ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אמת ליעקב
מחבר יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832
Title
Author
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרכה
Pub. Place
Pub. Date 1865
Pages דפים 33
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
טופס נוסף נכרך אחרי:" איי הים" טופס נוסף במדור קל
No issues reported for this sefer
אמת ליעקב - יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832