ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן אורח חיים א
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Arukh ha-shulhan Orach Chaim Vol 1
Author Epstein, Jehiel Michael ben Aaron Isaac,
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסג
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1903
Pages דפים 442
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
ערוך השלחן אורח חיים א - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין