ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חדושי הר"י מגאש - בבא בתרא
מחבר אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלוי
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תסב
Pub. Place
Pub. Date 1702
Pages דפים 103
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
(נתנאל פואה) טופס נוסף במדור ז-ח טופס נוסף במדור קל
חדושי הר"י מגאש - בבא בתרא - אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלוי