ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קצות החושן - חלק א
מחבר אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812
Title Ketsot ha-Hoshen Vol 1
Author Heller, Aryeh Leib ben Joseph,
מקום דפוס זולקוה
שנת דפוס תקצא
Pub. Place Zholkva
Pub. Date 1831
Pages דפים 178
OCLC ID 233239389
ULI Entry NNL-001921683
Source מקור
Catalog Info דימיטרובסקי, יחיאל מיכל בר
Description
תוכן
...אשר איזן וחיקר... ר' אריה ליב ז"ל בהמונח[!] מוהר"ר יוסף הכהן זלה"ה...על שולחן ערוך חושן משפט... חלק א. Place Of Publication [זאלקווא], Place (standardized) זולקוה Zholkva Printer [דפוס שאול דוב מאירהאפער], Hebrew Publication Date [תקצ"א] Latin Publication Date 1831. Physical Description ג, ה-נד; כו; כד דף. 2°. Notes כולל סי' א-קלב. סי' א-צו עם פנים השולחן ערוך. דף טו-כד, מן הספירה האחרונה: קונטרס הספיקות, מאת ר' יהודה הכהן, אח המחבר. באמת זו הוצאת 1847 Zolkiew, אלא שבמקצת הטפסים נדפס שער שונה, בלי הדפוסת, עם תאריך מוקדם. הקדמת המחבר הושמטה. Added personal author [הלר, אריה ליב בן יוסף הכהן] [הלר, יהודה בן יוסף הכהן] Additional Personal Name יהודה הכהן
No issues reported for this sefer
קצות החושן - חלק א - אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812