ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ש”ס נהרדעא - חי”ט - בכורות ערכין תמורה כריתות
מחבר הוצאת ספרים ח. וגשל
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשסח
Pub. Place
Pub. Date 2008
Pages דפים 785
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Moznaim Publishing
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: שלום וברכה ישר כח על האתר הנפלא והמסייע ללימוד תורה אני הורדתי למחשב שלי את כל הש'ס במהדורת וגשל וגיליתי שבכרך י'ט המצורף בזה, יש את מסכתות בכורות, ערכין, תמורה כריתות ובכרך כ' הבא אחריו יש את מסכת נדה זאת אומרת שחסר כרך עם מסכתות מעילה קנים תמיד מידות אשמח לשמוע תגובה
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: הכרך נקטע (הוא אמור להכיל 5 מסכתות ומכיל רק ארבע) ואפילו בשם של הכרך חסר את כולו (אמור להיות בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה וכתוב בכורות ערכין תמורה כריתות)
issue: Problem with Specific Book
scan: Missing large portions
ש”ס נהרדעא - חי”ט - בכורות ערכין תמורה כריתות - הוצאת ספרים ח. וגשל