ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
442 Seforim found for Tishrei תשרי
 אבות ובנים בכתבי הקודש גרשטנקורן, יצחק, 1891-1961בני ברקתשיד
 אבני גזית גליק, יוסף זליגפיטסבורגתרעב
 אבני מלואים - חלק א אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812הלברשטאטתרכ
 אבני מלואים - חלק ב אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812הלברשטאטתרכ
 אבני צדק ומאורות נתן בסיס, ישועה, 1773-1860תוניסתרסג
 אבקת רוכל - חלק א אוחיון, יוסף בן מרדכיקזבלנקהתשח
 אבקת רוכל - חלק ב אוחיון, יוסף בן מרדכיקזבלנקהתשח
 אגן הסהר צימרמן, אהרן חייםנ.י.תשטו
 אהבת דוד מאירוביץ, שלום דוד בן מאירווילנאתרלב
 אהבת נח סגל, נח בן פסחתל אביבתרצח
 אהבת ציון לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793ווארשאתרמ
 אהל יוסף בן הרוש, יוסף בן יחיאתוניסתרפז
 אהל יעקב - בראשית קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804וינהתרכט
 אהל ישכר קלינבוים, יששכרתל אביבתשט
 אהל רחל ברגשטין, אליהוירושליםתשיד
 אולם השער בן שמעון, דוד, 1824-1879ירושליםתרכה
 אוצר הדרוש וההטפה רבינוביץ, שלום, מברוקליןנ.י.תרעח
 אור החיים יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 אור חדש אורנשטין, אלעזר דודתל אביבתשה
 אור לפני הדורשין איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951נ.י.תרעו
 אור תורת משה וידנבוים, משה בן שלמהסאן פראנציסקאתרפה
 אורה ושמחה רינס, יצחק יעקב, 1839-1915ווילנאתרנח
 אורות התורה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתשכא
 אורח נאמן - חלק א אוירבך, מנחם נתן בן שלמה, 1858-1930ירושליםתרפד
 אורח נאמן - חלק ב אוירבך, מנחם נתן בן שלמה, 1858-1930ירושליםתרפד
 אוריין תליתאי שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, -1736זיטומירתרכח
 אליה רבה שפירא, אליהו בן בנימין וולףסדילקובתקצ
 אלפי ישראל אוירבך, ישראל מתתיהולבובתרל
 אמונת יהודה וישראל כהנא, יהודה ליב בן משהנ.י.תשט
 אמרות טהורות שוועד, יאזעףנ.י.תרנח
 אמרות יצחק שולזינגר, יצחק בן אליהו דוד, נפ’ 1957ירושליםתשי
 אמרי אברהם פריס, אברהם אהרן בן יוסףנ.י.תשו
 אמרי דעת סגל, מאיר אריה בן נתן דודירושליםתשי
 אמרי חיים - חלק א לרנר, חיים אריהירושליםתשיח
 אמרי חיים - חלק ב לרנר, חיים אריהירושליםתשיח
 אמרי חיים - חלק ג לרנר, חיים אריהירושליםתשיח
 אמרי טל טביומי, טוביה יהודה, 1882-1953תל אביבתשיד
 אמרי יואל - דברים הרצוג, יואל ליב, 1865-1934לונדוןתרפב
 אמרי יואל - שמות הרצוג, יואל ליב, 1865-1934לונדוןתרפב
 אמרי יעקב - חלק א פרולגבר, יעקב בן יהודהבילגורייאתרעא
 אמרי יעקב - חלק א ישורון, יעקב מאירווארשאתרעג
 אמרי קדוש אברהמי, יצחק, מתונסתוניסתשיט
 אני חומה עלוש, חומני, 1897-1955ג'רבהתשיט
 ארוך מש"ך כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ירושליםתשיז
 ארוך מש"ך כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663וינהתקסט
 ארחות חיים - חלק ב כהנא, נחמן בן חיים אריה, -1904סיגעטתרנח
 אש המזבח וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשט
 אשביע לחם - חלק א חדאד, מקיקץג'רבהתשו
 בינה לעיתים-חלק ראשון פיגו, עזריה בן אפרים, 1579-1647ווארשאתרמג
 בינה לעיתים-חלק שני פיגו, עזריה בן אפרים, 1579-1647ווארשאתרמג
 בינה לעתים פיגו, עזריה בן אפרים, 1579-1647תל אביבתשכב
 בית אפרים: פרי תבואה-עם פירוש ראש אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828זיטומירתרכט
 בית האסופים אבן-עזרא, אברהם בן חיים ידידיה, 1690-1760שאלוניקיתקסו
 בית יעקב צבי יעקב ב"ר יקותיאל שלמהמאנטריאלתרפט
 בית יעקב - על תהלים קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווילנאתרפח
 בית יצחק יצחק בן אליעזר, מארץ הגר, -1830טשרנוביץתרכ
 בית שאול נחמיאש, שאול בן דודתוניסתרצא
 בכור יעקב כהן, יעקב בן אברהם, מג’רבה, 1852-1909ג'רבהתרעב
 בכורי יעקב רבינוביץ, יעקב ב"ר אליעזר שמחהלונדוןתרנט
 בן אברהם - חלק ב מיזס, אברהם אליהופאריסתשיב
 בני משה פיש, חיים משהנ.י.תשיד
 בנין שלמה גור אריה, שלמהתל אביבתשי
 בעיות הזמן גרוזובסקי, רפאל ראובןבני ברקתשכ
 בצדקה תכונני רחקי מעשק טבריה. חכמים ורבניםחמ"דתרסד
 ברית אברהם שפירא, משה יוסף, הכהןפראגתקע
 ברתא דמלכא ראזאף, בנימין זאבנ.י.תרצג
 בת עין אברהם דב בר בן דוד, מאבריץ’זיטומירתרכט
 גבורות ה יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609לובליןתרלו
 גולת כלב זיו, כלב מאירווארשאתרסו
 גן נעול - חלק א לוינזון, אשר ניסן בן יהודה ליבווילנאתרלד
 גן נעול - חלק ב לוינזון, אשר ניסן בן יהודה ליבווילנאתרלד
 גנזי דרשות ורעיונות - א הכהן, צבי הירש בן חנוך חייםנ.י.תרצג
 גנת ורדים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לבובתרכ
 גנת ורדים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לובליןתרנז
 געדאנק און חכמה רוזמרין, אהרן, 1896-1977נ.י.תשטו
 געקליבענע פערל פון תנ"ך קפלן, נחמיהנ.י.תרעג
 דבר השוה ועקנין, שמעון בן דודג'רבהתשיח
 דברי אשר רוזנבוים, אשר בן אברהםתל אביבתשיט
 דברי בן שלמה-חלק ראשון יעקבסון, בנימין זאב, 1894-1973ירושליםתשיז
 דברי בן שלמה-חלק שני יעקבסון, בנימין זאב, 1894-1973ירושליםתשיז
 דברי הרי"ם יונתן מרדכי בן אברהםווארשהתרסט
 דברי חיים זקס, חיים אריה ליבנ.י.תשכב
 דברי ירמיהו פלנסברג, חיים ירמיהו, 1841-1913ווילנאתרנח
 דברי ישעיהו - חלק א חשין, ישעיהוירושליםתשטז
 דברי ישעיהו - חלק ב חשין, ישעיהוירושליםתשטז
 דברי מנחם ארליך, מנחם מנדל בן משה בנדטריגאתרצה
 דברי מרדכי סגרון, מרדכיג'רבהתשה
 דברי מרדכי גלנטי, מרדכי בן משהליוורנותרכ
 דברי משה רוטמן, משה בן יואל יעקבנ.י.תרעה
 דודאי ראובן - חלק ב כץ, ראובן בן שמעון, 1880-1963ירושליםתשיד
 דור"ש סמוכים - חלק א ועקנין, שמעון בן דודירושליםתרצג
 דור"ש סמוכים - חלק ב ועקנין, שמעון בן דודירושליםתרצג
 דורש לציון לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793ווארשאתרמ
 די צוויי וועגען שפירא, מרדכי זלמןנ.י.תרעט
 די ריינהייט ביי אידען זקס, יהושע פישלירושליםתשט
 דער איד און זיין טראדיציע קרינסקי, שמעון רפאלנ.י.תרפו
 דער אידיש-אמעריקאנער רעדנער זליקוביץ, גצל, 1863-1926נ.י.תרפח
 דעת דברי חכמים מישל, זאב וולףירושליםתרפט
 דעת קדושים כץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד, 1722-1803ווילנאתרלט
 דעת תורה - אורח חיים שבדרון, שלום מרדכי, 1835-1911ירושליםתשיח
 דרוש א"י נאים, רפאל חיים משה אבןירושליםתשכא
 דרוש דרש משיח ה' מהר"ר יודא ליווא - על התורה ועל המצות יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ווארשאתרלא
 דרך אמונה הרסון, חיים צבינ.י.תשיז
 דרך סלולה צירלסון, יהודה ליב, 1860-1941פירולקיתרסב
 דרך פקודיך שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841לבובתרלד
 דרכי חיים נימן, אפרים פישל בן מרדכינ.י.תשח
 דרכי תשובה - חלק ה שפירא, צבי הירש בן שלמה, 1850-1913נ.י.תשיד
 דרש דרש משה וינברגר, משה בן יששכר ברישנ.י.תרעד
 דרשות הבית יוסף קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575נ.י.תשטו
 דרשות ולקוטים הנמצאים בספר תורת חסד יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 דרשות לבר מצוה זלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבלי, 1872-1942נ.י.תרצה
 דרשות מהחיים והטבע צ’רני, אהרן ראובןנ.י.תרצג
 דרשות מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609  
 דרשות מהרא"ל - חלק א צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833נ.י.תשטו
 דרשות מהרא"ל - חלק ב צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833בני ברקתשלב
 דרשות מהרא"ל - חלק ג צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיטסבורגתשיח
 דרשות פאר אלע זלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבלי, 1872-1942נ.י.תרפט
 דרשות ר' ישראל סלנטר - אבן בוחן ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883ווילנאתרעב
 דרשות שלימות - בראשית לוין, חנוך זונדלנ.י.תרצח
 דרשות שלימות - שמות לוין, חנוך זונדלנ.י.תרצח
 הגות לב ניסנבוים, יצחק, 1868-1942ווילנאתרעא
 הגיון יעקב אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967מכסיקותשכב
 הגיונות מקרא אלדד, ישראל, 1910-1996ירושליםתשיט
 הגיוני עזיאל - חלק א עזיאל, בנציון מאיר חי בן יוסף רפאל, 1880-1953ירושליםתשיג
 החוט המשולש יעקבסון, בנימין זאב, 1894-1973פיעטרקובתרצט
 היכלות ישמעאל כהן גדולפיעטרקובתרמד
 המעשר והתרומה גרוסברג, חנוך זונדל, 1904-1977ירושליםתשיח
 הנותן אמרי שפר חיים, אליהו אבןויניציאהתצ
 הר צבי פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב,ירושליםתשיז
 וזאת ליהודה קופשטין, יהודהווילנאתרפו
 ויאמר שאול נחמיאש, שאול בן דודתוניסתרצא
 ויאמר שמואל עלוש, שמואלג'רבהתשכב
 ויגד יעקב גרינולד, יעקב יחזקיהו בן משהנ.י.תשכו
 ויגד יעקב גרינולד, יעקב יחזקיהו בן משהנ.י.תשכ
 ויגד יעקב גרינולד, יעקב יחזקיהו בן משהנ.י.תשכח
 ויגד יעקב חלק ב גרינולד, יעקב יחזקיהו בן משהנ.י.תשטז
 וידבר משה חלק א פולק, משה בן יצחק זקלנ.י.תשג
 וידבר משה חלק ב פולק, משה בן יצחק זקלנ.י.תשג
 ויזרע יצחק סויסיא, יצחק בן משהקזבלנקהתשיא
 ויען אברהם פלאהם, אברהם דוב בערושוינהתרכז
 וישא יעקב אלמליח, יעקב בן שמואלירושליםתשטז
 זבחי תודה פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, 1879-1967לונדוןתשיז
 זכותא דאברהם לנדא, אברהם בן רפאל, מצ’כנוב, 1789-1875ווארשאתרנה
 זכרו תורת משה דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווארשאתרמג
 זכרון אפרים קוניטופסקי, אפרים בן שמעוןלובליןתרסח
 זכרון מאיר שפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשון, 1887-1933נ.י.תשיד
 זכרון שמואל - חלק א פין, שמואל מנחם, הלוינ.י.תרצא
 זרע אברהם הירשל, אברהם זאב צבינ.י.תרפז
 זרע יצחק יעקבסון, יצחק ב"ר יעקיל יאקאבשיקאגאתרעו
 חבלי הנשמה ומוסר היהדות שפעטמאן, יהושעווארשאתרצח
 חגים וזמנים הורביץ, שמריהו ליבנ.י.תרעח
 חדושים וביאורים - גיטין גרינימן, חיים שאולירושליםתשטו
 חדושים וביאורים - זרעים גרינימן, חיים שאולירושליםתשיז
 חדושים וביאורים - נדה גרינימן, חיים שאולירושליםתשיב
 חוות דעת יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832לבובתקצג
 חותם תכנית רינס, יצחק יעקב, 1839-1915ירושליםתרצד
 חזון איש - הלכות עירובין קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשטו
 חזון איש - הלכות שביעית קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשיב
 חידושי הרג"ת גרשון תנחום בן אליהו בנימיןהלברשטאטתרכ
 חידושי מהרא"ל על הלכות רבית צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמד
 חידושי מהרצ"א על הלכות חנוכה שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841נ.י.תשיד
 חידושי רבינו הגר”ז סאלאווייציק על התורה סולוביצ’יק, יצחק זאב, 1886-1959  
 חיי נפש - חלק ב זלמנוביץ, ישראל אריהירושליםתשיז
 חיי עולם - חלק א קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985בני ברקתשיז
 חיים וחסד אלחיך, עזיאלווארשאתרלו
 חכמה עם נחלה - מלואים לחלק האגדה - מפי אמתחתי קלין, זאב צבי בן זכריהבואנוס איירסתשה
 חלק יעקב בראווערמאן, יעקב בן אלכסנדר זוסא יהודהסאן פאולאתרצח
 חסדי ה' יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 חסדי ה' יעבץ, יוסף בן חייםנ.י.תרצד
 חשן ואפוד רוזוף, בנימין זאבנ.י.תרצג
 חתם סופר - דרשות - חלק ג סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ירושליםתשיט
 טבח והכן קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנד
 טבעות זהב-חלק ראשון שפירא, משה ארי' ליבירושליםתשטז
 טבעות זהב-חלק שני שפירא, משה ארי' ליבירושליםתשטז
 טבעת החושן - חלק א שיינברג, חיים פנחס בן יצחק יעקב, 1911-2012נ.י.תשיא
 טבעת החושן - חלק ג שיינברג, חיים פנחס בן יצחק יעקב, 1911-2012נ.י.תשיז
 טבעת החושן - חלק ד שיינברג, חיים פנחס בן יצחק יעקב, 1911-2012נ.י.תשכב
 טהור רעיונים יום טוב נטיל בן מנחםווארשאתרנו
 טהרת יום טוב - חלק ד דיטש, חנניה יום טוב ליפהנ.י.תשיא
 טהרת יום טוב - חלק ח דיטש, חנניה יום טוב ליפהנ.י.תשיז
 טהרת יום טוב - חלק ט דיטש, חנניה יום טוב ליפהנ.י.תשיט
 טהרת מים טלושקין, ניסן, 1880-1970נ.י.תשי
 טורי זהב דוד ב"ר שמואל הלוי (בעל הט"ז)פיורדאתקכז
 טל השמים בלום, רפאל בן שמואלנ.י.תשיח
 טל השמים בראט, ישעיהלונדוןתרפט
 טעם וריח וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשי
 טעמי המנהגים-חלק שני שפרלינג, אברהם יצחק, שו"בלבובתרסט
 יד יחזקאל-חלק א ברינשטיין, יחזקאללונדוןתשז
 יד יחזקאל-חלק ב ברינשטיין, יחזקאללונדוןתשז
 יד מרדכי הריס, מרדכיירושליםתשטו
 יהדות - שערי יצחק זלר, יצחק בן משה מנחםבני ברקתשכא
 יהדות הלאומית ניסנבוים, יצחק, 1868-1942ווארשאתרפ
 יוסף אומץ הן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמןזיטומירתרל
 ילקוט לוים סגל, יוסף בן חיים נתןנ.י.תשיט
 ילקוט פרי עץ הדר ברור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדר, 1860-1939פיעטרקובתרנט
 ילקוט שערים אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתשיח
 ימים נוראים עגנון, שמואל יוסףנ.י.תשז
 ימים נוראים אלמאנאך פרידענזאהן, יוסףנ.י.תשכא
 יסוד האמונה - חלק א יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 יסודי המשכלות וולמן, ישראל מאיר בן מרדכיווארשאתרכח
 ישועות יעקב אורנשטין, יעקב משלם בן מרדכי זאבזולקוואתקפח
 ישמח ישראל ליטוין, יוסף בן ישראללונדוןתשיח
 ישראל והזמנים - חלק א פירר, בנציון, 1914-1988תל אביבתשטז
 ישראל והזמנים - חלק ב פירר, בנציון, 1914-1988תל אביבתשיז
 ישראל ליחודו דמיאל, יצחק, 1892-1972תל אביבתשיח
 כה לחי כהן, חיג'רבהתרעט
 כוכבי אור רוזנפלד, אלישע בן אלטר יחיאל יהודהלונדוןתשכ
 כל בו  פיורדאתקמב
 כללי הפוסקים חיקין, משה אביגדורלונדוןתרפג
 כנסת הגדולה - אבן העזר בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673אזמירתצא
 כף החיים- חלק ב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרע
 כרתי ופלתי איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764וינהתקעט
 כתבי המגיד מדובנא - חלק א קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804תל אביבתשיב
 כתבי המגיד מדובנא - חלק ב קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804תל אביבתשיג
 כתר תורה חיים יצחק אהרן, מוילקומירווילנאתרל
 לב אריה החדש - חלק א פרלוב, יהודה אריה בן יעקב, 1878-1961ירושליםתרצג
 לב אריה החדש - חלק ב פרלוב, יהודה אריה בן יעקב, 1878-1961ירושליםתרצג
 לב האריה מאירוביץ, אהרן אריה ליבריגאתרפט
 לבוש הבוץ וארגמן יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612ברדיטשובתקעט
 לבוש החור עם פירוש אליהו זוטא יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612ברדיטשובתקעח
 לבוש מלכות יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612נ.י.תשכב
 לוית חן - חלק ב אריה יהודה ליב בן שמואל גרשון, -1729אלטונהתקג
 לוית חן ואור יקרות אריה יהודה ליב בן שמואל גרשון, -1729  
 לחם אשי - במדבר וינגוט, שמואל יהודהצפתתשכא
 לחם אשי - בראשית וינגוט, שמואל יהודהצפתתשכא
 לחם אשי - דברים וינגוט, שמואל יהודהצפתתשכא
 לחם אשי - ויקרא וינגוט, שמואל יהודהצפתתשכא
 לחם אשי - שמות וינגוט, שמואל יהודהצפתתשכא
 לימודי ה' אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)  
 ללב עמי - חלק א סינגר, אהרן יעקבלונדוןתרצט
 ללב עמי - חלק ב סינגר, אהרן יעקבלונדוןתשטו
 לקוטי מהרי"ח - חלק ב פרידמן, ישראל חיים בן יהודה, 1852-1922נ.י.תשכה
 לקוטי מנהגים, לקוטי ש"ס, לקוטי מאיר אלכסנדר סנדר, מפרמישלהנ.י.תשיט
 לקוטי שושנים מאיר בן לוי, מזולקוהווארשאתרמ
 לשעה ולדורות ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989עכותשכ
 לתולדות ישראל באמריקה איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951נ.י.תרעז
 מאור התורה - להורות נתן - חלק א אונגר, מאיר חייםירושליםתשכב
 מאמר האחדות יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 מגלת אסתר עם פירוש מלבי”ם מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879קניגסברגתרכג
 מדרש שמואל אוזידה, שמואל בן יצחק דיווארשאתרלו
 מועדים וזמנים - חלק א שטרנבוך, משה בן אשרירושליםתשיח
 מוצל מהאש הלברשטם, אהרן בן יוסף זאבנ.י.תשטו
 מחברות מני קדם יהודה בן ברזלי, הברצלונינ.י.תשיט
 מחצית השקל קלין, שמואל בן נטע, 1724-1806ווילנאתריט
 מחצית השקל - חלק ד יגיד, משהירושליםתשלב
 מטה אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828נ.י.תשיט
 מטעמי יעקב שפירא, יעקב בן רפאלירושליםתשג
 מיכל מים מושקין, יחיאל מיכלווארשאתרנט
 מכתבי מחקר ובקרת - בשאלות הזמן ובחכמת ישראל אלכסנדרוב, שמואל, 1865-1941ווילנאתרסז
 מכתבי מחקר ובקרת - על דבר היהדות והרבנות אלכסנדרוב, שמואל, 1865-1941ירושליםתרצב
 מכתבים מחטבים ברישנסקי, רפאל מרדכינ.י.תשיב
 מלאכת מחשבת גרינשפן, נחמן שלמהלונדוןתשטו
 מלאכת שמואל אליעזרי, שמואל בן אליעזר, 1907-1991תל אביבתשכב
 מלחמת היהודים ברומאים וחרבן ירושלים בלקינד, ישראל בן מאיר, 1861-1929נ.י.תרסח
 מנחת אברהם חלואה, אברהםליוורנותרסא
 מנחת יוסף פרגר, חיים יוסף אריה ב"ר משה אליעזרווארשאתרסד
 מנחת יעקב רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733פולנאהתקסב
 מנחת מרדכי - חלק א שריבמן, מרדכי בן עזראתל אביבתשז
 מנחת מרדכי - חלק ב שריבמן, מרדכי בן עזראתל אביבתשיז
 מעדני ביאורים גולדמן, עדן פינחסליקוודתשסט
 מעם לועז - דברים ארגואטי, יצחק בן שמריהקושטאתקלג
 מעם לועז - שמות - חלק א כולי, יעקב בן מכיר, 1689-1732ירושליםתרמד
 מעם לועז - שמות - חלק ב כולי, יעקב בן מכיר, 1689-1732ירושליםתרמד
 מערכת השלחן - חלק א ולקובסקי, אליהו מרדכי, 1873-1962ירושליםתשיב
 מערכת השלחן - חלק ב ולקובסקי, אליהו מרדכי, 1873-1962ירושליםתשיב
 מערכת השלחן - חלק ג ולקובסקי, אליהו מרדכי, 1873-1962ירושליםתשיב
 מפי השמועה לינר, ירחם בן אברהם יהושע השל, 1888-1964נ.י.תשיב
 מפענח נעלמים אורנשטין, אלעזר דודתל אביבתשה
 מצות התוכחה קפלן, מאיר בן יהושעירושליםתשיא
 מצות ראיה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפד
 מקוה ישראל שטינמץ, אשר בן חיים ברוךירושליםתשכא
 מקוה ישראל מילר, דוד, מאוקלנדקליפורניהתרפ
 מקוה מים - חלק א עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרסב
 מקור חיים ומגן אלף על הלכות פסח יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווארשאתרעג
 מקח והממכר-ספר א האי ב"ר שרירא גאוןירושליםתשט
 מקח והממכר-ספר ב האי ב"ר שרירא גאוןירושליםתשט
 מרום הרי"ם יחיאל מאיר, מגוסטניןווארשאתרנב
 משובב נתיבות אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812קניגסברגתריט
 משכיל לדוד - פסקים, כתבים, מאמרים לאו, דוד ברוך ב"ר ישראל מאירמודיעיןתשסח
 משמרת הקודש שריר, אורי פיבל בן ישראל משה, 1817-1898לבובתרלט
 משפט וצדק טבריה. חכמים ורבנים.חמ"דתרסד
 נוה הלל פוסק, הלל בן אליהו, 1881-1953תל אביבתשיג
 נחלת צבי כץ, צבי הירש בן יוסףויניציאהתכא
 נחלת שבעה - עם הגהות ממהדורא בתרא שמואל בן דוד משה, הלוי, 1625-1681לבובתריז
 נקודות הכסף כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663הענאתעה
 נתיב לחיי עולם ליפיץ, יצחק בן מרדכיווארשאתרפט
 נתיבות המשפט - חלק א יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832לבובתקצו
 נתיבות המשפט - חלק ב יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832לבובתקצה
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןווארשאתרלו
 סדרי טהרה אשכנזי, אלחנן בן שמואל זנוילסדילקובתקצו
 סוד ה' לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696אמשטרדםתקה
 סוד נצח ישראל מונטוידאו. ועד העיר לכל עניני הדתמאנטעווידעאתשיא
 סודות הסוכה ראזאף, בנימין זאבנ.י.תרצג
 ספר הגאולה משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשיט
 ספר הדקדוק - חלק ב שפירא, אהרן יעקבווארשאתרפד
 ספר הישר זרחיה, היוניווארשאתרלה
 ספר המדות קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804יוזעפאףתרמט
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהירושליםתשכ
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהזולקוואתקסו
 ספר התודעה כי טוב, אליהו, 1912-1976ירושליםתשיח
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהווארשאתרנז
 ספר לבני מצוה אריגור, יצחק אריה בן נתן, 1902-1979תל אביב 
 ספר ריקאנטי - פסקי הלכות רקנטי, מנחם בן בנימיןווארשאתרמב
 עוד יוסף חי יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ירושליםתשכא
 עולת החודש פרנקל, קלמן אליעזר, 1895-1982תל אביבתשי
 עצה ותושיה הומינר, שמואל בן מרדכי, 1913-1977ירושליםתשיד
 עצי לבונה אהרנסון, ניסן בן אהרןלבובתרלה
 עקרי דינים הומינר, שמואל בן מרדכי, 1913-1977ירושליםתשיד
 ערוגת הבושם גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפאנ.י.תשטז
 עתים- עתים לבינה יהודה בן ברזלי, הברצלונינ.י.תשיט
 פירוש מסכת אבות יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 פני יצחק - חלק א בסן, חזקיה מרדכי בן שמואל חייםמנטובהתקד
 פני יצחק - חלק ב נווירה, מנחם בן יצחק, 1717-1777מנטובהתקד
 פסקי אליהו - חלק ב פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932סאיניתרפט
 פסקי הגרא (הגר"א) אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרלה
 פסקי הלכות רקנטי, מנחם בן בנימיןבולוניהשצח
 פרי חדש - יורה דעה סילבה, חזקיה בן דוד די, 1656-1695פיורדאתקכט
 פרי מגדים - אורח חיים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ווארשאתרמט
 פרי מגדים - אורח חיים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ווארשאתרעג
 פרי מגדים - אורח חיים א תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792זולקוואתקנח
 פרי מגדים - אשל אברהם - אורח חיים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פפד"אתקמז
 פרי מגדים - יורה דעה תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לבובתקפח
 פרי מגדים - משבצות זהב - אורח חיים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פפד"אתקמז
 פתח הדעת לוריא, חיים פינחס, 1864-1941פיעטרקובתרעא
 פתחי שערים וינטרויב, ישראל אליהו בן אלכסנדר זיסקינד, 1932-2010נ.י.תשטז
 פתחי שערים שרמן, יצחק שלמה יואללונדוןתשכ
 פתיל תכלת לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890נ.י.תשיב
 פתשגן הכתב בראווערמאן, יעקב בן אלכסנדר זוסא יהודהסאן פאולאתרצח
 ציון לנפש שלמה-חלק ב שלמה זלמן בן אפריםווארשאתרמא
 ציץ הקדש - ב שפירא, יהושע צבי מיכל, 1840-1906ירושליםתשטז
 צמח צדק - שער המילואים - ה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ברוקליןתשסט
 צרור החיים ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760לבובתרנד
 קדושה הומינר, שמואל בן מרדכי, 1913-1977ירושליםתשיז
 קדש לשם משה בן שמעיהפאדגורזע אצל קראקאתרס
 קהלת יעקב יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832קראקאתרנד
 קובץ הפלפול- שנה א חוברת א שפיטצער, מאיר משהשאפראןתרצח
 קובץ הפלפול-שנה א חוברת ב שפיטצער, מאיר משהשאפראןתרצח
 קובץ נדחים פוסק, הלל ב"ר אליהותל אביבתשיג
 קובץ קול ירושלים חידו"ת כולל קול ירושליםירושליםתשסז
 קובץ תורני - ספר זכרון ניצוצי אש  ליקוודתשסד
 קול יהודא לונטשיץ, יהודה בן חנינא זליגלובליןתרנז
 קונטרוס הוטנר, יצחקנ.י.תרצח
 קונטרס בעניני נדה אויערבאך, שלמה זלמןחמ"דתשכב
 קונטרס הויכוח נריה, משה צבי, 1913-1995ירושליםתשיב
 קונטרס הקידושין בישראל אלוני, זלמן יוסףדובליןתשכ
 קונטרס כונת הלב ליכטנשטיין, הללנ.י.תשטו
 קונטרס לתיקון עגונות זובר, יעקב ישראלשטוקהולםתשו
 קונטרס על הלכות גיטין [נוה הלל] פוסק, הלל בן אליהו, 1881-1953תל אביבתשיג
 קונטרס ציורים ללימוד וינפלד, שמואל יהודה בן יעקב שאול, 1936-ירושליםתשיז
 קנה אברהם כהן, אברהם בן סעידג'רבהתרעג
 קסת הסופר - חלק א גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886אונגווארתרלא
 קסת הסופר - חלק ב גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886אונגווארתרלא
 קצור דרכי תשובה אמסל, יצחק בן אלעזר זאבנ.י.תשכ
 קצור הלכות נדה בדוש, אברהם בן מימוןירושליםתשכא
 קצור נחלת שבעה גרינולד, אשר אנשל בן מאירירושליםתשכ
 קצור שולחן ערוך גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886לבובתרמד
 קצור שולחן ערוך גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886ירושליםתשכ
 קצור שולחן ערוך גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886ווארשאתרלד
 קצור שלחן ערוך השלם מסגרת השלחן, לחם הפנים - חלק א גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886לובליןתרסה
 קצור שלחן ערוך השלם מסגרת השלחן, לחם הפנים - חלק ב גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886לובליןתרסה
 קצור שלחן ערוך עיר דוד - חלק ב גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886לייפציגתרפד
 קצורי דינים והלכות ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989תל אביבתשטו
 קצות החשן אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812פולנאהתקעז
 קרית ספר המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ירושליםתשטז
 שאילתות דרב אחאי גאון - בראשית אחאי, משבחא, גאון, 680-752ירושליםתשטו
 שאלות ותשובות - משנה הלכות יהודאי גאון או שמעון קיאראארץ ישראלתשנו
 שאר ישוב על התורה שפירא, אלעזר בן מרדכינ.י.תשכ
 שארית יהודה יהודה ליב בן ברוך, מינוביץברוקליןתשסט
 שב שמעתתא אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812ווארשאתרנד
 שביעית באדמת הפקר נריה, משה צבי, 1913-1995תל אביבתשיא
 שבלי הלקט צדקיה בן אברהם, הרופא, מרומהדובנאתקנד
 שבלי הלקט השלם צדקיה בן אברהם, הרופא, מרומהווילנאתרמז
 שופריה דיוסף כהן, יוסף, ממרוקוקזבלנקהתשה
 שושנת העמקים תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ווארשאתרסב
 שיבת ציון לנדא, שמואל בן יחזקאלווארשאתרמ
 שיח השדה פרומר, אריה צביפיעטרקובתרעג
 שיירי כנסת הגדולה - אורח חיים בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673אזמירתלא
 שיעורי המצוות פלדמן, דוד בן שמאילייפציגתרפד
 שיעורי רבי יעקב משה קולעפסקי קולפסקי, יעקב משה, 1925-2000לייקוודתשסג
 שלח תשלח על מצות שלוח הקן וינברגר, נפתלי יחיאלירושליםתשסח
 שלחן ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתרמד
 שלחן ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהאמשטרדםתעח
 שלחן גבוה - יורה דעה - חלק א מולכו, יוסף בן אברהםירושליםתרמד
 שלחן הטהור פרדו, דוד בן יוסףירושליםתשכ
 שלחן שלמה גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886ווארשאתרמב
 שלחן שלמה הונף, צבי זלמןווילנאתרסג
 שלל רב בלום, רפאל בן שמואלנ.י.תשיח
 שלשלת הקבלה יחיא, גדליה בן יוסף אבן, 1515-1587ווארשאתרמא
 שם אליעזר - חלק א פיש, אליעזר, מביקסדנ.י.תשיד
 שם אליעזר - חלק ב פיש, אליעזר, מביקסדנ.י.תשיד
 שם משה מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915ירושליםתרסה
 שמע יעקב אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756ליוורנותקמד
 שנים עשר דרושים למהר"י מינץ קצנלנבוגן, שמואל יהודה בן מאירירושליםתשיט
 שנים עשר דרשות נסים בן ראובן, גרונדי, 1310-1375ירושליםתשיט
 שנת השבע כהנא, קלמן, 1910-1981תל אביבתשיט
 שער טהרה קרסיק, דב בר בן יצחק איזיקלונדוןתשיט
 שערי אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לבובתרע
 שערי הלכה וליקובסקי, זאב וולף בן יצחק איזיקווארשאתרסד
 שערי יצחק זלר, יצחקווארשאתרלה
 שערי ציון פנט, יחזקאל בן יוסף, 1783-1845נ.י.תשכ
 שעשועי בני אדם - אמוני בני אדם גליק, ראובןירושלים 
 שעשועי בני אדם - אמוני בני אדם גליק, ראובןירושלים 
 שפוני טמוני חול לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890נ.י.תשיב
 שפת אמת ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהןליוורנותקצב
 שרשרת זהב גור אריה, שלמהתל אביבתשו
 תבואות שור שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, -1736לבובתרכג
 תבואות שור שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, -1736ווארשאתרסט
 תהילים - יוסף יעבץ הדורש יעבץ, יוסף בן חייםארץ ישראל 
 תהלה לדוד - אורח חיים א אורטינברג, דוד בן ישראל צבי, -1910ברדיטשובתרמח
 תהלה לדוד - על הלכות שבת אורטינברג, דוד בן ישראל צבי, -1910ברדיטשובתרמח
 תו יהושע- שמירת גוף ונפש בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרנד
 תו יהושע-ברכות הנאות גוף ונפש בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרסה
 תו יהושע-הלכות דרך ארץ בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרנד
 תולדות מנחם עזריה מפאנו וידיסלבסקי, יהודה אריה ליבפיעטרקובתרסד
 תורה והמסורה שטרן, שמואל טוביה, 1920-2004חמ"דתשיב
 תורת גיטין יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832  
 תורת גיטין יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832נ.י.תשט
 תורת האדם משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתרלו
 תורת הבית הארוך אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ברליןתקכב
 תורת הלוים קופשטין, יעקב בן מרדכי סנדרווילנאתרפו
 תורת השלמים רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733פולנאהתקסב
 תורת השמיטה גרוסברג, חנוך זונדל, 1904-1977ירושליםתשיט
 תורת זבח חזן, חיים דוד, 1790-1869שאלוניקיתריב
 תורת חיים מולוד, חיים בן שמעון זלמןנ.י.תשטז
 תורת חיים ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989תל אביבתשכ
 תורת חיים פטמן, חיים פסחנ.י.תשכב
 תורת חיים - חלק א ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989ירושליםתשז
 תורת משה - במדבר אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווארשאתרכ
 תורת משה - דברים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווארשאתרכ
 תורת משה - ויקרא אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווארשאתרכ
 תחית המתים רוזוף, בנימין זאבנ.י.תרצג
 תיו יהושע - הנהגות האדם בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרסה
 תיו יהושע - הנהגות האדם בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרנד
 תכלת בציצית בימינו לינר, יעקב בן חנינא דודתל אביבתשיד
 תפארת מרדכי עם פרשת מרדכי ח"א גינצבורג, מרדכי בן שלום גרשוןבערעגסאסתרפז
 תפילין פרנקל, איסר, 1933-2010תל אביבתשטז
 תקון עירובין מושקוביץ, יוסף דודנ.י.תשיט
 תקופת החמה וברכתה טוקצינסקי, יחיאל מיכל, 1871-1955ירושליםתשיג
 תקפו כהן כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ווארשאתרמב
 תקפו כהן כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663לבובתקע
 תרגום המלים גליס, יעקב, 1922-1996ירושליםתשיח
 תרומת משה סנדר, יצחק איזיק בן משה אהרןנ.י.תשיז