ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אורח חיים ב
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Orach Chaim Vol 2
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 540
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info 296.55
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1-2
note: There are one or two pages missing. Starts on page 4 which is רמ״ב in the middle of Sif ה. Should start with Sif א. Thanks. Kol Tuv. - S
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1-2
note: Begining of Sefer 'Oruch Hashulchon, Orach Chayim, Chelek Beis' is not scanned in
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: Pages are missing between 62 and 63
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1
note: בספר "ערוך השלחן אורח חיים ב" - נראה לי שיש בעיה של סריקת העמודים הראשונים. הספר מתחיל בסימן רמ"ב סעיף ז', וכל הסעיפים עד אליו חסרים, ונראה שנשמטו בסריקה
issue: Problem with Specific Book
summary: Scan quality
desc: Poor quality on all pages; many pages also in the wrong direction. Suggest the book be scanned again.
scan: Fuzzy or bad quality
Pages scanned in the wrong direction
issue: Problem with Specific Book
pages: 1
ערוך השלחן אורח חיים ב - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין