ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר נפלאות מתורת השי"ת-חלק ראשון
מחבר שלעז, צבי הירש בן בנציון
Title
Author
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרלט
Pub. Place
Pub. Date 1879
Pages דפים 256
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: שמו של המחבר הוא צבי הירש שלעז ונכתב כאן "שליעז" נא לתקן זאת (חפשתי וחפשתי עד שמצאתי הספר ב"ה) יישר כח על הכל השי"ת יעזור שתזכו לכ"ט אגב המחבר הלזה היה מתנגד לחסידות... הצלחה
issue: Problem with Specific Book
summary: pages out of order
נפלאות מתורת השי"ת-חלק ראשון - שלעז, צבי הירש בן בנציון