ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חלוף מנהגים
מחבר החלוקים שבין אנשי המזרח ובני ארץ ישראל
Title
Author
מקום דפוס וינה
שנת דפוס תרלח
Pub. Place
Pub. Date 1878
Pages דפים 49
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
חלוף מנהגים - החלוקים שבין אנשי המזרח ובני ארץ ישראל