ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פליטת סופרים
מחבר ברלינר, אברהם, 1833-1915
Title
Author
מקום דפוס מיינץ
שנת דפוס תרלב
Pub. Place
Pub. Date 1872
Pages דפים 111
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
מס' כרטיס 50118  מדור ומדף: קכא-פ   פליטת סופרים כולל פירושי פשטנים קדמונים על פסוקי תורהשונים עם מדרש חסר ויתר העתקתים מכתבי ידות שונות וקבצתים להיות אחד, אני: ברלינר, אברהם מיינץ תרלב (יחיאל בריל) 8°. (2), 56 ע', והחלק האשכנזי: 56 ע' טופס נוסף במדור סב-פ
No issues reported for this sefer
פליטת סופרים - ברלינר, אברהם, 1833-1915