אברהם בן יצחק, הכהן, מזמושץברליןתקיג
 בית אברהם הירשוביץ, אברהם עבר, 1840-1924ירושליםתרסח
 בית אהרן מירלש, אהרן בן צבי הירשברליןתקץ
 בית אהרן פולד, אהרן תשלד
 בית אליהו מרדכי מזאה, אליהו מרדכיניו יורקתשי
 בית אליהו מרדכי מזאה, אליהו מרדכיניו יורקתשו
 בית אליקום חלק א אליקים גץ בן מאירורשהתרמו
 בית אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לעמבעג 
 בית אפרים - [או"ח] מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לבובתקעח
 בית אפרים - [או"ח] מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לבובתקעח
 בית אפרים - חושן המשפט מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לבובתקעח
 בית אפרים - יורה דעה מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ורשהתרמד
 בית אפרים החדשות מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ברודיתרכו
 בית דוד דוד טבל בן משה, ממינסקורשהתריד
 בית דוד יוסף דוד, אבד"ק שלוניקישלוניקיתק
 בית דוד - חלק א-ב ליטר, זאב וולףוינהתרצב
 בית דוד חלק ב יוסף בן דוד בן שבתי משאלוניקישלוניקיתקו
 בית דינו של שלמה רפאל שלמה בן שמואל לאניאדוירושליםתשמו
 בית האוצר קונטרס א-ב vחלפן, אברהם מתתיהואודסהתרן
 בית היוצ"ר - או"ח ויו"ד רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892  
 בית היוצ"ר - או"ח ויו"ד רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892מונקץתרנו
 בית הלוי - שו"ת סולוביצ’יק, יוסף דובר בן יצחק זאב, מבריסק, 1820-1892ווילנאתרכג
 בית המלך חסון, יוסף בן אהרןשלוניקיתקסד
 בית זבול חלק א-ב חרלפ, יעקב משה בן זבולון, 1883-1951ירושליםתשב
 בית חדש החדשות [שו"ת] יואל בן שמואל סירקיש, 1561-1640ירושליםתשיט
 בית חדש הישנות יואל בן שמואל סירקיש, 1561-1640ירושליםתנז
 בית ידידיה שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםפיוטרקובתרסד
 בית ידידיה שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםפערטה אמבויתרסז
 בית יהודה יהודה אשר בן אליהו אויזרמאןוילנהתרמ
 בית יהודה יהודה בן יצחק עייאשליוורנותקו
 בית יהודה קול יהודה אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעון שפיראצ'רנוביץתרצד
 בית יוסף יוסף בן אפרים קארוירושליםתשך
 בית יחזקאל מיכלסון, צבי יחזקאל, 1863-1942פיוטרקובתרפד
 בית יעקב מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ניו יורקתרץ
 בית יעקב יעקב בן שמואל מצויזמירדירנפורטתנו
 בית יעקב - חלק א רודערמאן, יעקב בן אריה ליבניו יורקתרסח
 בית יער רובין, עזריאל יחיאל בן שמואל, נפ’ 1912מיהלוביץתרפט
 בית יצחק אבן העזר שמלקיש, יצחק יהודה בן חיים שמואל, 1828-1905פרמישלהתרלה
 בית יצחק אורח חיים שמלקיש, יצחק יהודה בן חיים שמואל, 1828-1905פרמישלהתרלה
 בית יצחק חושן משפט שמלקיש, יצחק יהודה בן חיים שמואל, 1828-1905פרמישלהתרלה
 בית יצחק חלק א-ב דנציג, יצחק בן מנחם מנישורשהתרנט
 בית יצחק יורה דעה שמלקיש, יצחק יהודה בן חיים שמואל, 1828-1905פרמישלהתרלה
 בית ישראל ישראל חיים בן פייבל ברויןפקשתרס
 בית ישראל ישראל בן מרדכי הכהן כהנאזולקוהתרל
 בית ישראל יהושע משה מערעמינסקיניו יורקתרצ
 בית ישראל חלק א ישראל חיים בן פייבל ברויןסטו מרהתרסה
 בית ישראל חלק א-ב ישראל אברהם אלטר בן שלום לאנדאהונגריהתשב
 בית לוי לוי בן אריה ליב שפיראוילנהתרעג
 בית לחם יהודה חלק א-ב יהודה אשר בן אליהו אויזרמאןוילנהתרסד
 בית מרדכי חלק א פרנקל, מרדכי בן שמואלסאיניתרצה
 בית משולם משולם זלמן בן משולם זלמן אשכנזיפיוטרקובתרסה
 בית נאמן פרלס, יצחק משהשלוניקיתקפו
 בית נאמן פרלס, יצחק משהסיגטתרסז
 בית נאמן אילברג, אברהם נתןבילגוריתרפד
 בית נכות ההלכות חלק א-ב הורוויץ, חיים מאיר, 1855-1904פרנקפורט דמיןתרמב
 בית נפתלי - על הש"ע שורץ, נפתלי בן אברהם יהודה אריה ליב, הכהן, 1846-1896פקשתרנט
 בית רידב"ז רידב"זירושליםתרסח
 בית שלמה חסון, שלמה בן אהרן תרפז
 בית שלמה - חלק א דרימר, שלמה בן יעקב, 1800-1872לבובתרלז
 בית שלמה חלק ב שלמה בן יעקב דרימרלבובתרנב
 בית שלמה חלק ג שלמה בן יעקב דרימרלבובתרנב
 בית שמואל אחרון - על ד' חלקי שו"ע פילכנפלד, שמואל בן משה פינחספיוטרקובתרסד
 בית שערים או"ח יודא צבי בלוםניו יורקתשלט
 בית שערים יורה דעה יודא צבי בלוםניו יורקתשכב
 בכורי יהודה ח"א דון יחיא, יהודה ליב בן חיים, 1869-1941  
 בכורי יהודה חלק א יהודה ליב בן חיים דון יחיאתר"ץלוצין
 בכורי יהודה חלק ב יהודה ליב בן חיים דון יחיאלוציןתרץ
 בכורי יוסף יוסף זונדל בן חיים הוטנרוילנהתרלא
 בכורי יעקב יעקב חי בן ברוך זריהןירושליםתרסו
 בכורי שחר שמואל חיים בן דוד רוזנבלוםורשהתרצז
 בכורי שלמה חלק א-ב שלמה אברהם בן דניאל זאב רזכטהפיוטרקובתרנד
 בן הימין אידלמן, ברוך נחמןורשהתרנט
 בן יהודה - חלק א ליטש-ראזענבוים, אברהם בן יהודה, -1876ברטיסלבהתרלא
 בן ימין ישראל, רחמים חיים יהודה תרנו
 בן פורת חלק א-ב ענגיל, יוסף בן יהודה, 1859-1919פיוטרקובתרסז
 בני אברהם מיוחס, אברהם בן יהודהקושטאתקלג
 בני אהרן לפפא, אהרן בן יצחקאזמירתלד
 בני אהרן חזן, אהרן יואלוילנהתרסב
 בני בנימן וקרב אי"ש נבון, בנימין מרדכיירושליםתרלו
 בני דוד פאלקון, דודקושטאתצח
 בני חיי אלגזי, חיים בן מנחםקושטאתעב
 בני יהודה עייאש, יהודה בן יצחקליוורנותקיח
 בני יוסף קריו, יוסף יהושע בן דוד אברהםירושלםתרן
 בני יעקב ששון, יעקב בן ישראלקושטאתעד
 בני לוי לוין, ירחם בן חיים זלמן, הלויוילנהתרלט
 בני משה מגר, משה בן יעקבליוורנותקסד
 בני משה שלטון, משה בן יעקבקושטאתעג
 בני ציון חלק א איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951ניו יורקתשיב
 בני שמואל חיון, שמואל בן יצחקשלוניקישעג
 בנימין זאב - חלק א בנימין בן מתתיה, 1475-1545ונציהרצט
 בנימין זאב - חלק ב בנימין בן מתתיה, 1475-1545ונציהרצט
 בנימין זאב אחרון חלק א-ב וילר, בנימין זאב בן חיים שמחהפרמישלהתרנט
 בנין דוד חלק א מיזלש, דוד דב בן מרדכי זאב, 1875-1944אויהלתרצב
 בנין יחזקאל סירקין, יחזקאל בן משהאודסהתרמה
 בנין יחזקאל חלק א- ב ריובסקי, יחזקאל אברהםבילגוריתרפח
 בנין עולם חלק א-ב חבר, יצחק איזיק בן יעקבורשהתריא
 בנין צבי מיזלש, צבי הירש בן דוד דבנוי יורקתשנט
 בנין צבי חלק א-ב מיזלש, צבי הירש בן דוד דבווייטצען - ניו יורקתרצט
 בנין ציון אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן, 1798-1871אלטונהתרכח
 בנין ציון שמושקוביץ, ניסן בנציוןביאליסטוקתרץ
 בנין ציון החדשות אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן, 1798-1871וילנהתרלח
 בנין של שמחה אברהם שמחה בן נחמןוילנהתרכט
 בנין שלום דירקטר, צבי הירש בן שלוםוילנהתרנב
 בנין שלמה שלמה דוד בן שמואל תרנא
 בנין שלמה - חלק א כהן, שלמה בן ישראל משה תרמט
 בנין שלמה - חלק ב כהן, שלמה בן ישראל משה  
 בנין שלמה חלק א כהן, שלמה בן ישראל משהוילנהתרמט
 בנין שלמה חלק ב כהן, שלמה בן ישראל משהירושליםתשנב
 בעי חיי - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673שלוניקיתקמח
 בעי חיי - שו"ת -חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ירושליםתשדמ
 בעי חיי חלק ב חיים בן ישראל בנבנישתישלוניקיתקמח
 בעי חיי חלק ג-ד חיים בן ישראל בנבנישתישלוניקיתקנא
 בצל החכמה חלק א-ב שטרן, בצלאל בן אברהםירושליםתשן
 בצל החכמה חלק ג-ד שטרן, בצלאל בן אברהםירושליםתשן
 בצל החכמה חלק ה-ו שטרן, בצלאל בן אברהםירושליםתשן
 בקש שלמה אבן דנאן, שלמה בן משה, תר"ח-תרפ"טכזבלנכהתרץ
 בר ליואי חלק א-ג הורביץ, משלם יששכר בן אריה ליבמונקץתרסט
 ברית אברהם אשכנזי, אברהם בן מאירמונקאטשתרנד
 ברית אברהם אשכנזי, אברהם בן מאירורשהתרמד
 ברית אברהם - חלק א אברהם צבי הירש בן אלעזרלבובתרנח
 ברית אברהם - חלק ב אברהם צבי הירש בן אלעזרלבובתרנח
 ברית הלוי חלק א-ב יעקב אשר בן משולם פייבל הלוי גראייבסקיירושליםתרסג
 ברית יעקב חלק א-ב ברוך מרדכי בן יעקב ליבשיץורשהתרלו
 ברית עולם - שו"ת ולר, איזיק יעקב בן אליעזר שלמהברוקליןתשי
 ברית עולם - שו"ת ולר, איזיק יעקב בן אליעזר שלמהורשהתרנו
 ברך יצחק פס, יצחק דישלוניקיתקסג
 ברך משה גלנטי, משה בן מרדכי, מדמשקליוורנותקסט
 ברכה מציון רפפורט, ברוך בנציוןזיטומירתרסב
 ברכת אברהם אברהם בן משה (מימון), 1186-1237ליקתרך
 ברכת אברהם ינר, אברהם נפתלי הירץלבובתרל
 ברכת אברהם חלק א-ג אברהם צבי בן משה ברודנאוילנהתרנט
 ברכת המצות גבריאל מיללערוויעןתרלא
 ברכת חיים חיים ברוך בן יחיאל צבי, מלנטשנולובליןתרנא
 ברכת חיים חיים ברוך בן יחיאל צבי, מלנטשנולובליןתרנו
 ברכת יוסף יוסף בן מנחם מנדל לאנדאלבובתרכט
 ברכת יעקב יעקב יוקיל בן מרדכי זאב וולף הירשלבובתרלט
 ברכת יצחק חלק א חיים יצחק בן שרגא זאב ירוחםוינהתרפג
 ברכת כהן רפפורט, טוביה גוטמןפיוטרקובתרסח
 ברכת משה ירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןלבובתרמו
 ברכת רצ"ה אורנשטין, צבי הירש בן יעקבלבובתרמט
 ברכת שלום שלום צבי, מהרובשובורשהתרמט
 ברכת שלום שטרנברג, שלום יצחקאנטורפןתרץ
 בשמים ראש הורביץ, שאול בן משלם יששכרלבובתרלה
 בשמים ראש לוין, שאול בן צבי הירשברליןתקנג
 בשרתי צדק מורפצ’יק, משה בן אליעזרברליןתקז
 בת דינא אידלמן, ברוך נחמןורשהתרעד
 בת עין רינין, אברהם דב בר בן שמעוןפאלטאוואתרעג
 בת עיני יששכר דב בר בן אריה יהודה ליבוש, מגזע צבי, -1795דובנותקנח
 בתי כהונה - חלק א רפפורט, יצחק בן יהודה, הכהןאזמירתצו
 בתי כהונה - חלק ב רפפורט, יצחק בן יהודה, הכהןאזמירתקיד
 בתי כהונה - חלק ג רפפורט, יצחק בן יהודה, הכהןאזמירתצו
 בתי כהונה - חלק ד רפפורט, יצחק בן יהודה, הכהןאזמירתקיד
 גבול יהודה יהודה ליב בן משה חיים צירלסוןפיוטרקובתרסו
 גבורת אנשים כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ירושליםתשמא
 גבעות עולם קובו, יוסף בן שמעיהשלוניקיתקמד
 גבעות עולם גינצבורג, מנשה יוסף בן משה שלמה, 1850-1925וילנהתרנח
 גבעת הלבונה בומבך, נפתלי הירץלובליןתרצט
 גבעת פנחס הורביץ, פינחס בן צבי הירש, 1730-1805יוזפובתרמו
 גבעת שאול שאול בן משה, מלומזזולקוהתקלד
 גדולת מרדכי מרדכי בן אברהם ראבינרוילנהתרלח
 גור אריה יהודא תאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףזולקוהתקפז
 גורן דוד אהרן דוד בן אברהם אהרן דייטשפקשתרמה
 גידולי ציון - חלק א הורביץ, יחיאל מיכל זאב בן אורי, 1862-1940ירושליםתרע
 גלי ים רבינוביץ, יחיאל מיכל בן ישעיהפיוטרקובתרעב
 גליא מסכת דוד בן משה, מנובהרדוקוילנהתרה
 גן נעול - חלק ב לוינזון, אשר ניסן בן יהודה ליבוילנהתרלד
 גנזי חיים אשכנזי, חיים בן דודניו יורקתשב
 גנזי חיים אשכנזי, חיים בן דודירושליםתשמה
 גנזי יוסף שורץ, יוסף בן נפתלידוהתרץ
 גנזי נסתרות גנזי נסתרותבמברגתרכח
 גנזי קדם - א-ו לוין, בנימין מנשה, 1879-1944חיפהתרפב
 גנזי שלום שמעוני, שלום בן אליהו, 1782-1864תוניסתרעו
 גנת ביתן בילצקי, תנחום גרשון בן נתן נטע ליבורשהתרנח
 גנת ורדים - א אברהם בן מרדכי, הלויקושטאתעו
 גנת ורדים - ב אברהם בן מרדכי, הלויקושטאתעז
 דבר אברהם - חלק א שפירא, אברהם דב בר, 1870-1943ורשהתרסו
 דבר אברהם - חלק ב שפירא, אברהם דב בר, 1870-1943ורשהתשו
 דבר אברהם - חלק ג שפירא, אברהם דב בר, 1870-1943ורשהתשו
 דבר אליהו אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקיןלובליןתרעה
 דבר אליהו אליהו בן אברהם יוזפא לרמאןורשהתרמד
 דבר אמת ידידיה בן רפאל אהרן מונסונייגופסתשיב
 דבר אמת רבינוביץ, דב בר בן יחיאל מיכלפולטבהתרעג
 דבר אפרים סלוצקי, אפרים זלמןירושליםתרעה
 דבר בעתו לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955 תרפד
 דבר בעתו חיים הויזדורףסט לואיס 
 דבר הלכה טלשבסקי, לוי יצחקברדיטשובתרנז
 דבר הלכה הורביץ, אלעזר בן משלם יששכרלבובתרכג
 דבר הלכה קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932לובליןתרפא
 דבר המשפט חיים בן שלמה מטריפולי כהןג'רבהתרפח
 דבר משה תאומים, משה בן אפריםלבובתרכד
 דבר משה - חלק א-ב אמריליו, חיים משה בן שלמה, -1748שלוניקיתקב
 דבר שאול שאול בן דוד סתהוןירושליםתשנא
 דבר שמואל אבוהב, שמואל בן אברהםונציהתסב
 דבר שמואל עמאר, שמואל בן אהרן אלעזר, 1830-1889כזבלנכהתש
 דברי אברהם זילברברג, אברהם בנימין, 1820-1878ניו יורקתשכא
 דברי אברהם מנדלסון, אברהם דב ברישורשהתרעג
 דברי אגרת שטינהרט, מנחם מנדלרדלהיםתקעב
 דברי אור חלק א יצחק הערשקאוויטשניו יארקתשנג
 דברי אמת יצחק בן דוד, מקושטאזאלקוואתקץ
 דברי אמת יצחק בן דוד, מקושטאהלברשטטתרכא
 דברי דוד מלדולה, דוד בן רפאל, 1714-1810 תרלג
 דברי דוד - הון יוסף זמרא, דוד בן שלמה אבןליוורנותקפח
 דברי הברית עלוש, אברהםשלוניקיתקלב
 דברי הלל חלק א-ב הלל בן אליהו טרייזוןפיוטרקובתרנה
 דברי הריבות זרחיה בן יצחק, הלוי, 1125-1186ניו יורקתרסח
 דברי הריבות עם פירוש קצר דרכמןניו יורקתרסה
 דברי זאב בידנוביץ, זאב בן יששכרוץתרעג
 דברי זאב - י בידנוביץ, זאב בן יששכרסט. לואיסתרפג
 דברי חזקיהו - חלק א יהושע, חזקיה בן שבתיירושליםתרצה
 דברי חזקיהו - חלק ב יהושע, חזקיה בן שבתיירושליםתשיב
 דברי חיים מליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרפיוטרקובתרסג
 דברי חיים ברקוביץ, חיים בן ישראל דודורשהתרסג
 דברי חיים - חלק א הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876ניו יורקתשסב
 דברי חיים - חלק א-ב הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876לבובתרלה
 דברי חיים - חלק א-ב הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876קרקובתרנב
 דברי חיים - חלק ב הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876ניו יורקתשסב
 דברי חיים [ב''ח] ירושלם, חיים זאב וולף בן יצחקאיטקונןתרלב
 דברי חיים חלק ג חיים בן אריה ליבוש האלברשטאםניו יורקתשסב
 דברי חכמים ויסמן, מרדכי צביורשהתרלו
 דברי חן נתנזון, חיים בן אברהם, 1838-1903פיוטרקובתרסד
 דברי חנוך ושאול בן הלוי פרידלנד, חנוך הנדללבובתרמד
 דברי טעם הפט, אריה ליבורשהתרסד
 דברי יהודה גורדין, יהודה ליב בן מאיר אברהם אבא, 1853-1925ורשהתרסד
 דברי יוסף ארגס, יוסף בן עמנואלליוורנותקב
 דברי יוסף - חלק א שורץ, יהוסף בן מנחם, 1804-1865ירושליםתרג
 דברי יוסף - חלק א - מדור ב קונוביץ, יוסף בן אליהו חיים, 1878-1944נוארקתשז
 דברי יוסף - חלק א - מדור ב קונוביץ, יוסף בן אליהו חיים, 1878-1944ניו יורקתשח
 דברי יחזקאל שרגא - חלק א ליפשיץ-הלברשטם, יחזקאל שרגא בן יששכר דב, 1908-1994ירושליםתשטז
 דברי יעקב שור, יעקב בן אלישע יצחק, 1853-1924קולומיהתרמא
 דברי יציב - אבן העזר הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשנט
 דברי יציב - אורח חיים - חלק א הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשנז
 דברי יציב - אורח חיים - חלק ב הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשנו
 דברי יציב - חושן משפט הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשסא
 דברי יציב - יורה דעה - חלק א הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשנח
 דברי יציב - יורה דעה - חלק ב הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשנח
 דברי יציב - ליקוטים והשמטות הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-1994ירושליםתשסד
 דברי ישעיה אלגזי, ישעיה בן אריה ליבפיוטרקובתרפו
 דברי יששכר גרויברט, ישכר בערישפיוטרקובתרע
 דברי מלכיאל - חלק א-ב טננבוים, מלכיאל צבי בן יונה, הלוי, 1847-1910וילנהתרנא
 דברי מלכיאל - חלק ג טננבוים, מלכיאל צבי בן יונה, הלוי, 1847-1910וילנהתשלו
 דברי מלכיאל - חלק ד טננבוים, מלכיאל צבי בן יונה, הלוי, 1847-1910ירושליםתשלו
 דברי מלכיאל - חלק ה טננבוים, מלכיאל צבי בן יונה, הלוי, 1847-1910ירושליםתשלו
 דברי מנחם שטינהרט, מנחם מנדלאופנבךתקסד
 דברי מרדכי לוריא, מרדכי בן משהמונקץתרנו
 דברי מרדכי פרידבורג, מרדכי בן אריה ליבורשהתרכז
 דברי מרדכי קריספין, מרדכישלוניקיתקצו
 דברי משה זקס, משה לוי בן יעקבסן פרנסיסקותרעה
 דברי משה זקס, משה לוי בן יעקבוילנהתרלח
 דברי משפט הלר, שמואל בן ישראל, 1803-1884ירושליםתרל
 דברי נחמיה חלק א-ג גינצבורג, נחמיה בן אברהם בירךוילנהתרכו
 דברי פנחס חלק א צימטבוים, פינחס סגלווייטצעןתרעב
 דברי רב משלם אשכנזי, אברהם משלם זלמן בן צבי, 1710-1777קורץתקמג
 דברי רד"ך - חלק א בורשטין, ראובן דודורשהתרפז
 דברי ריבות אדרבי, יצחק בן שמואלונציהשמז
 דברי ריבות בשערים יהודה בן יחיאל, מסר לאוןהוסיטיןתרסב
 דברי שאול - יוסף דעת נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875ירושליםתשל
 דברי שלו"ם משאש, שלום בן זכרימכנסתשה
 דברי שלום - חלק א זינובר, ליב שלוםלונדוןתשיב
 דברי שלום - חלק א-ב קרויז, שלום בן שמואל דודניו יארקתשכד
 דברי שלום - חלק ב זינובר, ליב שלוםלונדוןתשטו
 דברי שלום - חלק ג קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשלו
 דברי שלום - חלק ד קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשלט
 דברי שלום - חלק ה קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשמו
 דברי שלום - חלק ו קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשנב
 דברי שלום - חלק ז קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשסד
 דברי שלום - מהדורא תניינא קרויז, שלום בן שמואל דודניו יורקתשלג
 דברי שלום ואמת קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבפרנקפורט דמיןתרפב
 דברי שלום ואמת ינישסקי, שלום בן יהושעוילנהתרלג
 דברי שמואל ארדיטי, רפאל שמואל תרנא
 דברים אחדים קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932ירושליםתרפט
 דגל אפרים פלדמן, אפרים פישלסיגטתרסח
 דגל מחנה אפרים לניאדו, אפרים בן רפאל שלמהירושליםתשדמ
 דגל מחנה אפרים לניאדו, אפרים בן רפאל שלמהירושליםתרסב
 דגל ראובן כץ, ראובן בן שמעון, 1880-1963ורשהתרפג
 דודאי השדה דיטש, אליעזר בן אברהםסאיניתרפט
 דור רביעי - שו"ת - חלק א גלזנר, משה שמואל, 1856-1924ירושליםתשלז
 דור רביעי - שו"ת - חלק ב גלזנר, משה שמואל, 1856-1924ירושליםתשמג
 די השב בונן, דוד בן יצחקליוורנותריז
 דלתים ובריח למי השלוח פישר, גוטליב בן גבריאלוינהתרטו
 דם ברית טרטיס, אלכסנדר בן בנימין דבלונדוןתרסא
 דמיון אריה פיסק, יהודה ליב בן דודפרגשעו
 דמשק אליעזר פרלמוטר, אברהם צביפיוטרקובתרסה
 דמשק אליעזר אליעזר בן יהושעווילמרשרדארףתעח
 דמשק אליעזר צוקר, אליעזר בן שלום דב, 1859-1920ברגססתרצב
 דמשק אליעזר חלק א-ב ניצברג, אליעזר בן דוד יהודהוילנהתרן
 דעת מרדכי רבינוביץ, מרדכי יצחק איזיקקיידאןתרצט
 דעת מרדכי רבינוביץ, מרדכי יצחק איזיקקידןתרצט
 דעת משה פרידמן, משה בן שלום יוסףירושליםתשז
 דרך האדם סוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתליוילנהתרעב
 דרך המלך - שו"ת רפפורט, דוברישלונדוןתשסג
 דרך יבחר פנט, חיים בצלאל בן יחזקאל, 1803-1874מונקץתרנג
 דרך נשר הלר, שמואל בן ישראל, 1803-1884סאיניתרפט
 דרכי מרדכי מרדכי בן ידידיה פסחוילנהתרמז
 דרכי נעם מרדכי בן יהודה, הלויונציהתנז
 דרכי שלום חלק א-ב ליטר, יחיאל מיכל בן שלום, תרכ"ד-תרצ"גוינהתרצב
 דרכי תשובה - שבלי הלקט רבינוביץ, יצחק יהודה ליב בן שמריה  
 דת א"ש חלפן, אורי שרגא פיבושברליןתקג
 דת א"ש חלפן, אורי שרגא פיבושירושליםתשנב
 דת ודין - שו"ת שנג’י, אליעזר בן נסיםקושטאתפו
 האדם על הירח כשר, מנחם מנדל, 1895-1983  
 האורב ייטלש, ברוך בן יונהתרפ"בתקנה
 האלף לך שלמה - חלק א,ב,ג,ד חריף, יצחק בן יוסף משהלבובתרע
 הגיד מרדכי מרדכי אסיאושלוניקיתרה
 הגיון ישע קרלינסקי, ישעיה בן אברהם דב ברירושליםתשנט
 הדר הכרמל - חלק א לרנר, מאיר, 1857-1930לונדוןתשל
 הואיל משה משה וויינבערגערפילאדגלפיאתרנד
 הולך תמים ופועל צדק דין, אברהם בן ישעיהליוורנותרי
 הון רב - חלק א ,ב נחמיאש, רפאל אלעזרשלוניקיתקלז
 הוראה דבית דין פארדו, משה בן רפאלאזמירתרלב
 הידור מצוה מן, מאיר בן יוסףוילנהתרלז
 היכלי שן גרינזון, שלום דב ברורשהתרכט
 הלכה למעשה רב לוונשטם, שאול בן אריה ליב, 1717-1797אמשטרדםתקפח
 הלכה למשה אלבז, רפאל משה, 1823-1896ירושליםתרסא
 הלכה למשה קליג, משה בן שמחה בונםורשהתרנט
 הלכה למשה וינברגר, משה בן יששכר ברישניו יארקתרסב
 הלכה למשה וינברגר, משה בן יששכר ברישפילדלפיהתרנד
 הלכות פסוקות מן הגאונים רע"ו תשובות הגאונים רע"וקרקובתרנג
 הלכות קטנות - חלק א חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ירושליםתרנה
 הלכות קטנות חלק א-ב ישראל יעקב בן שמואל חאגיזונציהתסד
 הלל אומר פוסק, הלל בן אליהו, 1881-1953תל אביבתשטז
 המאור א אלעזר מאיר פריילעליזבטתרפט
 המאור ב אלעזר מאיר פריילניו יורקתשטו
 המאור חלק א אלעזר מאיר בן אלחנן פריילירושליםתרפט
 המאור חלק ב אלעזר מאיר בן אלחנן פריילירושליםתרפט
 הערות וביאורים - תש"מ  ברוקליןתשמ
 הערות וביאורים - תש"ס  ברוקליןתשס
 הערות וביאורים - תשמ"א  ברוקליןתשמא
 הערות וביאורים - תשנ"ו  ברוקליןתשנו
 הערות וביאורים - תשנ"ז  ברוקליןתשנז
 הערות וביאורים - תשנ"ח  ברוקליןתשנח
 הערות וביאורים - תשנ"ט  ברוקליןתשנט
 הערות וביאורים - תשס"א  ברוקליןתשסא
 הערות וביאורים - תשס"ב  ברוקליןתשסב
 הערות וביאורים - תשס"ג  ברוקליןתשסג
 הערות וביאורים - תשס"ד  ברוקליןתשסד
 הערות וביאורים - תשס"ה  ברוקליןתשסה
 הערות ותקונים הערות ותקוניםליקתרכו
 הפסק אבן צור, יצחק לאון בן אליעזררומהשז
 הצעה אפשטין, אריה ליב, 1887-1949ניו יורקתרץ
 הצעה על אודות הגט ברוך, עזיאל בן ברוך חזקיטוונציהשכו
 הר הכרמל אליהו בן יחזקאל, מבילגוריפרנקפורט דאודרתקמב
 הר המור בנט, מרדכי, 1753-1829וינהתרכב
 הר תבור שלזינגר, ישראל דודברטיסלבהתרכא
 הרי בשמים אריה ליבוש בן מאיר הלוי הורוויץלבובתרמג
 השיב משה טיטלבוים, משה בן צבי הירש, 1759-1841לבובתרכו
 השיב ר' אליעזר ושיח השדה ליפשיץ, אליעזר בן שלמה זלמןנויבידתקט
 התורה והמדע לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955ניו יורקתרצב
 התורה והמדע לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955ניו יורקתרצב
 התעוררות תשובה -חלק א סופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןבודפסטתרפג
 התעוררות תשובה -חלק ב-ד סופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןבודפסטתרצד
 ואשיבה שופטיך מאקובסקי, צבי בן בנימיןתל אביבתרחצ
 ובחרת בחיים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרןוינהתרצד
 ודבר שלום האדאיה, שלום בן משה חייםירושליםתרפד
 וזאת ליהודה מסלתון, יהודה חיים, הכהןקהירתרצז
 וזאת ליהודה עייאש, יהודה בן יצחקזולצבךתקלו
 ויאמר יצחק חלק א וליד, יצחק בן שם-טוב אבליוורנותרלו
 ויאמר יצחק חלק ב וליד, יצחק בן שם-טוב אבליוורנותרלו
 ויאמר מאיר חלק א וואעקנין, מאיר בן דודטבריאתרצט
 וידבר דוד וקנין, דוד בן יעקבירושליםתרפז
 ויוסף אברהם דין, אברהם בן ישעיהליוורנותרכד
 ויחי יעקב גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכלורשהתרסט
 ויחל שלמה ויאסף שלמה כהן, שלמה בן יוסף, מדובדוכזבלנכהתרפט
 ויען אברהם ריוח, אברהם דודג'רבהתשי
 ויען אברהם פלג’י, אברהם בן חייםאזמירתרמו
 ויען אליהו בן שושן, אליהו שמעוןירושליםתשס
 ויעתר יצחק הלר, יצחק בן נחמןורשהתרסב
 ויקם עדות ביעקב פולק, יעקב בן יצחקפרגשנד
 ויקן יוסף בורג’ל, יוסף בן אליהו חיליוורנותריב
 ויקרא אברהם אדאדי, אברהם חייםליוורנותרכה
 ויקרא יהושע פרחיה, יהושע, הכהןשלוניקיתרמב
 ויקרא יוסף אלפנדרי, יוסףאזמירתרלז
 וישאל שאול חלק א בראך, שאול בן אלעזרבני ברקתשנד
 וישאל שאול חלק ב בראך, שאול בן אלעזרבני ברקתשנד
 וישב אברהם קאהן, אברהם בן משהג'רבהתרעג
 וישב יוסף בורלא, יוסף נסים בן חיים יעקבירושליםתרסה
 וישב משה פרשל, יוחנן בן משהמונקץתרסד
 וישב משה חלק א-ג אסרוסי, משה בן ראובןתוניסתרנז
 ומצור דבש בן שמעון, רפאל אהרן בן דודירושליםתרעב
 ונגש הכהן טריבוש, הלל דוד בן עוזרוילנהתרמב
 ושב הכהן כץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינדבני ברקתשמח
 זאת חקת התורה מינצברג, ישראל זאב בן משה צבי, 1872-1962ירושליםתרף
 זה כתב ידי דין, ישעיה בן מרדכי, 1833-1903ארם צובהתרלב
 זה כתב ידי דין, ישעיה בן מרדכי, 1833-1903ירושליםתשמו
 זיו הלבנון נוסנבוים, זאב וולףפיוטרקובתרצא
 זית רענן - חלק ב זילברברג, משה יהודה ליבורשהתרכט
 זכור לאברהם אברהם בן אביגדור, מקושטאקושטאתקפז
 זכור ליצחק הררי, יצחק בן משהליוורנותקעח
 זכות אבות קוריאט, אברהם רפאלפיסא 
 זכר חיים שוחט, חיים נתן בן משה, 1853-1921פורטלנדתרעג
 זכר חיים שוחט, חיים נתן בן משה, 1853-1921ורשהתרנה
 זכר יהודה זלקינד, יהודה ליב בן שלמהברדיטשובתרמט
 זכר יהוסף - חלק א-ב שטרן, יוסף זכריה בן נתןורשהתרנט
 זכר יהוסף - חלק ג-ד שטרן, יוסף זכריה בן נתןורשהתרסב
 זכר יצחק רבינוביץ, יצחק יעקב, 1854-1919ירושליםתשט
 זכר ישעיהו יולס, זכריה ישעיה בן מרדכי צביוילנהתרמב
 זכר שמחה במברגר, שמחה בן יצחק דבפורט דמיןתרפה
 זכרון אברהם אברהם, מארלהניו יורקתרצז
 זכרון אברהם אברהם, מארלהלבובתקצז
 זכרון בספר בורנשטין, מרדכי שרגא פיבל בן יעקב קופלקרקובתרמו
 זכרון דוד אולשונג, דוד יעקבסלוצקתרע
 זכרון זכריה רוזנפלד, זכריה יוסףניו יורקתרעו
 זכרון יהודה יהודה בן אשרברליןתרו
 זכרון יהודה חלק א-ב גרינולד, יהודה, 1849-1920בודפסטתרפג
 זכרון יהונתן אבלמן, יהונתן בן אברהם יצחקוילנהתרסה
 זכרון יהושע ניסבוים, יהושעפרמישלהתרלב
 זכרון יוסף שטינהרט, יוסף בן מנחםפירטתקלג
 זכרון יעקב בנדטמן, יעקב בן יהודהוילנהתרלה
 זכרון יצחק הוכגלרנטר, יצחקלבובתקפב
 זכרון יצחק נימן, יצחק, 1914-1989ירושליםתשנט
 זכרון כהונה כץ, יצחק איזיק בן יואל, -1788לבובתרכג
 זכרון לראשונים וגם לאחרונים - זכרון כמה גאונים הרכבי, אברהם אליהו, 1835-1919ברליןתרמז
 זכרון מנחם זלטולוב, שלמהורשהתרפד
 זכרון מנחם זלטולוב, שלמהניו יורקתשלג
 זכרון משה ברומר, משהניו יורקתשכג
 זכרון משה ברומר, משההוסיטיןתרסו
 זכרון משה - חלק ב יעקבוביץ, משה יהודה, 1889-1950ניו יורקתשלד
 זכרון משה - חלק ב יעקבוביץ, משה יהודה, 1889-1950ניו יורקתשלה
 זכרון צבי מנחם מיזלש, צבי מנחם בן יצחק, -1858פרמישלהתרלג
 זכרון שאול זרחוביץ, אברהםוילנהתרפט
 זקן אברהם דנציגרקרון, אברהם חייםורשהתרעג
 זקן אהרן אליהו בן בנימין, הלויקושטאתצד
 זקן אהרן - חלק א ולקין, אהרן, 1864-1940ניו יורקתשיא
 זקן אהרן - חלק ב ולקין, אהרן, 1864-1940ניו יורקתשיח
 זקן שמואל שמואל בן דניאלאזמירתקטז
 זרע אברהם יצחקי, אברהם בן דוד, 1661-1729קושטאתצב
 זרע אברהם זעמבא, מנחם בן אלעזר, 1883-1943ניו יורקתשמה
 זרע אברהם - שו"ת לופטביר, אברהםישראלתש
 זרע אמת - חלק א ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהןליוורנותקמו
 זרע אמת - חלק ב ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהןליוורנותקפג
 זרע אמת - חלק ג ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהןליוורנותקפג
 זרע אנשים אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806מונקץתרסב
 זרע חיים ברודא, חיים בן בנימיןפיוטרקובתרסז
 זרע יעקב נאים, יעקב חיים אבןליוורנותקמד
 זרע יעקב ניניו, יעקב שאלתיאל בן יהודהירושליםתרעב
 זרע יצחק קצנלנבוגן, יואל יצחקורשהתרנח
 זרע יצחק איזנברג, אברהם בן יצחקזולקוהתרמח
 חבל יעקב בורוכוב, אבא יעקב בן יחיאל מיכל, 1848-1936וילנהתרפג
 חבלים בנעימים - חלק א גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק א גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ב גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ב גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיוטרקובתרע
 חבלים בנעימים - חלק ג גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיוטרקובתרפח
 חבלים בנעימים - חלק ג גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ד גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבלים בנעימים - חלק ה גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937סט. לואיסתרצט
 חבלים בנעימים - חלק ה גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבצלת השרון - חלק א באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרצא
 חבצלת השרון - חלק ב באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרצא
 חבצלת השרון - תנינא באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרחצ
 חד וחלק חלק ב אסמן, ברוך בן יעקב יוסף, 1836-1910זיטאמירתרעא
 חדות יעקב מיזלש, צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דב, -1932פיעטרקובתרף
 חדות יעקב תנינא מיזלש, צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דב, -1932פיוטרקובתרף
 חדותא דשמעתתא ספר א-ב קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937לבובתרעב
 חוט המשולש חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821וילנהתרמב
 חוט המשולש דיואן, יהודה בן עמרםקושטאתצט
 חוט המשולש רום, משה בן יוחנןירושליםתרצב
 חוט השני בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןפרנקפורט דמיןתלט
 חומר בקודש הורביץ, צבי הירש בן פינחס, -1817זולקוהתרלו
 חוקי חיים גגין, חיים אברהם, 1787-1848ירושליםתרג
 חושן האפד פיפנו, דוד בן אברהם, 1851-1925שלוניקיתרנא
 חות יאיר בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןלבובתרנו
 חזון למועד אידלברג, מרדכי דב בן יצחקביאליסטוקתרפג
 חזון נחום וידנפלד, נחום בן יעקבבילגוריתרצט
 חזון עובדיה - פסח - שו"ת - א יוסף, עובדיה, 1920-ירושליםתשנא
 חזון עובדיה - פסח - שו"ת - ב יוסף, עובדיה, 1920-ירושליםתשנב
 חיבת הקדש קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932 תרפו
 חידוד התלמידים בורשטין, יעקב בן ישראל צביפודגורזהתרן
 חידושי איבר"א לרמן, אברהם יוזפאורשהתרצד
 חידושי אנשי שם קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869ליפציגתרך
 חידושי מהר"א אוירבך, אליעזר בן חייםפיוטרקובתרפה
 חידושי רבינו ישעיה שור שור, ישעיהוסיגטתרסה
 חיי אברהם קובו, רפאל חיים אברהםשלוניקיתקסד
 חיי אריה חלק א-ב הורביץ, חיים אריהקרקובתרן
 חיי אשר מילר, אשר אנשל יהודה, 1880-1960ירושליםתשנא
 חיי הלוי חלק א יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ב יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ג יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ד יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשסב
 חיי יעקב - חלק א לנדא, חיים יעקבוילנהתרעג
 חיי עולם - חלק א לרנר, מאיר, 1857-1930ברליןתרסה
 חיי עולם נטע אולבסקי, נתן נטע, 1881-1966וילנהתרצא
 חיים ביד פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלג
 חיים וחסד - חלק א מוספיה, חיים יצחק בן אברהםליוורנותרד
 חיים וחסד - חלק ב מוספיה, חיים יצחק בן אברהםירושליםתשמז
 חיים ושלום - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתריז
 חיים ושלום - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלב
 חיים לעולם - מימר חיים - חלק ב - אה"ע מודעי, חיים בן אליהואזמיר 
 חיים לעולם - מימר חיים - חלקים א - ב מודעי, חיים בן אליהותרל"טאזמיר
 חיים מדבר טולדו, בכור חיים בן יום טוב דישלוניקיתקעח
 חיים שאל אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806לבובתרמו
 חיים של שלום טויבש, חיים בן שלום, -1908לבובתרנד
 חיים שנים טרסה, חיים שלמהאזמירתרכא
 חינא דחיי קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבפיוטרקובתרסח
 חינוך בית יהודא יהודה ליב בן חנוך, 1645-1705פרנקפורט דמיןתסח
 חינוך בית יצחק גליק, יצחק בן משה אהרן, 1835-1887שימלויתרצו
 חכמת ידידיה - חלק א - ג שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםסט. לואיסתרפג
 חלק בנימין קנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבלובליןתרנט
 חלק יעקב וורונובסקי, יצחק יעקב בן אהרן דבוילנהתרסה
 חלק לוי פולק, מנחםמישקולץתרצד
 חלקת השדה דיטש, אליעזר בן אברהםפודגורזהתרמז
 חלקת יואב וינגרטן, יואב יהושע, 1847-1922ירושליםתשט
 חלקת יעקב - אבן העזר - חשן משפט - עניינים שונים בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - אורח חיים בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - יורה דעה בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חמדה גנוזה מיזלש, משה צבי הירש בן שמשוןלבובתרלה
 חמדה גנוזה תשובות הגאונים תרכ"גירושליםתרכג
 חמדת הנפש פרלמוטר, משה בן אליעזרורשהתרנז
 חמדת משה פרלמוטר, משה בן אליעזרורשהתרנו
 חמדת משה בק, משה יעקבניו יורקתשיט
 חמדת משה בק, משה יעקבברוקליןתשיט
 חמדת שאול שפירא, שאול בן דב, 1796-1859אודסהתרסג
 חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקורשהתרפב
 חסד יהושע גרינולד, יהושע בן אברהם יוסף, 1909-1969ניו יורקתשיא
 חסד לאברהם - חלקים א - ב אלקלעי, אברהם בן שמואל, -1811שלוניקיתקעג
 חסד לאברהם מהדורא תנינא - חלקים א - ב תאומים, אברהם בן צבי הירש, 1814-1868לבובתרנח
 חסדי אבות פישלר, יחיאל מיכל בן חיים צבי תרמא
 חפץ חיים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ברוקליןתשמט
 חק ומשפט טולדנו, חייםפאסתרצא
 חק משה ברמן, משה יהודה ליב, 1866-1942ורשהתרפז
 חקות החיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלג
 חקי דעת על יורה דעה - חלק א רשבסקי, שמואל חייםמילווקיתרצג
 חקי דעת על יורה דעה - חלק א רשבסקי, שמואל חייםמילווקיתרצג
 חקקי לב - חלק ג פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתרט
 חקקי לב - חלק ד פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתרט
 חקקי לב - חלקים א - ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתר
 חקר הלכה ארנטרוי, חנוך, 1854-1927מינכןתרסד
 חקר הלכה קליר, אלעזר בן אלעזר, 1741-1801מונקץתרנח
 חקרי הלכות שווימער, יחיאל נתן בן יוסף, 1890-1952לונדוןתשד
 חקרי לב חלקים - א - ב חזן, רפאל יוסף בן חיים, 1741-1820שלוניקיתקמז
 חשב האפוד - חלק א פדווא, חנוך דוב, 1908-2000ירושליםתשכג
 חשב האפוד - חלק ב-ג פדווא, חנוך דוב, 1908-2000לונדוןתשלז
 חשק שלמה לבנזון, משה שלמהורשהתרמח
 חתם סופר - חלק א סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ברטיסלבהתרא
 חתם סופר - חלק ב סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ברטיסלבהתריא
 חתם סופר - חלק ה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ברטיסלבהתרעב
 חתם סופר - חלק ו סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ברטיסלבהתרעב
 חתם סופר - חלקים ג - ד סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ברטיסלבהתרעב
 חתן סופר ארנפלד, שמואל בן דוד צבי, 1835-1883ירושליםתשלד
 טוב החיים טור, חיים בן דבוילנהתרלג
 טוב טעם ודעת קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתריב
 טוב יגאל יששכר שלמה בן יצחק טייכטאלברדיובתרפו
 טוב עין אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ירושליםתשכא
 טור האבן אוירבך, אליעזר בן ניסןפוריצקתקעח
 טיב קידושין הלוי, יוסף צבי בן אברהם, 1874-1960ירושליםתרעב
 טירת כסף כץ, יואל בן מאירוץתרפא
 טל של תחיה אולשונג, דוד יעקבסלוצקתרע
 יאודה יעלה קובו, יהודה בן אברהםשלוניקיתרנג
 יבא הלוי יוסף בן אליהו הלויקושטאתרכב
 יבא שילה הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלוויניפעגתרפו
 יבא שילה הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלסט. לואיסתרפו
 יבשר טוב רטנר, יחזקאל בן שלוםוילנהתרכח
 יגדיל תורה מונק, יהודה ליבושורשהתרפט
 יגל יעקב - חלק א גוטליב, חיים מרדכי יעקבירושליםתשכד
 יגל יעקב - חלק ב גוטליב, חיים מרדכי יעקבירושליםתשלג
 יד אליהו אליהו בן שמואל, מלובלין, 1655-1735בני ברקתשמג
 יד אליהו הנליש, אליהו בן ישראל יחיאלוילנהתרסה
 יד אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויברונקסתשז
 יד אליהו חלק א-ב רגולר, אליהוורשהתרס
 יד אלעזר הורביץ, אלעזר, 1804-1868וינהתרל
 יד דוד אשכנזי, יצחק רפאלטורנובתרצב
 יד יהודה - בב"ח לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900 תרסו
 יד יהודה - דם ומליחה לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900 תרסו
 יד יהודה - טריפות לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900טשרנאוויץתרנב
 יד יהודה - תערובות לנדא, יהודה ליבוש, 1823-1900טשרנאוויץתרנב
 יד יוסף יוסף יואל דייטשסיגטתרלה
 יד יוסף חלק א-ב שטרסברג, יוסף יהודה בן דבירושליםתרנח
 יד ימין ישראל, מיכאל יעקב בן חיים יהודה, -1856אזמירתריט
 יד יצחק חלק א-ג גליק, אברהם יצחקוליה-לוי-מיהאיתרסב
 יד מאיר פריש, דוד מאירניו יורקתרעג
 יד מאיר פריש, דוד מאירלבובתרמא
 יד מרדכי - ב'ח רוטנברג, מרדכי, 1872-1944ליקוואודתשמג
 יד סופר סופר, משה בן שמעון, מארלויבודפסטתשט
 יד רמ"ה סולובי, רפאל מרדכי בן דודבילגוריתרפג
 יד רמה פוקס, משה צביאורדיאה מרהתש
 יד שלוחה לוין, בנימין בן יעקבוילנהתרעג
 יד שלום אונגר, שלום דודטולצ'והתרעא
 יד שלמה - חלק א הכהן, אבא מרקיל שלמהורשהתרסג
 יד שמואל קרויס, שמואל דוד בן שלום, 1892-1936ניו יורקתשלז
 ידי אליהו - חלק א חזן, אליהו יצחקירושליםתרץ
 ידי אליהו - חלק ב חזן, אליהו יצחקירושליםתרצו
 ידי אליהו - חלק ג חזן, אליהו יצחקירושליםתרצז
 ידי דוד קאראסו, דוד בן יאודהשלוניקיתרכז
 ידי משה הורביץ, משה שמואל בן צבי הירשפיוטרקובתרנט
 ידיו של משה פרסקו, משהשלוניקיתקעב
 יונה הומיה פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יארקתרצו
 יונה הומיה פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יורקתרצו
 יוסף אומץ אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנח
 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880ירושליםתרמה
 יחוה דעת מקובסקי, צביירושליםתרצה
 יחוה דעת רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936פיוטרקובתרצד
 יחוה דעת - חלק ב חזן, יצחק בן מאירירושליםתשי
 יחוה דעת - חלק ג חזן, יצחק בן מאירירושליםתשנא
 יין הטוב נסים, יצחק בן רחמים, 1895-1981ירושליםתשלט
 יכין ובעז - וב'ח דורן, צמח בן שלמהליוורנותקמב
 יכין ובעז - חלק א דורן, צמח בן שלמהירושליםתשנב
 יכין ובעז - חלק ב דורן, צמח בן שלמהירושליםתשנב
 ים הגדול טולדנו, יעקב משה בן יהודה, 1879-1960קהירתרצא
 ימי יוסף ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ירושליםתרעג
 ימי יוסף בתרא ידיד, יוסף מרדכי, 1866-1930ניו יארקתשלא
 יעלת חן צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרנב
 יענה באש בן אמוזג, אליהו, 1822-1900ליוורנותרסו
 יפה לבשמים יפה, חיים אבא בן אשר צביירושליםתש
 יפה נוף חלק א-ב הלר, אברהם בן יחיאלפיוטרקובתרסח
 יפה ענף פלומבו, נסיםאזמירתרלז
 יקהיל שלמה קמחי, שלמה בן נסים יוסף דודאזמירתרכה
 ירושת פליטה ירושת פליטה. קובץבודפסטתשו
 ירים משה קשטרו, משה בן אברהםשלוניקיתרן
 יריעות שלמה - שו"ת - חלק א אולמן, שלמה זלמן בן שלוםוילנהתרסה
 יריעת האהל אריה ליב בן שמואל, מסטנובמזירובתקנד
 ירך אברהם - ח"א אישטרושה, חיים אברהם בן דודשלוניקיתקעה
 ירך יעקב - חלק א ארגואטי, יעקב בן אברהםקושטאתש
 יש מאין חלק א-ב ילוז, אליהו בן אברהם, 1860-1929ירושליםתרסט
 יש"א אי"ש אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושליםתרנו
 ישועות יעקב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבפיוטרקובתרסז
 ישועות יעקב אחרון בורשטין, יעקב בן ישראל צביורשהתרסא
 ישועות מלכו טרונק, ישראל יהושע, 1820-1893פיוטרקובתרפז
 ישיב משה - חלק א משה שתרוגג'רבהתרפד
 ישיב משה - חלק ב משה שתרוגג'רבהתרצב
 ישכיל עבדי - חלק א הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ב הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ג הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ד הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ה הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתשם
 ישכיל עבדי - חלק ו הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ז הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישכיל עבדי - חלק ח הדאיה, עובדיה בן שלום, 1890-1969ירושליםתרצא
 ישמ"ח לבב עובדיה, ישועה שמעון חיים, 1872-1952ג'רבהתשיב
 ישמח לב גגין, שלום משה חי בן חיים אברהם, 1833-1883ירושליםתרלח
 ישמח לב חלק א-ב פרנג’י, רפאל חיים מנחם בן נסים שלמהאזמירתרכח
 כבוד יעקב עקריש, יעקב בן יוסףאזמירתרנב
 כבוד מלכים הלר, שמואל בן ישראל, 1803-1884ירושליםתרעד
 כד הקמח איבשיץ, דוד שלמהפרמישלהתרנט
 כהונת עולם - חלק א משה, הכהן, מקושטאקושטאתק
 כהנא מסייע כהנא קלין, זאב צבי בן זכריהברליןתרחצ
 כוכב מיעקב וידנפלד, יעקבבילגוריתרצג
 כוכבי יצחק - חלק א שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשכט
 כוכבי יצחק - חלק ב שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשלב
 כוכבי יצחק - חלק ג שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשם
 כונן הדעת פרידנברג, סנדר בן ברוךורשהתרנז
 כור הבחינה לנדא, יוסף שמואלברסלאותקצז
 כח דהיתרא דר אליקים גאלדבערגברוקליןתרפב
 כח שור שור, יצחק בן אברהםקולומיהתרמח
 כחא דהיתרא גולדברג, יהודה אליקיםניו יורקתרפב
 כי ביצחק יקרא בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרפט
 כלי שרת רזניק, אברהם אבא בן משהגריבותרפז
 כנסת יהושע מה"ק לרנר, יהושעירושליםתשכה
 כנסת יחזקאל קצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםסדילקובתצב
 כנסת ישראל - חלק א ששון, ישראל בן יוסףליוורנותרטז
 כנף רננה - חלק א-ג לנדא, נתן נטע בן משה דוד, 1841-1906פרמישלהתרמו
 כנפי יונה פרסקי, אליהו יונה בן יהושע, סגלוילנהתרלו
 כנפי שחר איזנשטט, דב בר בן נח חייםפיוטרקובתרצה
 כסא אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויברונקסתשטו
 כסא אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויניו יורקתשטו
 כסא שלמה לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, 1720-1793ירושליםתשדמ
 כסא שלמה לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, 1720-1793ירושליםתרס
 כפי אהרן אפשטין, אהרן בן אפרים פישלמונקץתרצג
 כפי אהרן - חלק א עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרלד
 כפי אהרן - חלק ב עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרמו
 כרוזים אודות הגט מקלווה קהילה פראנקפורט דמייןפרנקפורט דמיןתרצא
 כרך של רומי חזן, ישראל משה בן אליעזר, 1808-1862ליוורנותרלו
 כרם אפרים אלתר משה אליהו בן אפרים נתן שטיגליץפיוטרקובתרצז
 כרם חמר חלק א אברהם בן מרדכי אנקאוואליוורנותרכט
 כרם חמר חלק ב אברהם בן מרדכי אנקאוואליוורנותרכט
 כרם שלמה שלמה בן יוסף אמארילייושלוניקיתעט
 כרם שלמה שלמה נתן בן יצחק אהרן קוטלרירושליםתרצו
 כרם שלמה שלמה בן יקותיאל קויפמאן האסמונקץתרס
 כתב סופר - חלק אבן העזר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרנד
 כתב סופר - חלק אורח חיים סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרלג
 כתב סופר - חלק חושן משפט סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרנד
 כתב סופר - חלק יורה דעה סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרלג
 כתונת יוסף מונטקיו, יוסף בן יצחקשלוניקיתקכג
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב ברישזולקוהתקסה
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב ברישדרוהוביץתרנח
 לא תענה על רב מאיר, זאב דב אלטרברטיסלבהתרעו
 לאברהם למקנה ריוח, אברהם דודג'רבהתשי
 לב אברהם וינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגא, 1930-1987מאנסיתשלז
 לב אליהו אטיגינא, אליהו ליבורשהתרסט
 לב אריה קליג, דב אריה, 1885-1940לבובתרץ
 לב אריה גרוסנס, אריה ליבלונדוןתשיח
 לב חיים - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869ירושליםתשנו
 לב חיים - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתקפג
 לב חיים - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869ירושליםתשנו
 לב חיים - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרכט
 לב חיים - חלק ג פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869ירושליםתשנו
 לב חיים - חלק ג פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869תר"ןאזמיר
 לב ים ברקמן, יחיאל מיכלוילנהתרנח
 לב מבין ברדוגו, מימוןמכנסתשא
 לב נשבר אבולעפיה, יצחק בן משהאזמירתרלח
 לב שלמה שלמה בן בנימין, הלוישלוניקיתקסח
 לבוש ישע - חלק א אפשטין, ישעיהו בן אברהםירושליםתש
 לבוש מרדכי - שו"ת אפשטין, משה מרדכי בן צבי חיים, 1866-1933ירושליםתשו
 לבושי מכלול היבנר, יחיאל מיכלמונקץתרסה
 לבושי מרדכי וינקלר, מרדכי ליב, 1844-1932בודפסטתרעג
 לבושי מרדכי - מהד"ת וינקלר, מרדכי ליב, 1844-1932טולצ'והתרעב
 לבני מנשה - שו"ת גרוסברג, מנשהפרנקפורט דמיןתרנט
 לדובר מישרים קרמר, יהודה משהפיוטרקובתרסא
 להורות נתן חלק א גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשלג
 להורות נתן חלק ב גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשלז
 להורות נתן חלק ג גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשמב
 להורות נתן חלק ד גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשמה
 להורות נתן חלק ה גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשמו
 להורות נתן חלק ו גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשמט
 להורות נתן חלק ז גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשן
 להורות נתן חלק ח גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשנב
 להורות נתן חלק ט גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשנג
 להורות נתן חלק י גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשנז
 להורות נתן חלק יא גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשנח
 להורות נתן חלק יב גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשסב
 להורות נתן חלק יג גשטטנר, נתן בן עמרםבני ברקתשסג
 לחם מצה הורביץ, מרדכי צבילודזתרעא
 לחם רב בוטון, אברהם בן משה דיקרקובתרמה
 לחם שלמה - שו"ת - או"ח ארנריך, שלמה זלמן בן יעקב, 1863-1944שימלויתרפד
 לחם שלמה - שו"ת - יו"ד ארנריך, שלמה זלמן בן יעקב, 1863-1944שימלויתרחצ
 לחם שערים - שו"ת בורנשטין, יחיאל מיכל בן זרחירושליםתרסח
 לחמי תודה - שו"ת בסן, ישעיהו בן ישראל חזקיהוונציהתקא
 ליצחק ריח אבן דנאן, יצחק בן שמואלליוורנותרסב
 לך שלמה כהן, שלמה בן יוסף, מדובדוכזבלנכהתרצז
 לקוטי דב"ש - שו"ת בכרך, דוד בן חנוךירושליםתרעא
 לקוטי הפרדס שלמה בן יצחקאמשטרדםתעה
 לקוטי פנחס - פדיון הבן שווארטץ, פינחס זליג בן נפתלי, הכהן, 1877-1944ברוקליןתשסד
 לקוטי צבי צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורוויץזולקוהתרכב
 לקט יושר - או"ח יוסף בן משה, ממינשטרברליןתרלג
 לראות מהרה עזריאל בן אליהולבובתקצח
 לרצנכם תזבחוהו קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבפיוטרקובתרסט
 לשד השמן - שו"ת - חלק א שפרינץ, שלמה דובורשהתרלט
 מאה שערים פסחוביץ, נחמןברדיטשובתרסח
 מאור החשמל רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ירושליםתרפט
 מאור החשמל רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936מונטריאלתרפז
 מאור יהושע פריינד, אברהם יהושעניו יורקתשכז
 מאורות נתן שפיגלגלאס, נתן, 1798-1873בילגוריתרע
 מאזנים למשפט סורוצקין, זלמן בן בנציון, 1880-1966ירושליםתשטו
 מאמר מרדכי איטינגא, מרדכי זאבלבובתריב
 מאמר מרדכי הלברשטט, מרדכיברנותקן
 מבית מאיר - ג"ח סטאלעוויץ, מאיר בן אברהםורשהתרסט
 מבית מאיר - חלק ב סטאלעוויץ, מאיר בן אברהםירושליםתרצז
 מבית מאיר - חלק ד סטאלעוויץ, מאיר בן אברהםורשהתשז
 מבשרי אחזה רטנר, יחזקאל בן שלוםוילנהתרלה
 מגד שמים סיניגליא, יעקב שמשון שבתיליוורנותרד
 מגדל השן גסנבויר, שמואל נחוםלבובתרמד
 מגדל תורה טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעברוקליןתרפה
 מגדל תורה טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתרפה
 מגיד מראשית אלפנדרי, חיים בן יעקב, 1588-1640קושטאתע
 מגיד משנה - דברים קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ברוקליןתשנט
 מגן גבורים אישטרושה, דניאל בן משה, -תי"דשלוניקיתקיד
 מגן דוד גג’, מרדכי בן דודאלג'ירתרנא
 מגן דוד גג’, מרדכי בן דודאמשטרדםתעג
 מגן שאול שאול, חנניהשלוניקיתקז
 מדבר קנאה טרני, מתתיה נסים, 1745-1810איטליהתקע
 מדרש שם ועבר אברלין, אברהם אברל בן אשרוילנהתרמ
 מודעא לבית ישראל קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869ברסלאותריט
 מור ואהלות פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932לבובתרמו
 מורשת משה קליערס, משה בן מאיר, 1874-1934ירושליםתשל
 מזהב ומפז - חלק ב זביחי, פנחסירושליםתשסג
 מזהב ומפז - חלק ב זביחי, פנחסירושליםתשסג
 מחברת קדושין על תנאי קושטא. קהלה. בית דין.קושטאתרפד
 מחולת המחנים שלזינגר, ישראל דודברטיסלבהתריט
 מחזה אברהם בוטון, אברהם בן יהודה דישלוניקיתקנה
 מחזה אברהם - חלק א שטינברג, אברהם מנחם מנדל בן מאיר, 1848-1928ניו יורקתרפז
 מחזה אברהם - חלק ב שטינברג, אברהם מנחם מנדל בן מאיר, 1848-1928ניו יורקתשכד
 מחזה אברהם - תגלחת בחול המועד וולפנזון, אברהם, 1804-1854תל אביבתשז
 מחנה חיים - חלק א סופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלברטיסלבהתרכב
 מחנה חיים - חלק ב סופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלברטיסלבהתרלח
 מחנה חיים - חלק ג סופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלברטיסלבהתרלט
 מחנה יהודה - חלק א קצין, יהודה בן יום טוב, 1708-1784ירושליםתשמט
 מחנה יהודה - חלק ב קצין, יהודה בן יום טוב, 1708-1784ירושליםתשיט
 מחנה יהודה - חלק ג קצין, יהודה בן יום טוב, 1708-1784ירושליםתשמט
 מחנה יהודה חלק א-ב פיקהולץ, יהודה גרשוןלבובתרמ
 מחנה כהונה - או'ח בישקוביץ, חיים נחמןביאליסטוקתרץ
 מטה אהרן אהרן בן חסיןירושליםתשך
 מטה אשר אשר בן עמנואל שלםשלוניקיתקח
 מטה יוסף יוסף בן יצחק יקואלשלוניקיתקמה
 מטה יוסף - חלק א נזיר, יוסף בן חיים משהקושטאתעז
 מטה יוסף - חלק ב נזיר, יוסף בן חיים משהקושטאתעז
 מטה לוי הורביץ, מרדכי בן יוסף חיים, הלויפרנקפורט דמיןתרנא
 מטה ראובן קלין, ראובן חייםורנובתרחצ
 מטל השמים - שו"ת בהלכות ק"ש ליכטשטין, מרדכי בן אברהם דבבילגוריתרצג
 מטעמי יצחק - חלק א בורשטין, יצחק בן שלמהווארשאתרפו
 מטעמי יצחק - חלק ב בורשטין, יצחק בן שלמהווארשאתרחץ
 מטעמי יצחק חלק א הורביץ, יצחק בן יעקב יוקל, 1715-1767פיוטרקובתרסד
 מי באר אופנהימר, ברוינהתקפט
 מי באר אופנהימר, ברברוקליןתשד
 מי באר שור, יצחק איזיק בן מאירלבובתרנא
 מי גבא הלפרין, גדליה בן יחיאלניו יורקתרעד
 מי גבא הלפרין, גדליה בן יחיאלסיעטלתרעד
 מי השלח ציפסר, מאיראופןתריג
 מי השליח רבינוביץ, ישראל בן אהרןפרמישלהתרמה
 מי יהודה אלטמן, יהודה בן יצחקבלקניתרצד
 מי נח רבינוביץ, נח בן יחיאל מיכלוילנהתרמא
 מילי דאבות חלק א-ה צילץ, משה ליבברדיובתרפה
 מילי דאגדתא ושו"ת יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832מונקץתרסד
 מים החיים ארוליה, אברהם אבן, 1750-1819שלוניקיתרו
 מים זכים וינקופ, יצחק יוסף בנציוןאמשטרדםתרמד
 מים חיים רפפורט, חיים בן דב ברישזיטומירתריז
 מים חיים רפפורט, חיים בן דב ברישניו יורקתרעט
 מים חיים משאש, יוסף בן חיים, 1892-1974פסתרצד
 מים עמוקים מזרחי, אליהו בן אברהםברליותקלח
 מים קדושים קריספין, יהושע משה מרדכי בן יצחקשלוניקיתריב
 מים רבים - חלק א-ב מלדולה, רפאל בן אלעזר, 1685-1748אמשטרדםתצז
 מים רבים - חלק ג מלדולה, רפאל בן אלעזר, 1685-1748אמשטרדםתצז
 מים שאל מיחס, משה מרדכי יוסף בן רפאלשלוניקיתקנט
 מכתב לחזקיהו - חלק ב מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905אזמירתרכו
 מכתב סופר סופר, שמעון בן משה, אב"ד קרקוב, 1820-1883ירושליםתשיב
 מכתב שלמה חיים נסים שלמה בן מרדכי, 1737-1775שלוניקיתרטו
 מכתבי תורה קלינא, מרדכי; רוזין, יוסף, 1858-1936בילגוריתרצז
 מכתם לדוד פרדו, דוד בן יעקב, 1718-1790שלוניקיתקלב
 מל ולא פרע קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ניו יורקתשסב
 מל ולא פרע קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011  
 מלאכת חרש בר"ח, יהודה ליבושוינהתרכד
 מלבושי יום טוב כהן, יום טוב ליפמן בן יהודה זאבוילנהתרמא
 מלואי אבן קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932לובליןתרפה
 מלחמות יהודה ממלוק, צבי יהודהפיוטרקובתרסח
 מלחמת חובה ובר, מרדכי אליעזר בן דודירושליםתרמב
 מלחמת שלום כהן, מאיר שלום בן שאול בנימיןוילנהתרמו
 מלך שלם - חלק א-ב שלם, שמואלשלוניקיתקכט
 מלכי בקדש - חלק א הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935סט. לואיסתרעט
 מלכי בקדש - חלק ב הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935הובוקןתרפא
 מלכי בקדש - חלק ב הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935סט. לואיסתרעט
 מלכי בקדש - חלק ג-ד הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935הובוקןתרפא
 מלכי בקדש - חלק ג-ד הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935סט. לואיסתרפג
 מלכי בקדש - חלק ה-ו הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935הובוקןתרפח
 מלכי בקדש - חלק ה-ו הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935סט. לואיסתרפח
 מלמד להועיל הופמן, דוד צבי בן משה, 1843-1921פרנקפורט דמיןתרפו
 ממעיני ישועה הירשהורן, יהושעמונטריאולתשיט
 ממעיני ישועה הירשהורן, יהושעמונטריאלתשיט
 מנוחת משה יונגריז, משה נתן נטע בן אשר אנשלמונקץ'תרסה
 מנחה בלולה שמעון בן דב בר, מסלוניםוילנהתקצב
 מנחה קטנה רוזנפלד, נתן, הלוילבובתרנב
 מנחות יעקב סלת כץ, יעקב בן משהווילמרשרדארף 
 מנחם משיב קירשבוים, מנחם מנדל בן שמואל, 1895-1942לובליןתרצה
 מנחת אברהם רינהולד, אברהם בן ישראל, 1880-1943פיוטרקובתרצה
 מנחת אהרן - חלק ב גורדון, אהרן בן מאירירושליםתרף
 מנחת אהרן - חלק ב גורדון, אהרן בן מאירניו יורקתרפ
 מנחת אהרן - חלק ג גורדון, אהרן בן מאירירושליםתרפא
 מנחת אהרן - חלק ד גורדון, אהרן בן מאירירושליםתרפא
 מנחת אהרן - חלק ד גורדון, אהרן בן מאירניו יורקתרפ
 מנחת אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויניו יורקתשיב
 מנחת אליהו קלסניקר, אליהו בן יעקב חייםורשהתרעה
 מנחת אליהו פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932 תרפה
 מנחת אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויניו יורקתשיב
 מנחת אלעזר - חלק א שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת אלעזר - חלק ב שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת אלעזר - חלק ג שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת אלעזר - חלק ד שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת אלעזר - חלק ה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת אלעזר - מפתחות שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937ניו יורקתשנו
 מנחת ברוך לבסקי, ברוך בן שמואל מאירורשהתרנו
 מנחת הח"ג - חלק א יהושע, חנניה גבריאלירושליםתשב
 מנחת הח"ג - חלק ב יהושע, חנניה גבריאלירושליםתשח
 מנחת הקומץ צוקרמן, קלונימוס קלמןיבלונובתרצז
 מנחת יהודא - חלק א-ב בומבך, יהודה צבי בן חיים זאבזולקוהתקצא
 מנחת יהודה - חלק א יהודה ליב בן יוסף, הלויפיוטרקובתרפח
 מנחת יהודה - חלק ב יהודה ליב בן יוסף, הלויפיוטרקובתרצב
 מנחת יחיאל נבנצל, אלטר יחיאלבילגוריתרצט
 מנחת יצחק שטרק, יצחק נתןפיוטרקובתרעא
 מנחת יצחק הלר, יצחק בן נחמןהוסיטיןתרסו
 מנחת יצחק חלק א-ב ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989ירושליםתשנג
 מנחת יצחק חלק ג-ד ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989ירושליםתשנג
 מנחת יצחק חלק ה-ו ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989ירושליםתשנו
 מנחת יצחק חלק ז-ח ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989ירושליםתשנג
 מנחת יצחק חלק ט-י ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989ירושליםתשנג
 מנחת מנחם רגנשברג, דב מנחםמקוב מזתרצו
 מנחת משה ירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןורשהתרמב
 מנחת עני ספיר, סיני בן אלעזרורשהתרז
 מנחת צמח הופנברג, צמחהארטפארדתשכו
 מנחת צמח הופנברג, צמחהארטפארדתשכג
 מנחת ראם מזאה, אליהו מרדכיניו יורקתשיא
 מנחת ראם מזאה, אליהו מרדכיניו יורקתשיא
 מנחת ש"י גרינברג, שלמה ירמיהפיוטרקובתערב
 מנחת שי שור, שמואל יצחק, 1842-1902לבובתרנא
 מנחת שלמה לוין, שלמה יצחק בן שמואל דודניו יורקתשכג
 מנחת שלמה קמא - חלק א אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב, 1910-1995ירושליםתשסה
 מנחת שלמה קמא - חלק ב אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב, 1910-1995ירושליםתשסה
 מנחת שלמה תנינא אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב, 1910-1995ירושליםתשס
 מנחת שמואל ויס, שמואל בן משהפיוטרקובתרעא
 מספרות הגאונים תשובות הגאונים (תרצ"ג).ירושליםתרצג
 מעון אריה בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהורשהתרמו
 מעון אריה בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהווארשא 
 מעט מים אברהם בן נחמן, הכהן, -1885שלוניקיתרלז
 מעיין גנים - חלק ב עבאדי, מרדכי בן יעקבירושליםתשנא
 מעיל צדקה לאנדסופר, יונה בן אליהו, 1678-1712פרגתקיז
 מעיל שמואל פלורנטין, חיים שמואל בן דודשלוניקיתפה
 מעין גנים מזרחי, ראובן בן חנניהקושטאתפא
 מעין גנים - חלק א עבאדי, מרדכי בן יעקבירושליםתשמו
 מעין חיים - חלק א ליבשיץ, דב בר זאב וולף בן חייםוילנהתרל
 מעיני הישועה קפלן, יהושע בן מאירפיעטרקובתרעא
 מענה אברהם עמאר, אברהם בן אהרן אלעזרירושליםתשמט
 מערכי לב צירלסון, יהודה ליב, 1860-1941קישינובתרצב
 מערכת המנחה ויס, יששכר דב בן יצחק יעקבירושליםתשנא
 מעשה אברהם אשכנזי, נסים אברהם בן רפאל, -1860אזמירתרטו
 מעשה אי"ש אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושליםתרנב
 מעשה הגאונים אפשטין, אברהם, 1841-1918ברליןתרע
 מעשה חושב ורטהימר, חיים שלמהברוקליןתשסה
 מעשה חייא רופא, חיאפירטתפז
 מעשה רב יוחנן בן יצחק, מהלישוילונדוןתסז
 מעשה שבת טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתשב
 מעשה שבת טאמאשאוו, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעניו יורקתשב
 מפי אהרן אלחדיף, אהרן בכורירושליםתרסז
 מצות כהונה יצחקי, אברהם בן יצחקליוורנותרכה
 מציץ ומליץ צהלון, מרדכיונציהתעה
 מצל מאש אלפנדרי, יעקבברטיסלבהתרלח
 מצפה אריה ברודא, אריה ליבלבובתרם
 מצפה יקתאל לוין, שאול בן צבי הירשברליןתקמט
 מצרף לכסף גטניו, בנבנשתי מרקדו בן חיים אברהם, -1770שלוניקיתרכז
 מקדשי השם חלק - א מיזלש, צבי הירש בן דוד דבשיקגותשטו
 מקדשי השם חלק - ב מיזלש, צבי הירש בן דוד דבשיקגותשכז
 מקוה המים שטגר, משה מרדכיירושליםתשמט
 מקוה ישראל סלטרו, יהודה בן משהניו יורקתשמו
 מקוה ישראל דיכס, ישראל חיים בן אריה צבילידזתרעב
 מקוה ישראל סלטרו, יהודה בן משהונציהשסז
 מקום שמואל כרך א שמואל בן אלקנה מאלטונהאלטונהתצח
 מקום שמואל כרך ב שמואל בן אלקנה מאלטונהאלטונהתצח
 מקור ברוך ויזל, ברוך בנדיטאמשטרדםתקלא
 מקור ברוך קלעי, ברוך בן שלמהאזמירתיט
 מקור ברוך חלק א קיטיסקי, ברוך בן שלמה, כהנאוילנהתרכה
 מקור חיים אשרי, חיים יחיאלניו יורקתרפא
 מקור חיים סגלוביץ, חיים בן יחיאל משהוילנהתרנח
 מקור ישראל בורלא, ישראל יעקבירושליםתרמב
 מקור מים חיים שכטר, חיים בן פינחסבילגוריתרצג
 מקיץ בן חי אברהם בן יוסף קאניטיקושטאתקיז
 מקל יעקב יעקב בן מרדכי הכהן מסקיןניו יורקתשי
 מקל נועם יצחק איצק גריסהאברוינהתקנט
 מקנה וקנין צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורוויץזולקוהתרכה
 מר ואהלות ענתבי, אברהם בן יצחק, 1765-1858ירושליםתשדמ
 מר ואהלות איסרלין, ישראל איסר בן מרדכי, 1827-1889ווילנאתרכח
 מראה יחזקאל פנט, יחזקאל בן יוסף, 1783-1845סיגטתרלה
 מראה יחזקאל - חלק א האכבערג, רפאל יחזקאל בן דוד משהבילגוריתרחצ
 מראה כהן מהדורא תליתאה כרך א אדלר, שמריה מנשהפיוטרקובתרצא
 מראה כהן מהדורא תליתאה כרך ב אדלר, שמריה מנשהפיוטרקובתרצא
 מראה משה פירסט, משהניפסטתרצב
 מראה ריאה הלפרט, יונה זאב, הלוימונקץתרסז
 מרחשת חלק א-ב איגש, חנוך הניךבילגוריתרצא
 מרפ"א לנפש ממן, רפאלירושליםתרנד
 משאת בנימין סולניק, בנימין אהרן בן אברהם, נפ’ 1620וילנהתרנד
 משאת משה ישראל, משה, 1680-1740קושטאתקב
 משאת משה - חלק א ישראל, משה, 1680-1740קושטאתצד
 משאת משה - חלק ב ישראל, משה, 1680-1740קושטאתצה
 משבית מלחמות משבית מלחמותניו יורקתשמא
 משבצות זהב עמרם, נתן בן חיים, 1791-1870ליוורנותריא
 משברי ים קיסילוב, אהרן משה בן שמואל יוסף, 1866-1949חרביןתרפו
 משה האי"ש אלישר, חיים משהירושליםתרפא
 משה ידבר ישראל, משה בן אליהושלוניקיתקעה
 משיב דבר חלק א-ב ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב, 1816-1893ניו יורקתשי
 משיב דברים חלק א-ב ליטש-רוזנבוים, גרשון בן משה אריה ליב, 1837-1901מונקץתרס
 משיב הלכה חלק א-ב לוריא, חיים פינחס, 1864-1941לודזתרפג
 משיב כהלכה חלק א-ב פרנקל, אברהם זאב וולףקרקובתרמה
 משיב נפש שרהי, מנחם מנדל יהודה ליבוילנהתרסו
 משיב שלום פיגנבוים, שלום יוסףבילגוריתרצא
 משיבת מרדכי אלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתיסלוצקתרעג
 משיבת נפש - חלק א צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833 תשלט
 משיבת נפש - חלק א צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיוטרקובתרם
 משכן בצלאל - חלק א קנטרוביץ, יהושע בצלאל בן יעקב קופל, 1825-1885ורשהתרלב
 משכן בצלאל - חלק א קנטרוביץ, יהושע בצלאל בן יעקב קופל, 1825-1885פאטערסוןתשיח
 משכנות הרועים חלק א-ב היבנר, יחיאל מיכללבובתרכה
 משכנות יעקב משכנות יעקבבילגוריתרצב
 משכנות יעקב - חלק א ברוכין, יעקב בן אהרןירושליםתשך
 משכנות יעקב - חלק ב ברוכין, יעקב בן אהרןירושליםתשך
 משכנות ישראל דושוביץ, ישראלוילנהתרנט
 משמרת חיים רגנשברג, חיים דודשיקגותשכו
 משמרת חיים רגנשברג, חיים דודירושליםתשכו
 משמרת לסייג לנדא, יוסף בן מנחם מנדליסתרג
 משנה הלכות - מפתח כללי קליין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק א מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ב מנשה קלייןניו יורקתשנח
 משנה הלכות חלק ג מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ד מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ה מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ו מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ז מנשה קלייןירושליםתשס
 משנה הלכות חלק ח מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק ט מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק טו מנשה קלייןניו יורקתשסג
 משנה הלכות חלק טז מנשה קלייןניו יורקתשסג
 משנה הלכות חלק י מנשה קלייןניו יורקתשנח
 משנה הלכות חלק יא מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק יב מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק יג מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנה הלכות חלק יד מנשה קלייןניו יורקתשס
 משנת אליעזר מישל, אליעזר, 1863-1939דרוהוביץתרסו
 משנת אליעזר מהדורא תנינא מישל, אליעזר, 1863-1939פוליןתרפד
 משנת יעב"ץ - חלק ג מנדלסון, יעקב בנציוןנוארקתרפח
 משנת יעב"ץ - חלק ג מנדלסון, יעקב בנציוןניו יורקתרפה
 משנת רבי אהרן - אבן העזר - חושן משפט קוטלר, אהרן בן שניאור זלמן, 1892-1962ליקוואודתשמה
 משנת רבי אהרן - אורח חיים - יורה דעה קוטלר, אהרן בן שניאור זלמן, 1892-1962ליקוואודתשמה
 משנת רבי אליעזר - חלק א טולדו, אליעזר דישלוניקיתריג
 משנת רבי אליעזר - חלק ב טולדו, אליעזר דישלוניקיתרלב
 משפט וצדקה ביעקב - חלק א אבן צור, יעקב בן ראובן, 1673-1754אלכסנדריהתרנד
 משפט וצדקה ביעקב - חלק ב אבן צור, יעקב בן ראובן, 1673-1754אלכסנדריהתרסג
 משפט ליעקב מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ברונקסתשו
 משפט ליעקב מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ניו יורקתשו
 משפט צדק פנט, מנחם מנדלמונקץתרמד
 משפט צדק חלק א-ג מלמד, מאיר בן שם טובשלוניקישעה
 משפטי עזיאל - חלק א עזיאל, בנציון מאיר חי בן יוסף רפאל, 1880-1953תל אביבתרצה
 משפטי עזיאל - חלק ב עזיאל, בנציון מאיר חי בן יוסף רפאל, 1880-1953תל אביבתרחצ
 משפטי עזיאל - חלק ג עזיאל, בנציון מאיר חי בן יוסף רפאל, 1880-1953תל אביבתש
 משפטי צדק גרמיזן, שמואלירושליםתשה
 משפטי שמואל קלעי, שמואל בן משהונציהשנט
 משפטים ישרים חסון, שלמה בן אהרןשלוניקיתצג
 משפטים צדיקים - חלק א כלפון, יעקבירושליםתרצה
 משפטים צדיקים - חלק ב כלפון, יעקבירושליםתרצה
 מתורת צבי יוסף ריזיקוב, מנחםירושליםתרפה
 מתורת צבי יוסף ריזיקוב, מנחםברוקליןתרפו
 מתיבות מתיבותירושליםתרצד
 מתת ידו - חלק א מדניצקי, מתתיהו בן מאירוילנהתרמב
 מתת ידי כגן, אברהם מתתיהו הכהןקורונאתשכה
 מתת ידי כגן, אברהם מתתיהו הכהןניו יורקתשכה
 נאות דשא - חלק א כרך ב איבשיץ, דוד שלמהירושליםתשכב
 נאות דשא חלק א כרך א איבשיץ, דוד שלמהלבובתרכא
 נאות יעקב שפירא, יעקב כהנאוילנהתרעב
 נאות יעקב אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756ורשהתרנט
 נאמן שמואל מודילינו, שמואל בן יצחק, -1703שלוניקיתפג
 נבחר מכסף פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648ארם צובהתרכט
 נדיב לב - חלק א-ב חזן, חיים דוד, 1790-1869שלוניקיתרכב
 נדיב לב - חלק ב חזן, חיים דוד, 1790-1869ירושליםתשסג
 נהמת אריה בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהורשהתרנא
 נהרות דמשק קמונדו, שלמה בן אברהםשלוניקיחקסב
 נהרי אפרסמון טננבוים, יעקב בן זאב וולף, 1832-1897פקשתרעא
 נהרי אפרסמון מהדורא תנינא טננבוים, יעקב בן זאב וולף, 1832-1897פקשתרנח
 נודע ביהודה מהדורא קמא לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793ניו יורקתשך
 נודע ביהודה מהדורא תנינא לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793ירושליםתשך
 נודע בשערים אשכנזי, דברוש בן משהורשהתריט
 נוסף על נחלת ג’רמון, יהודה בן מאירליוורנותרמג
 נזר הקודש ושו"ת רוזין, משה בן יהודה ליבניו יורקתשיג
 נזר הקודש ושו"ת רוזין, משה בן יהודה ליבברוקליןתשיג
 נחל משה קרינס, משה בן נחמןוילנהתרמו
 נחלה ליהושע צונצין, יהושעקושטאתצא
 נחלה לישראל היבנר, יחיאל מיכללבובתרלו
 נחלה לישראל חזן, ישראל משה בן אליעזר, 1808-1862וינהתריא
 נחלי מים פדובה, יעקב מאיר בן חייםורשהתרמג
 נחלת אב"י חלק א פרנקל-תאומים, אליהובילגוריתרצז
 נחלת אבות ג’רמון, יהודה בן מאירליוורנותרלז
 נחלת אבות ישראל איסר בן זאב וולףפרעסבורגתרכו
 נחלת בנימין ברויר, וולףפקשתרמט
 נחלת ברוך לבסקי, ברוך בן שמואל מאירורשהתרסד
 נחלת דוד - שו"ת, בבא קמא, בבא מציעא דוד טבל בן משה, ממינסקוילנהתרמב
 נחלת יהושע קוטקובסקי, יוסףזיטומירתרס
 נחלת יהושע קורצר, גרשוןלבובתרצד
 נחלת יהושע קורצר, גרשוןברוקליןתרחצ
 נחלת יהושע חלק א-ב שפירא, יהושע איזיק בן יחיאלורשהתריא
 נחלת יוסף חלק א מיזלש, יוסף חנניה ליפה בן אריה יהודה ליבושמונקץתרעג
 נחלת יעקב שפטל, חיים יעקבברדיטשובתרעב
 נחלת יעקב הלפרין, יעקב בן אלחנןפדובהשפג
 נחלת יעקב חלק א-ב שפטל, חיים יעקבברסלאותרט
 נחלת לוי - חלק א הלוי-אבן יולי, אסיירושליםתשסב
 נחלת נפתלי הלוי, נפתלי בן פינחס זאבברטיסלבהתרנא
 נחלת עזרא - חלק א הדאיה, עזראירושליםתשדמ
 נחלת שבעה - תשובת שאלות שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681ורשהתרמד
 נחלת שמעון זרחי, שמעוןוילנהתרנז
 נחלת שמעון זרחי, שמעוןלאשצובתקעה
 נחלת שמעון חלק א-ב אמוראי, שמעוןתל אביבתרצט
 נחמת יוסף תאומים, יוסף בן נחום צבי הירש זידאניו יורקתשי
 נחמת יוסף תאומים, יוסף בן נחום צבי הירש זידאניו יורקתשט
 נחפה בכסף - חלק א נבון, יונה בן חנוןקושטאתקח
 נחפה בכסף - חלק ב נבון, יונה בן חנוןקושטאתרג
 נטיעה של שמחה במברגר, יצחק דב בן שמחה, 1807-1878דוהתרפח
 נטיעות חיים שור, אליהו יעקב דב בן חייםוילנהתרנב
 נטע שורק - שו"ת טננבוים, שרגא צבי בן זאב וולף, 1826-1897מונקץתרנט
 נטע שעשועים קרא, צבי הירשזולקוהתקפט
 נטע שעשועים שליסל, נטע שלמהמונקץתרפה
 נטעי נעמנים רבינוביץ, יצחק איזיק בן אהרןפיוטרקובתרסח
 ניר לדוד נימן, דוד בן יהודהירושליםתרעא
 נכח השלחן לבטון, חיים מרדכי בן חלפון, -1869ירושליםתשסא
 נפש חיה וקס, חיים אלעזרברוקליןתשטז
 נפש חיה חלק א-ד וקס, חיים אלעזרפיוטרקובתרלו
 נפת צופים - א ברדוגו, פתחיה מרדכיכזבלנכהתרחצ
 נפת צופים - ב ברדוגו, פתחיה מרדכיכזבלנכהתרחצ
 נפתלי שבע רצון שורץ, יוסף בן נפתליאורדיאה מרהתרצו
 נר אהרן בורשטין, אברהם אהרןתל אביבתש
 נר המאיר גרינפלד, מאיר בן ברוךפקשתרן
 נר למאור רבינוביץ, מרדכי אליהו בן חיים דבורשהתרמט
 נר מערבי - חלק א-ב מלכא, יעקבירושליםתרץ
 נשאל דוד אופנהים, דוד בן אברהם, 1664-1736ירושליםתשמב
 נשמת חיים אבולעפיה, חיים בן דוד, 1700-1775שלוניקיתקסו
 נשמת כל חי פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתקצב
 נתיבות אור הנדלסמן, יעקב נתן נטע בן ברוךוילנהתרן
 נתיבות הלכה ליכטשטין, מרדכי בן אברהם דבורשהתרסח
 נתיבות שלום למפרט, שלום צביתל אביבתשכה
 סדר הפורים המשולש - פסח מעובין זוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמה, 1849-1932 עתר
 סולם יעקב מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ניו יורקתש
 סלסלות יוסף צינוביץ, יוסף אברהםלומזהתרצז
 סם חיי עשאל, חיים בן בנימיןשלוניקיתקו
 סמא דחיי חיים יעקב בן יעקב דודאמשטרדםתצט
 סמיכה לחיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתקפו
 סניא דיבי מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתרצז
 סניא דיבי מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתרצז
 ספר הגם שאול אבן דנאן, שאולפאסתשיט
 ספר הישר - חלק השאלות והתשובות יעקב בן מאיר (ר"ת); מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828; רוזנטל, שרגא פישברליןתרנח
 ספר הרשב"ש - שאלות ותשובות דורן, שלמה בן שמעון, 1400-1467ליוורנותקב
 ספר יהושע באבד, יהושע העשיל בן יצחקתקפ"טזולקוה
 ספר סת"ם - חלק ב קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתרטז
 ספרי רבינו סעדיה גאון תשובות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942פריסתרנג
 סתרי ומגני חלק א-ב שיפר, סיני בן יקותיאל זאב, 1853-1922קרלסרוהתרצב
 ע"ט סופר טויל, עזרא עלי, הכהןירושליםתרפח
 עבודת הגרשוני אשכנזי, גרשון בן יהודה, -1863לבובתרכא
 עבודת הכהן טריבוש, הלל דוד בן עוזר, 1841-1901ורשהתרמט
 עבודת הלוי הורביץ, אריה ליבוש בן מאיר, הלויזולקוהתריא
 עבודת השם שמואל בן מרדכי מאטאלוןשלוניקיתרנג
 עגונא דגברא קונטרס ישראל, אברהם מאירניו יורקתשמו
 עדות ביהוסף יעקב בן נתן הלוי ספירמינץתרלד
 עדות ביהוסף - חלק א ריזין, יוסף בן יצחקוילנהתרכו
 עדות ביהוסף - חלק א-ב יוסף בן יצחק אלמושנינוקושטאתעא
 עדות ביהוסף - חלק ב בן סמון, יוסף חייםליוורנותקס
 עדות ביעקב בוטון, יעקב בן אברהם דישלוניקיתף
 עדות ביעקב רינס, יצחק יעקב, 1839-1915וילנהתרלב
 עדות לישראל טונליס הנדל, יצחקוינהתרכו
 עדות נאמנה שמשון בן אברהם, משנץדסאותקעג
 עדת יעקב - חלק א-ב פיוטרקובסקי, יעקבירושליםתרצד
 עוגת אליהו ישראל, אליהו בן משהליוורנותקץ
 עוגת אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויניו יורקתשך
 עוגת אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויברונקסתשכ
 עולת אי"ש אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושלםתרנט
 עולת יצחק יצחק איזיק בן יקותיאל זלמןשקלובתקסג
 עולת יצחק חלק א-ב ציוני, יצחק בן נפתליוילנהתרמה
 עולת נח סגל, נח בן פסחתל אביבתשז
 עולת שמואל פלורנטין, שמואלשלוניקיתקלו
 עולת שמואל קונפורטי, שמואלשלוניקיתקנט
 עולת שמואל- חלק א קוידר, שמואל ליב בן דוד, 1768-1838פרגתקפג
 עונג יום טוב (שו"ת) הלפרין, רפאל יום טוב ליפמן בן ישראל, 1816-1879וילנהתרמ
 עזרת יהודה מלין, איסר יהודה בן נחמיהורשהתרכב
 עזרת ישראל שפירא, רפאל ישראל איסר בן דב ברורשהתרנא
 עטרת חכמים חלק א-ב פרנקל-תאומים, ברוך, 1760-1828יוזפובתרכו
 עטרת יצחק רבינוביץ, יצחק איזיק בן אהרןירושליםתרפה
 עטרת ישועה - חלק א הורביץ, יהושע בן מאיר, 1842-1912קרקובתרצב
 עטרת מרדכי זלבוביץ, מרדכי בן אברהם אבא ליבריגהתרחצ
 עטרת מרדכי שיף, מרדכי בן חיים צבי תרפד
 עטרת פז - חלק ג זביחי, פנחסירושלים 
 עטרת צבי הלברשטט, צבי הירש בן נפתלי הירץלבובתקסד
 עטרת צבי חרלפ, אפרים אליעזר צביורשהתרנז
 עטרת שלמה הולצברג, יעקב שלמהפיעטרקובתרפו
 עטרת שלמה חלק א-ב הולצברג, יעקב שלמהוילנהתרנז
 עין אליעזר וואלק, אליעזר ליפמן ליברמןירושליםתרפח
 עין הבדלח מנהימר, חיים צביניו יורקתשד
 עין יעקב סולוביצ’יק, יעקב בן בצלאלזיטומירתרעה
 עין יצחק - חלק א ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896וילנהתרמט
 עין יצחק - חלק ב ספקטור, יצחק אלחנן, 1817-1896וילנהתרנה
 עין ישראל ישראל חיים דייכעסליעדזתרעב
 עין משפט מלכי, עזרא בן רפאל מרדכי, נפ’ 1768קושטאתקל
 עין משפט אברהם בן יוסף, הלוישלוניקיתרנז
 עלהו רענן זילברברג, יצחק יוסף בן מיכאל משה יהודהורשהתרצו
 עם התורה - בריכות המעיין - חמש מגילות  ברוקליןתשמב
 עם התורה - מפתח ענינים חוברת א  ברוקליןתשמא
 עם התורה - תש"מ - חוברת י"ג  ברוקליןתשמ
 עם התורה - תש"מ - חוברת י"ג  ברוקליןתשמ
 עם התורה - תש"מ - חוברת י"ד  ברוקליןתשמ
 עם התורה - תש"מ - חוברת יב  ברוקליןתשמ
 עם התורה - תש"נ - מהדורא ג חוברת ג  ברוקליןתשנ
 עם התורה - תש"ס - מהדורא ד חוברת ד  ברוקליןתשס
 עם התורה - תשד"מ - מהדורא ב חוברת ז  ברוקליןתשדמ
 עם התורה - תשל"ד - חוברת א  ברוקליןתשלד
 עם התורה - תשל"ו - חוברת ד  ברוקליןתשלו
 עם התורה - תשל"ז - חוברת ה  ברוקליןתשלז
 עם התורה - תשל"ז - חוברת ה  ברוקליןתשלז
 עם התורה - תשל"ז - חוברת ו  ברוקליןתשלז
 עם התורה - תשל"ח - חוברת ו  ברוקליןתשלח
 עם התורה - תשל"ח - חוברת ז  ברוקליןתשלח
 עם התורה - תשל"ט - חוברת ב  ברוקליןתשלט
 עם התורה - תשל"ט - חוברת ט  ברוקליןתשלט
 עם התורה - תשל"ט - חוברת ט  ברוקליןתשלט
 עם התורה - תשל"ט - חוברת יו"ד  ברוקליןתשלט
 עם התורה - תשמ"א - חוברת ט"ו  ברוקליןתשמא
 עם התורה - תשמ"א - מהדורא ב חוברת א  ברוקליןתשמא
 עם התורה - תשמ"א - מהדורא ב חוברת א  ברוקליןתשמא
 עם התורה - תשמ"ב - מהדורא ב חוברת ד  ברוקליןתשמב
 עם התורה - תשמ"ג - מהדורא ב חוברת ה  ברוקליןתשמג
 עם התורה - תשמ"ג - מהדורא ב חוברת ו  ברוקליןתשמג
 עם התורה - תשמ"ד - מהדורא ב חוברת ח  ברוקליןתשדמ
 עם התורה - תשמ"ה - מהדורא ב חוברת ט  ברוקליןתשמה
 עם התורה - תשמ"ה - מהדורא ב חוברת ט  ברוקליןתשמה
 עם התורה - תשמ"ה - מהדורא ב חוברת יוד  ברוקליןתשמה
 עם התורה - תשמ"ו - מהדורא ב חוברת י"א  ברוקליןתשמו
 עם התורה - תשמ"ז - מהדורא ב חוברת יג  ברוקליןתשמז
 עם התורה - תשמ"ח - מהדורא ב חוברת טו  ברוקליןתשמח
 עם התורה - תשמ"ט - מהדורא ג חוברת א  ברוקליןתשמט
 עם התורה - תשנ"א - מהדורא ג חוברת ה  ברוקליןתשנא
 עם התורה - תשנ"ב - מהדורא ב חוברת ב  ברוקליןתשנב
 עם התורה - תשנ"ב - מהדורא ב חוברת ז  ברוקליןתשנב
 עם התורה - תשנ"ב - מהדורא ג חוברת ו  ברוקליןתשנב
 עם התורה - תשנ"ב - מהדורא ג חוברת ז  ברוקליןתשנב
 עם התורה - תשנ"ג - מהדורא ג חוברת ח  ברוקליןתשנג
 עם התורה - תשנ"ד - מהדורא ג חוברת ט  ברוקליןתשנד
 עם התורה - תשנ"ד - מהדורא ג חוברת יוד  ברוקליןתשנד
 עם התורה - תשנ"ה - מהדורא ג חוברת י"א  ברוקליןתשלה
 עם התורה - תשנ"ה - מהדורא ג חוברת י"ב  ברוקליןתשמה
 עם התורה - תשנ"ו - מהדורא ג חוברת יג  ברוקליןתשנו
 עם התורה - תשנ"ז - מהדורא ג חוברת טו  ברוקליןתשנז
 עם התורה - תשנ"ז - מהדורא ג חוברת יד  ברוקליןתשנז
 עם התורה - תשנ"ח - מהדורא ד חוברת א  ברוקליןתשנח
 עם התורה - תשנ"ח - מהדורא ד חוברת א  ברוקליןתשנח
 עם התורה - תשנ"ח - מהדורא ד חוברת ב  ברוקליןתשנח
 עם נקודות הכסף אברמסון, שמואל אביגדור, 1866-1941ירושליםתרץ
 עמוד אש שטרשון, אלעזרורשהתרעב
 עמודי אור הלר, יחיאל בן אהרןקניגסברגתרטו
 עמודי אש איזנשטין, ישראללבובתרם
 עמודי אש אברהם שמואל בן יהודהוילנהתרלה
 עמודי אש לבית יוסף ליכטיג, יוסףמונקץתרצט
 עמודי שש קלאצקין, נפתלי הירץ בן נתןורשהתרעב
 עמק בנימין דיאש ברנדון, בנימין רפאלבורגופרונדתרעב
 עמק ברכה פרידמן, דוד בן שמואל, 1828-1915ירושליםתרמא
 עמק הלכה זאב וולף בן יהודה מז’יטלוילנהתרן
 עמק הלכה אלופין, משה אהרן בן ישראלורשהתרנא
 עמק הלכה חלק א-ב בוימל, יהושע בן נחום, 1880-1948ניו יורקתרצד
 עמק המלך קסטלנובו, מנחם עזריה מאירליוורנותרכח
 עמק התשובה - חלק א רוט, יחזקאל בן יצחק איזיקניו יורקתשנד
 עמק התשובה - חלק ב רוט, יחזקאל בן יצחק איזיקניו יורקתשנד
 עמק התשובה - חלק ג רוט, יחזקאל בן יצחק איזיקניו יורקתשנד
 עמק יהושע חלק א-ב שפירא, יהושע איזיק בן יחיאלירושליםתרפה
 עמק שאלה טברסקי, מרדכי דבפיוטרקובתרסו
 עני בן פחמא קופרשטוך, ישראל ניסן בן משה אריהירושליםתרפח
 ענף עץ אבות מנקס, דב ברזיטומירתרס
 עץ אפרים- שו"ת חלק א סלוצקי, אפרים זלמןוילנהתרעח
 עצי ברושים כהן, שלמה בן ישראל משהוילנהתרסג
 עצי הלבנון צירלסון, יהודה ליב, 1860-1941קלוז'תרפב
 עצי חיים - שאלות ותשובות על ד’ חלקי ש"ע טיטלבוים, חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפה, 1880-1926סיגטתרצט
 עקב רב קנטריני, יצחק חיים, 1644-1723ונציהתעא
 ערוגת הבשם חלק א משה בן עמרם גרינוואלדסוליבהתרעב
 ערוגת הבשם חלק ב משה בן עמרם גרינוואלדסוליבהתרפו
 פאר ישראל הורניק, ישראלצ'רנוביץתרצה
 פאר עץ חיים חלק א-ג חיים בן אברהם, מקרזירושליםתרסג
 פאת השדה חלק א-ב עקפעלד, ברוך בן אהרן, 1829-1891לבובתרמב
 פאת נגב גבאי, נסיםשלוניקיתקנז
 פי אריה גלזשטין, מרדכי יהודה ליב בן יעקב צביוילנהתרלז
 פינות הבית מיכלסון, צבי יחזקאל, 1863-1942פיוטרקובתרפה
 פירוש דרך ימין סמיגה, יוסף בן בנימיןונציהשסו
 פלא יועץ חלק א פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827ירושליםתשנג
 פלא יועץ חלק ב פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827ירושליםתשמז
 פלגי מים פורטו, משה בן יחיאלניו יארקתשמא
 פלגי מים פורטו, משה בן יחיאלונציהשסח
 פליטת בית יהודה לירמה, יהודה בן שמואלונציהתז
 פליטת סופרים פליטת סופריםוילנהתרכג
 פלפול הלכה גלט, ישראל יוסףפרמישלהתרס
 פנות הבית טיקטין, אברהם בן גדליהורשהתרמג
 פני אברהם פרלמן, אברהם יצחקקידןתרפח
 פני אהרן אמריליו, אהרן בן שלמהשלוניקיתקנו
 פני אריה חלק א ברסלא, אריה ליב בן חיים, 1741-1809אמשטרדםתקן
 פני דוד פפו, דוד בן שלמהירושליםתרפד
 פני הארי' החי רוטנברג, חיים אריה ליבורשהתרסב
 פני חיים זוניצקי, פינחסברדיטשובתרסב
 פני יהושע - חלק א יהושע בן יוסף, מקרקוב, 1593-1648אמשטרדםתעה
 פני יצחק בהר"ד, יצחק איזיקוילנהתרסט
 פני יצחק חריף, יצחק בן יוסף משהירוסלבתרסה
 פני יצחק בסן, חזקיה מרדכי בן שמואל חייםמנטובה 
 פני יצחק חלק א אבולעפיה, יצחק בן משהארם צובהתרלא
 פני יצחק חלק ב אבולעפיה, יצחק בן משהליוורנותרמו
 פני יצחק חלק ג-ד אבולעפיה, יצחק בן משהאזמירתרמז
 פני יצחק חלק ה אבולעפיה, יצחק בן משהאזמירתרנח
 פני יצחק חלק ו אבולעפיה, יצחק בן משהירושליםתרסג
 פני לוי פרינד, נפתלי יוסף, הלויפיוטרקובתרסד
 פני מבין פריד, נתנאל בן יחיאל מיכל, 1857-1916מונקץתרעג
 פני משה - חלק ב בנבנשתי, משה בן נסים, 1606-1677קושטאתכט
 פני משה - חלק ג בנבנשתי, משה בן נסים, 1606-1677קושטאתעט
 פנים מאירות חלק א-ג איזנשטט, מאיר בן יצחק, 1670-1744אמשטרדםתעה
 פסק דין הלכה למעשה יצחק רייטפארטניו יורקתשסד
 פסקי אליהו פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932סאיניתרפח
 פסקי דין הרבניים מפתחות כרך א-ה פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין הרבניים מפתחות כרך ו-י פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק טו פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק טז פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק י פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יא פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יב פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יג פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יד פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יז פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי דין חלק יח פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראלירושליםתשם
 פסקי ושאלות ותשובות מהר"ש מלובלין שלמה בן יהודה לייבושברוקליןתשמח
 פסקי ריקאנטי האחרונים רקנטי, יעקב חי בן יצחק שמואל חייםליוורנותקעג
 פסקי תשובה חלק א-ג פיטרקובסקי, אברהם בן חנוך דודפיוטרקובתרצג
 פסקים בדבר חליצה יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612פרגשסט
 פסקים שפסקו אשלי רברבי פורטו, משה בן יחיאלונציהשסה
 פעולת צדיק - חלק א צאלח, יחיא בן יוסף, 1725-1806תל אביבתשו
 פעולת צדיק - חלק ב צאלח, יחיא בן יוסף, 1725-1806תל אביבתשכה
 פעולת צדיק - חלק ג צאלח, יחיא בן יוסף, 1725-1806תל אביבתשכה
 פרדס רמונים כץ, יואל בן מאירסטו מרהתרפח
 פרח מטה אהרן חלק א-ב פרחיה, אהרן בן חיים אברהם, הכהןאמשטרדםתסג
 פרח מטה אהרן חלק ב פרחיה, אהרן בן חיים אברהם, הכהןאמשטרדם 
 פרח שושן שבבו, ישועה בן אברהםקושטאתצב
 פרחי האביב חלק א דיכס, ישראל חיים בן אריה צביוילנהתרל
 פרחי כהונה הכהן, מסעוד בן אליהותש"חכזבלנכה
 פרי אשר גרוניס, אשר, 1873-1933תל אביבתשו
 פרי הארץ חלק א-ב מזרחי, ישראל מאיר בן יוסףקושטאתפז
 פרי הארץ חלק ג מזרחי, ישראל מאיר בן יוסףירושליםתרסה
 פרי החיים רוזנברג, חיים בן יעקב שמעוןבילגוריתרצד
 פרי השדה חלק א-ב דיטש, אליעזר בן אברהםפקשתרסו
 פרי השדה חלק ג דיטש, אליעזר בן אברהםפקשתרעה
 פרי השדה חלק ד דיטש, אליעזר בן אברהםפקשתרעה
 פרי חיים אפשטין, חיים יהודה ליבורשהתרעג
 פרי חיים בורוכוביץ, חיים יהודהפינטשובתרצג
 פרי חיים בורוכוביץ, חיים יהודהירושליםתרצו
 פרי יוסף מן, מאיר בן יוסףוילנהתרמו
 פרי יצחק בלזר, יצחק בן שלמה, 1837-1907וילנהתרמא
 פרי עץ חיים חיים אביגדוראמשטרדםתקב
 פרי צדיק צרור, רפאל ידידיה שלמהירושליםתשמה
 פרי תבואה - חלק א מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג, 1747-1811נובי דבורתקנו
 פרשת העיבור מלדולה, רפאל בן אלעזר, 1685-1748אמשטרדםתצד
 פרשת מרדכי בנט, מרדכי, 1753-1829סיגטתרמט
 פרת יוסף נובל, נחמיה צבי, 1871-1922ונדסבקתפז
 פרת יוסף נובל, נחמיה צבי, 1871-1922פרנקפורט דמיןתרעד
 פרת יוסף ריזין, יוסף בן יצחקורשהתרמד
 פרת יוסף אלפנדרי, יוסף, -1867אזמירתרכח
 פתחא זוטא חלק א הורביץ, פינחס בן אברהם זאבלונדוןתשיז
 פתיחה שו"ת מהרב בעל לב שמח אליגרי, אברהםשלוניקיתקנג
 צבי גאון יעקב אופנהים, צבי יעקבריגהתרפט
 צבי וחמיד רוזנסקי, צבי הירשוילנהתרעא
 צבי וחמיד רוזנסקי, צבי הירשווילנא 
 צבי לצדיק - א שפירא, צבי אלימלך בן דוד, מבלוזוב, 1841-1924בילגוריתרצו
 צבי תפארת שפירא, צבי הירש בן שלמה, 1850-1913מונקץתרעב
 צדק ומשפט פארדו, משה בן רפאלאזמירתרלד
 צדקה ומשפט - א חוצין, צדקה בן סעדיהירושליםתרפו
 צדקה ומשפט - ב חוצין, צדקה בן סעדיהתל אביבתשלה
 צוף דבש מועטי, דוד בן שמואלליוורנותרלו
 צור יעקב הורביץ, אברהם יעקבירושליםתשטו
 ציון למנחם קירשבוים, מנחם מנדל בן שמואל, 1895-1942ניו יורקתשכה
 ציוני ציוני, אהרן זליג בן נפתליוילנהתרלה
 ציץ הקדש - א-ג שפירא, יהושע צבי מיכל, 1840-1906ירושליםתרף
 צל הכסף גטניו, אברהם בן בנבנשתישלוניקיתרלב
 צלותא דאברהם ינר, אברהם נפתלי הירץלבובתרכח
 צלח החדש שטיעגליטץ, אלטער משה אליהובארטפעלדתרעד
 צמח דוד רפפורט, דוד בן עקיבא, הכהן, 1890-1941ברוקליןתרצז
 צמח דוד רפפורט, דוד בן עקיבא, הכהן, 1890-1941קידןתרפה
 צמח מנחם איזנשטט, מנחם מנדל בן נח חייםורשהתרמא
 צמח צדק מנחם מנדל בן אברהם, מניקולסבורג, 1600-1661אמשטרדםתלה
 צמח צדק - אבן העזר א שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צמח צדק - אבן העזר ב-ג שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צמח צדק - אורח חיים שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צמח צדק - חושן משפט שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צמח צדק - יורה דעה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צמח צדק - מפתחות שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשנד
 צפיחת בדבש פונטרימולי, חיא בן בנימיןשלוניקיתרח
 צפנת פענח - שאלות ותשובות רוזין, יוסף, 1858-1936ניו יורקתשיד
 צרור החיים לונשטם, אברהם בן אריה ליב, -1839אויהלתרכט
 צרור החיים השלם לונשטם, אברהם בן אריה ליב, -1839בילגורייאתרעג
 צרור הכסף גטניו, חיים אברהםשלוניקיתקטז
 קב זהב - חלק א זמן, דוד צבימונקץתרנט
 קב חיים - חלק א ארנריך, חיים צבי בן יעקב, 1873-1936קלינורדיןתשג
 קדושת יום טוב הלפרין, יום טוב ליפמן בן אברהםוילנהתרכו
 קדושת יום טוב אלגזי, יום טוב בן ישראל יעקב, תפ"ז-תקס"בירושליםתרג
 קדושת יום טוב חזן, ישראל משה בן אליעזר, 1808-1862וינהתרטו
 קדשי דוד חסן, דוד חיים שמואלליוורנותקנב
 קהילות ישראל קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985  
 קהילות ישראל קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתשמו
 קהלת יעקב אלבעלי, יעקבשלוניקיתקלט
 קהלת יעקב - חלק א ברוכין, יעקב בן אהרןוילנהתרז
 קהלת יצחק מרגולין, יצחק צבי בן דוד יהודהפאלטאוואתרעא
 קהלת משה - חלק א-ב טריוקס, משה חייםורשהתרסב
 קהלת שלמה שלמה אהרן ווערטהיימערירושליםתרנט
 קובץ הארות השמש מישל שמואל שפיראאודסהתרמז
 קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו משה בן מימוןליפציגתריט
 קול אליהו - חלק א-ב ישראל, אליהו בן משהליוורנותקנב
 קול אריה שורץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זליג, 1824-1883שימלויתרסד
 קול בן לוי רפאל בן אליהו הלויליקוואודתשסג
 קול בן לוי רפאל בן אליהו, הלויקושטאתפז
 קול גדול חביב, משה בן שלמה אבן, 1654-1696ירושליםתרסז
 קול יהודא גרינפלד, יהודה בן שמעיה, 1837-1907ירושליםתשדמ
 קול יהודא כץ, יהודה בן יעקב מאיר, 1840-1908מונקץתרסז
 קול יהודה יהודה ליבש בן שבח היילפריןלבובתרנה
 קול יעקב - חלק א גינצבורג, יעקב משלם בן ישראלסטו מרהתרצה
 קול שמחה ברויר, שמחה בונם בן וולףמישקולץתש
 קול שמחה ברויר, שמחה בונם בן וולףברסלאותריט
 קול תחנה קול טחנה נאים, רפאל חיים משה אבןירושליםתרעב
 קונטרס בענין השנות הבימה שטין, אליעזר ליפמןברטיסלבהתרג
 קונטרס ד ריח ניחוח עזריאל בן אליהוורשהתר
 קונטרס התשובות ינובסקי, ישראל יצחק בן אליהוורשהתרפג
 קונטרס מנוחת שלום סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ירושליםתרסד
 קונטרס עגונות כהן, אהרן מנדל, 1866-1927מצריםתרפד
 קונטרס שו"ת מנחת לח"ם עני מיזלש, חנניה ליפהקלינורדיןתרחצ
 קנאת סופרים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתרך
 קנאת פינחס שטין, פינחס בן ישעיה יעקבמונקץתרנו
 קצת מכתבי מוהר"ר דוד אברהם חי חי, דוד אברהםטורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצב
 קרבן אש"ה שמאע, אליהו בן יוסףליוורנותקפא
 קרבן ראשית מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג, 1747-1811ורשהתרעב
 קרבן שמואל זילברשטין, אברהם שמואל צבי הירש, 1885-1951סט. לואיסתשד
 קרבן שמואל זילברשטין, אברהם שמואל צבי הירש, 1885-1951טורונטותשד
 קריה הנאמנה - חלק א-ב לנגסם, שמעון בן פסחסנוקתרפה
 קרית חנה קובלנץ, גרשון בן יצחק משהמץתקמה
 קרית חנה דוד - חלק א סקלי, דוד בן משה, הכהן, 1861-1948ירושליםתרצה
 קרית חנה דוד - חלק ב סקלי, דוד בן משה, הכהן, 1861-1948ירושליםתרצו
 קרן לדוד גרינולד, אליעזר דוד, 1867-1927סטו מרהתרפט
 קרני רא"ם נקאוה, רפאל בן מרדכי, 1848-1935ירושליםתרע
 קרני ראם מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתשיא
 קרני ראם מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתשיא
 ראש אריה ביליבלוצקי, אריה ליב בן שמואל שרגאוילנהתרנב
 ראש אריה - חלק א-ב קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937ירושליםתשלב
 ראש ברזל הורביץ, עזריאל בן דב, הלויירושליםתשכט
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662פרנקפורט דאודרתסט
 ראש לראובני לוין, ראובן בן אברהם, הלוי, 1816-1887דוינסקתרצו
 ראש מנשה גרוסברג, מנשהוינהתרנח
 ראש משביר - חלק א, ב מודילינו, יוסף בן שמואלשלוניקיתקפא
 ראשי בשמים - חלק א גוריון, משה יואל בן מאיר שלוםוילנהתרמד
 ראשי בשמים - חלק ב גוריון, משה יואל בן מאיר שלוםוילנהתרמד
 ראשית בכורי קציר אולמו, יעקב דניאל בן אברהםונציהתעה
 ראשית בכורים - חלק א, ב כהן, בצלאל בן ישראל משה, 1820-1878וילנהתרכט
 רב ברכות יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909בגדאדתרכח
 רב דגן יצחק בן משה, הלוי, מקושטאשאלוניקותרכב
 רב טובך מנצ’ל, ברוך מאיר בן דניאל בנציון, 1820-1914לבובתרמד
 רב מלכי"א דיטש, מיכאל בן אליהוירושליםתרסד
 רב פעלים - חלק א-ב יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ירושליםתרסא
 רב פעלים - חלק ג-ד יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ירושליםתרעב
 רב שרירא גאון לוין, בנימין מנשה, 1879-1944יפותרעז
 רבבות אפרים - חלק א גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךירושליםתשלה
 רבבות אפרים - חלק ב גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשלח
 רבבות אפרים - חלק ג גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמ
 רבבות אפרים - חלק ד גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמה
 רבבות אפרים - חלק ה גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמט
 רבבות אפרים - חלק ו גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשנג
 רבבות אפרים - חלק ז גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשנה
 רבבות אפרים - חלק ח גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךירושליםתשנח
 רביד הזהב אברך, זאב וולףורשהתרנח
 רביעי בקודש שקט בנימין פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יורקתש
 רועי ישראל - חלק א-ג קצין, יהודה בן יום טוב, 1708-1784ירושליםתרסד
 רחמים פשוטים נאים, רפאל חיים משה אבןתוניסתרע
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטאתצח
 רשמי שאלה ישראל משה בן אריה ליב, -1814ורשהתקעא
 ש"ם משמעון שמעון בן אברהם מנשהירושליםתרסו
 שאגת אריה אריה ליב בן אשר, ממץורשהתרכט
 שאגת אריה החדשות אריה ליב בן אשר, ממץוילנהתרלד
 שאגת אריה וקול שחל אריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירשנויבידתצו
 שאילות משה רוזין, משה בן יהודה ליבניו יורקתש
 שאילות שמואל תוספאה, שמואל אביגדוריוהניסבורגתריח
 שאילת דוד פרידמן, דוד בן שמואל, 1828-1915פיוטרקובתרעג
 שאילת יעבץ חלק א-ב עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776למברגתרמד
 שאילת יעקב - חלק א פרגר, יעקב, 1843-1918וץתרסו
 שאילת יצחק אלבוים, יצחק בן זאב משה, -1986גלנטהתשט
 שאילת ישרון חלק א פלדר, גדליה, 1921-1991ניו יארקתשכד
 שאילת משה וסרמן, משה שמשוןתל אביבתשיז
 שאילת שלום טויבש, שלום בן שמואל שמלקאזולקוהתרכט
 שאילתות אביה קרפונקל, אהרן בן יהודה ליבברליןתקסו
 שאל האי"ש ופני חמ"א אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושליםתרסט
 שאל שלמה ויסברג, שלמה זלמןברגססתרצג
 שאלה תשובה מהרב שלמה הלוי הרופא שלמה, הלוי, הרופאאמשטרדםתצא
 שאלות ותשובות בר ששת יצחק בן ששתוילנהתרלט
 שאלות ותשובות דוד עראמה ערמה, דוד בן אברהםקושטאשם
 שאלות ותשובות הגאונים תשובות הגאונים (של"ה).ירושליםתשך
 שאלות ותשובות הגאונים תשובות הגאונים (של"ה).פרגשן
 שאלות ותשובות הגאונים בתראי שאלות ותשובות הגאונים בתראיצ'רנוביץתרך
 שאלות ותשובות הד"ר היבנר, יחיאל מיכלפרמישלהתרנח
 שאלות ותשובות הפרי מגדים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792קלינורדיןתרצה
 שאלות ותשובות הרב אליהו ן’ חיים - הראנ"ח חיים, אליהו אבןירושליםתשך
 שאלות ותשובות הרב בצלאל בן הרב יוסף יוזל בצלאל בן יוסף יוזלביאליסטוקתקסז
 שאלות ותשובות הרב יחיאל באסן בסן, יחיאל בן חייםקושטאתצז
 שאלות ותשובות הרב יעקב בי רב בירב, יעקב בן משה, 1474-1546ירושליםתשמח
 שאלות ותשובות הרב משה איסרלש - הרמ"א איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572ורשהתרמג
 שאלות ותשובות הרב משה אלשיך אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ירושליםתשך
 שאלות ותשובות הרב"ז שפרן, בצלאל זאב, 1867-1929ורשהתרץ
 שאלות ותשובות הרד"ד - אורח חיים - בתרא מיזלש, דוד דב בן אהרן אריה יהודה יעקב, 1814-1875פיוטרקובתרסה
 שאלות ותשובות הרד"ם פדר, דוד מאירפרמישלהתרלג
 שאלות ותשובות הריב"ד פרידמן, ליב, 1862-1919ברטיסלבהתרפב
 שאלות ותשובות הריב"ם הורביץ, יעקב יוקל בן משלם יששכרמונקץתרסח
 שאלות ותשובות הרמ"ז זכות, משה בן מרדכיונציהתקכא
 שאלות ותשובות חיים בנבנשת בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673קושטאתקג
 שאלות ותשובות חכם צבי אשכנזי, צבי הירש בן יעקב, 1658-1718דברצןתשב
 שאלות ותשובות להרב יוסף ן’ לב - חלק א-ב לב, יוסף אבןאמשטרדםתפו
 שאלות ותשובות להרב יוסף ן’ לב - חלק ג-ד לב, יוסף אבןאמשטרדםתפו
 שאלות ותשובות מבעל המחבר טיב גיטין - אורח חיים, אבן העזר הלר, צבי הירש חריףקראקאתרמט
 שאלות ותשובות מהר"ח אור זרוע אור זרוע, חיים בן יצחקליפציגתרך
 שאלות ותשובות מהר"י הכהן - תנינא רפפורט, ישראל בן אברהם אבלילבובתרכט
 שאלות ותשובות מהרב משה גאלנטי גלנטי, משה בן מרדכי, מצפתירושליםתשמח
 שאלות ותשובות מהרב משה מטראני - מבי"ט טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580לבובתרכא
 שאלות ותשובות מהרי"ק קולון, יוסף בן שלמהורשהתרמד
 שאלות ותשובות מן השמים יעקב, ממרוישתל אביבתשלט
 שאלות ותשובות מרבנא חיים יוסף דוד אזולאי אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ירושליםתשכא
 שאלות ותשובות רב יוסף קצבי, יוסףקושטאתצו
 שאלות ותשובות רבי יהודה מינץ מינץ, יהודה בן אליעזר, 1409-1509קרקובתרמב
 שאלות ותשובות רבי משה בן נחום קאצינעללין בוגין קצנלנבוגן, משה בן נחוםפפד"רתריז
 שאלות ותשובות רבי משה בן נחום קאצינעללין בוגין קצנלנבוגן, משה בן נחוםפרנקפורט דמיןתריז
 שאלות ותשובות רבינו יצחק אלפאסי יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103סדילקובתקפה
 שאלות ותשובות רבינו יצחק אלפאסי יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103בילגוריתרצה
 שאלות ותשובות רבינו יצחק הלוי יצחק בן שמואל, מלמברגנייאי וויטתצו
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310רומהרל
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת - חלק א אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310בני ברקתשיח
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת - חלק ב אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310בני ברקתשלא
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת - חלק ג אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310בני ברקתשלא
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת - חלק ד-ז אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ירושליםתשך
 שאלות חיים פלנסברג, חיים ירמיהו, 1841-1913וילנהתרנח
 שאלות תלמודיות גולדברגר, ישראל  
 שאלות תשובות מוהר"ם מרוטנבארק האחרונים רוטנבורק, משהלבובתריז
 שאלת שלמה ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935ירושליםתרצב
 שארית יהודה בלום, יהודה צבי, 1872-1917  
 שארית יהודה בלום, יהודה צבי, 1872-1917ירושליםתשלג
 שארית יהודה מסלתון, יהודה חיים, הכהןקהירתרצח
 שארית יוסף ריזין, יוסף בן יצחקורשהתרעד
 שארית יוסף יוסף בן מרדכי גרשון, הכהןקרקובתרנג
 שארית יעקב דניזון, יעקב בן מרדכיוילנהתרנו
 שארית יעקב יוטס, יעקב יצחק בן מאיר ליבושלבובתרמח
 שארית יעקב כהנא, יעקב זאב בן אברהםוילנהתרנה
 שארית יעקב - חלק ב טרב, יעקב בן יוסף, הכהןירושלים 
 שארית נתן נתן בן יעקב יושעורשהתרנז
 שב יעקב פופרש, יעקב בן בנימיןפרנקפורט דמיןתקב
 שבות יעקב רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733לבובתרנז
 שבט בנימין טרכטמן, בנימיןמישיווקיתרץ
 שבט בנימין פונטרימולי, בנימיןשלוניקיתקפח
 שבט הלוי גריבסקי, יעקב אשרירושליםתרחצ