ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
271 Seforim found for June 2009 II ספרים
 Cantiques de Salomon Rossi - Vol. 1 Rossi, Salamone, 1570-ca. 1630פאריסתרלח
 Cantiques de Salomon Rossi - Vol. 2 Rossi, Salamone, 1570-ca. 1630פאריסתרלח
 Iets Over De Begraafplaatsen Mulder, Samuel Israel, 1792-1862אמשטרדםתריא
 Jastrow Dictionary Vol 1 [א-כ] Jastrow, MarcusNew Yorkתרסג
 Jastrow Dictionary Vol 2 [ל-ת] Jastrow, MarcusNew Yorkתרסג
 אבני זכרון אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860פראגתרא
 אבני יעקב טיר, יעקב זאבירושליםתרצז
 אבני שמואל פרדס, שמואל אהרן, 1887-1957לודזתרעז
 אברהם אברהם רומנו, אברהם בן יעקבירושליםתרפז
 אגדות התנאים - חלק א בכר, בנימין זאב, 1850-1913ברליןתרפב
 אגדות התנאים - חלק ג בכר, בנימין זאב, 1850-1913ברליןתרפב
 אגדות התנאים - חלק ד בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרפח
 אגרת צדק עולמים קצבורג, דוד צבי, 1856-1937ווייטצעןתרעח
 אגרת רבן יוחנן בן זכאי יוחנן בן זכאי, מיחס לואנטוורפןתרפט
 אהבת עולם אהבתיך פרידמן, בנימין בן יוסף, -1944מישקאלץתרצח
 אהבת ציון וירושלים יפה, יוסף בן משה, מסלנטתל אביבתשז
 אהל דוד - מסכתות שונות דיטש, דוד בן מנחם מנדל, 1756-1831אונגווארתרכז
 אהל משה - חלק א טובנקין, משה אהרן בן יהודהלובליןתרפט
 אהל משה - חלק ב טובנקין, משה אהרן בן יהודהלובליןתרצ
 אהל משה - חלק ג טובנקין, משה אהרן בן יהודהלובליןתרצ
 אהל שלמה זילברשטין, שלמהאראדעאתרפח
 אהלי יעקב לויטן, בנציון יעקבקעדאיניאיתרצו
 אוהל שם שיפמן, יהודה ליבושירושליםתשו
 אומר ודברים ברונרוט, חיים מרדכיווארשאתרצו
 אוצר בלום ויסהויז, אהרן צבילבובתרעג
 אוצר דרשות איזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956נ.י.תרעט
 אוצר האגדה מאירי, מאיר, 1904-1968פפד"מתרצז
 אוצר המספרים זליגמן, ישראל בן חיים דודנ.י.תשב
 אוצר התרגום קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960ירושליםתש
 אוצר התרגום - מדור אלהא דמלקדמין קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960 תרצה
 אוצר לשון המדרש הורביץ, אברהם מרדכיירושליםתש
 אור הישר - זרעים הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשו
 אור הישר - טהרות הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשז
 אור הישר - תנ"ך הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשה
 אורחות חיים אשר ב"ר יחיאל (רא"ש)נ.י.תשג
 אוריתא בגלותא קלין, זאב צבי בן זכריהבואנוס איירס 
 אות ציון בלום, בנציון בן עמרםניו יארקתשסג
 אלה הדברים אשר דבר משה ברודנא, משה ליפמן ב"ר ישראל יצחקפינסקתרצח
 אמר ודברים בלום, שמואל בן ידידיהנ.י.תרפג
 אמרי בינה ארמר, עקיבא, מקלסניקראקאתרמב
 אמרי יושר איזנשטט, מאיר בן יהודה ליב, 1786-1852אונגווארתרכד
 ארז ישעיהו רזניק, יצחק ישעיהוזיטומירתרעג
 ארץ צבי איישישקי, צבי אידלווילנאתרסג
 אשי ישראל מנהימר, חיים צבימיכאלעוויץתרפט
 אשל אברהם - חלק א-ב נימרק, אברהם יעקבתל אביבתשח
 באר מים אברמסון, יצחק מנחםלונדוןתרעז
 באר מים אברמסון, יצחק מנחםלונדוןתרעז
 באר שמואל רוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צבי, 1842-1919קליינווארדייןתרצח
 בינת יששכר בלוך, יששכר בר בן שמשוןמיכאלעוויץתרפח
 בית אהרן צורוגון, אהרןקושטאתלח
 בית הבחירה - מועד קטן המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ירושליםתרצז
 בית לחם יהודי רטק, יהודה יחיאלקליינווארדייןתרצד
 בית פינחס הורביץ, פינחס בן אברהם זאבגראסווארדייןתש
 בכורי ציון וענבי ציון זקס, יהודה בן ציון ב"ר משה לויקובנהתרפח
 בני אהרן אגסי, שמעון אהרן, 1852-1914בגדדתרסח
 ברוך שאמר פרנקל-תאומים, ברוך, 1760-1828פיעטרקובתרסה
 ברכה לישראל כהן, שמעון בן יצחקריגאתרצב
 ברכת אב אבא ברוך הכהן מקאוונאמינאפאליסתרס
 ברכת הבית-חלק ראשון איינהורן, אברהם חייםסיגעטתרנג
 ברכת הבית-חלק שני איינהורן, אברהם חייםסיגעטתרנג
 ברכת יצחק שווייגער, יצחקגאלאנטאתרפג
 גבורת אריה על התורה - חלק א פרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום טוב צבי, -1940שאמלויאתרעו
 גבורת אריה על התורה - חלק ב פרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום טוב צבי, -1940שאמלויאתרפד
 גבעת פנחס דמביצר, פינחס אליהו  
 גזע ישי אשכנזי, יהודה שמואלליוורנותרב
 גן המשלים והחידות - חלק א אבולעפיה, טודרוס בן יהודה, 1247-1300ירושליםתרצב
 גן המשלים והחידות - חלק ב אבולעפיה, טודרוס בן יהודה, 1247-1300ירושליםתרצד
 גן המשלים והחידות - חלק ג אבולעפיה, טודרוס בן יהודה, 1247-1300ירושליםתרצז
 גנת חמד בילצקי, תנחום גרשון בן נתן נטע ליבבילגורייאתרעד
 דובב שפתי ישנים ברודא, שמעון יהודהמיכאלעוויץתרפט
 דרושי וחידושי הרמבא"ד דיטש, משה בן אהרן דודסאיניתשג
 דרשות הרא"ש שאג, אברהם בן יהודה ליב, 1801-1876ירושליםתרסד
 האבלות טולצ’ינסקי, קלמןתל אביבתשז
 האבן הראשה לינר, חיים אשר בן משה צביווארשאתרצ
 הבהיר נחוניה בן הקנהווילנאתרעג
 הוספות ותקונים לספר ראבי"ה-חלק ראשון ושני אפטוביצר, אביגדורירושליםתרצו
 היכל רש"י - חלק א אבינרי, יצחק, 1900-1977תל אביבתש
 היכל רש"י - חלק ב אבינרי, יצחק, 1900-1977 תשט
 היכל רש"י - חלק ג אבינרי, יצחק, 1900-1977תל אביבתשטז
 המסרה הגדולה פרענסדארף, זלמןהנוברתרלו
 הקצרת מונטנר, זיסמן, 1897-1973ירושליםתש
 הר שפר פירר, שמואלברדיוב 
 הרי בשמים - על התורה גינז, יעקב יוסףבודפשטתרפז
 זהב שחוט שוחט, שבתי חייםברליןתרעו
 זכר אברהם כצנלנסון, אברהם בן יואלירושלים 
 זכרון למשה רסקס, משהאודיסהתרלג
 זכרון לראשונים וגם לאחרונים - זכרון רב שמואל הנגיד הרכבי, אברהם אליהו, 1835-1919פטרבורגתרלט
 זריזותא דאברהם העליר, אברהם נח בן משה אהרןלבובתרס
 חבר מאמרים ליבוביץ, ירחם, 1873-1936ווילנאתרצט
 חבש פאר קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפח
 חדושי הרשב"א - נדה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310 תרצו
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהירושליםתרפח
 חוליא וחורפא קרמר, אשר זליגבילגורייאתרפו
 חות יא"ר רוזנפלד, יוסף אלעזר בן צבי הירשפאקשתרסט
 חזון הגאולה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתשא
 חידושי אהל ישראל זאב וולף בן ישראל, הלויירושליםתרעד
 חידושי הר"ן - מועד קטן נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרצז
 חידושי הרמ"ל - טהרות שטיין, מנחם מנדל ליפא בן דודקולומיהתרנ
 חידושי חתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ירושליםתשז
 חידושי חתם סופר - בבא מציעא סופר, משה בן שמואל, 1762-1839מיכאלעוויץתרפט
 חידושי מהר"ץ הזנלויף, צבי הירשקראקאתרמב
 חיי לבבות לוינזון, יחיאל יהודה בן יוסף משהנ.י.תרמה
 חיי עולם גליק, גדליה בן חנוך, 1796-1882מיהאליפאלוואתרנט
 חכמת הנפש אלעזר בן יהודה, מגרמיזהירושלים 
 חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217לבובתרכה
 חפץ חיים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פפד"מתרפה
 חפץ חיים על התורה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933נ.י.תשג
 חקי חיים סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרעא
 חקרי תלמוד פדרבוש, שמעון בן צבי הירש, 1892-1969ירושלים ווארשאתרצח
 חרש וחושב קרופמן, מאיר יהושע בן יעקבפיעטרקובתרעא
 טיב גיטין וקידושין גוטליב, חיים יוסףאונגווארתרכט
 יד יהודה-חלק ראשון רבינוביץ, נתן יהודה ליבנ.י.תרנז
 ידי סופר לוסטיג, יהודה צבידעברעציןתרצח
 יהל אור אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרעג
 יחס האגדה להלכה הירשברג, חיים זאב, 1903-1976וינהתרפט
 ילקוט דברי חכמים  ירושליםתשח
 ימי תמימים נווירה, מנחם בן יצחק, 1717-1777ויניציאהתקיג
 יסוד יצחק על הלכת מילה יצחק איזיק בן יעקב, שו"בפרעמישלאתרע
 יערת הדבש רחמים, יחזקאל יעקבבומביתרנ
 יצירה Lazarus Goldschmidtפפד"מתרנד
 ישועת יעקב - חלק א סולוביצ’יק, יעקב בן בצלאלזיטומירתרסז
 ישועת יעקב - חלק ב סולוביצ’יק, יעקב בן בצלאלזיטומירתרסח
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141בואנוס איירסתשג
 כור מצרף האמונות ומראה האמת לופיס, יצחקמיץתרז
 כליל תפארת שור, ישעיהוזולקוואתרכה
 כריתי ופליתי המבואר - נדה משה קלייןירושליםתשסה
 כרם שלמה פרינץ, שלמה דוב הכהןבוסטון 
 כתר שם טוב גדליה, חייםלונדוןתרמ
 לוח הלוחות זדק, יעקבתל אביבתשז
 לחם רב ליטש-רוזנבוים, משה חיים בן גרשוןקליינווארדייןתרפא
 לפלגות ראובן - חלק א - ברכות מועד בנגיס, זליג ראובן, 1864-1953פיעטרקובתרסו
 לפלגות ראובן - חלק ה - ש"ס משנה בנגיס, זליג ראובן, 1864-1953קיידאןתרצב
 מאה שנה טריוקס, יצחק, 1893-1952תל אביבתרצח
 מאמר על עריכת פרוש לתלמוד בבלי קפלן, אברהם אליהו, 1890-1924 תרפט
 מבוא התלמוד - גיטין פורת, ישראל, 1886-1974ס. לואיסתשב
 מבוא התלמוד - חלק ב פורת, ישראל, 1886-1974ס. לואיסתשג
 מדרש האתמרי אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729שאלוניקיתקפד
 מדרש הגדול  מנציסטרתש
 מדרש הגדול - בראשית העדני, דוד בן עמרםקנטאבריגיאתרסב
 מדרש שמעוני דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, 1872-1930תל אביבתרצט
 מועדי קדש ליקבר, מרדכי שמעיה, הכהןלבובתרסא
 מילי דפיסחא תאומים, משה בן אפריםלבובתרסד
 מכילתא דרבי ישמעאל מכילתא.פפד"מתרצא
 מכילתא דרבי ישמעאל מכילתא.ברליןתרפה
 מלאכת שלמה - חלק א טויסיק, שלמה זלמן בן שלוםקראטאשיןתרלו
 מלאכת שלמה - חלק ב טויסיק, שלמה זלמן בן שלוםמינכןתרלט
 מלאכת שלמה - תוכן טויסיק, שלמה זלמן בן שלוםקראטאשיןתרלו
 מנחת אהרן מילבסקי, אהרן בן משה אריהמאנטעווידעאתשא
 מנחת יהודה גרוסמן, יהודהפאקשתרעד
 מנחת יהודה אילנבורג, יהודה ליב בן עובדיהקושטאתיד
 מנחת כהן - חלק א כץ, דוד בן צבי הירש, ממטרסדורףמונקאטשתרמה
 מנחת כהן - חלק ב כץ, דוד בן צבי הירש, ממטרסדורףמונקאטשתרמז
 מסכת סופרים  המבורגתקנט
 מעשה רקח קדנוב, קלונימוס חייםווילנאתרסב
 מפתח לתורה קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960 תרצט
 מפתח שלמה  אוקספורדתרעד
 מצות חג הפסח קליין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011[ניו יורק]תשסב
 מצפה לנפש סוקניק, משה דוד בן יצחקפיעטרקובתרסו
 מקור ברוך פרידנברג, ברוךירושליםתרפט
 מראה יחזקאל פנט, יחזקאל בן יוסף,ברוקליןתשסה
 משאת בנימין - חלק א ריך, אליהו בן בנימין זאב וולףפרשבורגתרסח
 משאת בנימין - חלק ב ריך, אליהו בן בנימין זאב וולףפרשבורגתרסח
 משאת בנימין - חלק ג ריך, אליהו בן בנימין זאב וולףווייטצעןתרע
 משאת בנימין - חלק ד ריך, אליהו בן בנימין זאב וולףווייטצעןתרע
 משאת בנימין - חלק ה ריך, אליהו בן בנימין זאב וולףווייטצעןתרע
 משובב נתיבות אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812ברדיובתרסג
 משיב נפש נירמן, אברהם בן דוד צבי תרעח
 משלי חכמים גולדמן, משה, 1863-1918נ.י.תרעב
 משנה הרצוג, יעקב דוד הלויירושליםתשה
 משנה הלכות חלק יז מנשה קלייןברוקליןתשסט
 משנת רבי אליעזר ענעלאו, הלל גרשםנ.י.תרצד
 משפט מחוקק רוהטין, שרגא פיבל, 1858-1910לבובתרנג
 מתורתן של ראשונים ליטר, זאב וולףנ.י.תשו
 נועם אלימלך אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787לבובתרכו
 נפש דוד לוריא, דוד בן יהודה, 1792-1855. נפש דודווילנאתרעג
 נפש יהונתן - חלק א קלין, יהונתן בנימין בן משה אריה, הכהן, 1853-1934בערעגסאסתרפב
 נפש יהונתן - חלק ב קלין, יהונתן בנימין בן משה אריה, הכהן, 1853-1934סולישתרפו
 נפש יהונתן - חלק ג קלין, יהונתן בנימין בן משה אריה, הכהן, 1853-1934ברדיובתרפז
 נר בנימין רבינר, בנימין בינושירושליםתשד
 סידורו של שבת טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814לבובתרכד
 סמי המות והרפואות כנגדם משה בן מימון, 1138-1204ירושליםתשב
 ספר הכריתות - חלק א יצחק בן אבא מאריאופןתרג
 ספר הכריתות- חלק ב יצחק בן אבא מאריאופןתרג
 ספר המצוות - הלר משה בן מימון, 1138-1204; הלר, חיים, 1879-1960פיעטרקובתרעד
 ספר המצוות - יד הלוי משה בן מימון, 1138-1204; הורביץ, יצחק שמחה בן יוסף דב, 1868-1935ירושליםתרפז
 ספר הפליאה - ספר הקנה קנה אבן גדורפרעמישלאתרמד
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217יוזעפאףתרל
 ספר מעדנים קרמר, אשר זליגבילגורייאתרפו
 ספר ראבי"ה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצח
 ספר ראבי"ה - חלק א -חוברת ראשונה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרעג
 ספר ראבי"ה - חלק א -חוברת שניה אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרעג
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת ראשונה אליעזר בן יואל, הלויברליןתרעד
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת רביעית אליעזר בן יואל, הלויירושליםתרצה
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת שלישית אליעזר בן יואל, הלויברליןתרפט
 ספר ראבי"ה - חלק ב - חוברת שניה אליעזר בן יואל, הלויברליןתרפו
 ספרא  ברליןתרפה
 ספרא דצניעותא - עם ביאור הגר"א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרעג
 ספרי  ברליןתרפה
 עוללות אפרים לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545-1619אמשטרדםתקלט
 עולת שבת דומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטעפרעמישלאתרלב
 עולת תמיד גרינוואלד, משה בן עמרם, 1853-1910בודפשטתשג
 עונג שבת קניגסברגר, דב הללברליןתרעד
 עטרת מרדכי וינברג, מרדכי יהודהבילגורייאתרצט
 עיני אברהם צפיג, אברהם בן יהודהאמשטרדםתקמד
 עיר הצדק פריינד, שמואל בן יששכר ברפראגתרכד
 עמודי שיש שינמן, שמואל יוסףנ.י.תרס
 עמר מן לונזנו, מנחם בן יהודה דיווילנאתרעג
 עקרי הד"ט - חלק א - ארח חיים טירני, דניאל בן משה דודפירינציתקסו
 עקרי הד"ט - חלק ב -יורה דעה טירני, דניאל בן משה דודפירינציתקסג
 ערוך השלחן העתיד-חלק ראשון אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלויתל אביבתרצח
 ערוך השלחן העתיד-חלק שני אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלויתל אביבתרצח
 פירוש חצי מיכה פרדו, יעקב בן דודפראגתרא
 פירוש לספר תהלים המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ירושליםתרצו
 פסקי חלה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ירושליםתרצח
 פרפראות קרמר, אשר זליגבילגורייאתרפו
 פרק מעשה המת טולדנו, יעקב משה בן יהודה, 1879-1960קהירתרצא
 פרקים בהצלחה משה בן מימון, 1138-1204, מיחס לוירושליםתרצט
 פרשת מרדכי לאונורוביץ, מרדכי בן משה, 1870-1925קעמעטשעתרצ
 ציד רמיה ינובסקי, יעקב צביפאלטאוואתרעג
 צלא דמהימנותא קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011[ירושלים]תשסב
 קו' שערי הלכות ל מנשה קלייןברוקליןתשסד
 קול שמחה פלטרוביץ, שמחה בן צביירושליםתרעג
 קונטרס הלר, חיים, 1879-1960שיקאגאתשו
 קונטרס חיים יונה תאומים, חיים יונה בן יהושע פיבל  
 קטעים מספר יד החזקה לרבינו משה בן שמואל אטלסלונדוןתש
 קינים והגה וחי אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860פראגתרא
 קסת הסופר גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886ברדיובתרסב
 קצור כללי הוראה שטארק, שמואל ישכרלבובתרנט
 קצור ספר חרדים דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820נ.י.תשג
 קרבני לחמי - חלק א פישר, שלמה אלכסנדר בן אהרן, 1852-1932ירושליםתרצג
 קריה נאמנה טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873וינהתריד
 קרן דוד שרטר, דוד בן צבי הירשטירנויתרפז
 קרן לדוד - חלק א גרינולד, אליעזר דוד, 1867-1927סאטמארתרצ
 קרן לדוד - חלק ב גרינולד, אליעזר דוד, 1867-1927סאטמארתרצט
 קרני אור אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהווילנאתרעג
 ראיות מכריעות נגד ולהויזן הופמן, דוד צבי בן משה, 1843-1921ירושליםתרפח
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743ווארשאתרע
 ראשית בכורים - חלק א, ב כהן, בצלאל בן ישראל משה, 1820-1878ווילנאתרכט
 רבינו בחיי על התורה - חלק א-ב בחיי בן אשר אבן חלאוהגראסווארדייןתשב
 רבינו בחיי על התורה - חלק ג-ד-ה בחיי בן אשר אבן חלאוהגראסווארדייןתשב
 רבנן סבוראי ותלמודם לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצז
 רחובות הנהר - בראשית טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873אונגווארתרכד
 שבת הארץ קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרצז
 שבת ומועד - חלק א קוסובסקי-שחור, יצחק בן שאול, 1878-1951ירושליםתשו
 שופר ישראל - הדרת ישראל יפה, ישראל יעקב בן אברהםקיידאןתרצא
 שיורי קומץ המנחה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרלא
 שיטה על מועד קטן-חלק ראשון הערי פישעלירושליםתרצז
 שיטה על מועד קטן-חלק שני הערי פישעלירושליםתרצז
 שירי החל - חלק א אבן עזרא, משה בן יעקב, 1055-1140לייפציגתרצה
 שירי החל - חלק ב אבן עזרא, משה בן יעקב, 1055-1140לייפציגתרצה
 שירי יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141נ.י.תשה
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - חלק ב אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058תל אביבתרפח
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - חלק ג אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058תל אביבתרפח
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - חלק ד אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058תל אביבתרפח
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - חלק ה אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058תל אביבתרפח
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - ספר ראשון אבן גבירול שלמה ב"ר יהודה הספרדיתל אביבתרפח
 שירת אדון אנגל, מוזוזבודפשטתרלב
 שלחן ערוך-אבן העזר קארו, יוסףברדיטשובתרסט
 שלחן ערוך-יורה דעה, הלכות מקואות קארו, יוסףירושליםתרצג
 שלחן ערוך-יורה דעה, הלכות נדה קארו, יוסףירושליםתרצג
 שלשה ספרים נפתחים שורץ, נפתלי בן אברהם יהודה אריה ליב, הכהן, 1846-1896פאקשתרסג
 שמונה פרקים להרמב"ם -עם באור בצרוף הקדמת ר"ש אבן תבון. משה בן מימון, 1138-1204נ.י.תרעב
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263נ.י.תשג
 תומר דבורה קורדוברו, משה, 1522-1570נ.י.תשג
 תוספות הרא"ש-למועד קטן אשר בן יחיאל, 1250-1327ירושליםתרצז
 תורת כהנים - עזרת כהנים - חלק א - ויקרא רפפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץווילנאתרה
 תורת כהנים - עזרת כהנים - חלק ג - שמיני רפפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץפרעמישלאתרסא
 תורת כהנים - עזרת כהנים - חלק ד - תזריע, מצורע רפפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץפרעמישלאתרסז
 תורת כהנים - עזרת כהנים - חלק ד - תזריע, מצורע רפפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץפרעמישלאתרסא
 תורת כהנים עם פירוש חדש - חלק א כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרעא
 תורת כהנים עם פירוש חדש - חלק ב כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרעא