ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עבודת עבד
מחבר קרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובר
Title Avodas Eved
Author Karelenstein, Azriel Zelig
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרלז
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1877
Pages דפים 81
OCLC ID 233330876
ULI Entry NNL-002064148
Source מקור
Catalog Info 224.57 -- Bible. Hagiographa (Ketuvim). Ruth - Commentaries - Hebrew.
Description
תוכן
על מגילת רות
No issues reported for this sefer
עבודת עבד - קרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובר