ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חנוכת הבית
מחבר חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711
Title
Author
מקום דפוס ויניציאה
שנת דפוס תנו
Pub. Place
Pub. Date 1696
Pages דפים 112
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
חנוכת הבית - חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711