ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
1001 Seforim found for jan2011
 אבות עטרה לבנים ליפשיץ, אריה יהודה ליב בן אברהם אבאווארשאתרפז
 אבל כבד בנימין בן שמואלירושליםתרלה
 אבל כבד אנטוקולסקי, משה שמעוןווילנאתרמו
 אבל עם ויצל, שמואל יהושעסלוניםתרעז
 אבן ציון אפרתי, אליעזר בן בנציוןווארשא1866
 אבן שלמה מלצן, שמואל בן אברהםווילנאתרפד
 אבני בית היוצר ויס, יצחק בן ישעיהו יששכר דב, 1873-1942פאקשתרס
 אבנים יקרות שיה, אברהם משהמאנסיתשסו
 אברהם בכל בן אמוזג, אברהם חיירושליםתרצא
 אברהם גאלדפאדען - צו זיין הונדערטסטן געבוירן-טאג זילברצויג, זלמןניו יורקתש
 אגורה באהלך פרקש, מרדכי בן יקותיאלבעלוויותשסח
 אגרות הרב חיד"א אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806הונגריאתרפז
 אגרות הרמב"ם משה בן מימון, 1138-1204תל אביבתשיא
 אגרת ארחות עולם פריצול, אברהם בן מרדכיקראקאתקסט
 אגרת רשפי קשת קרנר, משה בן אליעזר פיבוש, 1762-1836הנוברתקצא
 אהל משה - ענייני המקדש והגלות שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנןברוקליןתשסז
 אהל משה - ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנןברוקליןתשסח
 אהל משה על התורה - בראשית שיינערמאן, משה יוסףברוקליןתשסט
 אהל משה על התורה - ויקרא שיינערמאן, משה יוסףברוקליןתשע
 אהל משה על התורה - שמות שיינערמאן, משה יוסףברוקליןתשסט
 אהלי שמעון - חושן משפט לוי, שמעון בן אברהםירושליםתשע
 אונטער באמבעס און גיפט-גאזן  קאוונעתרצח
 אוצר מקור ישראל - חלק ראשון ויספיש, ישראל משהבני ברקתשע
 אוצר מקור ישראל - חלק שלישי ויספיש, ישראל משהבני ברקתשע
 אוצר מקור ישראל - חלק שני ויספיש, ישראל משהבני ברקתשע
 אוצרות התורה - חלק א צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, 1938-בני ברקתשסה
 אוצרות התורה - חלק ב צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, 1938-בני ברקתשסה
 אור החמה - בכורות קרויזר, זונדלירושלםתשסט
 אור החמה - יבמות קרויזר, זונדלירושלםתשסט
 אור החמה - מנחות קרויזר, זונדלירושלםתשסט
 אור החמה - ערכין, תמורה, כריתות, מעילה קרויזר, זונדלירושלםתשסט
 אור החמה על משנה ברורה א-ג קרויזר, זונדלירושלםתשע
 אור החמה על משנה ברורה ד-ו קרויזר, זונדלירושלםתשע
 אור המאיר - שנה א', חודש טבת, חוברת א' Teves 5708 שפירא, אברהםניו יורקתשח
 אור השחר מרמורשטיין, ישראלאשדודתשע
 אור נגה על שמי התלמוד כץ, בנציון, 1875-1958ווארשאתרנה
 אור נגה על שמי התלמוד - חלק א כץ, בנציון, 1875-1958ווארשאתרנה
 אור נגה על שמי התלמוד - חלק ב כץ, בנציון, 1875-1958ווארשאתרנה
 אור נגה על שמי התלמוד - חלק ג כץ, בנציון, 1875-1958ווארשאתרנה
 אוריין תליתאי אפשטיין, פנחס בן ישעיהו, 1887-1969ירושלםתרעג
 אחרית ירושלים רוטברג, מרדכיברדיטשובתרסא
 אידישע ווארט - 1 - תשי״ד - טבת  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 10 - תשט״ו - חשון  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 11 - תשט״ו - כסלו  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 12 - תשט״ו - טבת  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 13 - תשט״ו - שבט  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 14 - תשט״ו - אדר  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 15 - תשט״ו - ניסן  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 16 - תשט״ו - אייר  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 17 - תשט״ו - סיון  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 18 - תשט״ו - תמוז  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 19 - תשט״ו - אלול  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 2 - תשי״ד - שבט  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 20 - תשט״ז - חשון  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 21 - תשט״ז - כסלו  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 22 - תשט״ז - טבת  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 23 - תשט״ז - אדר  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 24 - תשט״ז - ניסן  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 25 - תשט״ז - אייר  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 26 - תשט״ז - סיון  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 27 - תשט״ז - תמוז  נוי יורקתשטז
 אידישע ווארט - 28 - תשי״ז - תשרי  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 29 - תשי״ז - חשון  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 3 - תשי״ד - אדר  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 30 - תשי״ז - כסלו  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 31 - תשי״ז - טבת  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 32 - תשי״ז - שבט  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 33 - תשי״ז - אדר  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 34 - תשי״ז - ניסן  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 35 - תשי״ז - אייר  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 36 - תשי״ז - סיון  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 37 - תשי״ז - תמוז  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 38 - תשי״ז - אלול  נוי יורקתשיז
 אידישע ווארט - 39 - תשי״ח - חשון  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 4 - תשי״ד - אדר ב  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 40 - תשי״ח - כסלו  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 41 - תשי״ח - טבת  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 42 - תשי״ח - שבט  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 43 - תשי״ח - אדר  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 44 - תשי״ח - ניסן  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 45 - תש״ח - אייר  נוי יורקתשח
 אידישע ווארט - 46 - תשי״ח - סיון  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 47 - תשי״ח - תמוז  נוי יורקתשיח
 אידישע ווארט - 48 - תשי״ט - תשרי  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 49 - תשי״ט - חשון  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 5 - תשי״ד - ניסן  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 50 - תשי״ט - כסלו  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 51 - תשי״ט - טבת  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 52 - תשי״ט - שבט  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 53 - תשי״ט - אדר ב  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 54 - תשי״ט - ניסן  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 55 - תשי״ט - אייר  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 56 - תשי״ט - תמוז  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 57 - תשי״ט - אלול  נוי יורקתשיט
 אידישע ווארט - 58 - תש״כ - חשון  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 59 - תש״כ - כסלו  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 6 - תשי״ד - אייר  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 60 - תש״כ - טבת  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 61 - תש״כ - שבט  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 62 - תש״כ - ניסן  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 63 - תש״כ - אייר  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 64 - תש״כ - תמוז  נוי יורקתשכ
 אידישע ווארט - 65 - תשכ״א - אלול  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 66 - תשכ״א - חשון  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 67 - תשכ״א - כסלו  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 68 - תשכ״א - שבט  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 68 - תשכ״א - שבט  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 69 - תשכ״א - אדר  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 7 - תשי״ד - סיון  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 70 - תשכ״א - ניסן  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 71 - תשכ״א - אייר  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 72 - תשכ״א - תמוז  נוי יורקתשכא
 אידישע ווארט - 73 - תשכ״ב - תשרי  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 74 - תשכ״ב - חשון  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 75 - תשכ״ב - כסלו  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 76 - תשכ״ב - שבט  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 77 - תשכ״ב - אדר  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 78 - תשכ״ב - ניסן  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 79 - תשכ״ב - אייר  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 8 - תשי״ד - תמוז  נוי יורקתשיד
 אידישע ווארט - 80 - תשכ״ב - סיון  נוי יורקתשכב
 אידישע ווארט - 81 - תשכ״ג - תשרי  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 82 - תשכ״ג - חשון  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 83 - תשכ״ג - טבת  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 84 - תשכ״ג - שבט  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 85 - תשכ״ג - אדר  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 86 - תשכ״ג - אייר  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 87 - תשכ״ג - תמוז  נוי יורקתשכג
 אידישע ווארט - 88 - תשכ״ד - תשרי  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 89 - תשכ״ד - חשון  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 9 - תשט״ו - תשרי  נוי יורקתשטו
 אידישע ווארט - 90 - תשכ״ד - טבת  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 91 - תשכ״ד - שבט  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 92 - תשכ״ד - אדר  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 93 - תשכ״ד - אייר  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 94 - תשכ״ד - סיון  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 95 - תשכ״ד - תמוז  נוי יורקתשכד
 אידישע ווארט - 96 - תשכ״ה - תשרי  נוי יורקתשכה
 אידישע ווארט - 97 - תשכ״ה - חשון  נוי יורקתשכה
 אידישע ווארט - 98 - תשכ״ה - כסלו  נוי יורקתשכה
 אידישע ווארט - 99 - תשכ״ה - טבת  נוי יורקתשכה
 איזהו מקומן - זבחים פרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקבני ברקתשסג
 איזהו מקומן - יומא פרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקבני ברקתשסו
 איזהו מקומן - מנחות פרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקבני ברקתשע
 איזהו מקומן - נדה פרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקבני ברקתשסו
 איזהו מקומן - סוטה פרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקבני ברקתשסח
 איש ההלכה והמעשה גליקמן-פרוש, מרדכיירושלםתשז
 אלדד הדני עפשטיין, אברהםפרעסבורגתרנא
 אלון בכות - אבל כבד דנציג, יצחק בן מנחם מנישס"ט פטרבורגתרלט
 אלף אלפין כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לונדוןתרנ
 אמונת עתיך ברויאר, אברהםביתרתשסז
 אמרי חן - זבחים לבנברג, יהודה השל בן צבילייקוואודתשסח
 אמרי חן - כתובות לבנברג, יהודה השל בן צבילייקוואודתשע
 אמרי חן - פסחים יומא לבנברג, יהודה השל בן צבילייקוואודתשסח
 אמרי חן - קניני התורה לבנברג, יהודה השל בן צבילייקוואודתשסז
 אמרי חן - תרומות, מעשרות, מע"ש לבנברג, יהודה השל בן צבילייקוואודתשסז
 אמרי שפר מזרחי, אבשלום בן משהפארישתרכא
 אנשי שם - חלק א ברורמן, חייםווארשא1892
 ארז בלבנון אהרנסון, אליעזר הללפראנקפורט דמייןתרנז
 ארח צדקה בריל, יוסףווילנאתרסד
 ארץ ישראל וסוריה הדרומות פרס, ישעיהו, 1874-1955ירושלים - ברלין - וינה1921
 באורי סוגיות - ב"מ הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסו
 באורי סוגיות - גיטין הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסו
 באורי סוגיות - יבמות - ח"א הוניגסברג, שמואלבני ברקתשע
 באורי סוגיות - יבמות - ח"ב הוניגסברג, שמואלבני ברקתשע
 באורי סוגיות - כתובות - ח"א הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסט
 באורי סוגיות - כתובות - ח"ב הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסט
 באורי סוגיות - נדרים הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסה
 בארות יצחק - ב"ב - פרק הזקת הבתים שפיצר, צבי יצחק יהודהירושליםתשסט
 בארות יצחק - פסחים - פרק אור לארבעה עשר שפיצר, צבי יצחק יהודהירושליםתשסו
 בארות יצחק - פסחים - פרק כל שעה שפיצר, צבי יצחק יהודהירושליםתשסו
 בזמן הזה - ספר א אקר, משהירושליםתשסה
 בזמן הזה - ספר ב אקר, משהירושליםתשסה
 בזמן הזה - ספר ג אקר, משהירושליםתשסה
 ביאור לוח הכללי גינצבורג, יוסף בן משה אהרןווארשאתרמז
 בית אהרן - על התורה ועל העבודה אהרן בן אשר, מקרלין, 1802-1872בראדיתרלה
 בית הלוי - קצת הלכות סולוביצ’יק, יוסף דובר בן יצחק זאב, מבריסק, 1820-1892ווילנאתרעא
 בית הספר לבני ישראל גור, יהודה, 1862-1950ירושלםתרנב
 בית הספר לבני ישראל - חלק חמישי גור, יהודה, 1862-1950ירושלםתרנב
 בית ועד לחכמים ראטהשטיין, מרדכימונקאטשתרמז
 בית יצחק - חלק שני - על דיני ברירה הנקרא ברורי המדות חבר, יצחק איזיק בן יעקבווילנאתרעא
 בית מושב זקנים האניג, אליהו, 1860-1924ירושלםתרנא
 בכורי הלמודיות לוינשטין, ברוך שלמה בן אברהםווארשאתרכג
 בכורי יהודה דון יחייאלוציןתרצ
 בכורי ישראל ישראל בר׳ צבי הכהן קילמיסקיץווילנאתרנד
 בכי מסתרים קסטין, דובר בן יעקבווארשאתרכב
 בן המלך והנזיר חסדאי, אברהם בן שמואל אבןפראנקפורט דמיין1769
 ברייתא דמלאכת המשכן שיאר, איזק בן ליבקעניגסבורג1863
 ברייתא מעשה תורה  קעניגסבורג1864
 ברכת התורה וינברג, יצחק אייזיק בן ברוך משה אריאלירושליםתשסח
 ברכת חתנים קפלן, ניסן שלמה בן נפתלי הכהןירושליםתשסט
 ברכת כהן על התורה דויטש, שמואל ברוךירושליםתשסז
 ברכת שלמה - ח"א - זרעים, מועד, נשים טנא, שלמה, -1986בני ברקתשסז
 ברכת שלמה - ח"ב - נזיקין, קדשים, טהרות טנא, שלמה, -1986בני ברקתשסז
 גאון יצחק ליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמן, 1838-1921װילנאתרנט
 גבורות הארי אפשטין, אפרים מרדכי בן שלמהווילנאתרמח
 גבורות הארי אפשטין, אפרים מרדכי בן שלמהווילנאתרל
 גבעת שאול קרליץ, שמריהו יוסף בן שמשוןווארשאתרנב
 גדול בנים מל, משהלעמבערגתקפא
 גדולת שאול אדלמן, צבי הירש, 1805-1858לונדון1854
 גזירות הישנות - תתנ"ו אליעזר בן נתןבערליןתרלח
 גל אבנים לוצטו, אהרןטריאסטיתריא
 דאס בית המקדש מצב ירושלים כלבו, יהושע יוסףווארשאתרס
 דבר בעתו - חלק ראשון מאיר קארניקברעסלויאתקעז
 דבר המלך - גיטין קידושין קרויזר, דב מאירירושליםתשס
 דבר המלך על מסכת נדרים בבא מציעא מכות קרויזר, דב מאירניו סקוויראתשס
 דבר המלך על ספר קדושה והלכות עדות - יד החזקה קרויזר, דב מאירירושליםתשס
 דבר יעקב - ב"ב - פרקים ה-ח שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסג
 דבר יעקב - ב"מ - פרקים ב-ד-ו-ז-ח-ט-י שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסג
 דבר יעקב - ב"ק - פרקים א-ב-ז שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשע
 דבר יעקב - ב"ק - פרקים ד-ה-ו-ח-ט-י שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסא
 דבר יעקב - גיטין ח"א - פרקים א-ב-ג שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסו
 דבר יעקב - כתובות - פרקים ד-ה-ו-ז-ט-יא-יב שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסז
 דבר יעקב - קידושין - ח"א שטיינהויז, יעקב בן דב זאבירושליםתשסט
 דברי האגרות יואל בן יהודה זלקי, מגלוגאוקראקאתרנו
 דברי זכרון לתולדות הרב גדליהו שמלקס כהנא, אברהם בן ישראל חיים, 1889-1954פשמישלתרצג
 דברי יעקב - אגדות הש"ס עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - בכתבי האר"י עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - בשמות הקודש עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - בשער הכוונות עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - בשער הכוונות כרך ב עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - יבמות, נדרים נ"ס עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - מסכת סוכה עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - מסכת שבת עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - נביאים, כתובים עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - נדה, טהרות עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - סדר נזיקין עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - סדר קדשים עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - סת"ם וציצית עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכת גיטין עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכת חולין עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכת עירובין עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכתות ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכתות ברכות, זרעים עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכתות כתובות, קידושין עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - על מסכתות פסחים, שקלים עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - ענינים בשם עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - פרקי מחשבה עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - פרשיות התורה עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - קבלת הגר"א חלק א עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - קבלת הגר"א חלק ב עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - ר"ה יומא עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי יעקב - תורת אברהם עדס, יעקב בן יהודהירושליםתשע
 דברי נגידים מרקוס, צבי הירש בן מרדכיאמשטרדםתקנט
 דברי שלמה סלוין, שלמה בן מיכל שאול דבוילנהתרצו
 דגול מרבבה מור, אברהם מנחם מנדל, 1815-1868טשרנאוויץתרטו
 דגול מרבבה מור, אברהם מנחם מנדל, 1815-1868טשרנאוויץתרטו
 דור דעה - ארבע תקופות גאוני בתראי קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937פיעטרקובתרצה
 דור רבניו וסופריו - חלק ד איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951ווילנאתרסב
 דור רבניו וסופריו - חלק ה - חכמי ישראל באמריקא איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951ניו יארקתרסג
 דור רבניו וסופריו - חלק ו איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951ניו יארקתרנה
 דיא געשיכטע דער יהודים - חלק א אוטנזוסר, דוד, 1784-1858פיורדא1821
 דיא געשיכטע דער יהודים - חלק ב אוטנזוסר, דוד, 1784-1858פיורדא1821
 דיא געשיכטע דער יהודים - חלק ג אוטנזוסר, דוד, 1784-1858פיורדא1828
 דעם רמב"ם’ס צוואה משה בן מימון, 1138-1204ווילנאתרנה
 דער מסלת ישרים גרוב, חיים שאולווארשאתרצז
 דער ספר הזכרונות פון דוד הראובני הראובני, דודווילנעתרפז
 דער פוילישער קעניג רבי שאול וואהל - חלק א מילר, ישראל דוד, 1839-1912ווילנאתרנט
 דער פוילישער קעניג רבי שאול וואהל - חלק ב מילר, ישראל דוד, 1839-1912ווילנאתרנט
 דער רבי רעדט צו קינדער - חלק ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ברוקלין, ניו יורקתשנו
 דער רבי רעדט צו קינדער - חלק ג שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ברוקלין, ניו יורקתשנח
 דער רבי רעדט צו קינדער - חלק ד שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ברוקלין, ניו יורקתשנח
 דער רבי רעדט צו קינדער - חלק ה שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ברוקלין, ניו יורקתשסה
 דער רמב"ם - צו זיין אכט הונדערט יאריקען יובילעאום ורנה, יצחקלאס אנדזשעלעס, קליפורניה, ארצות הבריתתרצו
 דעת יוסף - טהרות דינקלס, חיים יוסף, 1893-1976ירושליםתשלט
 דעת יוסף - כלים - חלק ג דינקלס, חיים יוסף, 1893-1976ירושליםתשלא
 דעת יוסף - פרה דינקלס, חיים יוסף, 1893-1976ירושליםתשלו
 דרוש הספד על מיתת המלכה הקיסרת מאריא טרעזיא לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793פראגתקמא
 דרוש וחדוש פלסנר, אליהו, 1841-1898ברליןתרלט
 דרך ישראל - נדה טופורוביץ, ישראלבני ברקתשסו
 דרך ישראל - סוכה טופורוביץ, ישראלבני ברקתשסז
 דרך ישראל - שבת טופורוביץ, ישראלבני ברקתשע
 דרש יעקב פיש, יעקב חזקיהוירושליםתשע
 האוהב מאסף ספרותי יוצא לאור בארבעה פרקים לשנה לתורה לחכמה ולמדע ולכל קדשי היהדות  לבובתרס
 האחד אליעזר פרפל, יהודה ליבווילנאתרפה
 הברית השלם פנחס אליהו בן מאירווארשאתרמט
 הגאון רבי יהודה ליב צירלסון - חייו ופעולותיו סליפוי, מרדכיתל-אביבתשח
 הגדה של פסח - ויזניץ אוביץ, חיים מאיר - עורך תשסז
 הגיוני הפרשה - בראשית וסרמן, אריה דודלוס אנג'לסתשסח
 הגיוני הפרשה - שמות וסרמן, אריה דודלוס אנג'לסתשסט
 הדרת קודש גרודנצ'יק, קים קדש יהושע בן יחיאל יוסףפיוטרקובתרסד
 הדת והתחיה הלאומית ניסנבוים, יצחק,וורשהתרפ
 ההשלמה משולם בן משהברליןתרנג
 הועד - חוברת א  פיעטרקובתרעד
 הזכרון סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ירושליםתשיז
 הזכרונות כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900ווארשאתרפט
 החינוך  פרנקפורט דאדרתקמב
 החינוך על תריג מצות אהרןווארשאתרמ
 החתם סופר ותלמידיו וינגרטן, שמואל, 1899-1987ירושליםתשה
 הליכות עם עולם הירשוביץ, יצחק איזיק אליעזר, 1870-1941קובנהתרפט
 הלכות חג בחג - ספירת העומר ושבועות קארפ, משה מרדכיירושליםתשס
 הלכות רב אלפס - ברכות יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103ווילנאתרעא
 הלכות רב אלפס - הלכות עירובין אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - הלכות שבת אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק אחד עשר - מסכת בבא קמא אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק ארבעה עשר - מסכת סנהדרין אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק חמישי - הלכות מגילה אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק חמישי - הלכות סוכה אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק חמשה עשר - מסכת עבודה זרה אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק חמשה עשר - מסכת עבודה זרה אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק עשרי אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק ראשון - מסכת ברכות אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק רביעי - הלכות תעניות אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שביעי - מסכת קדושין אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שלישי - הלכות עירובין אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שלשה עשר - מסכת בבא בתרא אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שמיני - מסכת גיטין אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שני - הלכות שבת אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק שנים עשר - מסכת בבא מציעא אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק ששי - מסכת יבמות אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפס - חלק תשיעי - מסכת כתובות אלפסי, יצחק בן יעקבאמשטרדםתריח
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי אלפסי, יצחקווארשאתרמ
 הלכות רב אלפסי - מסכת שבת אלפסי, יצחק בן יעקבווילנאתרעא
 הלכות שבת בשבת - ח"א קארפ, משה מרדכיירושליםתשסז
 הלכות שבת בשבת - ח"ב קארפ, משה מרדכיירושליםתשסט
 המגיד  סאטמארתרפח
 המסעות בארץ קוקז ובמדינות אשר מעבר לקוקז טשארני, יוסף יהודה בן יעקב הלויס״ט פטרבורגתרמד
 המצות הקצר כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ווילנאתרצא
 הנציב ריבקינד, יצחק, 1895-1968לודזתרעט
 העבור להראב׳׳ע - שער ראשון ושני ראב׳׳עליקתרלד
 העורבים ובני יונה כרמולי, אליקים, 1802-1875רעדלהייםתרכא
 הערות וחדושים - שבת טויב, ישראלבני ברקתשע
 הפרענומעראנטן כהן, בערלניו־יארקתשלה
 הפתגם השנון א - ב  בני ברקתשסט
 הקלות יחדלון ינובסקי, יעקב צביברדיטשובתרמח
 הרב צבי הירש קלישר אריגור, יצחק אריה בן נתן, 1902-1979ירושליםתרפח
 הרב של שמחה גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודזתרצ
 הרבי מדבר לילדי ישראל - מועדים וזמני השנה - אלול עד אדר Elul 5756 שניאורסאהן, מנחם מנדלברוקלין, ניו יורקתשנו
 הרבי מדבר לילדי ישראל -באינגליש- מועדים וזמני השנה - ניסן עד מנחם אב Nissan 5761 שניאורסאהן, מנחם מנדלברוקלין, ניו יורקתשסא
 השחיטה והבדיקה דמבו, יצחק בן אהרןווארשאתרנו
 השפעת ספרותנו העתיקה על פתגמי העם - חלק א סמט, חיים שלמהורשהתרצה
 התורה והמצוה קאצינעלינבוגין, משה בן נחוםשטעטטיןתרכד
 ואנכי תולעת   תשסז
 וועגעטאריש־דיעטישער קאכבוך לעוואנדא, פאנניווילנעתרצח
 ויבינו במקרא קארפ, משה מרדכיירושליםתשסו
 ויבינו במקרא קארפ, משה מרדכיירושליםתשע
 ויבינו במקרא קרפ, משה מרדכיירושליםתשסח
 וידבר אהרן פריד, אהרןקרית טאהשתשנד
 ושמח Kislev 5770  בני ברקתשע
 זבד דוד גלט, דודניו יורקתשיט
 זבחי צדק - סוכה דיסקין, יצחק זאב בן שמעון משהירושליםתשסט
 זבחי צדק תנינא דיסקין, יצחק זאב בן שמעון משהירושליםתשסג
 זכר יעקב גפן, יעקב ברוךסיגעטתרסא
 זכר צדיק שטאם, שלום אליהוווילנא1905
 זכרון חכמים גרינצויג, אברהם מנדלולנהתקס
 זכרון יוסף פיבני, יוסף בן איזק, כהנאפראגתקנד
 זכרון יעקב - חלק א ליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמן, 1838-1921קאוונא־סלאבאדקאתרפד
 זכרון ליהודה ישגר, דניאל אברהםירושליםתשסט
 זכרונות ר’ דב מבוליחוב דב, מבוליחובברליןתרפב
 חבל להחיות גלוגוי, משה, 1760-1821אלטונאתקסג
 חברא קדישא דגומלי חסדים  פרנקפורט דמייןתרנ
 חוט שני - הלכות יו"ט וחו"מ קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסח
 חוט שני - הלכות נדה קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשע
 חוט שני - הלכות פסח קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסט
 חוט שני - הלכות רבית קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסח
 חומש עם פירוש אור החמה - במדבר קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - בראשית קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - דברים קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - ויקרא קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - שמות קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חידושי אגדות מהרא"ל ליפקין, אריה ליבירושליםתרסו
 חידושי הרא"ה - ברכות אהרן, הלוי, מברצלונהירושליםתשסז
 חידושי הרמב"ן למסכת כתובות משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשנ
 חיי אריסטו והפילוסופיא שלו מודלינגר, שמואלוויעןתרמג
 חיי יהודה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648קיובתרעב
 חיי יהודי שלם Kislev 5702 רבינוביץ, צבי יהודהארגנטינהתשב
 חכמי התלמוד אומנסקי, יוסף בן חיים ישראל, 1870-1965טרנובתרפט
 חכמי התלמוד אומנסקי, יוסף בן חיים ישראל, 1870-1965טרנובתרצא
 חכמת המדות  בני ברקתשסט
 חכמת המספר לינדר, נחמן צבי בן ישעיהווארשאתרטו
 חכמת שלמה - קינה - חלק א שפרלינג, יעקב צבי בן שמואל יהודהלבובתרלח
 חלקת הנקוד ריכרסון, משהווילנאתרכד
 חמדת הארץ - חלק א ארץ חמדהירושליםתשסא
 חמדת ציון פירר, בנציון, 1914-1988קראקאתרצו
 חנוך לאהרן על חנוכה פריד, אהרןקרית טאהשתשסא
 חננו ועננו על י"ג מידות רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןבני ברקתשע
 חסד לאברהם ווידהויזן, משה דניאל קהת בן צבי הירשאמשטרדםתרלז
 חקקי אבן כרמולי, אליקים, 1802-1875פארישתרכא
 חקרי לב - חלק א לנדסברג, יהודה ליב בן ישראל איצק אהרן, 1848-1915סאטמארתרסה
 חקרי לב - חלק ב לנדסברג, יהודה ליב בן ישראל איצק אהרן, 1848-1915סאטמארתרסה
 חקרי לב - חלק ג לנדסברג, יהודה ליב בן ישראל איצק אהרן, 1848-1915סאטמארתרסה
 חקרי לב - חלק ד לנדסברג, יהודה ליב בן ישראל איצק אהרן, 1848-1915סאטמארתרסט
 חרדים אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600לעמבערגתריט
 טהרת העין  בני ברקתשסט
 טוב ארצות הברית הורוויץ, אהרן יהודה ליבברליןתרלד
 טוביה הרופא וספרו מעשה טוביה לוינסון, אברהם בן יהודהברלין - לונדוןתרפד
 טראנסלאט אמפליאציען על תקנות קהלתינו  אמשטרדםתקלב
 י"ד למקוה   תשנד
 יד הקטנה - חלק א גוטליב, דב בריש בן יעקבלעמבערגתקס
 ידי אלימלך - מגילה   תשע
 יוחסין זכות, אברהם בן שמואלזיטאמיר1861
 יוחסין השלם זכות, אברהם בן שמואללונדוןתריז
 יוחסין השלם זכות, אברהם בן שמואלווארשא1876
 יון מצולה - שני ספרים נפתחים הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהקראקאתרנו
 יוסיפון  ווארשא1853
 יוסיפון  ברדיטשוב1896
 יושר דברי אמת הלר, משלם פיבוש, מזבריזמונקאטש1905
 יחוסי תנאים ואמוראים יהודה בן קלונימוס, משפירהליקתרלד
 יידישע שטעט, שטעטלעך און דארפישע ישובים אין ליטע ביז 1918 כהן, ברל, 1911-1993ניו־יארקתשנא
 ילדי רוחי פינס, יחיאל מיכל, 1843-1913מגנצא1872
 ירושלים - כרך ח, חוברת א, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסט
 ירושלים - כרך ח, חוברת ג, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרע
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרנח
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרנט
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסא
 ירושלים - כרך חמישי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסא
 ירושלים - כרך י"ג לונץ, אברהם משהירושליםתרעט
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת א, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסו
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסו
 ירושלים - כרך שביעי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסז
 ירושלים - כרך ששי, חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרסב
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי, חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסד
 ירושלים - שנה שלישית לונץ, אברהם משהירושליםתרמא
 ירושלים - שנה שניה לונץ, אברהם משהירושליםתרמז
 ירושלים דליטא - חלק ראשון Kislev 5690 לבני, דודתל-אביב1930
 ירושלים דליטא - חלק שני Kislev 5690 לבני, דודתל-אביב1930
 ירושלים הבנויה בובר, שלמה, 1827-1906ירושליםתרסו
 יריעות שלמה רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, 1790-1867ווארשאתרסד
 ישורון - חלק טז - אלול תשסה עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסה
 ישורון - חלק יב - ניסן תשסג עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסג
 ישורון - חלק יג - אלול תשסג עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסג
 ישורון - חלק יד - ניסן תשסד עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסד
 ישורון - חלק יז - ניסן תשסו עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסו
 ישורון - חלק יח - כסלו תשסז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 ישורון - חלק יט - אלול תשסז עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 ישורון - חלק כ - ניסן תשסח עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסח
 ישורון - חלק כא - ניסן תשסט עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסט
 ישורון - קונטרס המועדים - מפתח לכרכים א-י עורך: רבי שלמה גאטסמאןניו יורק-ירושליםתשסז
 כוכבא דשביט סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904ווילנאתקצה
 כל נדרי שטסמן, יצחק אליהוירושליםתשסח
 כל שירי ר׳ יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לעמבערגתרמט
 כליל תפארת משה קלינגר, ישעיה ראובןקעניגסבערגתרלט
 כלילת יופי דמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמן, 1821-1892קראקא1888
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ג אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנד
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ד אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנה
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ו אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנו
 כנסת ישראל פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווארשאתרמז
 כנסת ישראל פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווארשא1887
 כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג - חלק ב וויינברג, יחיאל יעקב - שפירא, מלךסקרנטוןתשסג
 כתבי קדש להרמב״ם משה בן מימון, 1138-1204ברליןתקכד
 כתר מלכות צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לוח ההלכות והמנהגים זלזניק, אבית שמשתשעא
 לוח לכל שנה וואונדערבאר, ראובן ב"ר יוסףדעסויאתריג
 לוח לשנת ה'תר"ם  ווילנאתרלט
 לוח לשנת ה'תר"ן  ווילנאתרמט
 לוח לשנת ה'תר"ס  ווילנאתרנט
 לוח לשנת ה'תרל"ד  ווילנאתרלג
 לוח לשנת ה'תרל"ה  ווילנאתרלד
 לוח לשנת ה'תרל"ו  ווילנאתרלה
 לוח לשנת ה'תרל"ז  ווילנאתרלו
 לוח לשנת ה'תרל"ח  ווילנאתרלז
 לוח לשנת ה'תרל"ט  ווילנאתרלח
 לוח לשנת ה'תרמ"א  ווילנאתרמ
 לוח לשנת ה'תרמ"ב  ווילנאתרמא
 לוח לשנת ה'תרמ"ג  ווילנאתרמב
 לוח לשנת ה'תרמ"ו  ווילנאתרמה
 לוח לשנת ה'תרמ"ז  ווילנאתרמו
 לוח לשנת ה'תרמ"ח  ווילנאתרמז
 לוח לשנת ה'תרמ"ט  ווילנאתרמח
 לוח לשנת ה'תרנ"א  ווילנאתרנ
 לוח לשנת ה'תרנ"ב  ווילנאתרנא
 לוח לשנת ה'תרנ"ד  ווילנאתרנג
 לוח לשנת ה'תרנ"ד  ווילנאתרנד
 לוח לשנת ה'תרנ"ה  ווילנאתרנד
 לוח לשנת ה'תרנ"ו  ווילנאתרנה
 לוח לשנת ה'תרנ"ז  ווילנאתרנו
 לוח לשנת ה'תרנ"ז  ווילנאתרנו
 לוח לשנת ה'תרנ"ח  ווילנאתרנז
 לוח לשנת ה'תרנ"ט  ווילנאתרנח
 לוח לשנת תרע"ז  פאלטאוואתרעו
 לוח משנת עת"ר  ווילנאתרסט
 לוח משנת ת"ר  ווילנאתקצט
 לוח משנת ת"ר עם כל המועדים והצומות  ווילנאתקצט
 לוח משנת תע"ר  ווילנאתרסט
 לוח משנת תער"א  ווילנאתרע
 לוח משנת תער"ב  ווילנאתרעא
 לוח משנת תער"ב  ווילנאתרעא
 לוח משנת תק"צ  פראנקפורטתקצ
 לוח משנת תק"צ  ווילנא והוראדנאתקפט
 לוח משנת תקפ"ו  ווילנא והוראדנאתקפה
 לוח משנת תקפ"ז  ווילנא והוראדנאתקפו
 לוח משנת תקפ"ח  ווילנא והוראדנאתקפז
 לוח משנת תקפ"ט  פראנקפורטתקפט
 לוח משנת תקפ"ט  ווילנא והוראדנאתקפח
 לוח משנת תקצ"א  ווילנא והוראדנאתקצ
 לוח משנת תקצ"א  פראנקפורטתקצא
 לוח משנת תקצ"ב  ווילנא והוראדנאתקצא
 לוח משנת תקצ"ב  פראנקפורטתקצב
 לוח משנת תקצ"ג  פראנקפורטתקצג
 לוח משנת תקצ"ג  ווילנא והוראדנאתקצב
 לוח משנת תקצ"ד  ווילנא והוראדנאתקצג
 לוח משנת תקצ"ד  פראנקפורטתקצד
 לוח משנת תקצ"ה  ווילנא והוראדנאתקצד
 לוח משנת תקצ"ה  פראנקפורטתקצה
 לוח משנת תקצ"ו  ווילנא והוראדנאתקצה
 לוח משנת תקצ"ו  פראנקפורטתקצו
 לוח משנת תקצ"ז  פראנקפורטתקצז
 לוח משנת תקצ"ז  ווילנא והוראדנאתקצו
 לוח משנת תקצ"ח  ווילנאתקצז
 לוח משנת תקצ"ח  פראנקפורטתקצח
 לוח משנת תקצ"ט  ווילנאתקצח
 לוח משנת תר"א  ווילנאתר
 לוח משנת תר"א עם כל המועדים והצומות  ווילנאתר
 לוח משנת תר"ב  ווילנאתרא
 לוח משנת תר"ב עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרא
 לוח משנת תר"ג  ווילנאתרב
 לוח משנת תר"ג עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרב
 לוח משנת תר"ד  ווילנאתרג
 לוח משנת תר"ד עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרג
 לוח משנת תר"ה  ווילנאתרד
 לוח משנת תר"ה עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרד
 לוח משנת תר"ו עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרד
 לוח משנת תר"ז עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרו
 לוח משנת תר"ז עם כל המועדים והצומות מולדות ותקופות  ווילנאתרו
 לוח משנת תר"ח עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרז
 לוח משנת תר"ט עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרח
 לוח משנת תר"י עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרט
 לוח משנת תר"ס  ווילנאתרנט
 לוח משנת תרי"א עם כל המועדים והצומות  ווילנאתרי
 לוח משנת תרי"ב עם כל המועדים והצומות  ווילנאתריא
 לוח משנת תרמ"ג  ווילנאתרמב
 לוח משנת תרנ"ה לפ״ק  װילנאתרנד
 לוח משנת תרנ"ו  ווילנאתרנה
 לוח משנת תרנ"ו לפ״ק  װילנאתרנה
 לוח משנת תרנ"ז  ווילנאתרנו
 לוח משנת תרנ"ח  ווילנאתרנז
 לוח משנת תרנ"ח לפ״ק  װילנאתרנז
 לוח משנת תרנ"ט  ווילנאתרנח
 לוח משנת תרנ"ט לפ״ק  װילנאתרנח
 לוח משנת תרס"ב  ווילנאתרסא
 לוח משנת תרס"ג  ווילנאתרסב
 לוח משנת תרס"ג  ווילנאתרסב
 לוח משנת תרס"ד  ווילנאתרסג
 לוח משנת תרס"ה  ווילנאתרסד
 לוח משנת תרס"ו  ווילנאתרסה
 לוח משנת תרס"ז  ווילנאתרסו
 לוח משנת תרס"ח  ווילנאתרסז
 לוח משנת תרס"ט  ווילנאתרסח
 לוח משנת תרע"א  ווילנאתרע
 לוח משנת תרע"ג  ווילנאתרעב
 לוח משנת תרע"ד  ווילנאתרעג
 לוח משנת תרע"ה  ווילנאתרעד
 לוח משנת תרע"ו  ווילנאתרעה
 לוח משנת תרע"ו  ווילנאתרעה
 לוח משנת תרע"ז  ווילנאתרעו
 לוח עברי טייטש עם מנהגי בית הכנסת  ווילנאתרעט
 לוח עברי טייטש עם מנהגי בית הכנסת פון יאהר תר"פ  ווילנאתרעט
 לוח על כל אלף הששי שרגא פיוול ב"ר משהירושלםתרכז
 לוח על כל אלף הששי  ווארשאתרמט
 לוח על ק"ן שנים  ווילנאתרכד
 לוח ציון טו"ב לישראל שלעז, צבי הירשברדיטשובתרנה
 לוחות אבנים ברלינר, אברהם, 1833-1915פרנקפורט על המייןתרמא
 לוחות העיבור לוי, רפאל, מהנוברליידןתקטז
 לוחות עדות איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרנ
 ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב - מכון פיתוחי חותםארץ ישראלתשע
 למודי ה’ נג’אר, יהודה בן יעקבלעמבערגתרנט
 למנצח לדוד פרסיץ, דוד בן יהושע זליגווילנאתרסח
 לעגענדעס וועגן ווילנער גאון לונסקי, חיים חיקל, 1881-1943ווילנעתרפד
 לעקסיקאן פון יידיש שרייבערס כהן, ברל, 1911-1993ניו יורקתשמו
 לקוטי מוהר"ן נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ירושליםתשס
 לקוטי שושנים שטרשון, מתתיהו בן שמואל, 1817-1885ברליןתרמט
 לקט מבואות צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לקט מפתחות לספרי סוד צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לקסיקון הפולקלור העברי גולנפול, עקיבאקאונס, ניו יורקתרצו
 לראשית השנה יכיל - תורה מציון - שנה אחת עשרה - חוברת ב. ג Nissan 5665 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 לשון צדיק קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869ירושליםתשטז
 לששון ולשמחה גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהבני ברקתשסב
 מאה שערים שנעעבאלג, יצחק בן אברהם זאבברוקליןתשסח
 מאור עינים - כרך ראשון עזריה מן האדומיםווילנאתרכג
 מאור עינים - כרך שני עזריה מן האדומיםווילנאתרכו
 מאור עינים - כרך שני עזריה מן האדומיםווילנאתרכו
 מאוראות צבי מאורעות צביווארשאתרמג
 מאיר נתיב - הנקרא קונקורדאנשייש יצחק בן קלונימוס נתןבויניציאהרפד
 מאמרים מענין התשובה פואה, אליעזר נחמן בן שמואל, נפ’ 1659לונדוןתשנג
 מבוא להסדר עולם רבא - חלק א רטנר, ברווילנאתרנד
 מגד ירחים - שנה שלישית - חוברת ו Tammuz 5687  סאטמארתרפז
 מגד ירחים - שנה שלישית - חוברת יא Av 5687  סאטמארתרפז
 מגד ירחים - שנה שלישית - חוברת יב Elul 5687  סאטמארתרפז
 מגילת תענית מגלת תענית.לבובתרסו
 מגילת תענית מגלת תענית.קוניגסבערג?תריז
 מגלת איבה הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654ווילנאתרמ
 מגלת דמשק גולדשטוף, פיבלוויעןתרכה
 מגנזי ישראל בפאריס גולדבלום, ישראל איסר, 1863-1925ווינאתרנד
 מדריך ארץ ישראל וילנאי, זאב, 1900-1988ירושלים1935
 מדרש אבות - חלק א חפץ, אריה זאב בן משה יעקבווארשאתרנו
 מדרש אבות - חלק ב חפץ, אריה זאב בן משה יעקבווארשאתרנו
 מדרש שם עבר רזפינסקי, יעקב ב"ר מנחםקובנהתרפז
 מהעבור ומנין השנים - ירח למועדים בכרך, יעקב בן משה, 1824-1896ווארשאתרנג
 מהעבור ומנין השנים - עבור יחזקיהו המלך בכרך, יעקב בן משה, 1824-1896ווארשאתרנג
 מופת לרבים דאליצקי, מ.צ.פראנקפורט דמייןתרנד
 מורא מקדש - הפנים - זבד טוב - הוספות לספר מורא מקדש יעקב יוסף בן יהודה ליבירושליםתשלד
 מורה דרך למוהלים לנסקי, מרדכיווארשאתרצא
 מזקנים אתבונן כץ, בנציון, 1875-1958תל אביבתשכד
 מחזור לימים נוראים - מוסף ליום כיפור ועבודה  ליבורנותקפא
 מחזור לימים נוראים - מנחה ונעילה ליום כיפור וערבית מוצאי יום כיפור  ליבורנותקפא
 מחזור לימים נוראים - שחרית ליום כיפור  ליבורנותקפא
 מחזור לראש השנה  ווארשאתרעג
 מחזור שלום ירושלים ליום כפור  ברוקליןתשנח
 מחזור שלום ירושלים לראש השנה  ברוקליןתשנח
 מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר בורנשטין, חיים יחיאל, 1845-1928ווארשאתרסד
 מחקרי ארץ לויסון, שלמה, 1789-1821וויען1819
 מטה אשר - חלק ב שרייבר, אשר זאבביתר עיליתתשע
 מטה אשר - חלק ג שרייבר, אשר זאבביתר עיליתתשע
 מי זהב גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהבני ברקתשסה
 מכתב למשמרת - קונטרס א  ברוקליןתשס
 מכתב מאליהו בונימוביץ, דוד בן אליקיםווילנאתרסב
 מלון השתים אדלמן, מרדכי יצחקביאליסטאקתרעא
 מלחמת החושך והאור גורדון, דוד, 1831-1886ליקתרכא
 ממדבר מתנה גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהבני ברקתשסד
 ממכתביו של רבי עקיבא איגר איגר, עקיבא בן משה, 1761-1837ירושליםתרצח
 ממעיני הישועה וויסבלום, יהושע אשרברוקליןתשנז
 ממצרים גאלתנו גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהבני ברקתשסח
 מנהגים - רבי אברהם קלויזנער קלויזנר, אברהםדעווא - רומניהתרפט
 מנחת משה - זבחים, מנחות איתן, משה זאבבני ברקתשסז
 מנחת משה - נדה איתן, משה זאבבני ברקתשע
 מנחת משה - עירובין איתן, משה זאבבני ברקתשסז
 מנחת ערב לויטרבך, אשר זליג בן יעקב בצלאל, 1826-1906דראהאביטשתרנא
 מנין המצות להרמב"ם משה בן מימון, 1138-1204פיטרבורג הבירהתריג
 מנין המצות של הרמב"ם ארלינסקי, הללווילנאתרנא
 מעגל טוב אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806פיעטרקובתרע
 מעגלי צדק נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרלט
 מעדני שמואל - חלק שני - על מסכת קידושין טרוביץ, שמואלראשון-לציוןתשנא
 מעין אומר - חלק ז יוסף, עובדיה, 1920-2013ירושליםתשע
 מערכת ספרי מסחר לטבלא, יחזקאל יעקב, 1822-1895ווילנאתריט
 מעשה תורה שלמה זלמן בן שמואלווילנאתקצט
 מפתח של בנים דייויס, זכריהירושליםתשע
 מצבת זכרון ברודי, חיים, 1868-1942ברליןתרנט
 מצות משה - קיצור ספר חרדים דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820לובליןתרנד
 מצרף לכסף רוסי, עזריה בן משה דיווילנאתרכו
 מצרף לכסף רוסי, עזריה בן משה דיװילנאתרכה
 מקדש יחזקאל - זבחים ראטער, יחזקאל בן אהרן ישעיהובני ברקתשנז
 מקדש יחזקאל - תמורה ראטער, יחזקאל בן אהרן ישעיהובני ברקתשסח
 מקוה ישראל מנשה בן ישראל, 1604-1657ווילנאתקצו
 מקור חיים נכט, יעקב, 1873-1959דראהאביטשתרנח
 משברי ים - גלגל החוזר פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהובני ברקתשע
 משברי ים - חזקה דמעיקרא ודהשתא פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהובני ברקתשסח
 משכיל לדוד - שמות פוברסקי, דודבני ברקתשע
 משמרת הטהרה על הלכות נדה ח"א קרפ, משה מרדכיקרית ספרתשסד
 משמרת הטהרה על הלכות נדה ח"ב קרפ, משה מרדכיקרית ספרתשסח
 משמרת השביעית קארפ, משה מרדכיירושליםתשסז
 משפחת לוריא אפשטין, אברהם, 1841-1918וויעןתרסא
 משפט הצוואה - חלק א שווארץ, מתתיהוירושליםתשסה
 משפט הצוואה - חלק ב שווארץ, מתתיהוירושליםתשסח
 משפט ערוך - ח"א גולדברג, זלמן נחמיהקדומיםתשסג
 משפט ערוך - ח"ב גולדברג, זלמן נחמיהקדומיםתשסב
 משפט ערוך - ח"ג גולדברג, זלמן נחמיהקדומיםתשסו
 משפט ערוך - ח"ד גולדברג, זלמן נחמיהקדומיםתשסח
 נהורא שלימא פריד, אהרןקרית טאהשתשס
 נוה תהלה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לעמבערגתרכח
 נוה תהלה - שער הזמרה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לעמבערגתרכח
 נוה תהלה - שער הישועה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לעמבערגתרכח
 נוה תהלה - שער התורה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לעמבערגתרכח
 נזר התורה - אב תש"ע  ירושליםתשע
 נזר התורה - אב תש"ע  ירושליםתשע
 נחלת עולמים יבנין, שמואל בן אברהם יונהווארשאתרמב
 נטעי גבריאל - דיני ומנהגי ערב פסח שחל בשבת צינר, גבריאלירושליםתשסה
 נטעי גבריאל - הלכות אבילות - חלק א צינר, גבריאלירושליםתשס
 נטעי גבריאל - הלכות אבילות - חלק ב צינר, גבריאלירושליםתשסא
 נטעי גבריאל - הלכות ארבעת המינים צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות בין המצרים כרך א צינר, גבריאלירושליםתשסג
 נטעי גבריאל - הלכות בין המצרים כרך ב צינר, גבריאלירושליםתשסג
 נטעי גבריאל - הלכות הלכות שמיטת כספים ופרוזבול צינר, גבריאלירושליםתשסז
 נטעי גבריאל - הלכות והליכות בר מצוה צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות חג הסוכות צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות חג השבועות צינר, גבריאלירושליםתשנט
 נטעי גבריאל - הלכות חנוכה צינר, גבריאלירושליםתשס
 נטעי גבריאל - הלכות יום הכפורים צינר, גבריאלירושליםתשסא
 נטעי גבריאל - הלכות יום טוב - חלק א צינר, גבריאלירושליםתשנז
 נטעי גבריאל - הלכות יום טוב - חלק ב צינר, גבריאלירושליםתשנט
 נטעי גבריאל - הלכות יחוד צינר, גבריאלירושליםתשסא
 נטעי גבריאל - הלכות נשואין - חלק א צינר, גבריאלירושליםתשנח
 נטעי גבריאל - הלכות נשואין - חלק ב צינר, גבריאלירושליםתשנח
 נטעי גבריאל - הלכות פורים צינר, גבריאלירושליםתשס
 נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק א צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק ב צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק ג צינר, גבריאלירושליםתשסב
 נטעי גבריאל - הלכות ראש השנה צינר, גבריאלירושליםתשסא
 נטעי גבריאל - כתיבת והכנסת ספר תורה צינר, גבריאלירושליםתשנח
 נטעי גבריאל - מילואים והוספות על הלכות בין המצרים צינר, גבריאלירושליםתשסג
 נטעי גבריאל - נטעי חנה - הלכות נדה - חלק שלישי צינר, גבריאלירושליםתשסז
 נטעי גבריאל - עלית אליהו - הלכות נדה - חלק ראשון צינר, גבריאלירושליםתשסה
 נטעי גבריאל - עלית אליהו - הלכות נדה - חלק שני צינר, גבריאלירושליםתשסה
 נטעי גבריאל - פורים המשולש - וערב פסח שחל בשבת צינר, גבריאלירושליםתשסה
 נטעי גבריאל - שידוכים ותנאים צינר, גבריאלירושליםתשסט
 נטעי גבריאל - תגלחת הילדים הולכתם לחדר וסעודת החומש צינר, גבריאלירושליםתשסא
 נעם שבת - ח"א אשכול, יוחאירכסיםתשסח
 נעם שבת - ח"ב אשכול, יוחאירכסיםתשע
 נקודות הכסף - חלק א בינג, יחזקאלבני ברקתשע
 נקודות הכסף - חלק ב בינג, יחזקאלבני ברקתשע
 נקודות הכסף - חלק ג בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 נתיב עז - חלק ארבע עשר זיו, עזריאל יהודהבלטימורתשע
 נתיבות מרדכי על מסכת קידושין גיפטר, מרדכיירושליםתשסט
 נתן פריו - מכות גשטטנר, נתן בן עמרם, 1932-2010בני ברקתשנו
 סדר ברכות - בירורים וינברג, יצחק איזיק בן ברוך משה אריאלירושליםתשע
 סדר ברכות - הלכות וינברג, יצחק איזיק בן ברוך משה אריאלירושליםתשע
 סדר הדורות - חלק א הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1878
 סדר הדורות - חלק ב הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1882
 סדר הדורות - חלק ג הלפרין, יחיאל בן שלמה, -1747ווארשא1882
 סדר עולם רבא רטנר, ברווילנאתרנז
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתשטו
 סדר עולם רבה וזוטא - ספר הקבלה לראב"ד אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797אמשטרדםתקסט
 סדר תפלות כמנהג איטאלייאני סרמונטה, הלל משה, 1969ירושליםתשעא
 סידור הכוונות נקודות הכסף - חלק מנחה ומעריב בינג, יחזקאלבני ברקתשסה
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק כוונות השולחן בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק ק"ש שעה"מ, ברכות השחר, תיקון חצות, תפילות, ויחודים בינג, יחזקאלבני ברקתשסז
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 ספור נסיעת דוד ראובני הראובני, דודװרשהתרפב
 ספר אור הגנוז לצדיקים אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטהלבובתרי
 ספר הזכרונות גרינולד, יקותיאל יהודהבודאפעשטתרפב
 ספר המצות משה בן מימון, 1138-1204פראנקפורט דמייןתקטז
 ספר המצות משה בן מימון, 1138-1204לעמבערגתרכ
 ספר התכונה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכו
 ספר מעשיות נסים בן יעקב, מקירואןווארשאתרמו
 ספר רפואות משה בן מימון, 1138-1204לונדןתרס
 ספרי הזכרונות - לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית - חלק א - ספר ראשון מונטפיורי, משה בן יוסף אליהו, 1784-1885וורשאתרנח
 ספרי הזכרונות - לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית - חלק ב - ספר שלישי מונטפיורי, משה בן יוסף אליהו, 1784-1885וורשאתרנח
 עדות ביעקב קפלן, זאב בן שרגאווארשאתרסד
 עדן עולמים - לוח נצחי זוסניץ, יוסף יהודה ליבווארשאתרמח
 עוגב רחל מורפורגו, רחלטריאסטי - קראקאתרנ
 עולת חודש  פאריזתשיא
 עומקה של הלכה - ערבי פסחים שטסמן, יצחק אליהו בן משהירושליםתשע
 עטור סופרים - חלק א קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ווילנאתרמח
 עטור סופרים - חלק ב קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ווילנאתרמט
 עטור סופרים. תקס"ח. הורודנה עטור סופרים. תקס"ח. הורודנההוראדנאתקנז
 עיון הפרשה - סח - ואתחנן-כי תבוא ומצות תלמוד תורה  ירושליםתשע
 עיטור סופרים - חלק שני  הוראדנאתקנז
 עיר ווילנא מגיד, הלל נח, 1829-1903ווילנאתרס
 על עתונים ואנשים כ"ץ, בן ציוןתל אביבתשמג
 על שפים קינה פרידמאן, אליעזר אליהו - 1936 1857ווילנאתרנא
 עליות אליהו לוין, יהושע השלווילנאתרלד
 עליות אליהו לוין, יהושע השלווילנאתרטז
 עלית משה סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906אדעסאתרנה
 עלת חדש השלישי פלקלס, אלעזר בן דודפראגתקנג
 עם התורה  ניו יורקתשיא
 עמק הבכא יוסף בן יהושע, הכהןקרקובתרנה
 פאלקס לוח אויף עברי טייטש כומ יאהר תרע"ז  ווילנאתרעו
 פאר משולם ויס, ישראל אלטרמישקאלץתרצז
 פון אונזער אלטען אוצר - יום כפור יאושזון, ב., 1889-1942ווארשאתרצב
 פון אונזער אלטען אוצר - סוכות יאושזון, ב., 1889-1942ווארשאתרצב
 פון אונזער אלטען אוצר - פסח יאושזון, ב., 1889-1942ווארשאתרצב
 פון אונזער אלטען אוצר - ראש השנה יאושזון, ב., 1889-1942ווארשאתרצב
 פון אונזער אלטען אוצר - שבועות יאושזון, ב., 1889-1942ווארשאתרצב
 פיוט אקדמות מאיר בן יצחק, ש"ץווילנאתרסב
 פירוש על ההפטרות אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרלה
 פלא יועץ - לאדינו פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827ב'יינהתרל
 פליטת סופרים לוין, יהושע השלוולאזיןתרכג
 פלשתינה מונק, שלמה, 1803-1867װילנאתרעג
 פני המזבח - זבחים עמרם, אריה בן יהודה רפאלבני ברקתשסח
 פני העיר - עירובין עמרם, אריה בן יהודה רפאלבני ברקתשסח
 פני טוהר - נדה עמרם, אריה בן יהודה רפאלבני ברקתשסח
 פנת יקרת - פרק עשירי בחולין  בני ברקתשסה
 פסק החרם פולק, יעקב בן יצחק, 1470-1541פטרבורגתרנז
 פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך ט  ירושליםתשסה
 פסקי דין מבית דין לבירור יהדות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך א  ירושליםתשנג
 פסקי דין מבית דין לדיני ממונית של הרבנות הראשית לירושלים - כרך א  ירושליםתשנג
 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יד  תל אביבתשנח
 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יז  תל אביבתשנח
 פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יח  פתח תקוהתשנח
 פסקי רבינו אשר - מסכת מגילה רוזנר, משה מנחם – עורךירושליםתשנט
 פראנק ועדתו - כרך ראשון קרויזר, אלכסנדרווארשאתרנו
 פרטי כל המשא ומתן של קונגרס־הרבני הראשון  קראקאתרסג
 פרנסים בישראל - יעקב קאפל טהעבן לוינזון, יהושע, 1843-1911ווארשאתרנט
 פרסומי ניסא מנשה קלייןירושליםתשעא
 פרפרת התורה - מפתחות על ספר פרפרת משה עה"ת רובינשטיין, משה בן אליעזרבני ברקתשסט
 פרפרת משה עה"ת - ח"א - בראשית ושמות רובינשטיין, משה בן אליעזרבני ברקתשסד
 פרפרת משה עה"ת - ח"ב - ויקרא במדבר ודברים רובינשטיין, משה בן אליעזרבני ברקתשסד
 פרקי משה משה בן מימון, 1138-1204ווילנאתרמח
 פרשת הקטורת ומעשה הקרבנות ישיבת המקובלים נהר שלוםירושליםתשסב
 צוואה ( משה כהן) כהן, משה יהושע זליגקעניגסבערגתרט
 צוואה (אלכסנדר זיסקינד) אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנההוראדנאתקנד
 צוואה (אלכסנדר זיסקינד) אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהווארשאתרכא
 צוואה (אלכסנדר זיסקינד) אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהאמשטרדםתקס
 צוואה (נפתלי כץ) כץ, נפתלי בן יצחק, 1648-1719ווארשאתרד
 צוואת הגאונים קספירובסקי, שלמהווארשאתרלה
 צוואת משה סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839שטעטטיןתרכ
 ציון (ישעיה גולדברג) השומר הדתי. ביליסטוק (גליל)ביאליסטוקתרצב
 ציון לנפש יקרה (אליעזר ליפמן פרבר) ספיר, אייזיק ליב בן שרגא עזריהווילנאתרנג
 צעירי ויזניץ - גליון No. 159 Shevat 5769  בני ברקתשסט
 צעירי ויזניץ - גליון No. 160 Nissan 5769  בני ברקתשסט
 צעירי ויזניץ - גליון No. 161 Iyar 5769  בני ברקתשסט
 צעירי ויזניץ - גליון No. 162 Tammuz 5769  בני ברקתשסט
 צעירי ויזניץ - גליון No. 163 Tishrei 5770  בני ברקתשע
 צעירי ויזניץ - גליון No. 164 Kislev 5770  בני ברקתשע
 צעירי ויזניץ - גליון No. 165 Shevat 5770  בני ברקתשע
 צעירי ויזניץ - גליון No. 166 Nissan 5770  בני ברקתשע
 צעירי ויזניץ - גליון No. 167 Sivan 5770  בני ברקתשע
 צפנת פענח (מנחם נחום נתן) לוינזון, אשר ניסן בן יהודה ליבווילנאתרלה
 קבץ על יד שעכטער, יעקב מאירירושליםתרעב
 קובץ אגרות מאת חזון איש - חלק שני קרליץ, אברהם ישעיהו,בני ברקתשטז
 קובץ בית אהרן וישראל - No. 151 - תשע"א תשרי -חשון  ירושליםתשעא
 קובץ היובל - תשורה  ניו יורקתשע
 קובץ ישמח ישראל מוסדות אלכסנדרברוקליןתשע
 קובץ מטהו יפרח - תש"ע מוסדות ווערעצקיברוקליןתשע
 קובץ מטהו יפרח - תשס"ה מוסדות ווערעצקיברוקליןתשסה
 קובץ עץ החיים - חלק שני - חוברת א  בערליןתרמד
 קובץ פסקים ותשובות - בעניני חודש אלול ותשרי גרוס, מרדכי בן צדוקבני ברקתשסח
 קובץ פסקים ותשובות - בעניני חודש ניסן גרוס, מרדכי בן צדוקבני ברקתשסט
 קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"א יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ג יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ד יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"מ - ח"א יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"מ - ח"ב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ק - ח"א יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ק - ח"ב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ב"ק- חלק ב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"א יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשע
 קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"ב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשע
 קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"ג יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשע
 קובץ שיטות קמאי - נדרים יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסט
 קובץ שיטות קמאי - קידושין - ח"א יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסט
 קול רפאל   תשע
 קונטרוס עך דינא דגרמי לפי שיטת הרמב"ם מילבסקי, עוזיאלבאלטימורתשלט
 קונטריס דרכי נועם אלקלעי, יהודה בן שלמה חיבלוגראדותקצט
 קונטרס בגדרי חובת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום רפפורט, ישראל יוסף בן יצחקבני ברקתשסט
 קונטרס המשיב פינחס אברהם מייערס אב"ד האגאנטווערפעןתשסח
 קונטרס הרחקת נזיקין אשכול, יוחאירכסיםתשס
 קונטרס חזרת רבית קלויזנר, משה מאיר ועמרם, אריהבני ברקתשס
 קונטרס עלי יוסף - כתובות - פרק תשיעי הס, משה טוביה תשע
 קונטרס קול קורא  ירושליםתשעא
 קונטרס קול קורא  ירושליםתשעא
 קונטרס רבית פינחס אברהם מייערס אב"ד האגאנטווערפעןתשסט
 קונטרס תוכחת מוסר בחיי בן יוסף אבן פקודהברוקליןתשסב
 קורא הדורות הכהן, שלום בן יעקב, 1771-1845ווארשויאתקצח
 קורא הדורות קונפורטי, דוד, 1617-1690פיעטרקובתרנה
 קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק ב רוזנס, שלמה אברהם, 1862-1938סופיאתרצז
 קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק ד רוזנס, שלמה אברהם, 1862-1938סופיאתרצד
 קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם - חלק ה רוזנס, שלמה אברהם, 1862-1938סופיאתרצז
 קינים והגה סמולנסקין, פרץ בן משה, 1842-1885פראגתרכז
 קינת יהודה וישראל שלמה זלמן בן יהודה ליבווילנאתריח
 קיצור ספר מצות גדול משה בן יעקב, מקוצישקלאוותקמג
 קרות בתינו הרצוג, משה שמואל בן חייםשטאמפיתרעח
 ר’ יום טוב ליפמן מיהלהויזן אבן שמואל, יהודה, 1886-1976ניו־יורקתרפז
 ר’ ישראל סלנטר רוזנפלד, שמואל, 1869-1943ורשהתרעא
 ר’ משה חיים לוצאטו לוצאטו, משה חיים, 1707-1747תל־אביב1937
 ר’ שלמה דאפיאירה ברודי, חיים, 1868-1942ברליןתרנג
 ראש אליהו - חלק ג אליהו כ"ץבני ברקתשסח
 ראש יהושע על סדר המועדים וייסבלום, יהושע אשרברוקליןתשע
 ראש ישיבה אלמוני בוולוזין ריבקינד, יצחק, 1895-1968בוסטוןתרצח
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלניו יארקתרסא
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלניו יורק1901
 רבי יוסף איש רוסהים רבינוביץ, שאול פינחס בן שמואל מרדכי, 1845-1910ווארשאתרסב
 רבי מאיר שפירא  ווארשאתרצד
 רבי נחום מטשרנוביל וצאצאיו הורודצקי, שמואל אבא, 1871-1957ברדיטשובתרסב
 רבי עקיבה צורי, יעקב שמואלירושליםתרפד
 רבן של ישראל - רבינו נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב בר אילן, מאיר, 1880-1949ניו יארקתשג
 רבן של כל בני הגולה מלמד, יוסף אלחנן בן אברהם מרדכיווילנהתרעד
 רבנו שמואל מאהליבער קלינמן, משה בן ברוך, 1871-1948ברדיטשובתרנט
 רומניה ואמיריקה הורוויץ, אהרן יהודה ליבברליןתרלד
 רעך - זה אתה   תשסח
 שארית ישראל - חלק שני מספר יוסיפון אמלנדר, מנחם מן בן שלמהווילנא1811
 שארית ישראל - ספור אמתות נהר סמבטיון אדרעי, משה בן יצחק, 1774-קראקאתרנה
 שבחי הבעש"ט שבחי הבעש"טברליןתרפב
 שבט יהודה - לאדינו וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554בילוגראדותריט
 שבט מוסר - בלשון אשכנז אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729דיהרנפורטתקנט
 שבילי דרקיע הכים, אליהו בן חייםווארשאתרכג
 שו"ת ראש אליהו - ח"א - אורח חיים אליהו כ"ץבני ברקתשסח
 שו"ת ראש אליהו - ח"ב - אורח חיים (ח"ב), יו"ד, אבהע"ז אליהו כ"ץבני ברקתשסח
 שו"ת שלמת חיים זוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמהירושליםתשסז
 שו"ת תורת נתנאל - חלק ראשון ווייל, נתנאלארץ ישראלתשעא
 שו"ת תמורת איל על ארבע חלקי שלחן ערוך פעסין, אברהם יהודה ליבביתר עיליתתשעא
 שיחות חיים בריטשטין, שלמה זלמןווארשאתרפה
 שיעורי ישיבת ירחי כלה - בבא בתרא - חלה ישיבת פוניבז'בני ברקתשנט
 שיעורי ישיבת ירחי כלה - בבא מציעא - עניני כלאים, ושעטנז ישיבת פוניבז'בני ברקתשנח
 שיעורי ישיבת ירחי כלה - שביעית - כתובות ישיבת פוניבז'בני ברקתשסא
 שיעורי רבי דוד פוברסקי - נדרים - חלק א פוברסקי, יהושע דוד, 1902-1999בני ברקתשע
 שיר המעלות לשלמה לוין, הנוך שלום בן חייםברוקלין, ניו יורקתשנו
 שירי הבחינה לונשטם, מרדכי בן אריה ליבברעסלויאתקצב
 שלמי יוסף - ברכות אברכי כולל פוניבז'בני ברקתשסה
 שלשה בעלי המסעות לבית ישראל מרגולין, פיבל שרגא, 1870-1942סט פטרבורגתרמא
 שלשלת היחס של משפחת אורנשטיין-ברודא בלבן, מאיר שמואל, 1877-1942ווארשאתרצא
 שם משמעון לויטן, חיים שאול בן יעקב ישעיהווילנאתרסא
 שמועה טובה - יבמות וגיטין יעבץ, עובדיה שמחה בן יהודה אריהבני ברקתשע
 שמועה טובה - שבת וספר המצות יעבץ, עובדיה שמחה בן יהודה אריהבני ברקתשסח
 שמח זבולון פיש, יעקב יחזקיהירושליםתשסח
 שמחה והודאה יעקבוביץ, יצחק יהודהלייקוואודתשע
 שמירת הבריאות  װארשאתרמה
 שערי דוד - ביצה וסוכה שרעבי, דודירושליםתשסט
 שערי חיים - כתובות שמואלביץ, חיים ליבירושליםתשסח
 שערי תורה - חוברת א - שנה טו Nissan 5685 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפה
 שערי תורה - חוברת א - שנה י"ז Shevat 5687 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפז
 שערי תורה - חוברת א - שנה י"ט Tishrei 5689 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפט
 שערי תורה - חוברת א - שנה יא Nissan 5681 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפא
 שערי תורה - חוברת א - שנה יג Tishrei 5683 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפג
 שערי תורה - חוברת א - שנה יד Tishrei 5684 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפד
 שערי תורה - חוברת א-ב - שנה י"ח Tishrei 5688 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפח
 שערי תורה - חוברת א-ב, חלק ז Tishrei 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ב - שנה טו Iyar 5685 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפה
 שערי תורה - חוברת ב - שנה י"ז Adar 5687 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפז
 שערי תורה - חוברת ב - שנה י"ט Av 5689 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפט
 שערי תורה - חוברת ב - שנה יא Iyar 5681 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפא
 שערי תורה - חוברת ב - שנה יד Teves 5684 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפד
 שערי תורה - חוברת ג - שנה ט"ו Sivan 5685 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפה
 שערי תורה - חוברת ג - שנה טו Sivan 5685 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפה
 שערי תורה - חוברת ג - שנה יד Nissan 5684 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפד
 שערי תורה - חוברת ג, חלק ז Kislev 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ג-ד - שנה י"ז Nissan 5687 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפז
 שערי תורה - חוברת ד - שנה ט"ז Iyar 5686 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפו
 שערי תורה - חוברת ד - שנה י"ח Elul 5688 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפח
 שערי תורה - חוברת ד' ה' - שנה יא Elul 5681 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפא
 שערי תורה - חוברת ד, חלק ז Teves 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ה, חלק ז Shevat 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ה-ו - שנה י"ז Sivan 5687 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפז
 שערי תורה - חוברת ו' - שנה יב Av 5682 פײגענבױם, יצחקװארשאתרפב
 שערי תורה - חוברת ו-ז, חלק ז Adar 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ח, חלק ז Iyar 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת ט, חלק ז Sivan 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת י, חלק ז Tammuz 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת יא, חלק ז Av 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חוברת יב, חלק ז Elul 5673 פײגענבױם, יצחקװארשאתרעג
 שערי תורה - חלק שני - קונטרס א Elul 5665 פײגענבױם, יצחקװארשאתרסה
 שפת אמת חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738ווילנאתרלו
 שרת"י במדינות - במדבר לוין, הנוך שלום בן חיים. שרת"י במדינותירושליםתשסט
 שרת"י במדינות - בראשית לוין, הנוך שלום בן חיים. שרת"י במדינותירושליםתשסה
 שרת"י במדינות - דברים לוין, הנוך שלום בן חיים. שרת"י במדינותירושליםתשסז
 שרת"י במדינות - ויקרא לוין, הנוך שלום בן חיים. שרת"י במדינותירושליםתשסז
 תבנית היכל יעקב יהודה אריווארשא1861
 תהלים עם פירוש אור החמה קרויזר, זונדלירושלםתשע
 תולדות אדם - חלק א יחזקאל פיבל בן זאב וולף, 1755-1833ווילנאתרמד
 תולדות אדם - חלק ב יחזקאל פיבל בן זאב וולף, 1755-1833ווילנאתרמד
 תולדות אליהו פרומקין, אריה ליב בן שמואל, 1845-1916ווילנאתרס
 תולדות אליהו התשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549לפסיאתרטז
 תולדות הגאון הצדיק מרדכי ווייצעל לונסקי, חיים חיקל, 1881-1943ווילנעתרעז
 תולדות החסידים מלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשר, 1842-1922קראקאתרנא
 תולדות הרב הגדול יצחק לאמפרונטי יצחק ברוך, הלוי, מפררהליקתרלא
 תולדות השמים סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904ווארשאתקצח
 תולדות השר דון יצחק אברבנאל רבי, שמעון בן יוסף, 1860-1935פאדגארזא אצל קראקאתרס
 תולדות חכמי ישראל - חלק א שולמן, קלמן, 1819-1899ווילנאתרלג
 תולדות חכמי ישראל - חלק א שולמן, קלמן, 1819-1899ווילנאתרלט
 תולדות חכמי ישראל - חלק ב שולמן, קלמן, 1819-1899ווילנאתרלד
 תולדות חכמי ישראל - חלק ג שולמן, קלמן, 1819-1899ווילנאתרלד
 תולדות יהונתן  לובליןתרמט
 תולדות יפו טולקובסקי, שמואל, 1886 -1965תל־אביבתרפו
 תולדות יצחק ליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמן, 1838-1921ווארשאתרנז
 תולדות ישחק קארפי, יששכר חייםקראקאתרנב
 תולדות ישראל רוקח לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955ניו יורקתרצו
 תולדות מאנטעפיורי מילר, ישראל דוד, 1839-1912ווילנאתרנ
 תולדות מהרח״ן וטשטין, פיבל הירשקראקאתרנג
 תולדות מנחם מילר, ישראל דוד, 1839-1912פיעטרקובתרעג
 תולדות משפחות גינצבורג מגיד, הלל נח, 1829-1903ס׳ פטרבורג1899
 תולדות משפחת שור פרידברג, חיים דב בריש, 1870-1961פראנקפורט אן מייןתרסא
 תולדות רבינו עקיבא איגר בילכורדי, אברהם משהװארשאתרלה
 תולדות רבנו אברהם בן הרמב"ם מרגליות, ראובן, 1889-1971לבובתרצ
 תולדות רבנו חיים מוואלזין שמוקלר, משה שמואלווילנאתרסט
 תולדות רבנו חננאל. רבנו נסים. רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, 1790-1867וורשהתרעג
 תולדות רבנו נתן איש רומי. סעדיה גאון. האי גאון. אלעזר הקליר רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, 1790-1867וורשהתרעג
 תולדות שלמה קלוגר, יהודה אהרן בן אברהם בנימיןירושליםתשטז
 תולדת הרב מרדכי בנעט בנט, יעקב אבריל בן מרדכיאפעןתקצב
 תורה מציון - מפתחות Nissan 5665 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורה מציון - שנה אחת עשרה - חוברת א Nissan 5665 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורה מציון - שנה אחת עשרה - חוברת ב. ג Nissan 5665 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורה מציון - שנה עשירית - חוברת א צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסד
 תורה מציון - שנה עשירית - חוברת ב צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסד
 תורה מציון - שנה עשירית - חוברת ג צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורה מציון - שנה עשירית - חוברת ד צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורה מציון - שנה שניה - חוברת א' - ניסן, אייר, סיון Nissan 5648 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרמח
 תורה מציון - שנה שניה - חוברת ב' - תמוז, אב, אלול Nissan 5661 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסא
 תורה מציון - שנה שניה - חוברת ג' - תשרי, חשון, כסלו Nissan 5657 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרנז
 תורה מציון - שנה שניה - חוברת ד' - טבת, שבט, אדר Nissan 5657 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרנז
 תורה מציון - שתים אחת עשרה - חוברת א Nissan 5665 צוקערמאן, שמואל הלויירושליםתרסה
 תורת הבשר טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלויבני ברקתשסח
 תורת הפיגול כולל תפארת חייםקרית ספרתשע
 תורת הקנאות Nissan 5605  אמשטרדםתרה
 תורת חסד על התורה ראטהשטיין, מרדכימונקאטשתרנז
 תחכמון - כרך א גוטהולד, זאבירושליםתשע
 תחכמון - כרך ב גוטהולד, זאבירושליםתשע
 תיקוני זהר צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 תיקונים מזהר חדש צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 תל תלפיות - קובץ נו מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסג
 תל תלפיות - קובץ נז מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסג
 תל תלפיות - קובץ נח מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסג
 תל תלפיות - קובץ נט מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסג
 תל תלפיות - קובץ ס מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסה
 תל תלפיות - קובץ סא מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסה
 תל תלפיות - קובץ סב מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסו
 תל תלפיות - קובץ סג מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסו
 תל תלפיות - קובץ סד מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסז
 תל תלפיות - קובץ סה מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסז
 תל תלפיות - קובץ סו מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסז
 תל תלפיות - קובץ סז מכון הוראה ומשפט שע"י חניכי הישיבותבני ברקתשסח
 תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא  בריסלתשכא
 תלמוד בבלי - מסכת בבא קמא  בריסלתשיב
 תלמוד בבלי - מסכת ברכות לעווקאוויטש, נתנאלבריסלתשכז
 תמונת הגדולים קצבורג, אביגדור בן דוד צבי, 1884-1965ניו יורקתשי
 תפארת אדם גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודזתרפג
 תפוחי זהב גולדמן, יעקב בן מרדכיװארשאתרמז
 תפוחי זהב על אגדות הש"ס - סדר נשים גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהבני ברקתשע
 תקנות דח״ק גמילות חסדים דק״ק אשכנזים באמשטרדם תקנות מהחברא קדישא דמגדלי יתומים  אמשטרדםתקעו
 תקנות הנעשות משלוחי הקהלות, באסיפת הועד בגדול ״קאנגרעס״ בעיר המלכה בודא־פעסט בכרך, שמעון בן יצחקאפעןתרכט
 תקנות להשומרים אצל הגבינות לוונשטם, שאול בן אריה ליב, 1717-1797אמשטרדםתרו
 תקנות לעדת ישרון דק"ק בהכ"נ הגדולה דוקס פלעהם בלאנדאן קניגסברג, מאירלאנדאןתקפז
 תקנות מאגודת כנסת ישראל  ווילנאתרסח
 תקנות מהחברא קדישא דמגדלי יתומים  פיורדאתקכג
 תרי״ג מצות איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764פראגתקכה