ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר יידישע שפראך - באנד 04, נומ' 1
מחבר
Title
Author
מקום דפוס ניו-יארק
שנת דפוס תשד
Pub. Place
Pub. Date 1944
Pages דפים 156
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Issues for 1941-55 published by Section of Linguistics, Yivo Institute for Jewish Research (called 1941-July/Sept. 1955 Yiddish Scientific Institute); 1956-[1967] by Yivo Institute for Jewish Research."Zshurnal far di problemen fun der Yidisher klal-shprakh."רעדאקטאר: יודל מארק.ארויסגעבער. ביז דעצ. 1955 (ב' 15, נ' 4) יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט, פילאלא־גישע סעקציע. שפעטער בלויז: יידישער וויסנ־שאפטלעכער אינסטיטוט.איין מאל אין צווי ...ם, שפעטער 3 מאל א יא אדער ניט רעגולע.
No issues reported for this sefer
יידישע שפראך - באנד 04, נומ' 1 -