ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בנין שלמה
מחבר כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746
Title Binyan Shelomoh
Author Hakohen, Shelomoh,
מקום דפוס פראנקפורט דמיין
שנת דפוס תפד
Pub. Place Frankfurt am Main
Pub. Date 1724
Pages דפים 229
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
על דקדוק לשון הקודש
No issues reported for this sefer
בנין שלמה - כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746