ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פירוש רד"ק על התורה
מחבר קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235
Title
Author
מקום דפוס פרשבורג
שנת דפוס תרב
Pub. Place
Pub. Date 1842
Pages דפים 173
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
נכרך עם פירוש רשב"ם עה"ת
No issues reported for this sefer
פירוש רד"ק על התורה - קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235