ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר באר הגולה
מחבר לאון, יעקב יהודה
Title Beer haGolah
Author Pelai
מקום דפוס מגנצא
שנת דפוס תרלז
Pub. Place Mainz
Pub. Date 1877
Pages דפים 194
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info ישראל בן שבתאי, -- מקוז'ניץ
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: upside down pages
desc: lot of page are upside down pages
file: upsidedown pages
scan: upsidedown pages
issue: Problem with Specific Book
pages: 14
באר הגולה - לאון, יעקב יהודה