ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עין אליהו ח"ב
מחבר שיק, אליהו בן בנימין
Title En Eliyahu
Author Shik, Eliyahu,
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרכט - תרלד
Pub. Place Vilnius
Pub. Date 1869
Pages דפים 457
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info אגדות חז"ל -- באורים.
Description
תוכן
על אגדות הש"ס בעין יעקב
עין אליהו ח"ב - שיק, אליהו בן בנימין