ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תבנית היכל
מחבר יעקב יהודה ארי
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תי
Pub. Place
Pub. Date 1650
Pages דפים 102
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
Translation of the author's Retrato del templo de Selomoh
No issues reported for this sefer
תבנית היכל - יעקב יהודה ארי