ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מסורת התורה והנביאים
מחבר פינפר, פסח בן חיים
Title Mesores haTorah veHaNaviim
Author Feinfer, Pesach haCohen
מקום דפוס ווילנא
שנת דפוס תרסו
Pub. Place Vilnius
Pub. Date 1906
Pages דפים 161
OCLC ID 233320047
ULI Entry NNL-002040493
Source מקור
Catalog Info 221.141 -- Bible - Masorah.
Description
תוכן
על מסורת התנ"ך
No issues reported for this sefer
מסורת התורה והנביאים - פינפר, פסח בן חיים