ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעשה חושב
מחבר ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743
Title
Author
מקום דפוס ויניציאה
שנת דפוס תקב
Pub. Place
Pub. Date 1742
Pages דפים 73
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
מעשה חושב - ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743