ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ברית כהונה השלם
מחבר הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950
Title Berit kehunah
Author Kalfon, Mosheh,
מקום דפוס ג'רבה
שנת דפוס תשא
Pub. Place Djerba
Pub. Date 1941
Pages דפים 458
OCLC ID 233043183
ULI Entry NNL-001115570
Source מקור
Catalog Info 296.321(611) -- Jewish religious customs of specific groups - Tunisia
Description
תוכן
בו יבואו מנהגי פה אי ג'רבא... על סדר אלף בית. תקנות והסכמות והנהגות רבני פה הראשונים. והכרעות והוראות... הכו"ח [הכותב וחותם]... משה הכהן... [א-ד]. Place Of Publication ג'רבא, Place (standardized) ג'רבה Djerba Hebrew Publication Date תש"א-תשי"א Latin Publication Date [1951-1941]. Physical Description 8°. Approbations מכתב ברכה (הסכמה): ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים, כא אדר תש"ד. - [ד] Volume Note [א]: ארח חיים, ח"א. דפוס חברת "זהר הרקיע". תש"א. [16], צה, ח דף. [א]: ח דף: זמן כפרה... נוסח כל נדרי כמנהג ק"ק ג'רבא. [ב]: יורה דעה, ח"א. דפוס חברת "זהר הרקיע". תש"ג. [16], קד דף. [ד]: חושן משפט, ח"א. דפוס עידאן, כהן, צבאן וחדאד. [11], מד דף. מהקדמת המוציא לאור חלק זה ר' שושן כהן, בן המחבר, [ד]: דף [4,ב]: והנני להעיר... כי החלק הזה היה כתוב רק מזכרות... ונמסר לידידינו... ר' שלמה מאזוז הי"ו לעבור עליו... ובאיזה מקומות רשם איזה הערות בקצרה. Additional Personal Name בן ציון מאיר חי עוזיאל משה הכהן Additional printer דפוס חברת "זהר הרקיע". דפוס עידאן, כהן, צבאן וחדאד.
No issues reported for this sefer
ברית כהונה השלם - הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950