ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אבן העזר
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Even haEzer
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 653
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1
note: חסרים מאה עמודים מהספר
ערוך השלחן אבן העזר - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין