ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן יורה דעה
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Yoreh Deah
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 636
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
ערוך השלחן יורה דעה - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין