ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר Jastrow Dictionary Vol 2 [ל-ת]
מחבר Jastrow, Marcus
Title
Author
מקום דפוס New York
שנת דפוס תרסג
Pub. Place
Pub. Date 1903
Pages דפים 1053
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic literature - VOL II [ל-ת]
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 1140-1159
note: Missing pages
issue: Problem with Specific Book
pages: 586
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
Jastrow Dictionary Vol 2 [ל-ת] - Jastrow, Marcus