ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בית ישראל
מחבר משה קטן
Title Bais Yisroel
Author Moshe Kotton
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרסח
Pub. Place Vilnius
Pub. Date 1908
Pages דפים 163
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
על מעשה המשכן, ובנין הבית של שלמה ושל יחזקאל, ופי' על מס' מדות ומס' קנים
No issues reported for this sefer
בית ישראל - משה קטן