ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הרי"מ - חשן משפט חלק ג
מחבר אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866
Title Hidushei haRim Hoshen Mishpat Vol 3
Author haCohen, Sasi
מקום דפוס תל אביב
שנת דפוס תשכב
Pub. Place Tel Aviv
Pub. Date 1962
Pages דפים 235
OCLC ID 233060793
ULI Entry NNL-001181335
Source מקור
Catalog Info 296.584 -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Aharonim, 1600 -.
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: wrong author
desc: the author mentioned on the website - Sasi ben Chwati Cohen - is incorrect (a diff author is stated on the sefer)
file: Information/Book do not match
issue: Problem with Specific Book
desc: Wrong author
file: Wrong book information
חידושי הרי"מ - חשן משפט חלק ג - אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866