ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
בן נח שהרג נפש אפילו עובר במעי אמו נהרג עליו. וכן אם הרג טריפה או שכפתו ונתנו לפי ארי או שהניחו ברעב עד שמת. הואיל והמית מכל מקום נהרג. וכן אם הרג רודף שיכול להצילו באחד מאיבריו נהרג עליו. מה שאין כן בישראל:
השגות הראבד   וכן אם הרג רודף וכו'. א"א קשיא ליה אבנר, עכ"ל: