ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קנין חדש
מחבר פארהאנד, מרדכי בן משה
Title
Author
מקום דפוס בודפשט
שנת דפוס תרפג
Pub. Place
Pub. Date 1923
Pages דפים 80
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
קנין חדש - פארהאנד, מרדכי בן משה