ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אורח חיים ג
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Orach Chaim Vol 3
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 478
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info 296.55
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: Between 445 and 446
note: Missing pages- End of Siman 677 through 679
issue: Problem with Specific Book
summary: Scan quality
desc: Poor quality scan on all pages; many pages face the wrong direction. Suggest the book be scanned again.
scan: Fuzzy or bad quality
Pages scanned in the wrong direction
issue: Problem with Specific Book
pages: 85
ערוך השלחן אורח חיים ג - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין