ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שבע מסכתות קטנות ירושלמיות
מחבר קירכהים, רפאל בן שמעון
Title
Author
מקום דפוס פפד"מ
שנת דפוס תריא
Pub. Place
Pub. Date 1851
Pages דפים 50
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
שבע מסכתות קטנות ירושלמיות - קירכהים, רפאל בן שמעון