ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
1772 Seforim found for samech
 ס"ם חיי מימון, יצחק סחוגהג'רבהתשח
 סאה סלת נורצי, רפאל בן גבריאלויניציאהשלט
 סאה סלת נורצי, רפאל בן גבריאלאמשטרדםתקצה
 סאה סלת נורצי, רפאל בן גבריאלזיטומירתריט
 סאה סלת נורצי, רפאל בן גבריאלאמשטרדםתקיז
 סבוב ר’ פתחיה פתחיה בן יעקב, מרגנשבורגזולקוואתקלב
 סבוב רבי פתחיה פתחיה בן יעקב, מרגנשבורגירושליםתרסה
 סביב ליראיו ולקין, אהרן, 1864-1940ניו יורקתשכא
 סבר פנים מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915ליוורנותרמא
 סבר פנים מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915ליוורנותרמא
 סגולה לעשירות גנדמן, חיים יצחק בן יעקב אליעזרווארשאתרסד
 סגולות התורה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933נ.י.תשח
 סגולות ורפואות חוטש, צבי הירש בן ירחמיאלאמשטרדםתסג
 סגולות ישראל ליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקמונקאטשתרסה
 סגולות מצות ישראל גרוס, שלום יהודהניו יורקתשלח
 סגולות רבותינו מזלומיאן, ישי - קנייבסקי, חייםחולוןתשעד
 סגולת הנפש והבטחון קלין, משה יחיאלבודפשטתרפה
 סגולת הקטורת ועוד סגולות רשת שעורי תורה לנוער אור ישראלירושליםתשנב
 סגולת משה סגל, משה יצחק (לזכרו)מנצ'סטרתשסח
 סגולת משה - חלק ג הופשטין, משה בן נפתלי הירץ תרסג
 סגולת משה - ספר בראשית הופשטין, משה בן נפתלי הירץברדיטשובתרנז
 סגלה חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 1 Heshvan 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 10 Adar 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 11 Adar 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 12 Sivan 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 13 Tammuz 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 14 Tammuz 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 15 Tammuz 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 16 Av 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 17 Av 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 18 Av 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 19 Av 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 2 Teves 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 20 Av 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 3 Teves 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 4 Teves 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 5 Teves 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 6 Shevat 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 7 Shevat 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 8 Shevat 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 1 No. 9 Shevat 5694 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצד
 סגלה Vol. 2 No. 21 Kislev 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 22 Teves 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 23 Shevat 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 24 Iyar 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 25 Sivan 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 26 Tammuz 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 27 Av 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 28 Av 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 29 Elul 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 2 No. 30 Elul 5695 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצה
 סגלה Vol. 3 No. 31 Iyar 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 32 Iyar 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 33 Iyar 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 34 Iyar 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 35 Sivan 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 36 Sivan 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 37 Sivan 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 38 Tammuz 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 39 Av 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 3 No. 40 Elul 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 4 No. 41 Heshvan 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 42 Kislev 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 43 Teves 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 44 Shevat 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 46 Nissan 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 48 Adar 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 48 Sivan 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 49 Tammuz 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 4 No. 50 Elul 5697 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצז
 סגלה Vol. 5 No. 51 Nissan 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 52 Iyar 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 53 Sivan 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 54 Tammuz 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 55 Av 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 56 Elul 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 57 Elul 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 58 Elul 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 58 Elul 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 5 No. 60 Elul 5698 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרחצ
 סגלה Vol. 6 No. 61 Tishrei 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 62 Heshvan 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 63 Kislev 5696 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתרצו
 סגלה Vol. 6 No. 64 Teves 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 65 Shevat 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 67 Adar II 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 68 Nissan 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 70 Sivan 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 71 Tammuz 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 72 Av 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 73 Elul 5700 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתש
 סגלה Vol. 6 No. 74 Tishrei 5701 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתשא
 סגלה Vol. 7 No. 76 Kislev 5702 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתשב
 סגלה Vol. 7 No. 78 Heshvan 5702 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתשב
 סגלה Vol. 78 No. 7 Shevat 5702 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתשב
 סגלה Vol. 78 No. 77 Teves 5702 חסידה-בוטשאן, מנחם זאבירושליםתשב
 סגלת ישראל - חלק א פיבלזון, ישראל בנימין בנדטווארשאתרעא
 סדור בית דין לראש השנה חמוי, אברהם שלום חי, 1838-1885ירושליםתשמו
 סדור בית-אל  ווילנאתרסב
 סדור ברכות והודאות  New Yorkתשי
 סדור דברי צדיקים  פילאדילפיאתרח
 סדור דברי צדיקים  Philadelphiaתרח
 סדור דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832; המבורגר, יצחק בן אפרים פישלוינהתרסח
 סדור האר"י כת"י לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572 תרכב
 סדור האר"י כת"י לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572זוף דשומיןתיד
 סדור האר"י כת"י לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572 תקלב
 סדור הגיון לב תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792; לנדסהוט, אליעזר ליזר ; אדלמן, צבי הירש, 1805-1858קניגסברגתרה
 סדור המנהגים טירנא, יצחק אייזיקמונקאטשתרמ - תרמב - תרמח
 סדור חנוך תפלה החדש  NEW YORKתש
 סדור כתר תפלה יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832; משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831ווילנאתרנה
 סדור מברכה  פירארהתנג
 סדור נהר שלום - חלק א שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777; אבולעפיה, ידידיה רפאלירושליםתשמא
 סדור נהר שלום - חלק ב שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777; אבולעפיה, ידידיה רפאלירושליםתשמא
 סדור נהר שלום - חלק ג שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777; אבולעפיה, ידידיה רפאלירושליםתשמא
 סדור נהר שלום - חלק ד שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777; אבולעפיה, ידידיה רפאלירושליםתשמא
 סדור סדר העבודה  ווילנאתרעא
 סדור קול יעקב ליפשיץ, יעקב קופל בן משה, -1740 תריט
 סדור קול תפלה  װילנאתרסט
 סדור רב סעדיה גאון סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ירושליםתשכג
 סדור רבי הירץ טריביש, נפתלי הירץטיהינגןשכ
 סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; ראסקין, לוי יצחקניו יורקתשסד
 סדור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; ראסקין, לוי יצחקנ.י.תשסד
 סדור רנת ישראל טל, שלמה, 1909-1998ירושליםתשלב
 סדור רש"י שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105; בובר, שלמה, 1827-1906ברליןתרעב
 סדור רש״י שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105; בובר, שלמה, 1827-1906ברליןתרעב
 סדור רשב"ן שיק, שלמה צבי, 1844-1916ווייןתרנד
 סדור שביל חדש ויסברג, י.NEW YORKתרפט
 סדור שפה ברורה היידנהיים, וואלף ב"ר שמשוןרדלהייםתקפ
 סדור שפה ברורה עם תרגום אנגלי שטערן, מ.נ.י.תרפח
 סדור שפת אמת  רעדעלהייםתרסו
 סדור שפת אמת החדש  ניו יורקתרעו
 סדור שפת יהודה  ניו יורקתרפח
 סדור שפת ישראל לימות השנה כמנהג ק''ק אשכנזים   תשעא
 סדור שפתי ישנים עם תרגום פלניא  ווארשיויאתרכה
 סדור תהלת ה' שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ניו יורקתשז
 סדור תהלת ה' שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812  
 סדור תהלת ה' שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812נ.י.תשנ
 סדור תהלת ה' - אידיש - פרקי אבות ‫ וילהלם, ישעיה זוסיא ‬ברוקלין 
 סדור תהלת ה' - אידיש - שבת ‫ וילהלם, ישעיה זוסיא ‬ברוקלין 
 סדור תהלת ה' - נוסח אשכנז  ראסטובתרעח
 סדור תהלת ה’ - אידיש - המפורש וילהלם, ישעיה זוסיא ‬‫ ניו יורק ‬תשסח
 סדור תורה אור שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ניו יורקתשסה
 סדור תורה אור ושער הכולל - חלק א לבוט, אברהם דוד בן יהודה ליבווילנאתרנו
 סדור תורה אור ושער הכולל - חלק ב לבוט, אברהם דוד בן יהודה ליבווילנאתרנו
 סדור תפלה - תפלה למשה גלבשטין, הלל משה מעשיל בן צבי הירש, 1833-1907ירושליםתרנח
 סדור תפלה ישרה מרדכי מקרעמניץראדווילתקפ
 סדור תפלה כמנהג קהל קדוש ספרדים  מנטובהתקלו
 סדור תפלה למשה הגדה של פסח מדרש בחידוש פואה, אליעזר נחמןפרעמישלאתרנב
 סדור תפלה מכל השנה סידורוינציהשמו
 סדור תפלת ישראל  ניו יארקתרסד
 סדור תפלת ישרים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווארשאתרנח
 סדור תפלת ישרים חיים מרכי בראכרניו יארקתש
 סדור תפלת ישרים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווארשאתרנח
 סדור תקון שלמה  ניו יארקתש
 סדורה משנתו - בבא בתרא ח"א ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשסח
 סדורה משנתו - בבא בתרא ח"ב ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשעד
 סדורה משנתו - בבא קמא פרק ארבעה אבות ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשסא
 סדורה משנתו - בבא קמא פרק כיצד הרגל ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשסג
 סדורה משנתו - גיטין ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשסא
 סדר אברהם אברהם אבלי בן ירמיהפפד"אתקיג
 סדר אלי' - פירש על הגדה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797פראגתקעג
 סדר אליהו נסים, אליהושאלוניקיתקעו
 סדר אליהו - חלק א גורדון, אליהו בן דוד זאבניו יורקתרצב
 סדר אליהו - חלק א גורדון, אליהו בן דוד זאבורשהתרצב
 סדר אליהו רבא וזוטא אלפנדרי, אליהו בן יעקבקושטאתעט
 סדר אליהו רבא וזוטא אלפנדרי, אליהו בן יעקבקושטנדינאתעט
 סדר אשמורת הבקר מודנה, אהרן ברכיה בן משהויניציאהתפא
 סדר בני ישראל מלאך, יצחק שמשוןליוורנותרד
 סדר בני ישראל קופיליא, גבריאל בן אברהם אליעזרפיעטרקובתרמה
 סדר ברית אברהם - חלק א שפירא, אריה ליב בן יעקבלונדוןתרסח
 סדר ברכות מורפצ’יק, יחיאל מיכלקרקובשמב
 סדר ברכות מורפצ’יק, יחיאל מיכלפפד"מתרע
 סדר ברכות - בירורים וינברג, יצחק איזיק בן ברוך משה אריאלירושליםתשע
 סדר ברכות - הלכות וינברג, יצחק איזיק בן ברוך משה אריאלירושליםתשע
 סדר ברכות המזון  לובליןשנט
 סדר ברכת החמה בתקופתה  װארשאתרנז
 סדר ברכת המזון הגדה של פסח בציורים, כמנהג אשכנז ופולין  אוסטרהאתקפה
 סדר ברכת המזון הגדה של פסח עם הדינים. הכל הצגנו על עברי טייטש  לבובתרלד
 סדר ברכת המזון והגדה של פסח אויף עברי און דייטש  לאשצובתקעד
 סדר ברכת המזון עם הגדה בציורים כמנהג אשכנז ופולין  סדילקובתקפו
 סדר ברכת המזון עם הגדה בציורים כמנהג אשכנז ופולין עם דייטש  ווארשאתרט
 סדר ברכת המזון עם הגדה כמנהג אשכנז ופולין הכל על עברי טייטש  ווילנאתרכה
 סדר גיטין איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460ירושליםתשלח
 סדר גיטין אשכנזי, יהודה, מתמטיקאיאמשטרדםתקנז
 סדר גיטין משה יפהירושליםתשמח
 סדר גיטין וחליצה תאומים, יוסף בן מאירפיטסבורגתשכה
 סדר גיטין וחליצה מיכל בן יוסף, מקרקובװילנאתרכג
 סדר גמילות חסדים  Roedelheimתקצו
 סדר דרך הלימוד שיק, אליעזר שלמהBrooklynתשלו
 סדר הגדה וספירת העומר לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572לבובתרכו
 סדר הגדה לליל שמורים  רדלהייםתרטז
 סדר הגדה לליל שמורים  נ.י.תרעב
 סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש  ברליןתרכה
 סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש  נ.י.תרעב
 סדר הגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש עם ציורים  וינהתרנו
 סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין מינדיז, אברהם ב"ר יצחק פריראלונדוןתרסג
 סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין באינגליש מינדיז; אברהם ב"ר יצחק פריראלונדוןתרלח
 סדר הגדה לליל שמורים כמנהג אשכנז ופולין. עם העתקה חדשה בלשון מינדיז, אברהם ב"ר יצחק פריראלונדוןתרעב
 סדר הגדה לליל שמורים מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם ענגליש  חמ"דחשד
 סדר הגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי קסל, דוד, 1818-1893ברליןתרלג
 סדר הגדה ללילי פסח עם תרגום הוללנדית מולצר, שמואל יאמשטרדםתרנד
 סדר הגדה עם ארבעה עשר פירושים  פרעמישלאחשד
 סדר הגדה עם תרגום אנגלי ראזנאו, וויליאםנ.י.תש 1940
 סדר הגדה עם תרגום אנגלית רוזנאו; וויליאםנ.י.תרסו
 סדר הגדה עם תרגום אנגלית ונגינה רוזנאו, וויליאםנ.י.תרע 1910
 סדר הגדה של חג הפסח כפי מנהג הישראלים  בודפשטתרסג
 סדר הגדה של פסח  אמשטרדםתקלח
 סדר הגדה של פסח  פיורדאתקטו
 סדר הגדה של פסח - ביאור פני משה שפירא, משה בן יהושע איזיקווארשאתרנה
 סדר הגדה של פסח - סוד קדושים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; הורביץ, אהרן, מסטרשילוב, 1766-1828קניגסברג ?תרכו
 סדר הגדה של פסח - סוד קדושים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866 ; הורביץ, אהרן, מסטרשילוב, 1766-1828ווארשאתרמו 1885
 סדר הגדה של פסח - עם פירוש מגדים חדשים ביק, מאיר מנחם בן שאול יששכרירושליםתשי
 סדר הגדה של פסח (עם תרגום צרפתי ועם ציורים) R' Blackפאריסתרפה
 סדר הגדה של פסח אדער פארטראג אויף דיא ביידען ערזטען  פיורדאתקעט
 סדר הגדה של פסח אור זורח בז’יליאנסקי, משה יהושע בן אשר זליג, נפ’ 1919ירושליםתרפז
 סדר הגדה של פסח אשי ישראל ישא ברכה שמואל אליהו מזוואליןווארשאתרחצ
 סדר הגדה של פסח אשל אברהם ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשרלבובתרמז
 סדר הגדה של פסח באותיות גדולות  פאדגורזע אצל קראקאתרסח
 סדר הגדה של פסח באותיות גדולות אונד מיט עברי טייטש אויף  בודפשטחשד
 סדר הגדה של פסח באותיות גדולות מאד. עם ספירת העומר  נ.י.חשד
 סדר הגדה של פסח בית לוי ומטה לוי  וינהתרכח
 סדר הגדה של פסח גבורות ישראל מגיד משה מטה משה מאמר יהונתן  לבובתרכט
 סדר הגדה של פסח דברי חיים הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876לובליןתרצו
 סדר הגדה של פסח דברי חיים ואור עולם הלברשטם, חיים בן אריה ליבוש, מצנז, 1797-1876גראסווארדייןחשד
 סדר הגדה של פסח דיזי הגדה האבין מיר גשטעלט מיט פי' טייטש  הוראדנאתקנא
 סדר הגדה של פסח דיני הסדר בגרמנית  לידאתרעז
 סדר הגדה של פסח הוצאת בית מסחר הספרים של גונצר ו'לוין  ברליןתרפה
 סדר הגדה של פסח זבח פסח שבלי הלקט עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776לודזתרצו
 סדר הגדה של פסח כפי מנהג אשכנזים  וירונהתקפח
 סדר הגדה של פסח לחם עוני אחרית לשלום נפתלי הירץ, מריטובי; לנדא, יצחק אליהו בן שמואל, 1801-1876ווילנאתרלא
 סדר הגדה של פסח לקיטת יצחק הלטרכט, נח בן שמעון, מליסאווארשאתרט 1848
 סדר הגדה של פסח לשון אשכנז  ווילנא והוראדנאתקפה
 סדר הגדה של פסח מבוארה עם שבעה ועשרים באורים  ווילנאתרעד
 סדר הגדה של פסח מבוארת עם ששה עשר באורים  ווילנאתרסט
 סדר הגדה של פסח מדויק ומסודר מיבוים, זרחברליןתרנג
 סדר הגדה של פסח מחזה אברהם אברהם אבוש בן צבי הירש, מפרנקפורט דמייןפיעטרקובתרפח
 סדר הגדה של פסח מטעמי יצחק והגדת יעקב הורביץ, יצחק איצק; הורביץ, יעקב אורי שרגאבילגורייאתרפט
 סדר הגדה של פסח מיט אללען דינים אונד מנהגים אין דייטשער שפראכע נעבסט איינער פערשטענדליכען  פראגתקצו
 סדר הגדה של פסח מיט זעכציג מעלות ועם פירושים בעברי טייטש  נ.י.חשד
 סדר הגדה של פסח מיט ספורים אויף עברי טייטש  פראגחשד
 סדר הגדה של פסח מיט עברי טייטש מיט א נייעם פירוש סיפורי אלפס  לודזחשד
 סדר הגדה של פסח מנהגים אין דייטשער שפראכע  בודפשטתרלא
 סדר הגדה של פסח מעשה נסים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832קראקאתקפ
 סדר הגדה של פסח מעשה נסים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווארשאתקצז
 סדר הגדה של פסח מעשה נסים מגלת ספר יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווארשאתרנד
 סדר הגדה של פסח מר דרור ביבלקינד, מרדכי בן נחמיהווארשאתרמו
 סדר הגדה של פסח מר דרור מפענח קץ הגאולה ביבלקינד, מרדכי בן נחמיה; שמשון בן פסח, מאוסטרופולי, 1600-1648ווארשאתרסה
 סדר הגדה של פסח מראה יחזקאל פנט, יחזקאל בן יוסף, 1783-1845פרעמישלאתרנד
 סדר הגדה של פסח נחלת צבי ילקוט מנחם טקסין, מנחם צבי בן אריה, 1850-1918פיעטרקובתרסט
 סדר הגדה של פסח ספורי נפלאות ילקוט הרועים וגאולת ישראל משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831זיטומירתרט
 סדר הגדה של פסח ע"ת אנגלי  נ.י.תרמ
 סדר הגדה של פסח ע"ת אנגלי  נ.י.תרמו 1885
 סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי ה. סאקאלסקינ.י.תרמד
 סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי  נ.י.תרכד 1863
 סדר הגדה של פסח ע"ת אשכנזי ככתבו פלעסנער, שלמהפפד"מתרנח
 סדר הגדה של פסח עטרת צבי  קראטאשיןתר
 סדר הגדה של פסח עם הדינים  וינהתרפא
 סדר הגדה של פסח עם העתקה רוסית פירז’ניקוב, יצחקווילנאחשד
 סדר הגדה של פסח עם הציורים מיט עברי טייטש  ווארשא0
 סדר הגדה של פסח עם הציורים מיט עברי טייטש  ווארשאתרכז
 סדר הגדה של פסח עם הרבה פירושים  לובליןתרע
 סדר הגדה של פסח עם ט"ז פרושים  פרשבורג ?תרכט
 סדר הגדה של פסח עם כל הדינים ספורי נפלאות ילקוט הרועים וגאולת ישראל משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831נ.י.תשה 1945
 סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש  ווילנאתרכד
 סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש  ווילנאתרסד
 סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש והוספנו בו דיני בדיקת חמץ בלשון יהודית המורגלת  ווילנאתרעא
 סדר הגדה של פסח עם פי' אשכנז  הוראדנאתקעה
 סדר הגדה של פסח עם פי' לשון אשכנז  יוזעפאףתקפח
 סדר הגדה של פסח עם פירוש בעל מעשה רוקח רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקאוינהחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש בעל מעשה רוקח רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקאטרנובתרלא
 סדר הגדה של פסח עם פירוש האברבנאל אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508לודזתרפח
 סדר הגדה של פסח עם פירוש האברבנאל אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508אמשטרדםתעב
 סדר הגדה של פסח עם פירוש הבעל הפלאה הורביץ, פינחס בן צבי הירש, 1730-1805קאשויתשז
 סדר הגדה של פסח עם פירוש החתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839לבובתרכט 1868
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרעג
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804גראסווארדייןחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרצד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804נ.י.תרפח
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804בברויסקתרפו
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804וינהתרפג
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804טרנובתרנז
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804לובליןתרסט
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרסט
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804פיעטרקובתרסב
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרמו
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווילנאתרמה 1884
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרמב
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרמב
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווארשאתרמב
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804; משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831ווילנאתרלא
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804לובליןחשד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804וינה 
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המהר"ם שיק שיק, משה בן יוסף, 1807-1879לבובתרמ
 סדר הגדה של פסח עם פירוש המהר''ם שיק שיק, משה בן יוסףלבובתרמ
 סדר הגדה של פסח עם פירוש הרב אליהו גג’ גג’, אליהו בן יוסף, 1830-1904ליוורנותרצג
 סדר הגדה של פסח עם פירוש הרב צבי הירש קלישר קלישר, צבי הירש בן שלמה, 1795-1874ווארשאתרכד
 סדר הגדה של פסח עם פירוש השל"ה הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630פולנאהתקסה
 סדר הגדה של פסח עם פירוש השל"ה הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630זולקווא ?תקצה
 סדר הגדה של פסח עם פירוש כל בו והגר"א  קניגסברגתרטז
 סדר הגדה של פסח עם פירוש ר' שמשון מאוסטרופולי שמשון בן פסח, מאוסטרופולי, 1600-1648קאפוסט ?תקפו
 סדר הגדה של פסח עם פירש אשכנז  ווילנאתקעז
 סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי  ליוורנותרלו
 סדר הגדה של פסח עם שלשה פירושים אבודרהם, דוד בן יוסף; אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508 ;מכיר,משה בן יהודה אבןזיטומירתרלד
 סדר הגדה של פסח עם שרח פי אל ערבי ועם ציורים  ירושליםתשיב
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אנגלי  נ.י.תרמא
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אנגלית  נ.י.תרלה
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי גולדשמיד, א. ד.ברליןתרצז
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי פירשטענטאל, יפראג ברסלויאתרס
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי  וינהתקעב
 סדר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי, ומחוברת אלי' הגדה חדשה בלשון גרמנית שטיין, ל. אב"דפפד"מתרב
 סדר הגדה של פסח עם תרגום גרמני  לייפציגתקצט
 סדר הגדה של פסח עם תרגום פולני שפיצר, שלמהקראקאתרסה
 סדר הגדה של פסח עם תרגום פולני  פיעטרקובחשד
 סדר הגדה של פסח עם תרגום צרפתי  באזל ?תשיב
 סדר הגדה של פסח פסח אינס ריינע דייטשע איבערזעצט  דיהרנפורטתקפח
 סדר הגדה של פסח קהלת שלמה  דיהרנפורטתקסד
 סדר הגדה של פסח קול יהודה דיטש, חיים יהודה בן יוסף, -1937סאטמארתרחצ 1937
 סדר הגדה של פסח רגלי מבשר הרשטיק, אליעזרטשרנוביץתרפה
 סדר הגדה של פסח ריין יודיש עם תמונות האכמאן, אנ.י.חשד
 סדר הגדה של פסח שבט שמעון קוניץ, שמעון בן יהודה, 1815-1891מונקאטשתרסא
 סדר הגדה של פסח שיח יצחק חסדי השם מעוז האמונה גאולת עולמים מלצן, יצחק בן שמואלירושליםתרסט
 סדר הגדה של פסח שער השמים עם דרך חיים הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630ווארשאתרמג 1884
 סדר הגדה של פסח שער יששכר שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937מונקאטשתרחצ
 סדר הגדת ליל פסח איסטאמפאדה קון ליטרה קלארה  שאלוניקיתרפט
 סדר הדורות הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747קארלסרואתקכט
 סדר הדורות - חלק א הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1878
 סדר הדורות - חלק ב הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1882
 סדר הדורות - חלק ג הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1882
 סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט הלר, משלם פיבוש, מזבריזלבובתרם
 סדר הדין דרבמדיקר, אברהםירושליםתשע
 סדר הדלקת נרות חנוכה קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסא
 סדר ההגדה לליל שמורים אדלמן, צבי הירש, 1805-1858קניגסברגתרה
 סדר ההגדה לליל שמורים אפיקומן מתורגם אשכנזית דוראן, שמעון ב"ר צמחזולצבךתקפז
 סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם אשכנזית  ירושליםחשד
 סדר ההגדה לליל שמורים ומתורגם ענגליש  פורטתריז
 סדר ההגדה לליל שמורים ונעתק ללשון צרפת אלכסנדר בן ברוךפאריסתרז
 סדר ההגדה לליל שמורים מפורש במאמר אפיקומן ומתורגם אשכנזית דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444וינהתקפה
 סדר ההגדה לליל שמורים ע"ת אשכנזי  פירטהתריז
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתריג
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתריט
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרכז
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרלג
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרמח
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרנה
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרנח
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרס
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום אשכנזי הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832רדלהייםתרסה
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני  פורתתרכג
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום גרמני אדלמן, צבי הירש, 1805-1858קניגסברגתרה
 סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום לאשכנזית שטרן, מוינהתרכא
 סדר ההגדה של פסח בלאך, שלמה בן אפרים, הלוי, 1780-1858הנוברתרכח
 סדר ההגדה של פסח בלאך, שלמה בן אפרים, הלוי, 1780-1858הנוברתרח
 סדר ההגדה של פסח בלאך, שלמה בן אפרים, הלוי, 1780-1858הנוברתקצו
 סדר ההגדה של פסח הגדה חדשה בלשון גרמני בריק, משהפפד"מתרב
 סדר ההגדה של פסח ומתורגם בלשון עם ציורים בלום, ליבפאריסתרנח
 סדר ההגדה של פסח עם תרגום גרמני בלאך, שלמה בן אפרים, הלוי, 1780-1858הנוברתרא
 סדר ההגדה של פסח עם תרגום גרמני בלאך, שלמה בן אפרים, הלוי, 1780-1858הנוברתרט
 סדר ההגדה של פסח עם תרגום הונגרי  בודפשטתרנט
 סדר ההגדה של פסח עם תרגום צרפתי  פאריסתרכז
 סדר ההגדה של פסח עם תרגום צרפתי  פאריסתרכט
 סדר ההגדה של פסח צרפת כמנהג בלום, ליבפאריסתרמח
 סדר ההערכה מנטובה הועד הכללי הקק"ימנטובהתקלז
 סדר ההערכה מנטובה הועד הכללי הקק"ימנטובהתז
 סדר הוד והדר  ווילנאתרמט
 סדר הושענות שלמה קאהןניו יורקתשיט
 סדר החגיגה לחברת נחלת השבים גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצב
 סדר החכמים וקורות הימים - נויבאואר, אברהם, 1831-1907אוקספורדתרמח
 סדר החכמים וקורות הימים- חלק א נויבאואר, אברהם, 1831-1907אוקספורדתרמח
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןויניציאהשנט
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןוינציהשסה
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןווארשאתרלו
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןויניציאהשנט
 סדר היום בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעג
 סדר הלכה אדלשין, דוד שלמהווארשאתרעז
 סדר המאיר לארץ - נוסח אר"י ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760; שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ווילנאתרלב
 סדר המחזור כמנהג האשכנזים - חלק א  זולצבאךתקנד
 סדר המעמדות - חלק ב  ונציה, איטליהרפו
 סדר המעמדות עם פירוש אברהם סרוואל סרוואל, אברהם בן יהודה ליבאמשטרדםתו
 סדר המעמדות עם פירוש אברהם סרוואל סרוואל, אברהם בן יהודה ליבאמשטירדאםתמא
 סדר המצוות קלינברג, יעקב בן מתתיהו חייםווארשאתרכב
 סדר המצוות להרמב"ם מוינשטר, יעקב ליב, 1892-1951ניו יורקתשח
 סדר הנהגת חברה קדישא  נ.י. 
 סדר הנקור  קראקאשמ
 סדר הנקור יפה, יוסף בן אליעזר ליפמןווילנאתרכז
 סדר הנקור סורזינה, יעקב בן יוסףויניציאהשנה
 סדר הפורים המשולש זוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמה, 1849-1932ירושליםתרע
 סדר הפורים המשולש - פסח מעובין זוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמה, 1849-1932 עתר
 סדר הקונטיריס  אויגניוןתקכה
 סדר הקונטיריס  אויגניוןתקכה
 סדר הקמת מצבה פרידמאן, שלמה זלמןלייקוודתשעא
 סדר הקפות המפורש פרנקל, מאיר יוסף  
 סדר השביעית  ירושליםתשד
 סדר השלחן לרבי נפתלי וברכת המזון למהרנ''ש שפירא, נתן נטע - נפתליקליבלנדתשסז
 סדר התלמוד הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935ירושליםתרנא
 סדר התפילה לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572זולקווא 
 סדר התפלה  לונדןתקל
 סדר התפלה רוזנר, שלמה בן יהושעירושלםתשנט
 סדר התפלה ע״פ נוסח האר״י ז"ל - חלק א  זיטאמירתרכג
 סדר התפלה ע״פ נוסח האר״י ז"ל - חלק ב  וורשהתרמו
 סדר התפלות אליעזר בר׳ שמואלנו־יארקתקפו
 סדר התפלות או סדור לכל ימי השנה דורלכר, אלחנן, 1818-1889פאריסתרלו
 סדר התפלות מכל השנה עם פירוש בלשון אשכנז  אמשטרדםתסה
 סדר התקיעות וכוונתם קרסיק, דב בר בן יצחק איזיקווילנאתרנח
 סדר זמנים חבר, יצחק איזיק בן יעקבירושליםתשסה
 סדר זמנים גבריאל, חיא, מצפתויניציאהתלה
 סדר זמנים חבר, יצחק איזיק בן יעקבווארשאתרד
 סדר זמנים חבר, יצחק איזיק בן יעקבווארשאתרד
 סדר זמנים חבר, יצחק איזיק בן יעקבורשהתרד
 סדר טרוייש מנחם בן יוסףפפד"מתרסה
 סדר יעקב על מסכת עבודה זרה - חלק א ורשנר, יעקב ירחםירושלםתשע
 סדר יעקב על מסכת עבודה זרה - חלק ב ורשנר, יעקב ירחםירושלםתשע
 סדר כל תפלות השנה  New Yorkתרסה
 סדר כל תפלות השנה - חלק ראשון - עבור בית הכנסת, בבית ובבית הספר  פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הבריתתרסה
 סדר כל תפלות השנה - חלק שני - לשבת ויום טוב  פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הבריתתרסה
 סדר לימים נוראים כמנהג ק״ק קארפינטראנץ  אמשטרדםתצט
 סדר למקרא - חלק א הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935ירושליםתרצג
 סדר למקרא - חלק ב הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935ירושליםתרצג
 סדר למשנה כהן, יהושע זליגווארשאתרמו
 סדר מעמדות מעמדות.אמשטרדםתעז
 סדר מעמדות מעמדות.ויניציאהשסו
 סדר מעמדות הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630וויןתקעו
 סדר מעמדות מעמדות.אמשטרדםתעז
 סדר מעמדות מעמדות.אמשטרדםתעז
 סדר מעמדות הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630וויןתקעו
 סדר מעמדות ושיר היחוד  ויניציאהתקלב
 סדר מעמדות ושיר היחוד  ויניציאהתקלב
 סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי לנדא, משהפראגתרט
 סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי לנדא, משהפראגתרל
 סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי לנדא, משהפראגתרלה 1875
 סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי לנדא, משהפראגתקצז
 סדר מרבה לספר הגדה של פסח עם תרגום אשכנזי לנדא, משהפראגתרלא
 סדר משנה - חלק א בוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל, 1740-1818פרגתקפ
 סדר משנה - חלק א בוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל, 1740-1818פראג ירושליםתקפ - תרס - שם תש - שם תשא
 סדר סליחות השלם עטרת פז זביחי, פנחסירושליםתשסז
 סדר סליחות כמנהג ליטא רייסין וזאמוט  ווילנאתרלט
 סדר סליחות מפורשת באר יעקב כמנהג ליטא פנט, חיים צבי בן יעקבירושליםתשנה
 סדר סליחות מפורשת באר יעקב כמנהג פולין פנט, חיים צבי בן יעקבירושליםתשנה
 סדר עבודה מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620מנטובהתקלז
 סדר עבודה מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620מנטובהשעט
 סדר עבודה ‫ מנחם עזריה, מפאנוירושליםתשסח
 סדר עבודה ומורה דרך תפלות. סדור. תקפ"ד. סלויטה.סלויטהתקפה
 סדר עבודת היום אפיסדורף, יששכר דב בריש בן יוסףלבובתרכח
 סדר עבודת יום הכפורים גפנר, יששכר אברהםווארשא 
 סדר עבודת ישראל  רודעלהיים, גרמניהתרסא
 סדר עבודת ישראל  רעדעלהייםתרסא
 סדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים  לונדרישתקמ
 סדר עבודת קרבנות בבהמ"ק מכל השנה עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776פרשבורגתקצה
 סדר עולם  קושטארעו
 סדר עולם זוטא גרוסברג, מנשהלונדוןתרע
 סדר עולם רבא עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ווארשאתרסה
 סדר עולם רבא רבי יוסי בן חלפתאווילנאתרה
 סדר עולם רבא רטנר, ברווילנאתרנז
 סדר עולם רבא וזוטא - מגלת תענית עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776המבורגתקיז
 סדר עולם רבא וזוטא - מגלת תענית    
 סדר עולם רבה וזוטא - מגילת תענית - ספר הקבלה לראב"ד - דברי מלכי בית שני  אמשטרדםתעא
 סדר עולם רבה וזוטא - מגילת תענית - ספר הקבלה לראב"ד - דברי מלכי בית שני  באזלשמ
 סדר עולם רבה וזוטא - מגילת תענית - ספר הקבלה לראב"ד - דברי מלכי בית שני  ויניציאהשה
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797אמשטרדםתקסט
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווארשאתרכב
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתשטו
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד  קארעץתקמה
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד  לבובתרי
 סדר קול יעקב פיוטרקובסקי, יעקבסאיניתרסז
 סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד פרימן, אברהם חיים, 1899-1948ירושליםתשה
 סדר קריאי מועד - אור שבעת הימים רז, אלעזר זאבירושליםתשסט
 סדר קריאי מועד - אור שבעת הימים - הושענא רבה אלעזר זאב רזירושליםתשסט
 סדר ר"ה - בית אברהם אברהם זיתוןבּית שׁמשׁתשע
 סדר רב עמרם גאון - חלק א עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק א עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק א עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק ב עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק ב עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק ב עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם השלם - חלק א פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916ירושליםתרעב
 סדר רב עמרם השלם - חלק א פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916ירושליםתרעב
 סדר רב עמרם השלם - חלק ב פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916ירושליםתרעב
 סדר רב עמרם השלם - חלק ב פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916ירושליםתרעב
 סדר שובבי"ם ת"ת מושקוביץ, צבי בן זאב מאירוינהתרמב
 סדר שובבי"ם ת"ת מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושלםתשיז
 סדר של הגדה כמנהג ספרדים עם תרגום לאדינו אלקלעי, דוד בן משהלוגראדותרב
 סדר שנה האחרונה אדלר, יצחק  
 סדר תהילים ומעמדות  וויןתקעו
 סדר תהילים ומעמדות  וויןתקעו
 סדר תורה ותפלה - חלק א  ווילנאתרס
 סדר תורה ותפלה - חלק ב  ווילנאתרסב
 סדר תחנונים ופיוטים ופזמונים וקינות  ויניציאהשצח
 סדר תחנות ובקשות  וויןתקעו
 סדר תחנות ובקשות  וויןתקעו
 סדר תנאים ואמוראים כהנא, קלמן, 1910-1981פפד"מתרצה
 סדר תנאים ואמוראים מרקס, אלכסנדר, 1878-1953ברסלויאתרעא
 סדר תעניות רודריגז-מנדס, שמואלאמשטרדםתקלא
 סדר תפילה - כתב יד לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ירושליםתשנח
 סדר תפילה עם ביאור שיח יצחק שמעון יצחק הלוי פינקלשטייןירושליםתשכח
 סדר תפילה עם כוונת האר"י לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572לבוב תקמח
 סדר תפילה עם פרוש יעקב מעמדין עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776לבובתרכג
 סדר תפילות מכל השנה - חלק א שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין ניתשכה
 סדר תפילות מכל השנה - חלק ב שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין ניתשכה
 סדר תפלה אלכסנדר, אלונדוןתקעז
 סדר תפלה פפו, מיכאל מנחםוויעןתרסח
 סדר תפלה - ספרדית, פורטוגזית  ליבורנותקפה
 סדר תפלה לתענית - כמנהג ק"ק הספרדים רודריגז-מנדס, שמואלאמשטרדםתפה
 סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האר"י - חלק א לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572זאלקאווא 
 סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האר"י - חלק ב לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572זאלקאווא 
 סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האר"י - חלק ג לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572זאלקאווא 
 סדר תפלה מנחה וערבית לחול ולשבת קידוש וזמירות המשרד לעניני דתותירושליםתשנב
 סדר תפלה שער הרחמים אבודרהם, דוד בן יוסף; פינחס בן יהודה, מפולוצקשקלאוותקמח
 סדר תפלה שער הרחמים אבודרהם, דוד בן יוסף; פינחס בן יהודה, מפולוצקשקלאוותקמח
 סדר תפלות  [Venice]תקלב
 סדר תפלות החדש אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806וויעןתרנג
 סדר תפלות החדש אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806וויעןתרנג
 סדר תפלות ותחנות ופזמונים לכל ימות השנה  ויניציאהתכה
 סדר תפלות כל השנה יוסף צבי הערץנוי יורקתשכ
 סדר תפלות כל השנה כמנהג ק"ק איטאלייאני  ויניציאהתקלב
 סדר תפלות כל השנה כמנהג ק"ק ספרד סדורוינציהשסא
 סדר תפלות כמנהג איטאלייאני סרמונטה, הלל משה, 1969ירושליםתשעא
 סדר תפלות כמנהג ק"ק ספרדים  אמשטרדםתקכא
 סדר תפלות כפי מנהג ק"ק איטליאני מורטרה, מרדכי, הלוימנטובהתרכו
 סדר תפלות ליום כפור - מוסף, מנחה, ונעילה כמנהג פולין  לאנדאןתקצד
 סדר תפלות לימי החול לספרדים  Livornoתרכד
 סדר תפלות לימי החול לספרדים  Livornoתרכד
 סדר תפלות לימי שמחת תורה  אמשטרדםתקכט
 סדר תפלות מכל השנה שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812קאפוסטתקעו
 סדר תפלות מכל השנה עם תרגום ללשון אנגלית פיליפס, דר. א. טה.ניו יורקתרעד
 סדר תפלות, שבחות ושירים  אמשטרדםתקיז
 סדר תפלת ישראל - כמנהג אשכנז - דרך החיים תפלות. סדור. תקצ"ג. אוסטרה.אוסטרהאתקצג
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתרלח
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים ליסאי, יעקבפראנקפורט דמייןתרא
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים ליסאי, יעקבפראנקפורט דמייןתרא
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתרלח
 סדר תפלת כל פה לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ווילנאתרסז
 סדר תקון חצות שנוהגים בכל ארץ הקדושה  וניציאהתקנד
 סדר תקוני ישרים תיקון ליל שבועות וליל הושענה רבא - הגדה של פסח  לבובתקצז
 סדרא דהילולא ישׂראל בּוקשׁטיין תשעב
 סדרה Nissan 5694 עלישבערג, פנחס ב"ר יהושע העשילריגאתרצד
 סדרי התפילה ומנהגי בתי הכנסת באחוזה רבתי הרשקוביץ, דניאלחיפהתשעה
 סדרי טהרה אשכנזי, אלחנן בן שמואל זנוילוינהתרם
 סדרי טהרה אשכנזי, אלחנן בן שמואל זנוילברליןתקלג
 סדרי טהרה אשכנזי, אלחנן בן שמואל זנוילסדילקובתקצו
 סדרי טהרות - אהלות לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890יוזעפאף-פיעטרקובתרלג - תרסג
 סדרי טהרות - אהלות - מפתח לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890נ.י.תשכא
 סדרי טהרות - כלים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890יוזעפאף-פיעטרקובתרלג - תרסג
 סדרי טהרות - כלים - מפתח לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890נ.י.תשכא
 סדרי תורה מועלם, ציון בן יהודהירושליםתשסח
 סדרת גדולי הדורות - אנשי כנסת הגדולה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסא
 סדרת גדולי ישראל - אחר מיטתו של מרן הגאון ר' אלעזר מנחם מן שך שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסב
 סדרת גדולי ישראל - הלל הזקן שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנח
 סדרת גדולי ישראל - הרב מפוניבז' שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 סדרת גדולי ישראל - חכם ר' בן ציון אבא שאול שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמט
 סדרת גדולי ישראל - מפרשי הש''ס רש''י ותוספות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנח
 סדרת גדולי ישראל - מרביץ התורה הגדול שורץ, יואל בן אהרןירושלים 
 סדרת גדולי ישראל - רבי חייא רבא שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 סדרת גדולי ישראל - רבי יהודה הנשיא - חותם המשנה שורץ, יואל בן אהרןירושלים 
 סדרת גדולי ישראל - רבי ישראל משקלוב שורץ, יואל בן אהרןירושלים 
 סדרת גדולי ישראל - רבי מאיר ורבי שמעון בן יוחי שורץ, יואל בן אהרןירושלים 
 סדרת גדולי ישראל - רבי עקיבא ודורו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנו
 סדרת גדולי ישראל - רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשס
 סדרת גדולי ישראל - רבנו הגדול שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנה
 סדרת גדולי ישראל - תולדות הגה''צ ר' שמשון רפאל הירש זצ''ל שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשס
 סדרת גדולי ישראל - תולדות החתם סופר ותקופתו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 סדרת גדולי ישראל - תולדות רבינו משה בן מיימון (הרמב''ם) זצלל''ה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 סדרת גוף ונשמה - גשמיות ורוחניות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסא
 סדרת דע מה שתשיב - היהדות מול בנותיה הסוררות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסג
 סדרת המידות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 סדרת המידות - חדוות חיים - החידוש וההתחדשות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנג
 סדרת המידות - חדוות חיים - החידוש וההתחדשות שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנג
 סדרת המידות - מידת הקנאה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנב
 סדרת נפלאות הבורא - אוזן שומעת - האף והריח - עין רואה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 סדרת נפלאות הבורא - החגבים והארבה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 סדרת נפלאות הבורא - רקיע השמים שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 סדרת נפלאות הבורא - שיח השדה שורץ, יואל בן אהרן - גולדשטיין, יצחקירושליםתשסא
 סדרת תורה ומדע - הכתב והמכתב שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסד
 סובלנות וויתור  בני ברקתשעא
 סוגה בשושנים מרגליות, מרדכי בן אליהווילנהתרנד
 סוגה בשושנים גליזר, יואל יהודה בן משה, 1850-1915לבובתרסד
 סוגה בשושנים - שושנים לדוד - חלק א גרינברג, דוד בן שמואל  
 סוגה בשושנים - שושנים לדוד - חלק ב גרינברג, דוד בן שמואלורשהתרעד
 סוגה בשושנים - שושנים לדוד - חלק ב גרינברג, דוד בן שמואלורשהתרעד
 סוגיא דמוקצה - חלק א שריבר, שלמה בן צביביתר עיליתתשנט
 סוגיא דמוקצה - חלק ב - א שריבר, שלמה בן צביביתרתשסא
 סוגיא דמוקצה - חלק ג - ג (נולד) שריבר, שלמה בן צביביתרתשסז
 סוגיא דמוקצה - חלק ג - ד (נולד) שריבר, שלמה בן צביביתרתשסו
 סוגיות בהלכות שבת בית מדרש גבעת אסף תשע
 סוגיות הגמרא גולדמן, יעקב בן מרדכיווילנאתרסח
 סוגיית הגיוס לנח''ל (מדריך לחייל היהודי א) שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 סוד אמונה שיק, אליעזר שלמהירושליםתשמה
 סוד אמונים טערעאנצקי, משה מקרעמנטשוקירושליםתרסה
 סוד ברית יצחק יצחק, מקריסנפוליזאלקוואתקנט
 סוד ברית יצחק יצחק, מקריסנפוליזאלקוואתקנט
 סוד ה' לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696מנטובהתקסו
 סוד ה' לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696ברליןתע
 סוד ה' לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696אמשטרדאםתנד
 סוד ה' לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696אמשטרדםתקה
 סוד ה - שרביט הזהב לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696קרית יואלתשסב
 סוד ה’ עם שרביט הזהב לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696וינהתקעד
 סוד האושר מיללעראוקלנדתרצז
 סוד החשמל פיש, יקותיאלבני ברקתשעב
 סוד החשמל חלק א ‫ פיש, יקותיאל זלמן זאבירושליםתשעא
 סוד החשמל חלק ב ‫ פיש, יקותיאל זלמן זאבירושליםתשעא
 סוד החשמל חלק ג ‫ פיש, יקותיאל זלמן זאבירושליםתשעא
 סוד החשמל חלק ד ‫ פיש, יקותיאל זלמן זאבירושליםתשעא
 סוד החשמל חלק ה ‫ פיש, יקותיאל זלמן זאבירושליםתשעא
 סוד היסודות    
 סוד הישועה קורט, חיים משהתל אביבתשסג
 סוד העבור ואגפי’ ברב, יצחקדרוהוביטשתרנז
 סוד הקפות יהושע הורביץ, שמעון צבי בן מאיר ליבירושליםתרצז
 סוד השבת כהן, זמיר בן אליעזר, 1965-ביתר עלית 
 סוד השמחה חלק א ‫ אדמון, מישאלבני ברקתשעא
 סוד השמחה חלק ב ‫ אדמון, מישאלבני ברקתשעא
 סוד התשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263פרשבורג 
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648וירונהתז
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ירושליםשנט
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאהשנט
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאהשנט
 סוד ישרים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ווארשא-לובליןתרסב - תרסח
 סוד ישרים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ווארשא-לובליןתרסב - תרסח
 סוד ישרים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ווארשא-לובליןתרסב - תרסח
 סוד ישרים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ווארשא-לובליןתרסב - תרסח
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648פראגשנא
 סוד ישרים לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ווארשא-לובליןתרסב - תרסח
 סוד ישרים על התורה לינר, גרשון חנוך הנך בן יעקב, 1839-1890ירושליםתשסב
 סוד נצח ישראל מונטוידאו. ועד העיר לכל עניני הדתמאנטעווידעאתשיא
 סוד נצח ישראל - חלק א מיללעראוקלנדתרצ
 סוד נצח ישראל - חלק ב מיללעראוקלנדתרצ
 סוד עץ הדעת ליב, ישעיה בן יוסף, הלויירושליםתרנא
 סוד קיומנו אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ירושליםתרצד
 סודות הסוכה ראזאף, בנימין זאבנ.י.תרצג
 סודי רזיא אלעזר בן יהודה, מגרמיזהבילגורייאתרצו
 סוכת אליהו ס.ה. תשסז
 סוכת דוד שירירו, חיים דודשאלוניקיתקלח
 סוכת דוד כהן, דוד בן אהרןירושליםתרמה
 סוכת דוד שירירו, חיים דודשאלוניקיתקלח
 סוכת דוד חלק - א כהן, מנשה בן ציוןירושליםתשסט
 סוכת דוד חלק - ב כהן, מנשה בן ציוןירושליםתשסט
 סוכת שלום גוטמכר, אליהו, 1796-1874ירושליםתרמג
 סוכת שלום - בבא קמא מזרחי-עדני, שלוםירושליםתרנא
 סוכת שלום - בבא קמא מזרחי-עדני, שלוםירושליםתרנא
 סוכת שלום - חלק א סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרפד
 סוכת שלום - חלק ב סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרפד
 סוכת שלום יצחק - חלק א לויטן, שלום יצחק, 1878-1941פיעטרקובתרפז
 סוכת שלומך רוזנר, יחיאל פישל בן משה מנחםבני ברקתשעב
 סולם יעקב מסקין, יעקב בן מרדכי, 1883-1956ניו יורקתש
 סולת למנחה רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733דעסויתנו
 סופה של מפת הדרכים ערוץ קול שמחהירושליםתשסג
 סופר המלך - חלק א ברנפלד, יצחק צבי, 1917-1998זכרון מאיר,בני ברקתשלו
 סופר המלך - חלק ב ברנפלד, יצחק צביזכרון מאיר,בני ברקתשלו
 סופר מהיר סופר, יצחק ליבבודפשטתרפג
 סוציאליזם אצל הנביאים מרדכי ארי` הלוי ניסענבויםשיקגותרפז
 סור מרע מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648פפד"מתעג
 סור מרע מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648אמשטרדםתנח
 סור מרע מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ווילנאתרנז
 סור מרע ועשה טוב איכנשטין, צבי הירש, מזידיטשובלובליןתערב
 סור מרע ועשה טוב איכנשטין, צבי הירש, מזידיטשוב, 1763-1831  
 סחורה בשביעית קצבבני ברקתשסח
 סיבת התנגדותו של רבינו יעקב מעמדין לרבינו יהונתן אייבשיץ מרגליות, ראובן, 1889-1971תל אביבתשא
 סידור סידורטוריןרפה
 סידור סידוראסטרהא 
 סידור    
 סידור אהלי שם השלם פרץ, מיכאל בן יוסףירושליםתשסז
 סידור אר"י - כתב יד לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ירושליםתשנח
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776זיטאמירתרמט
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ווארשאתרמא
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776זיטאמירתרמט
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ווארשאתרמא
 סידור דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתקצט
 סידור דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתקצט
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - הגדה של פסח - חלק ט וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ב וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ג וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ד וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ה וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ו וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ז וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ח וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ט"ו וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק ט"ז וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"א וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"ב וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"ג וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"ד וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"ז וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק י"ח וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק כ וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגאונים והמקובלים והחסידים - חלק כ"א וינשטוק, בנציון משה יאירירושליםתשל - מג
 סידור הגר"א - חלק א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הגר"א - חלק א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הגר"א - חלק ב אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הגר"א - חלק ב אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הכוונות נקודות הכסף - חלק מנחה ומעריב בינג, יחזקאלבני ברקתשסה
 סידור הנאו שפ"ח רפלד, מאיר; תבורי, יוסף, 1942-הענושפח
 סידור הרש"ש - נקודות הכסף חלק כוונות השולחן בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש אור המלך שרעבי, שלוםירושליםתשנא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק כוונות השולחן בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק ק"ש שעה"מ, ברכות השחר, תיקון חצות, תפילות, ויחודים בינג, יחזקאלבני ברקתשסז
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דער"ש, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות בין המצרים בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר כוונות חנוכה בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר ערבית דליל פסח בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר ראש חודש בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפילות שחרית ומוסף דיו"ט שבועות בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפלות מנחה ומעריב דחול בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סדר תפלת שחרית דחול בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור ברכת הלבנה בינג, יחזקאלבני ברקתשעד
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור כוונות ברית המילה בינג, יחזקאלבני ברקתשעה
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - סידור ספירת העומר אור הלבנה בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - ק"ש שעה"מ, ברכות השחר בינג, יחזקאלבני ברקתשעג
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - שחרית ומוסף שבת קודש בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - תיקון השובבי"ם וט"ז התיקונים בינג, יחזקאלבני ברקתשעא
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - תפילת מנחה דש"ק, סעודה שלישית, ומעריב דמוצש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשעב
 סידור הרש''ש נקודות הכסף - ברית מילה בינג, יחזקאלבני ברק 
 סידור הרש''ש נקודות הכסף - מצות הקידושין בינג, יחזקאלבני ברקתשעה
 סידור השלם ע''פ אור החמה - אשכנז קרוזר, זונדלירושלםתשסז
 סידור השלם ע''פ אור החמה - ספרד קרוזר, זונדלירושלםתשסז
 סידור התפלה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסג
 סידור ויעתר יצחק סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמה
 סידור יעב"ץ - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אלטונא 
 סידור יעב"ץ - חלק ב עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אלטונא 
 סידור ישן    
 סידור כוונות תורת חכם - הגדה של פסח מכון ים החכמהירושלים 
 סידור כוונות תורת חכם - החופה ושבע ברכות מכון ים החכמהירושליםתשעד
 סידור כוונות תורת חכם - חק לישראל מכון ים החכמהירושלים 
 סידור כוונות תורת חכם - ימות החול מכון ים החכמהירושליםתשעד
 סידור כוונות תורת חכם - ערבית ליל פסח מכון ים החכמהירושלים 
 סידור לשבת צהר לתיבה ריזמן, אברהם יהושע השל, 1918-2009; רייזמן, צבי בן אברהם יהושע השל תשסז
 סידור עיון תפילה - אשכנז שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןירושליםתשסט
 סידור עיון תפילה - ספרד שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןירושליםתשסח
 סידור עם פרקי אבות  אוגסבורגרצד
 סידור רבנו שלמה - סידור חסידי אשכנז שלמה בן שמשון, מגרמיזא; אלעזר בן יהודה, מגרמיזהירושליםתשלב
 סידור שבח שבת - כמנהג אשכנז וספרד תפלות. סדור. תרפ"ח. בודפשט.בודאפעסטתשד
 סידור שער השמים - של"ה הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתעז
 סידור שער השמים - של"ה הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתעז
 סידור שפה ברורה - מתורגם אשכנזית  רעדלהייםתקצב
 סידור תורת חכם - חלק זמירות לשבת קודש מכון ים החכמהירושליםתשעד
 סידור תיקון שבת משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831ווארשאתקפז
 סידור תפילה להרש"ש - חלק א שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק א שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ב שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ג שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ג שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ו שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ז שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ח שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור תפילה להרש"ש - חלק ט שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושלים 
 סידור.קראקא שנ"ז רבי צבי הירש, ורבי מרדכי הכהןקראקאשנו
 סידורו של שבת טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814לבובתרכד
 סידורו של שבת - חלק א טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814מאהלובתקעג
 סידורו של שבת - חלק ב טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814מאהלובתקעג
 סידור-מנטובה רבי אליהו בחורמנטובהשכב
 סיום הש"ס שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937 תקפז
 סיומא דפסקא - תמת ישרים שלום, יוסף בן יהודהויניציאהשפב
 סיומי המסכתות מירסקי, שמואל קלמן, 1899-1967נ.י.תשכב
 סייג לתורה וירמש, אשר אנשל בן וולףפרנקפורט דמייןתקכו
 סייג לתורה אהרן בן מנחם, מקמניץלבובתקע
 סייג לתורה וירמש, אשר אנשל בן וולףפרנקפורט דמייןתקכו
 סייעתא דשמיא שמעיה בן יהונתןדיהרנפארטתקלד
 סייעתא דשמיא שמעיה בן יהונתןדיהרנפורטתקלד
 סיכום טור, בית יוסף, דרכי משה הלכות עירובין קינד, דניאל בן צבי אברהםירושליםתשעג
 סיכומי הלכות - הל' נדה וטבילה רבינוביץ, זאב נחום בן אלחנן י.ד.בית שמשתשעג
 סימן סיבה והבדלה צבי יהודה דרור  
 סימנא מילתא בורנשטין, חנוך חניךפיעטרקובתרע
 סימני ברכה רפפורט, רפאלבני ברקתשעד
 סימני הפסקה בתלמוד פרידמן, אלכסנדר בן חיים יהושעװארשאתרעג
 סימני הפסקה בתלמוד פרידמן, אלכסנדר בן חיים יהושעװארשאתרעג
 סימני השחיטה אפלבוים, אפרים אלעד בן מנחם עמיירושליםתשעג
 סימני וקצורי המרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטושיט
 סימני רעשים ורעמים לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572פיעטרקובתרע
 סימני רעשים ורעמים לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572טשערנאוויטץתרנב
 סימני רעשים ורעמים לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572טשרנוביץתרח
 סימני רעשים ורעמים לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572טשרנוביץתרכז
 סיני (סינ"י) קרויז, יהודהמונקאטשתרסט
 סיפור השתלשלות הגילויים של ספר סיפורי מעשיות פרנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליבירושליםתשע
 סיפור חלומות מארעות צבי. תקצ"ד. למברג.לבובתקסד
 סיפורה של משפחה בני הדור הקודם שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסה
 סיפורי גלגולים ורוחות בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 סיפורי גלגולים ורוחות - אגרת המהר"ל (מזויף) בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 סיפורי המעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לעמבערגתרסב
 סיפורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרמא
 סיפורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ירושליםתשנא
 סיפורי מעשיות - ספר הרמזים - לוית חן נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ביתר עיליתתשסט
 סיפורי צדיקים החדש סובלמן, אברהם יצחק בן אשר אנזללבובתרסט
 סיפורי קדושים  פיעטרקובתערא
 סיפורי רבה בר בר חנה יהודה דוד אייזענשטייןניו יורקתרצז
 סיפורים  תל אביב 
 סיפורים מהחיים - קיצור שבחי הבן איש חי קרן הפצת הרי"ח הטובירושליםתשסט
 סיפורים נוראים קידנר, יעקבמונקאטשתרנד
 סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות גרוס, שלום יהודהניו יורקתשמח
 סיפורים נפלאים מליק, חיים יצחקסטו מרהתש
 סל המצות גריבר, יוסף בן צבי הירשווילנאתרלא
 סלה אהללך  ירושליםתשסה
 סלו סלו המסילה פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883לעסלאתרכו
 סליחה כמנהג ק''ק אשכנזים שבאיטליה  ויניציאהתעב
 סליחה לקדושים שפירא, נתן נטע בן שלמה, 1585-1633[קראקאשצא
 סליחה משובחה - משעון לילדים אוירבך, שמעון בן משלם זלמןפפד"מתעא
 סליחות  ויניציאהשח
 סליחות  מינסקתקפג
 סליחות  ווילהרמרש דארףתצז
 סליחות - מנהג אשכנז - כתב יד    
 סליחות אין טייטשן  פראגשפ
 סליחות ופזמונים אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-158פרגשעד
 סליחות כמנהג וואלין  ווילנאתרפח
 סליחות כמנהג פולין  זבארזתקעז
 סליחות כמנהג ק''ק אשכנזים  ויניציאהשס
 סליחות כמנהג ק''ק אשכנזים  ויניציאהשס
 סליחות לאשמורות הבקר  אמשטרדםתכו
 סליחות לימים נוראים  וינהתרפט
 סליחות מכל השנה כמנהג ק״ק אשכנזים יצ״ו  אמשטרדםתפ
 סליחות עם בית לוי מטה לוי לא נודעחמ"דתקסה
 סליחות שירות ותושבחות אוירבך, אברהם בן יצחקאמשטירדאםתלז
 סלסלות יוסף צינוביץ, יוסף אברהםלומזהתרצז
 סלע מדינה יונתן אושינסקיירושליםתשעב
 סלעי ומצודתי גורן, עמי בן יונהירושליםתשעה
 סלת מנחה בלולה שנבר, מרדכי גומפלאלטונאתקנז
 סלת מנחה בלולה שנבר, מרדכי גומפלאלטונאתקנז
 סלת נקיה מאזוז, מאיר נסים בן מצליח, 1945-בני ברקתשמג
 סם חיי עשאל, חיים בן בנימיןשאלוניקיתקו
 סם חיי עשאל, חיים בן בנימיןשלוניקיתקו
 סם חיים    
 סם חיים אברהם בן אלעזר, הלויליוורנותקסו
 סם חיים חיים בן צבי, מפוזנהאמשטרדםתנב
 סם חיים חיים בן צבי, מפוזנהאמשטרדםתנב
 סם חיים אברהם בן אלעזר, הלויליוורנותקסו
 סם חיים חיים בן צבי, מפוזנהאמשטרדםתנב
 סמ"י דחיי אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיירושליםתשעג
 סמא דחיי חיים יעקב בן יעקב דודאמשטרדםתצט
 סמא דחיי אלעזר בן אריה ליב, מפילץ, 1758-1837ווארשאתקנו
 סמא דחיי נורצי, רפאל בן גבריאלירושליםתרפד
 סמא דחיי סטניסלבסקי, אפריםברדיטשובתרנו
 סמד"ר גוזלן, מסעוד בן יוסףליוורנותרל
 סמד"ר גוזלן, מסעוד בן יוסףליוורנותרלב
 סמוכים לעד אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729שאלוניקיתקפו
 סמוכים לעולם הרטמן, מנחם מנדללעמבערגתרסא
 סמי המות והרפואות כנגדם משה בן מימון, 1138-1204ירושליםתשב
 סמיכה לחיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתקפו
 סמיכת חכמים כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719ניו יורקתשלט
 סמיכת חכמים כהן, אהרן מנדל, 1866-1927קהירתרעא
 סמיכת משה הורביץ, צבי יהושע בן שמואל שמלקה, -1816פרעמישלאתרמז
 סמיכת נופלים וינברגר, אביגדורסיגטתרסז
 סמיכת נופלים וינברגר, אביגדורסיגטתרסג
 סמיכת נופלים-חלק ב וינברגר, אביגדורסיגטתרעא
 סמן טוב - חלק ב שלעז, צבי הירש בן בנציוןברדיטשובתרס
 סמנים על חידושי הבחיי טריביש, נפתלי הירץהידרנוםשו
 סנהדרי גדולה - מכות - חלק א מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - רלבג, יצחק בן אליעזר דןירושליםתשכח
 סנהדרי גדולה - סנהדרין - חלק א מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - ליפשיץ, יעקב בן דוד, הלויירושליםתשכח
 סנהדרי גדולה - סנהדרין - חלק ב מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - קופרברג, יהודה, הלויירושליםתשכח
 סנהדרי גדולה - סנהדרין - חלק ג מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - ליפקין, בנימין בן אריה ליבירושליםתשכח
 סנהדרי גדולה - סנהדרין - חלק ה מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - לזבניק, גרונם, הכהןירושליםתשכח
 סנהדרי גדולה - סנהדרין - חלק ו מכון הרי פישל לדרישת התלמוד - ליפשיץ, יעקב בן דוד, הלויירושליםתשכח
 סנהדרי קטנה בורנשטין, אברהם יהושע השלפיעטרקובתרסא
 סניא דיבי מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתרצז
 סניא דיבי מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947ניו יורקתרצז
 סניא דיבי מוינשטר, אורי בן משה אברהם, 1888-1947 תרצז
 סניגור צויפל, אליעזר צבי בן דוד, 1815-1888ווארשאתרמה
 סניגור ברו, ישעיהירושלים 
 סניגוריא הורביץ, שמעון צבי בן מאיר ליבירושליםתש
 סנסן ליאיר אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנד
 סנסן ליאיר אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותרב
 סנסני עץ החיים רבילסקי, משהאודיסהתרסח
 סעדיה גאון ופי' לדניאל גרינהוט, אלעזר, 1850-1913ירושליםתרסב
 סעודת מצוה טירני, דניאל בן משה דודויניציאהתקנא
 סעודת מצוה טירני, דניאל בן משה דודויניציאהתקנא
 סעודת מצוה טירני, דניאל בן משה דודויניציאהתקנא
 סערה לדממה  ירושליםתשעא
 סערה לדממה דבליצקי, שליהירושליםתשעא
 סערת אליהו אברהם בן אליהו, מוילנהווארשאתרלז
 סערת אליהו אברהם בן אליהו, מוילנהחמ"ד 
 סערת אליהו   תשמו
 סערת תימן קרח, עמרם בן יחיאירושליםתשיד
 ספור החיים אנג’ל, חיים וידל שבתי בן שבתישאלוניקיתקכא
 ספור מדברי ימי יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ראזנבלום, משהווילנאתרע
 ספור מפליא הנוגע לכבוד התורה שולמן, שמואל ברוך, 1905-1972ירושליםתרצד
 ספור משה וירושלים מונטפיורי, משה בן יוסף אליהו, 1784-1885ווארשאתרמא
 ספור נסיעת דוד ראובני הראובני, דודװרשהתרפב
 ספור שני רעים כשר, איזיקווארשאתרמט
 ספורי יעקב סופר, יעקב בן מאיר זאב, 1847-1917הוסיטיןתרסד
 ספורי ישורן מרגליות, יצחק בן אליהוברליןתרלז
 ספורי ישראל מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ברדיטשובתרנב
 ספורי כותל המערבי גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצו
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפג
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרפב
 ספורי מעשיות - ישראל בעל שם טוב   תרמא
 ספורי מעשיות - עם רמזים נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ביתר עיליתתשע
 ספורי מעשיות חדשים נחמן בן שמחה מברסלבפאדגארזעתרס
 ספורי נפלאות משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831כלכתהתרנ
 ספורי נפלאות רטנר, ברוךזיטאמירתרסא
 ספורי נפלאות מגדולי ישראל בקמיסטר, ישראל בן משה חיים, 1877-1954ירושליםתרצג
 ספורי צדיקים מהחוט המשולש רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904קראקאתרנו
 ספורי קדושים בודק, מנחם מנדלווארשאתרכו
 ספורים ומאמרים יקרים ציקרניק, ישעיה וולףווארשאתרסג
 ספורים מעתקים משפת אשכנז - חלק י פרומקין, ישראל דב בן אלכסנדר סנדר, 1850-1914ירושליםתרסח
 ספורים נחמדים ציקרניק, ישעיה וולףזיטומירתרסג
 ספורים נפלאים קניג, יוסף הללירושליםתשיב
 ספורים נפלאים קניג, יוסף הללירושליםתשז
 ספורים נפלאים ומאמרים יקרים ציקרניק, ישעיה וולףלבובתרסח
 ספורים פון רבי יצחק אשכנזי לוריא האר''י ז''ל מילר, ישראל דוד, 1839-1912ווילנאתרנה
 ספורנו על התורה ספורנו, עובדיה בן יעקבווארשאתרטז
 ספורנו על ספר תהלים ספורנו, עובדיה בן יעקבויניציאהשמו
 ספיח קציר קלורפלד, משה אליעזרברדיטשובתרסב
 ספיחים הרצמן, חייםווילנאתרעג
 ספיקא דרבנן פישמן, גרשון חנוך הניך, 1880-1965ירושליםתשיט
 ספירה הורביץ, שמריהו ליבנ.י.תרצב
 ספירת העומר עם כוונת חמדת ימים  פיסאתקמו
 ספר אור הגנוז לצדיקים אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטהלבובתרי
 ספר אור פני משה - על כתובים, ומשניות, ואגדות משה, סופר, מפרשבורסקניו יארקתשיח
 ספר איוב  ליוורנותקלח
 ספר איוב - דברי שבי"ם מיזל, שמואל בן יששכרווארשאתרס
 ספר איוב עם באור מקרא מפורש אמוראי, יעקב, 1897-1978תל אביבתשא
 ספר איוב עם פירוש כהן, יצחק בן שלמהקושטאנדינהשה
 ספר איוב עם פירוש גבעת פנחס פינחס בן יהודה, מפולוצקווילנאתקסח
 ספר איוב עם פירוש שפה לנאמנים פישמן, נחמן יצחקLembergתריד
 ספר איזוב (ב"ח) פרידמן, אברהם יעקב בן זאב וולףבני ברקתשכז
 ספר אילם דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אמשטרדםשפט
 ספר אילם - מעין חתום דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אמשטרדםשפח
 ספר אמונת - כת''י    
 ספר אסיא - חלק א שטינברג, אברהם בן משה, 1947-ירושליםתשמט
 ספר אסיא - חלק ב שטינברג, אברהם בן משה, 1947-ירושליםתשמא
 ספר אסיא - חלק ג שטינברג, אברהם בן משה, 1947-ירושליםתשמג
 ספר אסיא - חלק ד שטינברג, אברהם בן משה, 1947-ירושליםתשמג
 ספר אסיא - חלק ה הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; שלזינגר, יחיאלירושליםתשמו
 ספר אסיא - חלק ח הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; פרינר, ירוחםירושליםתשנה
 ספר אסיא - חלק ט הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; משה, אליאב תשסד
 ספר אסיא - חלק י הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; משה, אליאבירושליםתשסח
 ספר אסיא - חלק י"א הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; בלפר, שרית תהילהירושליםתשסט
 ספר אסיא - חלק י"ב הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; בלפר, שרית תהילהירושליםתשסט
 ספר אסיא - חלק י"ג הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946-; בלפר, שרית תהילהירושליםתשע
 ספר ארבעה קנינים קנפנטון, יהודה בן שלמה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ארבעה קנינים קנפנטון, יהודה בן שלמה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר באר החסידות - חלק י - על צדיקים ראשונים ואחרונים שטינמן, אליעזרתל אביבתשכב
 ספר במדבר עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריה, 1882-1964תל אביבתשא
 ספר בקורים בשאן, חזקיה מרדחי בן שמואל חייםפרעמישלאתסה
 ספר בר מצוה סוכן, אברהםברוקליןתרפ
 ספר בראשית - שרת"י במדינות לוין, הנוך שלום בן חייםניו יורק תשסה
 ספר בראשית ופירוש פי ישרים כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719ברוקליןתשמח -
 ספר בראשית עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריה, 1882-1964תל אביבתשיא
 ספר ברוך - חלק ב צבאח, חייםארץ ישראלתשיט
 ספר גליון מהרי"ל, או, משנת יקותיאל עליון, יקותיאל ליב בן יעקבווארשאתרנג
 ספר גרושין קורדוברו, משה, 1522-1570ויניציאהשסב
 ספר דברים עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריה, 1882-1964תל אביבתשיא
 ספר דודאים רימלט, אלימלך שמעון בן טודרוסבילגורייאתרפד
 ספר דודאים רימלט, אלימלך שמעון בן טודרוסלבובתרמג
 ספר דקדוק קמחי, משה בן יוסףפיזרורסח
 ספר האביב שטולצברג, ניסןוינהתרצג
 ספר האגדה - חלק ב רבניצקי, יהושע חנא, 1859-1944אודיסהתרע
 ספר האגדה - חלק ג רבניצקי, יהושע חנא, 1859-1944אודיסהתרסט
 ספר האגדה - חלק ד רבניצקי, יהושע חנא, 1859-1944אודיסהתרעא
 ספר האגודה אלכסנדר זוסלין, הכהןקרקובשלא
 ספר האגודה אלכסנדר זוסלין, הכהןקרקובשלא
 ספר האגודה אלכסנדר זוסלין, הכהןקראקאשלא
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהתרמ"דתרמד
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהארימיני שונצינורפו
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהניו יורקתשיט
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהאופנבךתעח
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהסדילקובתקצד
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהויניציאהשה
 ספר האדם ברכר, יעקב זאב וולףחמ"ד 
 ספר האורה שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105, מיחס לולבובתרסה
 ספר האמונות אבן שם טוב, שם טובפירארישטז
 ספר האמונות אבן שם טוב, שם טובפירארהשטז
 ספר האמונות אבן שם טוב, שם טובפיררהשיו - שיז
 ספר האסופות אליהו בן יצחק, מקרקשונה מיחס לולונדוןתשא
 ספר האשכול אברהם בן יצחק, מנרבונה, 1085-1158ורשהתרצא
 ספר האשכול אברהם בן יצחק, מנרבונה, 1085-1158הלברשטטתרכח
 ספר האשכול אברהם בן יצחק, מנרבונה, 1085-1158 תרכח
 ספר האשל - לקוטי שושנים ליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקדעברעצין 
 ספר הבהיר  אמשטרדםתיא
 ספר הברית איסקולסקי, יעקב בן דב ברניו יורקתרעה
 ספר הברית הורביץ, פינחס אליהו בן מאיר, 1765-1821בריןתקנז
 ספר הברית הורביץ, פינחס אליהו בן מאיר, 1765-1821ווארשאתרנח
 ספר הברית - חלק ב - דברי אמת  בריןתקנז
 ספר הברית החדש הגה, עזיאלפיעטרקובתרעא
 ספר הברית השלם הורביץ, פינחס אליהו בן מאיר, 1765-1821ווילנאתקעח
 ספר הבתים - בית מנוחה בית הקדש כוכבי, דוד בן שמואל; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר הבתים - בית תפלה בית מנוחה כוכבי, דוד בן שמואל; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר הבתים - חלק א כוכבי, דוד בן שמואלירושליםתשמג
 ספר הבתים - חלק ב כוכבי, דוד בן שמואלירושליםתשמג
 ספר הבתים - חלק ג כוכבי, דוד בן שמואלירושליםתשמג
 ספר הבתים - קריאת התורה בית הכנסת כוכבי, דוד בן שמואל; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר הגאולה משה בן נחמן, 1194-1270לונדוןתרסט
 ספר הגאולה משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשיט
 ספר הגדרים פרפיניאן, מנחם בן אברהםברליןתקנח
 ספר הגדרים פרפיניאן, מנחם בן אברהםשאלוניקישכז
 ספר הגורלות ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכג
 ספר הגיון משה רבינוביץ, משה יעקבווילנאתרעה
 ספר הגיון שלמה במברגר, שלמה בן יצחק דב, הלוי, 1835-1918מיינץתרלח
 ספר הגירושין לרמ"ק צוריאל, משהירושליםתשסו
 ספר הגלגולים ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620פרנקפורטתמד
 ספר הגלגולים ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620פפד"מתמד
 ספר הגם שאול אבן דנאן, שאולפאסתשיט
 ספר הגם שאול אבן דנאן, שאולפסתשיט
 ספר הגן יצחק בן אליעזר, 1300-1360ווארשאתרלב
 ספר הגן יצחק בן אליעזר, 1300-1360ויניציאהשסו
 ספר הדעת פוליר, סנדר בן אריה ליבווארשאתרלז
 ספר הדקדוק - Grammatica Hebraica אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549באזלרפה
 ספר הדקדוק - חלק א שפירא, אהרן יעקבניו-יורקתשיג
 ספר הדקדוק - חלק א טראב ,נתנאל מסלתון, הכהןברוקליןתשסג
 ספר הדקדוק - חלק ב טראב ,נתנאל מסלתון, הכהןברוקליןתשסג
 ספר הדקדוק - חלק ב שפירא, אהרן יעקבווארשאתרפד
 ספר הדקדוק קטן חרלפ, משה אריה בן זאבווילנא והוראדנאתקצג
 ספר הדרכה אהרן בן אברהם, מרביץברסלויאתקצ
 ספר הדרכים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ירושלםתשיד
 ספר הדרשות הורביץ, שמריהו ליבניו יורקתרפה
 ספר ההפטרות - על-פי מנהג חב"ד קה''תניו יורקתשנה
 ספר ההשלמה משלם בן משה, מבדרישתל אביבתשכד
 ספר ההשלמה משלם בן משה, מבדרישפארישתרמה
 ספר ההשלמה משלם בן משה, מבדרישתל אביבתשכא
 ספר ההשלמה משלם בן משה, מבדרישתל אביבתשכא
 ספר ההשלמה - ברכות משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ההשלמה - חולין משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ההשלמה - מועד קטן משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ההשלמה - עירובין משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ההשלמה - פסחים משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר ההשלמה - שבת משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר הון עשיר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם,ווארשאתרמט
 ספר הון עשיר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם,אמשטרדםתצא
 ספר הון עשיר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם,אמשטרדםתצא
 ספר הון עשיר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם,אמסטרדםתצא
 ספר הזהב שוסטק, זאב אריהדיטרויטתרפז
 ספר הזהר - בראשית  וילנהתרפד
 ספר הזהר - ויקרא  וילנהתרמב
 ספר הזהר - שמות  וילנהתרמב
 ספר הזהר על התורה  לובליןשפג
 ספר הזהר על התורה - ויקרא  מנטובהשיח
 ספר הזהר על התורה - שמות  מנטובהשיט
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - ח (פינחס - האזינו) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק א (הקדמה - בראשית א) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ב (בראשית ב - חיי שרה) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ג (תולדות - ויחי) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ד (שמות - משפטים) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ה (תרומה - פקודי) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ז (במדבר - בלק) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק ט (זהר חדש על חמשה חומשי תורה) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזהר עם פירוש הסולם - חלק י (זהר חדש על המגילות) אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ירושליםתשכא
 ספר הזית ברא"ש, אברהם מברדיטשובתרנה
 ספר הזכות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866פיעטרקובתרפג
 ספר הזכות משה בן נחמן, 1194-1270ליוורנותקסו
 ספר הזכירות ספר הזכירות. תקנ"ד. מזירוב.מעזירובתקנד
 ספר הזכרון יום טוב בן אברהם, אשביליירושליםתשטז
 ספר הזכרון טנוג’י, ישמעאל, הכהןפירארהשיה
 ספר הזכרון בקרט, אברהם בן שלמה, הלויליוורנותרה
 ספר הזכרון טנוג’י, ישמעאל, הכהןפירראשטו
 ספר הזכרון טיב, יצחק בן בנימין, 1750-1830תוניסתרנב
 ספר הזכרונות גרינולד, יקותיאל יהודהבודאפעשטתרפב
 ספר הזכרונות אבוהב, שמואל בן אברהםפראגתי
 ספר הזכרונות אבוהב, שמואל בן אברהםניו יורקתשלט
 ספר הזכרונות אבוהב, שמואל בן אברהםמונקאטשתרעה
 ספר הזכרונות - דברי הימים גורקאוו, מאיר, 1885-1975נ.י.תשלז
 ספר החידות גורדון, יצחק יעקבבריג'פורטתרפד
 ספר החידות - חלק א - שחיטה ובדיקה גורדון, יצחק יעקבבודפשטתרפד
 ספר החידות - חלק ב - או"ח - יו"ד גורדון, יצחק יעקבסאיניתרפז
 ספר החיים רוזנפלד, חיים זאב בן יהודה ליבושלונדוןתרפב
 ספר החיים וורטמן, משה בן חייםווארשאתרלו
 ספר החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588לבובתרז
 ספר החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588קראקאשנג
 ספר החיים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869זולקוהתקפה
 ספר החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588ווארשאתרלו
 ספר החיים - The Book of Life ה ווידאווערניו יורקתרנח
 ספר החיים - חוקת הפסח - עץ הדר ביק, מאיר מנחם בן שאול יששכרזולקוהתרה
 ספר החיים - חלק א  זולצבאךתקנא
 ספר החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לו; שעוועל, חיים דב, 1906-1982; רוזנס, יהודה בן שמואל, 1657-1727; ברלין, ישעיה בן יהודה, 1725-1799ירושליםתשכ
 ספר החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לוויניציהרפג
 ספר החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לוויניציאהרפג
 ספר החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לוויניציאהשס
 ספר החכמה - כתובות - עלים לדוגמא אברהם בן יצחק, הלוי, מלוקץ’ירושליםתשכב
 ספר החנוך אהרן הלויירושליםתשיח
 ספר החקירה - דרך אמונה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשסג
 ספר היובל רוזאניס, שלמה אברהםסאפיאתרצג
 ספר היובל הורביץ, שמריהו ליבנ.י.תרצ
 ספר היובל תלמידי רבי שמעון שקופבניברק
 ספר היובל - הפרדס אלברג, שמחה, 1910-1995ברוקליןתשיא
 ספר היובל - לכבוד חג יובל השבעים של מה"ר ישראל אהרן הרי פישל מכון הרי פישל לדרישת התלמוד (ירושלים)ירושליםתרצה
 ספר היובל לרבי יהודה ליב הכהן פישמן ברינקר, דב נתן, 1893-1951ירושליםתרפו
 ספר היחס ריבלין, אליעזר בן בנימין, 1889-1942ירושליםתרצה
 ספר היחס ריבלין, אליעזר בן בנימין, 1889-1942ירושלםתרצה
 ספר היחס מטשרנוביל ורוזין טברסקי, אהרן דודלובליןתרצב
 ספר היחש לכתב אשורי ולתולדותיו בכרך, יעקב בן משה, 1824-1896ווארשאתריד
 ספר היחש לכתב אשורי ולתולדותיו בכרך, יעקב בן משה, 1824-1896ווארשאתריד
 ספר היחש לכתב אשורי ולתולדותיו בכרך, יעקב בן משה, 1824-1896ווארשאתריד
 ספר היכל הקדש אלבז, משה בן מימוןאמשטרדםתיג
 ספר הילקוט - ע"פ ברית אברהם - חלק א גדליה, אברהם בן שמואלליוורנותי - תכ
 ספר הילקוט - ע"פ ברית אברהם - חלק ב גדליה, אברהם בן שמואלליוורנותי - תכ
 ספר הילקוט - ע"פ ברית אברהם - חלק ג גדליה, אברהם בן שמואלליוורנותי - תכ
 ספר הילקוט - ע"פ ברית אברהם - חלק ג גדליה, אברהם בן שמואלליוורנותי - תכ
 ספר היסודות הישראלי, יצחק בן שלמהדרוהוביטשתרס
 ספר היקר מיזלש, רפאל בן חייםלבובתקנה
 ספר היראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263פרשבורגתריט
 ספר היראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263קושטאשכה
 ספר היראה עם ביאור מקור היראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263; זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008בני ברקתשכט
 ספר היראה עם ביאור מקור היראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263; זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008ירושליםתשיט
 ספר הישר  ויניציאהשפה
 ספר הישר  ויניציאהשפה
 ספר הישר זרחיה, היוניווארשאתרלה
 ספר הישר  פראגתכ
 ספר הישר  ווארשאתרלג
 ספר הישר  ירושליםתשמז
 ספר הישר - אור לישרים יעקב בן מאיר (ר"ת); אפשטין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק, 1829-1908זיטומירתרכט
 ספר הישר - אור לישרים יעקב בן מאיר (ר"ת); אפשטין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק, 1829-1908זיטומירתרכט
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניקראקאשמו
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניזולצבאךתקכב
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניקראקאשמו
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניקושטנטינהרפ
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניפפד"מתרי
 ספר הישר - חלק השאלות והתשובות יעקב בן מאיר (ר"ת); מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828; רוזנטל, שרגא פישברליןתרנח
 ספר הישר - חלק השאלות והתשובות יעקב בן מאיר (ר"ת); מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828; רוזנטל, שרגא פישברליןתרנח
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניויניציאהשפה
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניקראקאשמו
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניאמשטרדםתסח
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניחמ"ד 
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניוינהתקעא
 ספר הישר. יידיש. תקכ"ט. פיורדה  פיורדאתקכח
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרכז
 ספר הכוזרי יהודה הלויווארשאתרם
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141סדילקאבתקצג
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ברליןתקנה
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לייפציגתרכט
 ספר הכוזרי - מאמר א יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרם
 ספר הכוזרי - מאמר א יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרעא
 ספר הכוזרי - מאמר ב יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרם
 ספר הכוזרי - מאמר ב יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרעא
 ספר הכוזרי - מאמר ג יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרם
 ספר הכוזרי - מאמר ד יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרם
 ספר הכוזרי - מאמר ה יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרם
 ספר הכריתות - חלק א יצחק בן אבא מאריאפעןתרג
 ספר הכריתות - חלק א יצחק בן אבא מאריאופןתרג
 ספר הכריתות- חלק ב יצחק בן אבא מאריאופןתרג
 ספר הליקוטים ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרעג
 ספר הליקוטים - השער הרביעי ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתשכא
 ספר הליקוטים - חלק א וואלי, משה דוד, 1696-1777ירושליםתשנח
 ספר הליקוטים - חלק ב וואלי, משה דוד, 1696-1777ירושליםתשנח
 ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק - אות אל"ף - אהבת ישראל ; אותיות פרטי הא שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורק תשמב
 ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק - אות אל"ף - אז ; אמת שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורק תשמג
 ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק - אות יו"ד - יו"ד; יונה (עוף) שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורק תשמ
 ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק - מילואים שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורק תשמג
 ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק - מפתחות שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורק תשדמ
 ספר הליקוטים דא''ח צמח צדק - אות אל"ף - א ; אהוי''ר שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשמב
 ספר הליקוטים דא''ח צמח צדק - אות גימ"ל שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשמב
 ספר הליקוטים דא''ח צמח צדק - אות יו"ד - יער ; יתרו שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשמא
 ספר הליקוטים דא''ח צמח צדק - אות מ"ם מצות ; מתנה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ניו יורקתשמח
 ספר הלכה - חלק א הופנר, נפתלימונסיתשכ
 ספר הלכה אחרונה וקונטרס הראיות אפשטין, אריה ליב בן מרדכיקניגסברגתקיט
 ספר המאור משה בן מימון, 1138-1204תל אביבתשח
 ספר המאורות אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164בוקרשטתרצב
 ספר המאורות - ביצה המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - ברכות המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - חולין המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - יומא המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - מגילה המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - מועד קטן המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - סוכה המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - ספר ההשלמה - שבת המעילי, מאיר, מנרבונה;משלם בן משה, מבדריש; בלוי, משה יהודה, 1912-2003ניו יורקתשכד
 ספר המאורות - עירובין המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - פסחים המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - ראש השנה המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - שבת המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאורות - תענית המעילי, מאיר, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המאושר גאלדבערגברוקליןתרפט
 ספר המאמרים אידיש - ה'תש''א-תש''ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשסד
 ספר המאמרים אעת"ר שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשמט
 ספר המאמרים ה'תרצ''ט שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשסה
 ספר המאמרים ה'תרצ''ט, ת"ש שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק ה'תרצט
 ספר המאמרים ה'תש"ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק תשכז
 ספר המאמרים ה'תש"ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים ה'תש"ו-תש"ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק תשכז
 ספר המאמרים ה'תש"ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים ה'תש"ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק תשכז
 ספר המאמרים ה'תש''ד-תש''ה, ה'תש''ו-תש''ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר המאמרים מלוקט - חלק א (תשרי - חשון) שניאורסאהן, מנחם מענדל  
 ספר המאמרים מלוקט - חלק ב (כסלו - שבט) שניאורסאהן, מנחם מענדל  
 ספר המאמרים מלוקט - חלק ג (אדר - סיון) שניאורסאהן, מנחם מענדל  
 ספר המאמרים מלוקט - חלק ד (תמוז - אלול) שניאורסאהן, מנחם מענדל  
 ספר המאמרים עזר''ת שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשנא
 ספר המאמרים עטר"ת שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשסו
 ספר המאמרים עת"ר שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשמה
 ספר המאמרים פר"ט שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשמט
 ספר המאמרים קונטרסים - חלק א שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשסו
 ספר המאמרים קונטרסים - חלק ב שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשסד
 ספר המאמרים תר"ן שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסז
 ספר המאמרים תרח''צ שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמח
 ספר המאמרים תרמ"ג שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסו
 ספר המאמרים תרמ"ד שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסו
 ספר המאמרים תרמ"ה שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסו
 ספר המאמרים תרמ"ו שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסז
 ספר המאמרים תרמ"ז שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסז
 ספר המאמרים תרמ"ח שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסז
 ספר המאמרים תרמ"ט שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשסז
 ספר המאמרים תרמ''ג, תרמ''ד, תרמ''ה שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשמה
 ספר המאמרים תרנ"ד שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשנא
 ספר המאמרים תרנ"ה שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשנא
 ספר המאמרים תרנ"ו שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשנא
 ספר המאמרים תרנ"ז שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשדמ
 ספר המאמרים תרנ"ט שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשנא
 ספר המאמרים תרנ''א שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשמז
 ספר המאמרים תרנ''ב, תרנ''ג שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשמז
 ספר המאמרים תרנ''ח שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשנח
 ספר המאמרים תרס"ד שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשנד
 ספר המאמרים תרס"ה שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשמח
 ספר המאמרים תרס"ו שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשנא
 ספר המאמרים תרס"ח שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשמט
 ספר המאמרים תר''ס, תרס''א, תרס''ב שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשסה
 ספר המאמרים תרס''ג - חלק א שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשסג
 ספר המאמרים תרס''ג - חלק ב שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשסג
 ספר המאמרים תרע"ב-תרע"ו שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תרע"ח שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)נ.י.תשסג
 ספר המאמרים תרפ"ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תרפ"ו שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשמא
 ספר המאמרים תרפ"ט שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשנ
 ספר המאמרים תרפ''ב, תרפ''ג שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר המאמרים תרפ''ד שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר המאמרים תרפ''ז, תרפ''ח שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר המאמרים תרפ''ח שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר המאמרים תרצ"ב שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשסד
 ספר המאמרים תרצ"ג שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשסד
 ספר המאמרים תרצ"ו שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמט
 ספר המאמרים תרצ"ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמט
 ספר המאמרים תש"א שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ב שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ג שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ד שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ו שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ח שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"ט שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תש"י שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאמרים תשי"א שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשמו
 ספר המאסף סוקולוב, נחוםווארשאתרמז
 ספר המגיד - כתובים  זולצבאךתקכט
 ספר המגיד - נבאים אחרונים  זולצבאךתקכט
 ספר המגיד - נבאים ראשונים  זולצבאךתקכט
 ספר המדות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811מאהלובתקעא
 ספר המדות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ביתר עיליתתשסט
 ספר המדות קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804יוזעפאףתרמט
 ספר המדות ויזל, נפתלי הרץ, 1725-1805ברליןתקמו
 ספר המדות וולפסון, יהושע פלק זאב בן יוסף צבימונקאטשתרסד
 ספר המדות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ורשהתרפז
 ספר המדות רובין, שלמה, 1823-1910ווארשאתרע
 ספר המדות קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804קניגסברג ?תרכב
 ספר המדות סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמד
 ספר המדות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברסלבתקפא
 ספר המדות - שיורי המדות, ברורי המדות קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804; פלם, אברהם ברושWarsawתרלה
 ספר המדע איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ורשהתרכה
 ספר המדע איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764פראגתקעא
 ספר המדע איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764פראגתקעא
 ספר המדע - כרתי ופלתי איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764פראגתקעא
 ספר המו"ד - חלק א הירש, יעקב בן צביוינהתרנב
 ספר המו"ד - חלק ב הירש, יעקב בן צביפרשבורגתרנג
 ספר המו"ד - חלק ג הירש, יעקב בן צביפרשבורגתרנג
 ספר המו"ד - חלק ד הירש, יעקב בן צביפאקשתרנז
 ספר המו"ד - חלק ה הירש, יעקב בן צביוינהתרנז
 ספר המו"ד - חלק ו הירש, יעקב בן צביוינהתרס
 ספר המוסר עזריה בן אפרים, ממודנהליקתרלא
 ספר המוסר עזריה בן אפרים, ממודנהליקתרלא
 ספר המוסר  חמ"ד 
 ספר המוסר כלץ, יהודה בן שלמה, הכהןמנטובהשכא
 ספר המוסר כלץ, יהודה בן שלמה, הכהןקראקאשנח
 ספר המועדים פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, 1879-1967לונדוןתשטו
 ספר המועדים - מחורבן לחורבן, זכר לחורבן אחרון, חג העצמאות לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשטז
 ספר המועדים - פורים, ל"ג בעומר, ט"ו באב לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשיט
 ספר המועדים - קרית חנה דוד - הגיוי צבי - חמודי צבי פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבלונדוןתשמז
 ספר המועדים - ראש השנה ויום הכפורים ברוך, יצחק ליב, 1874-1953תל אביבתשכא
 ספר המועדים - ראש חודש, חנוכה, חמשה עשר בשבט לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשכא
 ספר המועדים - שבועות לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביב 
 ספר המועדים - תעניות, חורבן ביהמ"ק, תשעה באב לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשיז
 ספר המזוזה הורביץ, שמריהו ליבניו יורקתרפה
 ספר המכלולים להרקב"ג דיקמן, יעקב קופל צבי בן גבריאללבובתרלד
 ספר המכריע טרני, ישעיה בן מלי, הזקן די, 1180-1250מונקץתרס
 ספר המכריע טרני, ישעיה בן מלי, הזקן די, 1180-1250ליוורנותקלט
 ספר המכריע טרני, ישעיה בן מלי, הזקן די, 1180-1250מונקאטשתרס
 ספר המכתם - מגילה דוד בן לוי, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המכתם - מגילה דוד בן לוי, מנרבונהלבובתרסד
 ספר המכתם - מועד קטן דוד בן לוי, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המכתם - סוכה דוד בן לוי, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המכתם - סוכה, ביצה, מועד קטן, חגיגה, פסחים דוד בן לוי, מנרבונהנ.י.תשיט
 ספר המכתם - פסחים דוד בן לוי, מנרבונה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר המכתם - תשובות דוד בן לוי, מנרבונה  
 ספר המלואים או משביר החדש שינהק, יוסף בן בנימין דבווארשאתריח
 ספר המלים חונס, יצחק דב ברשיקגותרעה
 ספר המלכות דוד בן שמואל, הלוי, מסביליהקזבלנקהתרצ
 ספר המנהגים טירנא, יצחק אייזיקורשהתרמד
 ספר המנהגים טירנא, יצחק אייזיקורשהתרכט
 ספר המנהגים  אמשטרדםתקלה
 ספר המנהיג אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215לבובתריח
 ספר המנהיג אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215לבובתריח
 ספר המנהיג אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215ברליןתרטו
 ספר המנהיג אברהם בן נתן, הירחי, 1155-1215קושטנטינארעה
 ספר המנוחה מנוח בן יעקב, מנרבונהפרעסבורגתרלט
 ספר המנוחה מנוח בן יעקב, מנרבונהפרעסבורגתרלט
 ספר המנוחה מנוח בן יעקב, מנרבונהקושטאתעח
 ספר המספר אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פפד"מ ברליןתרנה
 ספר המספר - מתורגם ומפורש בלשון אשכנז אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164; זילברברג, משהפראנקפורט דמייןתרנה
 ספר המעלות פלקירה, שם טוב בן יוסףברליןתרנד
 ספר המעמר - חלק א לונץ, אברהם משה, 1854-1918ירושליםתרסה
 ספר המעמר - חלק ב לונץ, אברהם משה, 1854-1918ירושליםתרעב
 ספר המעשיות עראקי, אלעזרבגדדתרנב
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532קראקאחשד
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532מינקאוויץתקסג
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532אמשטרדםתסט
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532אמשטרדםתסט
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532אמשטרדםתסט
 ספר המפרש שם - כתב יד רבי ישראל בן שלמה מסאטינוב  
 ספר המפתח נסים בן יעקב, מקירואןוינהתרז
 ספר המפתחות - אדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברניו יורק תשמב
 ספר המפתחות - אדמו''ר האמצעי גנזבורג, יצחק, 1943-ניו יורקתשמב
 ספר המפתחות - תורת מנחם התוועדויות - ה'שי"ת, ה'תשי"ט שניאורסון; מנחם מנדל בן לוי יצחקניו יורק תשסד
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204קושטארע
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204אמשטרדםתקיו
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרלא
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204אמשטרדםתקטז
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204ירושליםתרפט
 ספר המצוות - הלר משה בן מימון, 1138-1204; הלר, חיים, 1879-1960פיעטרקובתרעד
 ספר המצוות - יד הלוי משה בן מימון, 1138-1204; הורביץ, יצחק שמחה בן יוסף דב, 1868-1935ירושליםתרפז
 ספר המצוות - יד הלוי משה בן מימון, 1138-1204; הורביץ, יצחק שמחה בן יוסף דב, 1868-1935ירושליםתרצא
 ספר המצוות - קאפח משה בן מימון, 1138-1204; קאפח, יוסף בן דוד, 1917-2000ירושליםתשיח
 ספר המצוות לרמב''ם עם ביאור בקוראי שמו - מצות עשה  קרית ספרתשסז
 ספר המצות משה בן מימון, 1138-1204לעמבערגתרכ
 ספר המצות רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלורנובתרצה
 ספר המצות משה בן מימון, 1138-1204פראנקפורט דמייןתקטז
 ספר המצות - חלק א משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרמג
 ספר המצות - חלק א משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרמג
 ספר המצות - חלק ב משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרמג
 ספר המצות - חלק ב משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרמג
 ספר המצות - רס"ג סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ירושליםתרצב
 ספר המצות הקצר - חלק א כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ווילנאתרצא
 ספר המצות הקצר - חלק ב כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ווילנאתרצא
 ספר המצות לרס"ג סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ירושליםתרצ
 ספר המצרף קוניץ, משה בן מנחם מנדל, 1774-1834וינהתקפ
 ספר המקנה ינובסקי, ישראל יצחק בן אליהו[ווארשא] ווילנאתרע
 ספר המקנה הורביץ, פינחס בן צבי הירש, 1730-1805אופיבאךתקסא
 ספר המקנה ינובסקי, ישראל יצחק בן אליהווילנהתרע
 ספר הניקוד וסוד החשמל ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםקראקאתח
 ספר הנפש פלקירה, שם טוב בן יוסףלבובתרצה
 ספר הנקור אלטמאן, שלמהווארשאתרצז
 ספר הנר - ברכות אגמתי, זכריה בן יהודהירושליםתשיח
 ספר הסגולות ראובן בן אברהם, מירושליםירושליםתרכה
 ספר הסימנים מתורת חטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572ווארשאתרנ
 ספר הסמ"ק מצוריך - חלק ב יצחק בן יוסף, מקורביל; משה, מציריךירושליםתשלג - תשמח
 ספר העבור אברהם בן חיא, הנשיאלונדוןתריא
 ספר העבור אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ליקתרלד
 ספר העבור אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164  
 ספר העברונות אליעזר בן יעקב בליןקרקובתרמב
 ספר העברונות בליו, אליעזר בן יעקבקראקאתרמב
 ספר העגונות כהנא, יצחק זאב, 1904-1963ירושליםתשיד
 ספר העולם אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ברהובותרצז
 ספר העולם אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ברהובותרצז
 ספר העיטור יצחק בן אבא מאריויניציאהשסח
 ספר העקרים אלבו, יוסף, 1380-1444זולקוואתקלב
 ספר הערוך נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103ויניציאהרצא
 ספר הערוך נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103בסיליאהשנט
 ספר הערוך נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103ויניציאהשיב
 ספר העתים יהודה בן ברזלי, הברצלוניקראראתרסג
 ספר העתים יהודה בן ברזלי, הברצלוניקרקובתרסג
 ספר הפטרות - חלק ב - במדבר  ברליןתסה
 ספר הפטרות - חלק ב - במדבר  ברליןתסה
 ספר הפטרות - חלק ב - במדבר, דברים  ברליןתסה
 ספר הפלא"ה הורביץ, פינחס בן צבי הירש, 1730-1805ירושלים 
 ספר הפליאה - ספר הקנה קנה אבן גדור תרמד
 ספר הפליאה - ספר הקנה קנה אבן גדורקארעץתקמד
 ספר הפליאה - ספר הקנה קנה אבן גדורפרעמישלאתרמד
 ספר הפרגוד שין, יעקב גרשוןשיין, יעקב גרשוןתרצז
 ספר הפרדס שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105בודפשטתרפד
 ספר הפרדס שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105קושטאתקסב
 ספר הפרדס שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105ווארשאתרל
 ספר הפרדס ותרומות הפרדס אשר בן חיים, ממונתשון; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר הפרדס לרש"י שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105בודפסטתרפד
 ספר הפרכוס האי בן שרירא, גאון, 939-1038ירושליםתרכה
 ספר הפרנס משה, פרנס, מרוטנבורגוילנהתרנא
 ספר הפרנס משה, פרנס, מרוטנבורגוילנהתרנא
 ספר הפרנס משה, פרנס, מרוטנבורגוילנהתרנא
 ספר הפרשיות - בראשית נח שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשסט
 ספר הפרשיות - משפטים כי טוב, אליהו, 1912-1976ירושליםתשכו
 ספר הצבא זרחיה בן יצחק, הלוי, 1125-1186שקלובתקסג
 ספר הצואות בצרי, עזרא בן יוסף(ירושלים)תשנז
 ספר הצוואה כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719מונקאטשתרסד
 ספר הציד מנדלסון, יעקב בנציוןליעדזתרסד
 ספר הצקלון בלום, שמואל בן ידידיהניו יורקתרסד
 ספר הקדיש הורביץ, שמריהו ליבניו יורקתרפז
 ספר הקן - אדמו"ר הזקן חוגי חן למשנת חב"ד (ירושלים)ירושלים 
 ספר הקנה קנה אבן גדורקראקאתרנד
 ספר הקנה קנה אבן גדורקראקאתרנד
 ספר הקנינים קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ברוקליןתשסד
 ספר הר אבל אופנהים, אברהם חיים בן שמעון[לבוב]תקפה
 ספר הרוחות עמרם, נתן בן חיים, 1791-1870שאלוניקיתריג
 ספר הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזהיוזעפאףתרא
 ספר הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזהסעקעלהיד 
 ספר הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזהקרימונהשיז
 ספר הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזה(פאנו)רסה
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרמ
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהלבובתריח
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהזולקוואתקסו
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהלבובתריח
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהירושליםתשכ
 ספר הרוקח הקטן אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרלט
 ספר הרמב”ם משה בן מיימון (הרמב"ם)ירושליםתרצה
 ספר הרשב"ש - שאלות ותשובות דורן, שלמה בן שמעון, 1400-1467ליוורנותקב
 ספר הרשב"ש - שאלות ותשובות דורן, שלמה בן שמעון, 1400-1467ליוורנו תקב
 ספר השבת נכט, יעקב, 1873-1959; אפשטין, זלמן, 1860-1936; ברוך, יצחק ליב, 1874-1953תל אביבתשח
 ספר השבת (יידיש) - חלק א שווארץ י.יניו יורקתשז
 ספר השבת (יידיש) - חלק א שווארץ י.יניו יורקתשז
 ספר השבת (יידיש) - חלק ב שווארץ י.יניו יורקתשז
 ספר השבת (יידיש) - חלק ב שווארץ י.יניו יורקתשז
 ספר השואל שעבשאיע, אליעזר בן יהודהקישינובתרנה
 ספר השולחן חביב, חיא בן שלמה אבן; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר השטרות האי בן שרירא, גאון, 939-1038ירושליםתרצ
 ספר השטרות יהודה בן ברזלי, הברצלוני; הלברשטם, שלמה זלמן חיים בן יצחק, 1832-1900ברליןתרנט
 ספר השיחות ה’תש"ד שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק תשכז
 ספר השיחות ה'תש"ג-תש''ד-תש''ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר השיחות ה'תש''ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשמו
 ספר השיחות תר''פ-תרפ''ז שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשסד
 ספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורק תשסא
 ספר השיחות תשמ"ו י"ט כסלו - ש"פ צו ועד הנחות התמימיםברוקליןתשמו
 ספר השיחות תשמ"ו ערב ר"ה - ש"פ וישלח ועד הנחות התמימיםברוקליןתשמו
 ספר השיחות תשמ"ו ש"פ שמיני - ש"פ שלח ועד הנחות התמימיםברוקליןתשמז
 ספר השיחות תשמ''ז - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשמ''ח - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשמ''ח - חלק ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשמ''ט - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשמ''ט - חלק ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תש''נ - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשנ''א - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשנ''א - חלק ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשנ''ב - חלק א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השיחות תשנ''ב - חלק ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסג
 ספר השם אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פיורדאתקצד
 ספר השערים בונדי, אליהו בן זליגפראגתקצב
 ספר השרשים אבן ג’נאח, יונה, 995-1050ברליןתרנו
 ספר השרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ברליןתרז
 ספר השרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ברליןתרז
 ספר השרשים - דברים אחדים סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמז
 ספר השרשים - חלק א סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמז
 ספר השרשים - חלק ב סטנוב, יצחק, 1732-1804פראגתקסג
 ספר השרשים - שפת אמת סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמז
 ספר התדיר משה בן יקותיאל, מרומה; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 ספר התודעה כי טוב, אליהו, 1912-1976ירושליםתשיח
 ספר התולדות - אדמו"ר מהר"ש שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשנז
 ספר התושיה קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960ירושליםתרנו
 ספר התכונה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכו
 ספר התכונה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכו
 ספר התמיד ראובן בן חיים; טולדנו, יעקב משה בן יהודה, 1879-1960דוהתרצה
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לוווילנאתקנט
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לופרשבורג 
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לופרשבורג ווארשא ? 
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לולבובתרלג
 ספר התפוח - משל הקדמוני אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לו; סהולה, יצחק בן שלמה אבןפרנקפורט דאדרהתנג
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהזולקוואתקעא
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהווארשאתרנז
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהויניציאהרפג
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהז'ובקבהתקעא
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהויניציאהרפג
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהורשהתרנז
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהווארשאתרנז
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהויניציאהרפג
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדיפראגשסה
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדיפראגשסה
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדישאלוניקישנו
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדישאלוניקשפח
 ספר התשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 ספר התשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 ספר התשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549בסליאהשסא
 ספר התשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 ספר התשבי - התעקה רומית אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 ספר התשובה - בראשית   תשסה
 ספר ויען שמואל : שאלות ותשובות / מאברכי כולל שו"ת ויען שמואל שע"י ישיבת כסא רחמים ספרדית חלק ד ישיבת כסא רחמים תשסו
 ספר ויען שמואל : שאלות ותשובות / מאברכי כולל שו"ת ויען שמואל שע"י ישיבת כסא רחמים ספרדית חלק ט כולל ויען שמואלבני ברקתשסא
 ספר ויען שמואל : שאלות ותשובות / מאברכי כולל שו"ת ויען שמואל שע"י ישיבת כסא רחמים ספרדית חלק י ישיבת כסא רחמים תשסז
 ספר זכירה ועניני סגולות סימנר, זכריה בן יעקבלעמבערגתקנח
 ספר זכירה ועניני סגולות סימנר, זכריה בן יעקבנובי דבורתקנח
 ספר זכירה ועניני סגולות סימנר, זכריה בן יעקבשאמלויאתשא
 ספר זכירה ועניני סגולות סימנר, זכריה בן יעקבהמבורגתסט
 ספר זכירה ועניני סגולות סימנר, זכריה בן יעקביוהניסבורג 
 ספר זכירה ועניני סגולות - חלק א Zekharyah,יאהאנניסבורגתרכב
 ספר זכירה ועניני סגולות - חלק ב Zekharyah,יאהאנניסבורגתרכב
 ספר זכרון כהנא-שפירא, ישעיהו מאיראיידטקוהנעןתרלב
 ספר זכרון גרודזנסקי, חיים עוזרלונדוןתשב
 ספר זכרון קמחי, יוסף בן יצחקברליןתרמח
 ספר זכרון קליכמן, יעקבבאלטימורתשג
 ספר זכרון כהנא-שפירא, ישעיהו מאירבילגורייאתרע
 ספר זכרון כהנא-שפירא, ישעיהו מאירבילגורײאתרע
 ספר זכרון מנבי, מרדכי צבי בן בנימין, 1822-1904ברדיטשובתרסב
 ספר זכרון סופר, משה בן שמואל, 1762-1839פרשבורגתרלט
 ספר זכרון גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937טאראנטאתרפו
 ספר זכרון שפירא, יצחק בן נחקראקאשנט
 ספר זכרון ישׁיבת אשׁרי האישׁירושליםתשעא
 ספר זכרון זסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובן, 1886-1977ירושליםתשג
 ספר זכרון שפירא, יצחק בן נחקראקאשצה
 ספר זכרון - אבן העזר לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרווארשאתרמט
 ספר זכרון - אורח חיים לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרווארשאתרמט
 ספר זכרון - חתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839פרעסבורגתרלט
 ספר זכרון - טריפות לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרווארשאתרמו
 ספר זכרון - יורה דעה לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרווארשאתרמט
 ספר זכרון - שחיטה לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרווארשאתרמח
 ספר זכרון אש תמיד ולך, שלום מאיר בן מרדכיירושליםתשס
 ספר זכרון בית אהרן - אגרות הרמ''ה אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלויבני ברקתשסג
 ספר זכרון ועלה האיש ברמן, אברהם ישעיהו בן מרדכי שלמה תשסד
 ספר זכרון יקר תפארת קיסטר, עקיבאירושליםתשנד
 ספר זכרון מדרש אליהו - חלק ב כולל מדרש אליהואלעד 
 ספר זכרון על ש"ע אורח חיים לרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרורשהתרמט
 ספר זכרונות אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549פפד"מתרלה
 ספר חדושי הרב אנג’ל, ברוך, -1670שאלוניקיתעז
 ספר חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקותרכג
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217ווארשאתרס
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217ניו יורקתשיג
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217יוזעפאףתרכ
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217יוזעפאףתרל
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217סדילקובתקפו
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217לבוב 
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217בולונייארצח
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217פרנקפורט דמייןתעג
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217בולוניארצח
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217בסיליאהשמא
 ספר חסידים עם משנת אברהם - חלק א יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217טורונטותשכ
 ספר חסידים עם משנת אברהם - חלק ב יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217טורונטותשכה
 ספר חסידים עם משנת אברהם - חלק ג יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217טורונטותשטו
 ספר חסידים תנינא משה בן אלעזר, הכהןפיעטרקובתרע
 ספר חרדים אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600ויניציאהשסא
 ספר טוביה ספרים חיצונים. טוביה.ווארשאתר
 ספר טוביה ספרים חיצונים. טוביה.אוקספורדתרלח
 ספר טל אורות : מגדל דוד אליעזר ליפמן בן יהודה ליב, סגלוינהתקנב
 ספר יהושע באבד, יהושע העשיל בן יצחקתקפ"טזולקוה
 ספר יהושע - באר חיים  ירושליםתשסד
 ספר יובל לכבוד הרב פדרבוש מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963קראקאשמ
 ספר יובל לכבוד הרב פדרבוש מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ירושליםתשכ
 ספר יובל לכבוד הרב פדרבוש מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963קושטאנדינאשכו
 ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי ברנשטין, שמעון גרשון, 1884-1962; חורגין, גרשון אברהם, 1903-ניו יורקתשיח
 ספר יוחסין זכות, אברהם בן שמואלזולקוואתקנט
 ספר יוחסין - זכור לאברהם ברוין, חנניה יום טוב ליפה בן ישראל ברוךמארגהיטאתרצו
 ספר יונה עם פירוש הגר'א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווארשאתקצז
 ספר יונה עם תרגום אשכנזי ובאור יואל ברי"לברליןתקמח
 ספר יחזקאל - מקרא מפרש  תל אביבתשטו
 ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינומנטובהשכב
 ספר יצירה ספר יצירה. תשכ"ה. ירושלים.ירושליםתשכה
 ספר יצירה ספר יצירה. תקס"ו. הורדנה.הוראדנאתקסו
 ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינומנטובהשכב
 ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינואמשטדרםתעב
 ספר יצירה - עם פירוש הגר'א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרלד
 ספר יצירה - רזא דיצירה ספר יצירה. תשס"ד. ירושליםירושליםתשסד
 ספר יצירה עם פירוש הגר"א  ירושליםתשכה
 ספר יראים אליעזר בן שמואל, ממץויניציאהשכו
 ספר יראים אליעזר בן שמואל, ממץווילנא 
 ספר יראים אליעזר בן שמואל, ממץווילנא 
 ספר יראים - תועפות ראם חלק א אליעזר בן שמואל, ממץורשהתרצא
 ספר יראים - תועפות ראם חלק א אליעזר בן שמואל, ממץורשהתרצא
 ספר יראים עם ביאור עמודי הארזים חזן, אליעזר בן רפאל יוסףירושליםתשמג
 ספר יראים עם ביאור עמודי הארזים חזן, אליעזר בן רפאל יוסףירושליםתשמג
 ספר ירמיהו עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריהתל אביבתשא
 ספר ישעיה עם פירוש רש"י ופירוש נחמות ציון שמואל בן יחיאל, מהופינברוקברליןתקלב
 ספר ישעיהו - מקרא מפורש עקביא, אברהם אריה, 1882-1964תל אביבתשא
 ספר ישעיהו - מקרא מפורש עקביא, אברהם אריה, 1882-1964תל אביבתשא
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןווארשאתריד
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןקרימונהשיח
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןאמשטרדםתסט
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןווארשאתריד
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןווארשאתרמד
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןזאלקװיתקנט
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןקושטנטינארעו
 ספר כריתות אם עיטור סופרים שמשון בן יצחק, מקינוןירושליםתשמג
 ספר כריתות עם לקוטי מרדכי שמשון בן יצחק, מקינוןווארשאתריד
 ספר כריתות עם מעט צר"י שמשון בן יצחק, מקינוןניויורק
 ספר כתוב בונימוביץ, אברהם אליהוירושליםתרע
 ספר לבני מצוה אריגור, יצחק אריה בן נתן, 1902-1979תל אביב 
 ספר לכבוד צדיק כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש סילברברג, אלימלך יוסףWest Bloomfieldתשנב
 ספר מאיר - זכרון ישעיה אבוביץ, מאיר בן ישעיה, 1876-1941ווילנאתרעב
 ספר מבשר ואומר, נחמות מנחם רבינוביץ, מנחם מנכין מנדלירושליםתרפח
 ספר מדות - חלק א אריסטו, 384-322 לפנה"סברליןתקנ
 ספר מדות - חלק ב אריסטו, 384-322 לפנה"סברליןתקנ
 ספר מדרש רבה על ספר בראשית :עם פי’ קורא מראש אהרן שמואל הכהןבארדיטשובתקעא
 ספר מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427סביונטהשיו
 ספר מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427פרנקפורט דמיןתמח
 ספר מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427ורשהתרלה
 ספר מוהריק"ש - ערך לחם קשטרו, יעקב בן אברהם, -1612קושטאתעח
 ספר מזרחי - ספר מערבי שטרן, אברהם בן מאיר חייםפראגתקנב
 ספר מחכים נתן בן יהודהקרקובתרסט
 ספר מטמונים שלעז, צבי הירש בן בנציוןברדיטשובתרנה
 ספר מטעמים ליפיץ, יצחק בן מרדכיווארשאתרן
 ספר מטעמים ליפיץ, יצחק בן מרדכיפיעטרקובתרסה
 ספר מטעמים ליפיץ, יצחק בן מרדכינ.י.תשכא
 ספר מטעמים - חלק א הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושלים 
 ספר מטעמים - חלק ב הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושלים 
 ספר מטעמים החדש ליפיץ, יצחק בן מרדכיווארשאתרסד
 ספר מכלול קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ליקתרכב
 ספר מכלול קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ויניציאהשה
 ספר מלאכים א עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריהתל אביבתשא
 ספר מלאכים א-ב עם באור מקרא מפורש עקביא, אברהם אריהתל אביבתשא
 ספר מנהגים דקהילתינו ישראל בן גומפלפיורדאתקכז
 ספר מסרת אבן רי, יוסף בן שמואלויניציאהשסז
 ספר מסרת אבן רי, יוסף בן שמואלוינציהשסז
 ספר מעדנים קרמר, אשר זליגבילגורייאתרפו
 ספר מעשיות נסים בן יעקב, מקירואןווארשאתרמו
 ספר מעשיות נסים בן יעקב מקירואןאמשטרדםתקו
 ספר מעשיות נסים בן יעקב מקירואןווארשאתרמא
 ספר מעשיות נסים בן יעקב מקירואןלבובתרכ
 ספר מעשיות נסים בן יעקב מקירואןווארשאתקצז
 ספר מעשיות נסים בן יעקב, מקירואןווארשאתרמו
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם ביאורים - לא תעשה משה בן יעקב, מקוציירושליםתשנא
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם ביאורים - עשה משה בן יעקב, מקוציירושליםתשנא
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם משנת אברהם - חלק ב משה בן יעקב, מקוצי; פריס, אברהם אהרן בן יוסףטרנטותשלח
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם משנת אברהם - חלק ב משה בן יעקב, מקוצי; פריס, אברהם אהרן בן יוסףטורונטותשלח
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם משנת אברהם - חלק ב משה בן יעקב, מקוצי; פריס, אברהם אהרן בן יוסףטרנטותשלח
 ספר מצוות גדול (סמ"ג) עם משנת אברהם - חלק ב משה בן יעקב, מקוצי; פריס, אברהם אהרן בן יוסףטורונטותשלח
 ספר מצות גדול משה בן יעקב, מקוציויניציאהשז
 ספר מצות גדול - חלק א משה בן יעקב, מקוציקאפוסטתקסז
 ספר מצות גדול - חלק ב משה בן יעקב, מקוציקאפוסטתקסז
 ספר מצות גדול ע"פ ברית משה - חלק א ויס, משה חיים בן אברהם אהרןמונקאטשתרסה
 ספר מצות גדול ע"פ ברית משה -חלק ב ויס, משה חיים בן אברהם אהרןמונקאטשתרסה
 ספר מצות הגדול משה בן יעקב, מקוציונציהשז
 ספר מצות זמניות הישראלי, ישראל בן יוסף, מטולדו  
 ספר משלי - לקוטי מגדים יצחק איזיק בן אליהו, מקפוליהוואנזבעקתצא
 ספר משלי - מקרא מפרש גסנבויר, שמואל נחוםתל אביבתשטו
 ספר משלי בדברי חז"ל - דברי יעקב שכטר, יעקב בן אברהם, 1887-1971ירושליםתשכג
 ספר מתת אלהים על מסכת מגילה ועוד סיניגליא, יעקב שמשון שבתיורשהתרפו
 ספר נבל עשור שמואל נחום, הלוי.Levuvתריד
 ספר ניר - סדר זרעים - חלק א מאיר מארים, מקובריןברליןתרמד
 ספר ניר - סדר מועד מאיר מארים, מקובריןווארשא-ווילנאתרלה - תרצב
 ספר ניר - סדר נשים מאיר מארים, מקובריןווארשא-ווילנאתרלה - תרצב
 ספר ניר - סוטה מאיר מארים, מקובריןווארשאתרצב
 ספר נצחון יום טוב ליפמן, מילהויזןחמ"ד 
 ספר נצחון יום טוב ליפמן, מילהויזןאלטדורףתד
 ספר נצחון יום טוב ליפמן, מילהויזןאמשטרדםתסט
 ספר סדרים - זכרון משה דלוילה, אברהם בן דניאלאמשטרדםתר
 ספר סוגיות הש"ס יוסף יסל, מליסהברליןתצו
 ספר סת"ם - חלק ב קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתרטז
 ספר סת"ם - חלק ב קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לעמבערגתרטז
 ספר עברונות בלין, אליעזר בן יעקבאופיבאךתפב
 ספר עברנות בלין, אליעזר בן יעקבריווא דטרינטושכא
 ספר עברנות בלין, אליעזר בן יעקבפרנקפורט דאדרהתנא
 ספר עזרא טרב, עזרא בן אליהוירושליםתרעג
 ספר עיון הפרשה - ספה"ע, שבועות, תלמוד תורה מפעל עיון הפרשהירושליםתשעה
 ספר ענית אמ"ן שכטר, נחום שמריהו בן מרדכי יהודהקלוזשתרצו
 ספר עקרים אלבו, יוסף, 1380-1444רימינורפב
 ספר צב"א לוין, צבי הירש בן אברהםמנשטהרתרפה
 ספר ציוני ציוני, מנחם בן מאירקרימונהשכ
 ספר ציוני ציוני, מנחם בן מאירקרימונהשכ
 ספר צרור הכסף - הארוך והקצר חיים בן שמואל, מטודלה  
 ספר קב הישר קידנובר, צבי הירש בן אהרן שמואלקושטאנדינאתצב
 ספר קדושים אונגר, מנשה, 1899-1969ניו-יארקתשכז
 ספר קהלת - קול אפרים מכבי, אפרים מאירסונדרלאנד - לונדון אנגליהתשנו
 ספר קול ששון ונלוה עליו פירש פתוחי חותם פירשטנטל, רפאל בן יעקב, 1781-1855קראטאשיןתר
 ספר קטן ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ווארשאתרמט
 ספר קינות - עם פירוש אשר בן יוסףלובליןשעז
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויכתב יד 
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצח
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצח
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויברליןתרעב
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצח
 ספר ראבי"ה - חלק א אליעזר בן יואל, הלויירושליםתשכד
 ספר ראבי"ה - חלק א אליעזר בן יואל, הלויברליןתרצו
 ספר ראבי"ה - חלק א -חוברת ראשונה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרעג
 ספר ראבי"ה - חלק א -חוברת שניה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרעג
 ספר ראבי"ה - חלק ב אליעזר בן יואל, הלויברליןתרצו
 ספר ראבי"ה - חלק ב אליעזר בן יואל, הלויירושליםתשכד
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת ראשונה אליעזר בן יואל, הלויברליןתרעד
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת רביעית אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצה
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת שלישית אליעזר בן יואל, הלויברליןתרפט
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת שניה אליעזר בן יואל, הלויברליןתרפו
 ספר ראבי"ה - חלק ב - כרך ג אליעזר בן יואל, הלויברליןתרצו
 ספר ראבי"ה - חלק ב - כרך ג אליעזר בן יואל, הלויירושליםתשכד
 ספר ראבי"ה - כרך ד אליעזר בן יואל, הלויברליןתרצו
 ספר ראבי"ה - כרך ד אליעזר בן יואל, הלויירושליםתשכה
 ספר ראביה מילזהגי, אליקים בן יהודהאופןתקצז
 ספר ראביה מילזהגי, אליקים בן יהודהאפעןתקצז
 ספר ראשון מקור החיים קרוכמל, חייםפירדאתנז
 ספר רבות מדרש רבה. שמ"ז. קרקוב.קראקאשמז
 ספר רבות מדרש רבה. שמ"ז. קרקוב.קראקאשמז
 ספר רבות עם פירוש מתנות כהונה מדרש רבה. תרכ"ג. וינה.װינהתנב
 ספר ריב"ן יהודה בן נתןניו יורקתשג
 ספר ריקאנטי - פסקי הלכות רקנטי, מנחם בן בנימיןווארשאתרמב
 ספר ריקאנטי - פסקי הלכות רקנטי, מנחם בן בנימיןסדילקאבתקצו
 ספר רפואות רפואות.ויעןתרפו
 ספר רפואות רפואות.ויעןתרפו
 ספר רפואות רפואות.יסניץתפב
 ספר רפואות רפואות.לבוב ?תרכה
 ספר רפואות רפואות.לבוב ? 
 ספר רפואות משה בן מימון, 1138-1204לונדוןתרס
 ספר רפואות משה בן מימון, 1138-1204לונדןתרס
 ספר רפואות הגדול לינר, חיים שמחהווארשאתרעב
 ספר רפואות הגדול לינר, חיים שמחהווארשאתרסח
 ספר שדה אליהו - סוכה אליהו בן שלמה זלמן - הגר"אירושליםתשנה
 ספר שדי חמד - מערכת חתן וכלה וחופה חיים חזקיהו מדיני בל"א הרב רפאל אליהוברוקליןתשסו
 ספר שירה לחיים פרלמוטר, חיים בן זבולון יעקבווארשאתקעד
 ספר שירי נעים הגדה פסח בלסאן פארסי מושרח.  ירושליםתרעג
 ספר שירים ותשבחות ברכות והודאות  פירנצהתקטו
 ספר שמוש עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אמשטרדםתקיח
 ספר שמוש עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אמשטרדםתקיח
 ספר שמות שמחה בן גרשון, הכהןויניציאהתיז
 ספר שמות שמחה בן גרשון, הכהןויניציאה 
 ספר שמות שמחה בן גרשון, הכהןויניציאהתיז
 ספר שערי ישיבה גדולה No. יג 5756 ישיבה גדולה מיאמי רבתימיאמי ביטשתשנו
 ספר שערי ישיבה גדולה No. יז Shevat 5764 ישיבה גדולה מיאמי רבתימיאמי ביטשתשסד
 ספר שערי ישיבה גדולה No. יח Tammuz 5764 ישיבה גדולה מיאמי רבתימיאמי ביטשתשסד
 ספר שערי ישיבה גדולה No. כג 5769 ישיבה גדולה מיאמי רבתימיאמי ביטשתשסט
 ספר תגין - מדרש קצר זקס, שניאור, 1816-1892פריסתרכו
 ספר תהלים - ארץ החיים אברהם חיים בן שמואל פיבוש, הכהןנ.י.