ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
התחיל המחבר יסוד היסודות ועמוד החכמות וכו'. [כבר נדפס המאמר הזה בספר דרף פקודיך מצות ל"ת י"א בחלק המחשבה]:
לידע שיש שם מצוי ראשון. תיבת ש"ם עיין בכ"מ ונ"ל דה"ק לידע שיש ש"ם. היינו במקומות הידועים. רצ"ל בכל מקום אשר משים האדם אל לבו לידע. הנה לשם הוא המצוי. כי לית אתר פנוי מיניה:
וכל הנמצאים משמי"ם ואר"ץ ומה שביניהם וכו'. הה"ד מה שעל השמים ואשר מתחת לארץ רק המחבר תפס שמי"ם ואר"ץ. שהן המה כלל הבריות הגדולות הנראות לנו: