ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תשובות ופירוש סוגיות רמ"ע מפאנו
מחבר מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620
Title
Author
מקום דפוס דיהרנפורט ;ברעסלאוו
שנת דפוס תקמח
Pub. Place
Pub. Date 1788
Pages דפים 172
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
T.p. differs from other edition of same imprint.
תשובות ופירוש סוגיות רמ"ע מפאנו - מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620