ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
יסוד היסודות ועמוד החכמות וכו'. נ"ב עיין בהקדמת ספר חזון נחום סדר קדשים.
מצוי ראשון וכו'. נ"ב מצאתי כתוב ואיני יודע אל מי מקדושים וז"ל וקשין דבריו אחר שכפי דעת הפילוסופים אין לכנות שום שם לאלהות כי כל שם מורה גבול והמצוי הזה שהוא מעלה על הדעת מוכרח כפי דבריו שאין לו סוף וכל שאין לו סוף אין מכנה לו שם עכ"ל. ועיין (במפרש) [בכסף משנה] שכתב שמלת שם פה הוא כפ"א רפה בלשון ישמעאל עי"ש.