ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
349 Seforim found for Seforim Jan 2009 ספרים
 אבודרהם אבודרהם, דוד בן יוסףווארשאתרלח
 אבודרהם אבודרהם, דוד בן יוסףאמשטרדםתרפו
 אבות  וילהרמשדורףתעח
 אבל אם שור, יצחק איזיק בן מאירלבובתרלג
 אבל ונחמה מלמד, נפתליתל אביב 
 אבן בחן חיימזון, נתןקראטאשיןתרג
 אבן המאיר שטין, מאיר בן פינחסמונקאטשתרסז
 אבן טובה Plessner, Salomon, 1797-1883ברליןתקצט
 אבן יהושע פרידין, יהושעווארשאתרמח
 אבן ישפה קצנלנבוגן, בנימין ישראל איסר, הלויווילנאתרסח
 אבן ישראל ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883ווארשאתרמג
 אבן ישראל - חלק ב ברוין, ישראל ברוךמארגהיטאתרחצ
 אבן שהם מהרם, שלמה חנוך הניךווארשאתרעב
 אבן שהם רובינשטין, רפאל בן משהווילנאתרכא
 אבן שהם משה בן יהודה, ממינסקלונדוןתקלב
 אבן שלמה שלמה, מטולצ’ין, 1760-1820ירושליםתרלא
 אבן שלמה שיק, שלמה זלמן בן שמואל אריה ליבירושליםתרמז
 אבן שלמה - אם המלך - קרן ישועה יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ליוורנותרל
 אבן תושיה  ווארשאתרסח
 אבנט בד רבינוביץ, בנימין דודווארשאתרלז
 אבני הלבנון ברור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדר, 1860-1939ירושליםתרפז
 אבני זכרון שפירא, יוסף בן יעקב, 1878-1962ברדיטשובתרסא
 אבני זכרון לפידות, אלכסנדר משה, 1819-1906ווארשאתרנז
 אבני נזר מושקט, חיים אליעזר, 1851-1916ווארשאתרע
 אבני צדק צורף, יצחק בן יששכר ברוילהרמשדורףתעד
 אבני שי"ש שורץ, שלמה יהודהבודפשטתרצז
 אבני שיש שטיגר, שמואל יהודהמונקאטשתרפח
 אבקת רוכל מכיר בן יצחק, שר חסדווארשאתרלו
 אבקת רוכל מכיר בן יצחק, שר חסדלבוב ? 
 אבקת רוכל - חלק א ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדט, 1814-1891לבובתרמג
 אבקת רוכל - חלק ב ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדט, 1814-1891קולומיהתרמה
 אגדות הזהר פרנק, עזריאל נתן, 1863-1924ווארשאתרפג
 אגדות תלמוד ירושלמי מרגלית, משה בן שמעוןירושליםתרנט
 אגדת אגדות - מדרשים קטנים הורוויץ, חיים מאיר, 1855-1904ברליןתרמא
 אגדת אסתר בובר, שלמה, 1827-1906קראקאתרנז
 אגדת מהרש"כ כהן, שילם בן ישראלירושליםתרפו
 אגודת אגדות כרמולי, אליקים, 1802-1875ירושליםתרמה
 אגודת אזוב ברוין, אהרן זאב וולףבודפשטתרנה
 אגודת ישראל ישראל ברוך בן יעקב שלמה, מסוכצ’ובפיעטרקובתרפג
 אגודת פרחים יוסף מנחם בן משה, מקורפולבובתרמז
 אגרות המורה אוטנזוסר, דוד, 1784-1858פיורדאתרו
 אגרות הרחיד"א ושליחי ארץ ישראל נכט, יעקב, 1873-1959  
 אגרות הרשב"א אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרמב
 אגרות צפון הירש, שמשון רפאל, 1808-1888נ.י.תשח
 אגרות צפון הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנ
 אגרות תורה אלישברג, פינחס בן יהושע השלריגאתרצז
 אגרת אל תהי כאבותיך עקריש, יצחק בן אברהםחמ"ד 
 אגרת בעלי חיים קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328ברליןתקכב
 אגרת בעלי חיים קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328ווארשאתרג
 אגרת בעלי חיים קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328ווילנאתרלד
 אגרת בקורת הלברשטם, שלמה זלמן חיים בן יצחק, 1832-1900ליקתרלח
 אגרת בקרת חיות, צבי הירש, 1805-1855Pressburgתריג
 אגרת בקרת חיות, צבי הירש, 1805-1855פרשבורגתריג
 אגרת בקרת פריס-חורב, יהודהתל אביבתש
 אגרת בת שבע עמרם, נתן בן חיים, 1791-1870אמשטרדםתרב
 אגרת דרבי יוחנן בן זכאי יוחנן בן זכאי מיחס לוווארשאתרצב
 אגרת החיים אלכסנדרובסקי, ישראל שלמה זלמן אהרןווארשאתרעא
 אגרת הטיול חיים בן בצלאל, 1530-1588ווארשא ? 
 אגרת המוסר ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883קניגסברגתריח
 אגרת הנחמה מימון בן יוסףווארשאתרעג
 אגרת הפורים בידינגן, משה ישראלמיץתקעז
 אגרת הפורים יושפן, יצחקווילנא 
 אגרת השמד משה בן מימון, 1138-1204ברסלויאתרי
 אגרת לקץ הימין גולדצויג, יעקב בן משהמנצ'סתרתרנו
 אגרת מוסר אלעמי, שלמהווארשאתרפה
 אגרת מלאכת מחשבת גיגר, שלמה זלמן בן אהרן יחיאל מיכלפפד"מתריד
 אגרת מלחמת חובה קרלבורג, יהודה ליב, 1765-1835אמשטרדםתקצג
 אגרת מלכת שבא עמרם, נתן בן חיים, 1791-1870אמשטרדםתרב
 אגרת פורים חבובי קריגר, אליעזר ליבר בן אפרים פישלווארשאתרסח
 אגרת צפון שורץ, יוסף בן נפתליסאיניתרפז
 אגרת קץ חי ברוקשטין, ישראל נתן אלטר בן חיים יוסףדרוהוביטשתרמו
 אגרת רב שרירא גאון שרירא, גאון, 906-1006מיינץתרלג
 אגרת שמואל אוזידה, שמואל בן יצחק דיזולקוואתקסא
 אגרת תימן משה בן מימון, 1138-1204בודפשטתשא
 אגרת תימן משה בן מימון, 1138-1204לבובתריא
 אגרת תימן משה בן מימון, 1138-1204פיעטרקובתרעא
 אגרת תימן משה בן מימון, 1138-1204לבובתרכה
 אגרת תימן משה בן מימון, 1138-1204וינהתרלד
 אגרת תימן השנית ספיר, יעקב, 1822-1885מיינץתרלג
 אגרת תשובה על דבר הכתובה ונוסחה הארמי הנהוג פרידמן, אהרן בן דוד יהודהוינהתרמח
 אגרת תשובת רמב"ם ז"ל משה בן מימון, 1138-1204קניגסברגתריט
 אדם המעלה מושקט, חיים אליעזר, 1851-1916ווארשאתרעג
 אדם ישר ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620קראקאתרמה
 אדני כסף כספי, יוסף בן אבא מארי, 1280-1340לונדוןתרעא
 אדני פז מאיר בן משה, מקרשובווארשאתרלט
 אדני שן נתנזון, שלום בן יעקבברדיטשובתרע
 אדרא זוטא - יין הרקח פתיא, יהודה בן משה ישועה, 1859-1942בגדדתרסט
 אדרא רבא - לפניה ולאחריה מהרב חיד"א אדרא.בגדדתרסט
 אדרת אליהו טסטיר, אלימלךחמ"דתרלו
 אדרת אליהו - נביאים וכתובים אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרסה
 אדרת אליהו - תורה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797הלברשטאטתריט
 אודה ה' גרסי, דניאל בן דודויניציאהתמב
 אוצר נחמד גריזמן, זאב יעקב בן שמואל תרלז
 אוצרות הש"ס - ברכות מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיג
 אורח חיים שורץ, חיים בן מנחםBerlin : Bedifos I. Zittenfeldתרלב
 אזהרות אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058אמשטרדםתצה
 אזהרות אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058אמשטרדםתצה
 איגרת בר יוחאי ויס, אהרן, ממקובהבאלקאניתרצד
 אילת אהבים אוליורה, שלמה בן דוד דיוינהתקעח
 אכן יש ה' זוסניץ, יוסף יהודה ליבVilna : Bi-defus Y. L. Metsתרלה
 אלדד הדני  דובנאתקנה
 אלי' רבא אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797בריןתקסב
 אלפא ביתא דבן סירא אלפא ביתא דבן סירא.קראקאתרנו
 אם הבנים מצליח, חיים משה בן יצחקאזמירתרלג
 אמונת אומן אונדרויזר, אורי בן יוסף, הכהןאמשטרדםתקצ
 אמונת ישראל טיקוס, גדליהו בן אברהם מנחםווילנאתקעז
 ארעא דרבנן אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756 תרטו
 באר שבע ניגרשל, מתתיהו בן מתתיהופראגתקעה
 ביאור תניא קורף, יהושע בן גדליה, 1905-2007נ.י.תשכד
 ביאורים והערות כולל אברכים על יד מזכירות האדמו"ר מליובויטש (ניו יורק).נ.י.תשמ
 בירך יצחק ברכה, יצחק בן יעקבויניציאהתקכג
 בירת מגדל עוז עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776Ukraine Zhitomirתרלד
 בית ישראל ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814Warsawתרלו
 בית נאמן פדר, טוביה, 1760-1817ברליןתקנד
 בנין שלמה שלמה בן לזיאמשטרדםתקמב
 בר מצוה דרשה אונגאר, דוד יוסףפרשבורגתרס
 ברכת אברהם על התורה Avraham Ben MeirOdessaתרלב
 ברכת הנהנין ונטילת ידים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ווילנאתריא
 ברכת יעקב פסטר, יעקבChicagoתשמא
 גאולת ישראל יהושע אברהם בן ישראל, מז’יטומירלבובתריז
 גזע יהודה יהודה ליב מקארפיטראנץאופנבךתצח
 דבר אליהו Elijah ben SolomonVilnaתרלד
 דיני הפסק בתפלה - עפ"י שיטת חב"ד אידלמן, יוסף יצחק בן שלוםכפר חב"דתשמט
 דרך חיים הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630זולקוואתקסב
 דרך שיח אופנהים, יהודה אריה ליואי בן שמואלפפד"מתנג
 הגדה של פסח - ע"פ ברית מטה משה כץ, משה בן ישעיהברליןתסא
 הגיון לעתים בנדטזון, מנחם מנושLithuania; Vilnius.תרטז
 הוראת שעה Shelomoh ben Shemu'el, mi-k.k. Gridits, 18th cent.Warsawתרלז
 החזה חזיונות בארבעה עולמות סובל, יעקב צבי בן יצחקOdessaתרלב
 היכלות הזהר אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)קאניגסבערגתריז
 הלכה למשה אהרן משה בן צבי הירש, מלמברגפיורדאתקלא
 הלכה למשה - חלק א נימן, משה בן דודוינהתרפג
 הלכות שחיטה וינר, ברוך אלכסנדר זושאנ.י.תשנ
 המנהגים גרינגלאס, מנחם זאב גראנער, יהודה ליבנ.י.תשכו
 המצרף Dobsevage, Abraham BaerOdesa,תרל
 הנהגות ישרות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לבוב 
 הנהגת אדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקאמשטרדםתעז
 הערות לשולחן ערוך אדמור הזקן ריבלין, אלי' יוסףנ.י.תשלו
 הר אפרים גרבוז, אפרים זאב ב"ר צבי אריהירושלים14611
 הר המוריה אופנהים, שמעון בן דודאופןתקפג
 הר הקדם אופנהיים, שמעון ב"ר דודאופןתקפט
 התחיה והפדות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942סדילקובתקצד
 זבד בנימין גריסהבר, בנימין וולף בן ראובן זליגמןקארלסרואתקמג
 זהר הרקיע דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ווילנאתרלט
 זכרו תורת משה דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווארשאתרה
 זכרון אהרן אהרן בן בנימיןפראגתקכז
 זכרון יעקב קאפל ז"ל סילברברג, אלימלך יוסףנ.י.תשמח
 זרע אמת - חלק א ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהןליוורנותקמא
 זרע ישראל - מגילה יעקב בן יוסףאלטונהתצה
 חבורי לקוטים מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקויניציאהתעה
 חוט המשולש בשערים - חלק א אשר למל, הלוי, מגלוגאווינהתקפ
 חוט המשלש פדובה, אהרן משה בן יעקב מאירVilnaתרלז
 חומרי מתניתא ליפשיץ, גדליה בן ישראל, 1746-1826ברליןתקמד
 חוקי ממתקים יהושע אברהם בן ישראל, מז’יטומירמעזיבוזתקעח
 חידוד התלמידים בורשטין, יעקב בן ישראל צביווארשאתרנו
 חידושי מהרש"א שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631הענאתעז
 חקרי הלכות משה ניסן בן לאאמו״ר אברהם בעל המחבר ס׳ משכיל לאיתן.Vilnaתרלה
 חשבונו של עולם צויפל, אליעזר צבי בן דוד, 1815-1888Poland Warsawתרלח
 חשרת מים פילבוגן, יעקב הירשוינהתקפה
 טבח והכן קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895  
 טיב שמות גיטין קרסיק, דב בר בן יצחק איזיקVilnaתרלג
 טל תורה אריק, מאיר בן אהרן יהודה, 1855-1925וינהתרפא
 יד חיים שק, חיים בן משהפראגתקיט
 יד חרוזים חפץ, גרשם בן משהויניציאהתק
 יד יצחק ארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל, -תרפ"אVilnaתרל
 יד משה כץ, משה בן ישעיהזולקוואתקג
 ילקוט הלוי רפאל בן אהרן ידידיה, הלויליוורנותקלו
 ימי בראשית שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994נ.י.תשנג
 יסוד מורא אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164המבורגתקל
 יראת שמים פירדא, מאיר בן אברהם אלחנןדעסויתקפ
 ישר  פראגתכ
 ישרש יעקב בבני, יעקבנירנברגתקכח
 כוס ישועות פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883אמשטרדםתריט
 כללי רמבם שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994 תשנא
 כללי רש"י שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994כפר חב"דתשנא
 כנוי נדרים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869זולקוואתקצט
 לחיים בירושלם פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלח
 ליקוטי האור אריה ליב בן שמואל, הלוילובליןתכז
 ליקוטי תורה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620Lithuania; Vilnaתרלט
 לקוטי עצות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811  
 לקוטי עצות - מהדורא בתרא נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811  
 מאזני לשון הקודש (מאזנים) אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164אופנבךתקנא
 מאמר האחדות יעבץ, יוסף בן חייםווארשאתרלא
 מבקש פלקירה, שם טוב בן יוסףהאגתקלח
 מגיד משרים קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575Lembergתרי
 מגיד שיחות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811  
 מדרש אגדת בראשית מדרש אגדת בראשית.קראקאתרסג
 מדרש אגדת בראשית מדרש אגדת בראשית.ווארשאתרלו
 מדרש אגדת בראשית מדרש אגדת בראשית.זענסבורגתרכא
 מדרש אגדת בראשית מדרש אגדת בראשית.לבובתריח
 מדרש אלה אזכרה מדרש אלה אזכרה. תרי"ג. ליפציגלפסיאתריג
 מדרש אליהו Elijah ben Solomon Abraham, ha-Kohen, of Smyrna, caWarsaw 
 מדרש יונה  דובנאתקנה
 מוסר השכל כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903 תרלח
 מוסר השכל משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרטו
 מטה דן - כוזרי שני ניטו, דוד בן פינחס, 1654-1728לונדוןתעד
 מטה משה משה מאטWarsaw ed.תרלו
 מים חיים - חידושים על גפ"ת לוריא, יחיאל מיכל בן יעקבווארשאתרלה
 מלין דרבנן ישראל מ"ש, מנ"שיוהניסבורג 
 מלכיאל מלכיאל חזקיה בן אברהםזולקוואתקנט
 מנהגים דקהילתינו - מנהגי כל השנה דק"ק פיורדא ישראל בן גומפלפיורדאתקכז
 מנחת כהן כץ, מיכאל בן ברוךדיהרנפורטתקלח
 מסורת סיג לתורה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244פירינציתקי
 מסעות רבי בנימין בנימין בן יונה, מטודלהזולצבךתקמג
 מעיל צדקה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797Berlinתרטז
 מעיני החכמה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833Brooklynתרלד
 מעשה נסים שיביליו, נסיםשאלוניקיתקיז
 מעשה רב בהגאון, יששכר דב בר בן תנחום, 1779-1855Warsawתריח
 מפעלות הצדיקים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874ורשהתרצא
 מציאות הנפש סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904ווארשאתריח
 מציאת הארץ החדשה מנדלסון, משה בן מנחם מנדל, מהמבורג, 1782-1861אלטונהתקסז
 מקור חיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832זולקוואתקסז
 מראי מקומות וציונים מנגל, ניסןנ.י.תשכט
 מראי מקומות וציונים אשכנזי, מרדכי שמואל, 1943-כפר חב"דתשלב
 מראי מקומות וציונים מנגל, ניסןנ.י.תשלג
 מראי מקומות וציונים מנגל, ניסןנ.י.תשלה
 מראי מקומות וציונים ביסטריצקי, לוינ.י.תשלו
 מרבה עצה שפירא, יהושע איזיק בן יחיאלVilnaתרל
 משען המים כהן, משלם זלמן בן שלמה, -1819פיורדאתקעא
 מתא דירושלים ליטש-רוזנבוים, משה ליב בן יהודה, 1801-1877פרשבורג-9129
 נבואת הילד  ברליןתקמט
 נדרי זריזין - חלק א קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869זולקוואתקצט
 נדרי זריזין - חלק ב קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869זולקוואתקצט
 נוית ברמה איזרלס, אברהם צביוינהתקעד
 נזר הקודש אופנהים, שמעון בן דודאופןתקצב
 נחלת אבות ג’רמון, יהודה בן מאירLivornnoתרלו
 נרות שבת קודש צעירי אגדת חב"דנ.י.תשמב
 נשמת חיים מנשה בן ישראל, 1604-1657Lembergתריח
 נתיב חיים ויל, נתנאל, 1687-1769פיורדאתקלט
 סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; ראסקין, לוי יצחקנ.י.תשסד
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד  קארעץתקמה
 סיפור חלומות מארעות צבי. תקצ"ד. למברג.לבובתקסד
 סם חיים חיים בן צבי, מפוזנהאמשטרדםתנב
 סערת אליהו אברהם בן אליהו, מוילנהווארשאתרלז
 ספר האדם ברכר, יעקב זאב וולףחמ"ד 
 ספר הזכרונות - דברי הימים גורקאוו, מאיר, 1885-1975נ.י.תשלז
 ספר החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588ווארשאתרלו
 ספר הישר  ווארשאתרלג
 ספר המדות סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמד
 ספר המדות - שיורי המדות, ברורי המדות קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804; פלם, אברהם ברושWarsawתרלה
 ספר נבל עשור שמואל נחום, הלוי.Levuvתריד
 ספרי מוסד הרב קוק בן מנחם, נפתלי  
 ספריית ליבאוויטש לוין, שלום דוברנ.י.תשנג
 עבודת ישראל ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814ווארשאתרמח
 עד דאתו נביאים ויס, אהרן, ממקובהבודפשטתרצה
 עוזר ישראל לבל, ישראלשקלובתקמו
 עולת חודש ספיר, סיני בן אלעזרלעמבערגתריד
 עין דור  שקלובתקמג
 עינות מים יוסף אלחנן בן מאיר, -תרל"וWarsaw : [s.n.],; Poland; Warsawתרטז
 עמודי עולם שמואל בן עזריאלברליןתקא
 עמק הבכא שלמה זלמן בן יהודה ליבווילנאתקצו
 עץ החיים- סדר זרעים חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 עץ החיים- סדר טהרות חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 עץ החיים- סדר מועד חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 עץ החיים- סדר נזיקין חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 עץ החיים- סדר נשים חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 עץ החיים- סדר קדשים חגיז, ישראל יעקב בן שמואל, 1620-1674ליוורנותטז
 ערבי נחל על התורה איבשיץ, דוד שלמהביוזעפאףתרמ
 עשרה מאמרות אליקים בן אברהם, מלונדוןלונדוןתקנד
 פדויות יעקב יעקב בן יהודה ליבפפד"אתקנו
 פוקח עורים שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827שקלובתקצב
 פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים - חלק ב אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508פראגתקצא
 פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים - חלק ב אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508פראגתקצב
 פירוש הסולם - אדרא זוטא אשלג, יהודה ליב, 1885-1954תל אביבתשיג
 פירוש על המסורה יעקב בן יצחק, מצויזמירהאליתעא
 פירוש על המסורה יעקב בן יצחק, מצויזמירזולצבךתעה
 פירוש על שיר השירים אבן תבון, משה בן שמואל, המאה ה-13Lyck, Polandתרלד
 פני יהודה איצקוביץ, יהודה בן יצחקווילנאתרלב
 פנים חדשות חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738המבורגתעא
 פסקי אדמו"ר הזקן שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)נ.י.תשסה
 פסקי פרי מגדים לבוט, אברהם דוד בן יהודה ליבנ.י.תשמה
 פרי עץ הדר קעלער, יהודה ב"ר מאיר ליברנ.י.תשנו
 פרי עץ חיים לב, יעקב בן חיים דיליידןתריב
 פרק שירה אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549פפד"מתמט
 פרשת דרכים רוזנס, יהודה בן שמואל, 1657-1727Warsawתרלא
 פשר אגדתא רטנר, אליהו בן יהודה ליבווארשאתרנה
 פתח האהל אברהם בן יהודה ליב, מפרמישלהזולצבךתנא
 פתח האהל אברהם בן יהודה ליב, מפרמישלהזולצבךתנא
 צהר לבנין זוננשין, משה בן יהודהפרשבורגתר
 צוהר התיבה כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746הוראדנאתקסה
 צוואות - דברי קדושים אדלשטין, יעקב אליעזרווארשאתרלח
 צורת הבית קלר, יהודה בן מאיר ליברנ.י.תשמז
 ציון במשפט ברודא, אהרן בן ישראלשקלובתקמד
 צמח נעורים רוזנטל, מנחם מנדל בן דוד ברפראגתריח
 צרור המור סבע, אברהם בן יעקב, 1440-1508ווארשאתרלט
 צרי היגון פלקירה, שם טוב בן יוסףהענאתעו
 קהלת יעקב רודריגז מורירא, יעקבלונדוןתקלג
 קובץ רז"ש דווארקין, זלמן שמעוןנ.י.תשמז
 קול יעקב קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804לבובתקסד
 קונטרס קורי עכביש כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746פיורדאתקד
 קלח פתחי חכמה לוצאטו, משה חיים, 1707-1747קארעץתקמה
 קצוי ארץ יהושע פיבל בן ישראל, מטרנגרודזולקוואתקלב
 קצור חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהווארשאתרג
 קרוא מקרא פוליצינצקי, יוסף צביזיטאמירתרלד
 ראשית בכורי פינקלשטין, שמעון יצחק, 1861-1947ברליןתרמט
 ראשית בכורים אלנברג, משה גרשוןWienתרלט
 רב פעלים ברמן, יצחק בן פינחסVilnaתריז
 שבחי ר’ חיים וויטאל ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620אוסטרהאתקפו
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554אמשטרדםתטו
 שבט מוסר אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729וילהרמשדורףתפב
 שברי לוחות יחיאל מיכל בן אליעזרלובליןתמ
 שדה יצחק - חלק א-ב גואטה, יצחק, 1777-1857Viennaתריא
 שדה יצחק - חלק ג גואטה, יצחק, 1777-1857Viennaתרטז
 שדה יצחק - חלק ד גואטה, יצחק, 1777-1857Levornneתריא
 שוחטי הילדים נג’רה, ישראל בן משהאמשטרדםתקעח
 שומר אמונים ארגס, יוסף בן עמנואלאמשטרדםתצו
 שחיטות ובדיקות - הגהות גבול בנימין ויל, יעקב בן יהודהאופןתקפ
 שירי מוסר השכל האי בן שרירא, גאון, 939-1038ווארשאתקצה
 שלום משוח רוזנסון, משה בן יוסף תרלא
 שלש אגרות השבת לוין, נח חיים בן משהווארשאתרס
 שם הגדולים אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקלד
 שם הגדולים - חלק ב אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקמו
 שמות הצדיקים נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לבוב 
 שמירות המצות גרשון ב"ר בנימיןווילנאתקנט
 שמן ראש שאקי, רפאל אברהםקושטאתקצט
 שמן ששון ששון, יצחק בן אריה ליבווילנאתריט
 שמעתתא דרב - שטרא בירורין ברוך בן צבי הירשווילנאתקעט
 שער המלך מרדכי בן שמואלזולקוואתקמ
 שער התשובה והתפלה - חלק א שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827שקלובתקעז
 שער התשובה והתפלה - חלק ב שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827שקלובתקעז
 שערי זמרה כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746פיורדאתקכב
 שערי נעימה שלמה בן משה, מחלם, 1716-1781פפד"אתקכו
 שערי תורה כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746המבורגתעח
 שערי תשובה תשובות הגאונים (תקס"ב).Laiptsig 
 שפה ברורה אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פיורדאתקצט
 שפת אמת חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738אמשטרדםתסז
 שר האלף איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרטו
 שרי צבי צבי הירש, מבולחובאמשטרדםתקכח
 תבואות שמ"ש - אבן העזר משאש, שלום בן מימון, 1908-2003ירושליםתשמא
 תוכחת חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-186שאלוניקיתר
 תוכחת חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-186שאלוניקיתר
 תוכחת חיים - שמות פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-186שאלוניקיתר
 תולדות גדולי ישראל כרמולי, אליקים, 1802-1875מיץתקפח
 תולדות יעקב איזנשטט, יעקב בן אליעזרלונדוןתקל
 תולדות משפחת הרב מלאדי סלונים, מנחם שמואלירושליםתשו
 תורת ה' תמימה משה בן נחמן, 1194-1270Germany Leipzigתריג
 תלמוד ירושלמי שקלים עם פירוש פני זקן  לבוב-17895
 תמים יחדיו מנחם מענדל מלובליןווילנאתקסח
 תנ"ך. תורה. תקנ"ד. וינה. - במדבר  וינהתקנד
 תנ"ך. תורה. תקנ"ד. וינה. - בראשית  וינהתקנד
 תנ"ך. תורה. תקנ"ד. וינה. - דברים  וינהתקנד
 תנ"ך. תורה. תקנ"ד. וינה. - ויקרא  וינהתקנד
 תנ"ך. תורה. תקנ"ד. וינה. - שמות  וינהתקנד
 תנ"ך. תורה. תקנ"ה. ליוורנו.  ליוורנותקנה
 תפארת האדם בונדי, אליהו בן זליגPragueתרטז
 תפלות נהורא השלם ברלין-פיק, ישעיהשקלובתקעה
 תקון התשובה שמואל בן חיים, הלויזולקוואתק
 תקנות מהדרי התלמוד  פרשבורגתרנה
 תשועת ישראל מנשה בן ישראל, 1604-1657ווילנאתקעח