ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קסת הסופר - חלק א
מחבר גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886
Title Keset ha-sofer
Author Ganzfried, Solomon ben Joseph,
מקום דפוס
שנת דפוס תקצה
Pub. Place
Pub. Date 1835
Pages דפים 281
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info סופר, משה
Description
תוכן
דיני כתיבת ס"ת, תפילין, ומזוזות, ומגילת אסתר, ותיקוניהם. מלוקט ומחובר מאת שלמה בן ... מ"ה יוסף גאנצפריד זצ"ל מק"ק אונגוואר. ואליו נצמדים דברים אחדים ... מכבוד הרב ... משה סופר נ"י אב"ד דק"ק פ"ב [פרעשבורג] ... Place Of Publication Ofen Place (standardized) Ofen אופן Printer Koenigl. ungr. Universitaets-Buchdruckerei, Hebrew Publication Date [תקצ"ה], Latin Publication Date 1835. Date In Verse בשנת לשוני עט ס'ופ'ר' מ'ה'י'ר' Physical Description [2], לב דף. 8°. Notes דף לא, ב ואילך: "קונטרס השמות ... על השמות שבתורה, שיש בהם מקום ספק, איזה מהם קדש, ואיז' מהם חול ... והעתקתי קונטרס זה מספר ... מלאכת הקודש [פראג תקע"ב], להגאון מהר"א [ר' אלעזר] פלעקלס זצ"ל, אשר ליבן וצירף הקונטרס מאיר נתיב [לר' יהודה פיזא, בתוך תקון סופרים ווין תקס"ד]. ומעט הוספתי על הקודש מה שמצאתי בס' מנחת שי [לר' ידידיה שלמה מנורצי, מנטובה תק"ב-תק"ד], ובס' מנחת כליל [לר' א"ש פייבוש מדובראוונא, בתוך חמשה חומשי תורה, דובראוונא תקס"ד]". הערות ר' משה סופר באות בשולי העמודים. הסכמת ר' משה סופר, הערותיו וקונטרס השמות נדפסו בכל ההוצאות הבאות. Approbations הסכמה: ר' משה סופר מפ"פ דמיין, יערגן, כג אב תקצ"ד. Added personal author [סופר, משה בן שמואל] Additional Personal Name א"ש פייבוש אלעזר] פלעקלס ידידיה שלמה מנורצי משה סופר מפ"פ דמיין
No issues reported for this sefer
קסת הסופר - חלק א - גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886