ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אורח חיים ב
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Orach Chaim Vol 2
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 540
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info 296.55
Description
תוכן
ערוך השלחן אורח חיים ב - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין