ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אוצר הפוסקים - חלק א
מחבר אוצר הפוסקים.
Title
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשז
Pub. Place
Pub. Date 1947
Pages דפים 361
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
issue: General Feedback/Comments - משוב כללי / הערות
note: why don't you have the complete Otzar Haposkim? I only see the first volume. thanks
issue: Suggestions on What to Add/Scan - הצעות להוספה/סריקה
note: If you could please post more volumes of this book (אוצר הפוסקים), I really need it. Thank you very much for important and valuable work that you do!
אוצר הפוסקים - חלק א - אוצר הפוסקים.