ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תשובות רבינו יצחק בר ששת
מחבר רבינו יצחק בר ששת
Title
Author
מקום דפוס קושטנטינה
שנת דפוס שז
Pub. Place
Pub. Date 1547
Pages דפים 589
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Signatures: א-מז⁶א-ג⁶ (ב₆ blank?)ד⁴.
No issues reported for this sefer
תשובות רבינו יצחק בר ששת - רבינו יצחק בר ששת