ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שער טעמי ג' ספרים אמ"ת
מחבר אבן בלעם, יהודה בן שמואל
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תריט
Pub. Place
Pub. Date 1859
Pages דפים 26
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
מס' כרטיס 57813  מדור ומדף: קכב-ש   שער טעמי ג ספרים אמת אבן בלעם, יהודה ב"ר שמואל הספרדי הוצא לראשונה לאור ע"י המלומד (מערירוס) בעיר פאריס שנת 1556. ועתה נדפס שנית עם הגהות .. ועם הקדמה על אבן בלעם וחבוריו גם מראה מקום מכל הנכתב עד היום על הטעמיםהאלה. מאת: פאלק, גבריאל ב"ר אייזיק אמשטרדם תריט (ישראל לעוויסאן) 12°. (4), 4, 16 ע' טופס שני במדור סב-ש
No issues reported for this sefer
שער טעמי ג' ספרים אמ"ת - אבן בלעם, יהודה בן שמואל