ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אורח חיים א
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Orach Chaim Vol 1
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסג
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1903
Pages דפים 442
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1-2
note: I think you're missing the first page of text - you have the cover page and then the first page starts with siman 1 seif 9.
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 2
note: Page 1 is missing
issue: Problem with Specific Book
summary: Scan quality
desc: Poor quality scan of all pages. Plus many pages are the wrong direction. Suggest that the volume be scanned again.
scan: Fuzzy or bad quality
ערוך השלחן אורח חיים א - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין