ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר הערוך
מחבר נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103
Title
Author
מקום דפוס בסיליאה
שנת דפוס שנט
Pub. Place
Pub. Date 1599
Pages דפים 311
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Signatures: 1-27⁶28⁴.
No issues reported for this sefer
ספר הערוך - נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103