ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר הגלגולים
מחבר ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
Title
Author
מקום דפוס פרנקפורט
שנת דפוס תמד
Pub. Place
Pub. Date 1684
Pages דפים 92
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור The Chaim Elozor Reich z"l / Renaissance Hebraica Collection
Catalog Info
Description
תוכן
issue: General Feedback/Comments - משוב כללי / הערות
pages: 2-3
note: Hi, This is very odd. When you select the "read on-line" option, all is fine. (This is the Frankfurt ed. of the Sefer Hagilgulim I'm referencing.) But the file available for download is missing pp. 2 and 3 and skips directly from 1b to 4a. Sorry to give you a headache! Regards, Martin S. Cohen
ספר הגלגולים - ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620