ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תולדות הכהנים הגדולים
מחבר גרינולד, יקותיאל יהודה
Title Toldot ha-kohanim ha-gedolim
Author Greenwald, Jekuthiel Judah,
מקום דפוס ניו יארק
שנת דפוס תרצג
Pub. Place New York City
Pub. Date 1933
Pages דפים 151
OCLC ID 233115908
ULI Entry NNL-001342695
Source מקור
Catalog Info 933.1 -- Jews - History - To the fall of Betar, A.D. 135
Description
תוכן
תולדות הכהנים ששימשו בכהונה גדולה מאהרן הכהן עד סוף בית שני
No issues reported for this sefer
תולדות הכהנים הגדולים - גרינולד, יקותיאל יהודה