ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר נפלאות מהר"ל
מחבר רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936
Title Niflos Maharl
Author Katz, Mahari
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסט
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1909
Pages דפים 80
OCLC ID 233117563
ULI Entry NNL-001347078
Source מקור
Catalog Info 296.782.9 -- Other Jewish Legendary themes, Golem, Eliyyau ha-navi.
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
נפלאות מהר"ל - רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936