ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,145 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר Jastrow Dictionary Vol 1 [א-כ]
מחבר Jastrow, Marcus
Title
Author
מקום דפוס New York
שנת דפוס תרסג
Pub. Place
Pub. Date 1903
Pages דפים 699
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Private Submissions
Catalog Info
Description
תוכן
Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic literature - VOL I [א-כ]
Jastrow Dictionary Vol 1 [א-כ] - Jastrow, Marcus