ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שדה צופים - סנהדרין
מחבר פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא
Title Sedeh Tzofim al Mesechtas Sanhedrin
Author Shmuel Dovid Friedman
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשסג
Pub. Place New York
Pub. Date 2003
Pages דפים 756
OCLC ID 233432627
ULI Entry NNL-002303466
Source מקור
Catalog Info 296.584(SANHEDRIN) -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Sanhedrin.
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
שדה צופים - סנהדרין - פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא