ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קצות השלחן - חלק א
מחבר נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל, 1890-1954
Title Ketzos haShulchan Vol 1
Author Dana, Avraham Chaim
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרפו
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1926
Pages דפים 194
OCLC ID 233240648
ULI Entry NNL-001923655
Source מקור
Catalog Info 296.672 -- Hassidism - Habad.
Description
תוכן
כולל [קיצור] הלכות... שו"ע או"ח... עפ"י פסקי אדמו"ר הזקן [ר' שניאור זלמן מלאדי]... בשו"ע וסידור שלו, ואדמו"ר [ר' מנחם מנדל שניאורסאהן, בעל] הצמח צדק... ומנהגי אנ"ש [אנשי שלומנו] חב"ד, ותוספת ליקוט מהאחרונים ז"ל [עם הערות וציוני מקורות בשם בדי השלחן]... מאתי אברהם חיים נאה... חלק א
No issues reported for this sefer
קצות השלחן - חלק א - נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל, 1890-1954